08/2008/qđ-bxd

      388
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc -------

Số: 08/2008/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ bình thường CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm2005;Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy địnhchi máu và lí giải thi hành phương pháp Nhà ở;Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày thứ tư tháng 02 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Xây dựng;Xét đề nghị của viên trưởng Cục cai quản nhà và thị trường bất cồn sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: 08/2008/qđ-bxd

ban hành kèm theo ra quyết định này bản Quy chế quảnlý áp dụng nhà tầm thường cư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày,kể từ thời điểm ngày đăng công văn và thay thế sửa chữa Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày thứ 3 tháng4 năm 2003 của cục trưởng bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng đơn vị chungcư.

Điều 3. những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ,Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc tw và những tổ chức, cánhân bao gồm liên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Văn phòng trung ương Đảng; - công sở Quốc hội; - Văn phòng chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - cơ quan TW của những đoàn thể; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - những Sở XD, Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất bđs Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường thiên nhiên Đà Nẵng; - Cục khám nghiệm văn bạn dạng QPPL - cỗ Tư pháp; - Công báo; Website thiết yếu phủ, cỗ Xây dựng; - giữ VP, PC, viên QLN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn trần Nam

QUY CHẾ

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ thông thường CƯ

(Banhành kèm theo ra quyết định số 08 /2008/QĐ-BXD ngày 28 mon 5năm 2008 của cục trưởng cỗ Xây dựng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu của bài toán banhành quy chế

1. Nâng cấp điều kiện sống, đảm bảo bình yên cho fan sử dụng,đảm bảo an toàn trật tự; chế tạo lập nếp sống lộng lẫy đô thị trong những khu nhàchung cư; bảo trì chất lượng, loài kiến trúc, cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh - môi trường xung quanh củanhà tầm thường cư;

2. Luật quyền cùng nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cánhân có liên quan trong việc cai quản sử dụng nhà bình thường cư.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng người tiêu dùng điều chỉnh

1. Quy chế này được áp dụng so với mọi nhiều loại nhà căn hộ cao cấp vànhà những tầng có mục tiêu sử dụng các thành phần hỗn hợp mà gồm phần diện tích là đơn vị ở.

2. Đối tượng áp dụng bao hàm tổ chức, cá thể có liên quan đếnviệc quản lý sử dụng nhà chung cư.

Điều 3. Nguyên tắc thống trị sử dụng nhàchung cư

1. Việc làm chủ sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực hiện theonguyên tắc trường đoản cú quản, cân xứng với điều khoản về công ty ở, các quy định có liên quanvà hiện tượng của quy chế này.

2. Việc huy động kinh phí quản lý sử dụng nhà căn hộ chung cư và quảnlý kinh phí này tiến hành theo cơ chế tự trang trải, công khai, minh bạch;mức góp phần kinh phí làm chủ vận hành không vượt quá mức chi phí do Uỷ ban nhândân tỉnh, tp trực thuộc trung ương quy định.

Điều 4. Lý giải từ ngữ

Trong quy định này, những từ ngữ tiếp sau đây được đọc như sau:

1. “Nhà chung cư có khá nhiều chủ sở hữu” là nhà căn hộ cao cấp có từhai chủ tải trở lên.

2. “Nhà căn hộ cao cấp độc lập” là 1 nhà chung cư có địa điểm táchbiệt với các nhà căn hộ chung cư khác.

3. “Cụm nhà bình thường cư” là tập phù hợp từhai nhà căn hộ trở lên tất cả vị trí ngay sát nhau, tất cả chung 1 phần diện tích công cộnghoặc máy kỹ thuật nằm trong phần tải chung.

4. “Nhà những tầng có mục đích sử dụnghỗn hợp” là nhà các tầng, có không ít diện tích với mục đích sử dụng khác nhau(văn phòng, rất thị, làm nhà tại và các mục đích khác).

5. "Phần tải riêng"trong nhà căn hộ bao gồm:

a) Phần diện tích phía bên trong căn hộ,bao tất cả cả diện tích s ban công, lôgia nối sát với nhà ở đó;

b) Phần diện tích s khác trong nhàchung cư được thừa nhận là cài đặt riêng theo hình thức của pháp luật;

c) khối hệ thống trang máy kỹ thuậtsử dụng riêng gắn sát với căn hộ, phần diện tích thuộc sở hữu riêng.

6. "Phần tải chung" trongnhà nhà ở bao gồm:

a) Phần diện tích s nhà sót lại củanhà căn hộ chung cư cao cấp ngoài phần diện tích thuộc về riêng giải pháp tại khoản 5 Điềunày;

b) không khí và hệ thống kết cấu chịulực, trang máy kỹ thuật dùng tầm thường trong nhà thông thường cư, bao gồm khung, cột, tườngchịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng,hành lang, bậc thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật,nơi để xe, khối hệ thống cấp điện, nước, ga, tin tức liên lạc, phạt thanh, truyềnhình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hoả và những phần không giống không ở trong sở hữuriêng của chung cư nào;

c) hệ thống hạ tầng kỹ thuật bênngoài tuy thế được kết nối với nhà nhà ở đó.

7. “Chủ đầu tư” là người sở hữu vốnhoặc được giao thống trị sử dụng vốn nhằm thực hiện đầu tư chi tiêu xây dựng nhà phổ biến cưtheo điều khoản của pháp luật; là tín đồ trực tiếp bán những căn hộ trong bên chungcư cho mặt mua.

8. “ Đơn vị đang cai quản nhà chung cư” là tổ chức đang rất được giao trọng trách trực tiếp cai quản nhà phổ biến cưđó.

9. “Chủ tải nhà chung cư” là tổ chức, cá nhân đang download hợppháp phần tải riêng trong nhà tầm thường cư.

10. “Người sử dụng nhà bình thường cư” là tổ chức, cá nhân đang sử dụnghợp pháp phần tải riêng trong nhà chung cư.

11. “Doanh nghiệp cai quản vận hành nhà chung cư” là đơn vị chức năng cónăng lực trình độ chuyên môn về quản lý vận hành nhà chung cư được ra đời và hoạt độngtheo phương tiện của quy định về doanh nghiệp.

Chương II

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ chung CƯ

Mục 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNGCƯ

Điều 5. Quản ngại lývận hành nhà tầm thường cư

1. Cai quản vận hành nhà bình thường cư bao gồm quản lý vấn đề điều khiển,duy trì buổi giao lưu của hệ thống trang sản phẩm công nghệ (bao gồm thang máy, thứ bơm nước,máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng nghệ thuật và những trang sản phẩm khác)thuộc phần sở hữu bình thường hoặc phần áp dụng chung ở trong nhà chung cư; cung cấp cácdịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu nhặt rác thải, âu yếm vườn hoa, cây cảnh, diệtcôn trùng và những dịch vụ khác) bảo vệ cho nhà bình thường cư chuyển động bình thường.

2. Việc quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp phải vì chưng doanh nghiệp tất cả năng lựcchuyên môn về cai quản vận hành nhà chung cư thực hiện.

Điều 6. Duy trì nhà phổ biến cư

2. Việc gia hạn nhà nhà ở phải do tổ chức có tư bí quyết phápnhân cùng có chức năng về chuyển động xây dựng phù hợp với nội dung quá trình bảotrì.

Điều 7. Tôn tạo và phá toá nhà phổ biến cư.

Điều 8. Lưu trữ hồ sơ nhà chung cư

Chủ sở hữu nhà tại (đối với bên chungcư gồm 01 chủ cài đặt hoặc chủ tải nhà bình thường cư) có nhiệm vụ lập,lưu trữ hồ sơ theo phép tắc tại khoản 2 Điều 66 của phương tiện Nhà ở.

Trường hợp nhà bình thường cư có tương đối nhiều chủ sở hữu, việc lưu trữ hồsơ đối với phần sở hữu bình thường được pháp luật như sau:

1. Ban quản ngại trị có nhiệm vụ lưutrữ và bảo quản các bản vẽ, hồ sơ nêu trên khoản 2 Điều này và cung ứng cho đơnvị bảo trì, thống trị vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp khi bao gồm yêu cầu. Ngôi trường hợp chưa thànhlập được Ban quản ngại trị thì Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị chức năng đang thống trị nhà căn hộ chung cư cótrách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ và chuyển giao cho Ban quản ngại trị lúc Ban này đượcthành lập.

2. Hồ nước sơ lưu trữ bao gồm phiên bản vẽ hoàn thành công việc và những hồ sơ bao gồm liênquan đến quá trình bảo trì, quản lý và vận hành nhà phổ biến cư. Đối với nhà chung cư đưa vàosử dụng trước thời điểm ngày Luật nhà tại có hiệu lực thực thi thi hành mà không có bạn dạng vẽ hoàn côngthì Chủ chi tiêu hoặc đơn vị đang cai quản nhà căn hộ chung cư hoặcBan cai quản trị nên khôi phục, đo vẽ lại.

Điều 9. Bạn dạng nội quy làm chủ sử dụng nhàchung cư

1. đa số nhà chung cư đều bắt buộc có bạn dạng nội quy làm chủ sử dụngnhà căn hộ với hầu như nội dung chủ yếu như sau:

a) Trách nhiệm của các tổ chức (Chủ chi tiêu hoặc đơn vị quản lýnhà thông thường cư, doanh nghiệp quản lý vận hành với Ban cai quản trị) trong cai quản sử dụngnhà căn hộ theo lao lý của quy chế này;

b) Quyền và nghĩa vụ của chủ tải hoặc người sử dụng hợppháp nhà tầm thường cư;

c) các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà tầm thường cư;

d) các khoản phí, mức giá thành phải góp phần dùng cho công tác quảnlý vận hành, bảo trì nhà nhà ở và các loại phí hợp lý khác;

đ) xác minh danh mục, vị trí, diện tích s và quy mô những phầnsở hữu riêng trong nhà thông thường cư; phần sở hữu, sử dụng chung vào và bên cạnh nhàchung cư;

e) hiện tượng về vấn đề sửa đổi, té sungBản nội quy quản lý sử dụng nhà nhà ở và một số quy định khác.

2. Đối với nhà tầm thường cư có nhiều chủ sở hữu

a) Trường hòa hợp nhà căn hộ được bán từ ngày Quy chế này có hiệulực thi hành, trước khi bán, Chủ đầu tư xây dựng bản nội quy làm chủ sử dụngnhà căn hộ chung cư cao cấp theo luật pháp tại khoản 1 Điều này và thông tin cho mặt mua. Bản nộiquy này được đính tất nhiên và là một phần không thể tách rời của hòa hợp đồng muabán căn hộ, diện tích thuộc phần cài riêng ở trong nhà chung cư.

b) Trường hợp nhà căn hộ cao cấp được buôn bán trước ngày quy chế này cóhiệu lực thực hiện thì Chủ đầu tư chi tiêu hoặc Ban quản trị (nếu đang thành lập) hoặc đơnvị đang thống trị nhà căn hộ chung cư có trách nhiệm soạn thảo phiên bản nội quy cai quản sử dụngnhà nhà ở theo luật pháp tại khoản 1 Điều này để thông qua trong hội nghị nhàchung cư. Trong trường hòa hợp này, phiên bản nội quy phải cân xứng với nội dung quyết địnhđầu tư, nội dung dự án công trình được cấp có thẩm quyền phê thông qua (nếu có) và hầu như thoảthuận, khẳng định bằng văn phiên bản giữa Bên bán và bên mua khi ký hợp đồng giao thương mua bán cănhộ, diện tích thuộc phần cài riêng của nhà chung cư (nếu có).

3. Đối với nhà chung cư có một công ty sở hữu

Chủ thiết lập nhà căn hộ chung cư cao cấp phải căn cứ vào phần lớn nội dung quy địnhtại khoản 1 Điều này nhằm xây dựng bản nội quy quản lý sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp phù hợpvới điều kiện thực tế ở trong nhà chung cư đó với thông báo công khai minh bạch với tín đồ sử dụngnhà phổ biến cư.

Mục 2. CƠ CẤU, TỔCHỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ phổ biến CƯ

Điều 10. Chủ sởhữu, người tiêu dùng nhà căn hộ chung cư trong tổ chức cai quản sử dụng nhà tầm thường cư

Chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chungcư bao gồm quyền và trách nhiệm trong vấn đề tổ chức cai quản nhà nhà ở như sau:

1. Tham gia họp báo hội nghị nhà chung cư vàbiểu quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của hội nghị nhà căn hộ chung cư cao cấp quy định tạikhoản 3 Điều 11 của quy định này. Quyền biểu quyết được tính theo đơn vị căn hộhoặc đối kháng vị diện tích s phần sở hữu riêng của chủ thiết lập (01 chung cư hoặc 01 m2diện tích được 01 phiếu biểu quyết);

2. Đóng góp chủ ý cho Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đối chọi vị cai quản vận hànhnhà căn hộ chung cư cao cấp hoặc Ban quản ngại trị vào việc làm chủ sử dụng nhà chung cư.

Điều 11. Hội nghị nhà chung cư

1. Hội nghị nhà căn hộ cao cấp là hội nghị những chủ mua và tín đồ sửdụng nhà thông thường cư. Công ty sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư rất có thể cử đại diện hoặcuỷ quyền cho những người khác tham tham dự tiệc nghị nhà tầm thường cư.

Hội nghị nhà chung cư rất có thể tổ chức cho 1 nhà căn hộ chung cư hoặcmột nhiều nhà tầm thường cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một nhà căn hộ chung cư cao cấp thì sốngười tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số chủ mua và người tiêu dùng nhàchung cư. Ngôi trường hợp tổ chức Hội nghị đến một các nhà căn hộ chung cư thì mỗi nhàchung cư buộc phải cử đại biểu tham dự, số đại biểu tham dự của từng nhà căn hộ cao cấp phảicó số lượng trên 10% số chủ cài đặt và người tiêu dùng của mỗi nhà căn hộ cao cấp đó.

Hội nghị nhà chung cư được tổ chức triển khai mỗi năm 01 lần, vào trườnghợp cần thiết có thể tổ chức triển khai Hội nghị không bình thường khi gồm trên 50% tổng số các chủsở hữu và người tiêu dùng đề nghị bằng văn bản hoặc lúc Ban quản lí trị kiến nghị đồngthời bao gồm văn bản đề nghị của 30% chủ sở hữu và người sử dụng nhà tầm thường cư.

2. Vào thời hạn không thật 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cưđược chuyển nhượng bàn giao đưa vào sử dụng và có một nửa căn hộ được chào bán trở lên (kể cả số căn hộmà Chủ chi tiêu giữ lại) thì Chủ đầu tư (đối với nhà căn hộ nhiều chủ sở hữu)hoặc chủ sở hữu (đối cùng với nhà căn hộ chung cư có một nhà sở hữu) có trọng trách tổ chứcHội nghị nhà căn hộ chung cư lần đầu. Trường hợp nhà chung cư không xác định được Chủđầu tư thì đơn vị đang quản lý nhà căn hộ cao cấp đó hoặc Uỷ ban dân chúng quận, huyện,thị xã, tp thuộc tỉnh giấc (sau phía trên gọi tầm thường là Uỷ ban nhân dân cấp quận) cótrách nhiệm công ty trì tổ chức triển khai Hội nghị nhà căn hộ cao cấp lần đầu.

3. Hội nghị nhà căn hộ là cơ quan có quyền cao nhất trong việcquản lý thực hiện nhà căn hộ chung cư cao cấp đó theo khí cụ của pháp luật về nhà tại và Quy chếnày. Họp báo hội nghị nhà căn hộ quyết định những vấn đề sau:

a) Đề cử và bầu Ban quản ngại trị; đề cửvà bầu bổ sung, kho bãi miễn thành viên Ban quản lí trị trong trường phù hợp tổ chứcHội nghị nhà căn hộ bất thường; thông qua hoặc bửa sung, sửa đổi quy định hoạtđộng của Ban quản lí trị; thông qua mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Banquản trị và các ngân sách hợp lý khác giao hàng cho hoạt động của Ban quản lí trị;

b) thông qua hoặc vấp ngã sung, sửa đổi bản nội quy thống trị sử dụngnhà căn hộ theo phép tắc tại Điều 9 của quy định này;

c) trải qua việc tuyển lựa doanh nghiệp cai quản vận hành,doanh nghiệp duy trì nhà chung cư;

d) Thông qua report công tác cai quản vận hành, bảo trì và báocáo tài chính của những đơn vị được giao thực hiện;

đ) quyết định những câu chữ khác có liên quan đến việc quảnlý sử dụng nhà bình thường cư.

Đối với nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ tải thì hội nghị nhà chungcư không độc nhất vô nhị thiết phải triển khai các nội dung cách thức tại điểm c với d củakhoản này.

4. Mọi ra quyết định của hội nghị nhà căn hộ chung cư phải đảm bảonguyên tắc theo phần nhiều thông qua bề ngoài biểu quyết hoặc bỏ phiếu và được xáclập bởi văn bản.

Điều 12. Ban cai quản trị nhà căn hộ chung cư cao cấp

Ban cai quản trị nhà căn hộ cao cấp được quy định tại khoản2 Điều 71, Điều 72 của phương pháp Nhà ở.

1. Yếu tố Ban quản trị nhà căn hộ được hiện tượng như sau:

a) Trường đúng theo nhà chung cư có khá nhiều chủ cài đặt thì thành phầnBan cai quản trị bao gồm đại diện những chủ sở hữu, người sử dụng nhà căn hộ và đạidiện Chủ chi tiêu hoặc đơn vị cai quản nhà phổ biến cư. Ban cai quản trị bên chungcư rất có thể được bầu từ 05 cho 15 thành viên, tuỳ theo điều kiện ví dụ của nhàchung cư, cụm nhà căn hộ cao cấp đó. Cơ cấu Ban cai quản trị tất cả 01 Trưởng ban, 01 hoặc02 Phó ban, trong số ấy có 01 phó phòng ban là thành phần vị Chủ đầu tư hoặc đơn vị chức năng quảnlý nhà căn hộ chung cư cử tham gia Ban quản lí trị.

Khi Chủ đầu tư chi tiêu sáp nhập hoặc chuyển quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ sangdoanh nghiệp không giống thì doanh nghiệp này có trách nhiệm cử người tham gia vào Banquản trị. Chủ đầu tư có thể rút ngoài Ban quản ngại trị khi Ban quản trị nhà thông thường cưđã chuyển động tốt cùng công tác làm chủ sử dụng nhà tầm thường cư đã đi vào nền nếp vàđược họp báo hội nghị nhà tầm thường cư, Uỷ ban nhân dân cung cấp quận chấp thuận.

b) Trường thích hợp nhà chung cư có một chủ cài đặt thì thành phầnBan quản trị bao gồm chủ tải và đại diện người thực hiện nhà bình thường cư.

2. Trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ của Ban quản lí trị nhà tầm thường cư

a) công ty trì họp báo hội nghị nhà căn hộ cao cấp quy định trên khoản 1 Điều 11 của quy chế này; report Hội nghị nhàchung cư công dụng công tác làm chủ sử dụng nhà căn hộ cao cấp trong thời gian giữa haikỳ Hội nghị;

b) bảo đảm an toàn quyền lợi hợp pháp của những người tiêu dùng nhà chungcư trong việc thực hiện nhà thông thường cư; khám nghiệm đôn đốc người tiêu dùng nhà tầm thường cưthực hiện tại đúng bạn dạng nội quy cai quản sử dụng và các quy định của quy định về quảnlý sử dụng nhà chung cư; tạo đk để doanh nghiệp làm chủ vận hành nhàchung cư xong xuôi tốt trách nhiệm theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

c) Thu thập, tổng tán thành kiến, ý kiến đề nghị của người sử dụng liênquan tới việc làm chủ sử dụng để phản ánh với doanh nghiệp làm chủ vận hành,các ban ngành chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết;

d) Ký kết hợp đồng hỗ trợ dịch vụvới doanh nghiệp cai quản vận hành nhà căn hộ chung cư và đúng theo đồng gia hạn với doanhnghiệp bao gồm tư phương pháp pháp nhân về desgin theo phương tiện tại khoản 2 Điều 6 củaQuy chế này (việc lựa chọn những doanh nghiệp này buộc phải được thông qua Hội nghịnhà chung cư); theo dõi, đo lường và tính toán việc quản lý vận hành và gia hạn nhàchung cư theo câu chữ hợp đồng đã ký kết để thống trị vận hành và duy trì nhàchung cư; nghiệm thu, giao dịch thanh toán và thanh lý hợp đồngvới doanh nghiệp thống trị vận hành, bảo trì nhà tầm thường cư;

đ) Trực tiếp thụ hoặc uỷ quyềncho doanh nghiệp quản lý vận hành thu tởm phí cai quản vận hành nhà phổ biến cư;

e) bình chọn các report thu, bỏ ra tài thiết yếu về làm chủ vận hànhvà gia hạn nhà căn hộ chung cư cao cấp do doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp lớn bảo trìthực hiện tại theo hợp đồng đã ký kết kết và báo cáo với họp báo hội nghị nhà nhà ở theo quyđịnh tại điểm a khoản này;

g) Phối phù hợp với chính quyền địaphương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn đơn độc tự antoàn làng hội trong nhà căn hộ chung cư được giao quản lí lý;

h) Định kỳ 6 tháng một lần, Ban quản trị lấy ý kiến của ngườisử dụng nhà chung cư làm cơ sở để review chất lượngdịch vụ cai quản vận hành của doanh nghiệp cai quản vận hành nhà thông thường cư;

i) triển khai các công việc khác do hội nghị nhà căn hộ chung cư giao;

k) Được hưởng trọn phụ cấp trọng trách và các giá thành hợp lý khácphục vụ cho buổi giao lưu của Ban quản lí trị;

m) ko được tự tổ chức triển khai các phần tử dưới quyền hoặc tự bãi miễnhoặc bổ sung thành viên Ban quản ngại trị.

3. Ban quản ngại trị nhà tầm thường cư hoạt động theo nguyên lý tập thể,quyết định theo đa số.

4. Trong vòng 15 ngày kể từ lúc Hội nghị nhà căn hộ chung cư bầu Banquản trị, Ban quản ngại trị có trách nhiệm đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp cho quận đểđược công nhận. Trong vòng 15 ngày, kể từ khi nhận được văn bạn dạng đăng ký của Banquản trị nhà tầm thường cư, Uỷ ban nhân dân cấp quận yêu cầu ra quyết định công nhậnBan quản trị nhà phổ biến cư. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị buổi tối đa là 03 nămkể từ ngày Uỷ ban nhân dân cung cấp quận ký quyết định công nhận.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Làm Nhạc Trên Máy Tính, Top Phần Mềm Làm Nhạc Trên Máy Tính

5. Trường thích hợp nhà căn hộ chung cư có một chủ download thì Ban cai quản trịthực hiện trọng trách chủ trì hội nghị nhà thông thường cư trong những lần tiếp theovà các nội dung điều khoản tại điểm b, c, g, i cùng k khoản 2 Điều này.

Điều 13. Nhà đầutư trong thống trị sử dụng nhà bình thường cư

1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ cài thì Chủ đầu tư có quyền và trách nhiệm sau:

a) lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty có công dụng vàchuyên môn để quản lý vận hành nhà nhà ở (kể cả doanh nghiệp trực trực thuộc Chủđầu tư) kể từ lúc đưa nhà căn hộ chung cư cao cấp vào sử dụng cho tới khi Ban quản lí trị đượcthành lập. Đề xuất doanh nghiệp cai quản vận hành nhà căn hộ cao cấp để hội nghị nhàchung cư lần đầu tiên thông qua;

b) Thu tởm phí duy trì phần sở hữu phổ biến trong nhà phổ biến cưtheo cơ chế tại khoản 1 Điều 54 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CPvà thực hiện quản lý kinh phí bảo trì nhà căn hộ chung cư theo điều khoản tại Điều đôi mươi của quy chế này;

c) Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cưcho cơ quan làm chủ chuyên ngành ở địa phương theo quy định. Đối với công ty chungcư có mục tiêu sử dụng láo lếu hợp, Chủ đầu tư chi tiêu có trách nhiệm bàn giao các côngtrình hạ tầng nêu trên khi đã chào bán hết phần cài riêng cho các chủ sở hữukhác;

d) phía dẫn vấn đề sử dụng khối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với trangthiết bị trong nhà phổ biến cư cho những người sử dụng nhà bình thường cư;

đ) chuyển giao 01 bộ phiên bản vẽ hoàn thành công việc và hồ sơ có tương quan đếnquản lý áp dụng nhà tầm thường cư đối với phần mua chung lý lẽ tại Điều 8 củaQuy chế này mang đến Ban quản ngại trị nhà căn hộ chung cư lưu giữ;

e) chủ trì tổ chức Hội nghị nhà căn hộ theo chính sách tại Điều11 của quy chế này.

g) Cử fan tham gia Ban quản ngại trị theo phương tiện tại Điều 12 của quy định này.

2. Đối cùng với nhà căn hộ chung cư cao cấp có một chủ tải thì Chủ đầu tư thựchiện những nhiệm vụ được giao hoặc triển khai các khẳng định với chủ cài đặt trong quảnlý thực hiện nhà phổ biến cư.

Điều 14. Doanh nghiệp cai quản vận hànhnhà chung cư

1. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư là đơn vị cónăng lực trình độ về làm chủ vận hành nhà căn hộ được thành lập và hoạt động và hoạt độngtheo công cụ của điều khoản về doanh nghiệp. Công ty lớn này có thể trực tiếpthực hiện một, một vài hoặc toàn bộ các phần việc cai quản vận hành nhà phổ biến cư.

2. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được tận hưởng cácchế độ như đối với dịch vụ hoạt động công ích trong hoạt động cung cấp các dịch vụ chonhà căn hộ cao cấp theo điều khoản của pháp luật.

Mục 3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ bình thường CƯ

Điều 15. Hòa hợp đồng hỗ trợ dịch vụ quảnlý quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp và nghiệm thu, thanh toán, thanh lý vừa lòng đồng thương mại dịch vụ

1. Thích hợp đồng cung ứng dịch vụ cai quản vận hành nhà căn hộ chung cư baogồm hồ hết nội dung chính sau:

a) Tên, địa chỉ, người thay mặt đại diện các mặt ký đúng theo đồng;

b) Quy mô, diện tích các thành phần trong và ngoại trừ nhà tầm thường cưthuộc phần cài chung bắt buộc phải làm chủ vận hành;

c) văn bản và yêu ước về hóa học lượng, số lượng, thời gian, địađiểm cung ứng dịch vụ làm chủ vận hành nhà phổ biến cư;

d) các khoản phí, mức mức giá dịch vụ vận hành nhà phổ biến cư;

đ) thời gian thực hiện phù hợp đồng dịch vụ thống trị vận hành nhàchung cư;

e) Trách nhiệm, quyền hạn của các bên tham gia hợp đồng;

g) phần đông thoả thuận khác gồm liên quan.

2. Thời gian thực hiện thích hợp đồng nêu trên khoản 1 Điều này tốithiểu là 02 năm. Vào trường phù hợp được gia hạn thì thời gian gia hạn không quá02 năm.

3. Huỷ quăng quật và chấm dứt hợp đồng hỗ trợ dịch vụ cai quản vậnhành nhà căn hộ chung cư

a) đúng theo đồng bị đơn phương huỷ vứt khi một trong những hai mặt vi phạmcam kết trong hợp đồng.

b) vừa lòng đồng được xong xuôi khi hết thời hạn hoặc hai bên cùngthoả thuận thống nhất chấm dứt hợp đồng.

4. Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán cùng thanh lý thích hợp đồngcung cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp được thực hiện theo các quy địnhcủa pháp luật.

Điều 16. Trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ củadoanh nghiệp cai quản vận hành nhà chung cư trong vận hành nhà phổ biến cư

1. Thực hiện cung cấp dịch vụ làm chủ vận hành nhà bình thường cưtheo hợp đồng đang ký, bảo vệ an toàn, tiêu chuẩn, quy phạm quy định;

2. Ký kết hợp đồng phụ với những doanh nghiệp khác hỗ trợ dịchvụ mang lại nhà căn hộ chung cư (nếu có); thống kê giám sát việc hỗ trợ các dịch vụ làm chủ vậnhành nhà tầm thường cư đối với các doanh nghiệp lớn nêu bên trên để đảm bảo an toàn thực hiện tại theo hợpđồng vẫn ký;

3. Thông tin bằng văn bản về đầy đủ yêu cầu, những vấn đề cần chúý cho tất cả những người sử dụng khi bước đầu sử dụng nhà thông thường cư; hướng dẫn câu hỏi lắp đặtcác trang trang bị thuộc phần cài riêng vào hệ thống trang thiết bị dùngchung trong nhà phổ biến cư;

4. Định kỳ chất vấn cụ thể, đưa ra tiết, thành phần của nhà thông thường cưđể thực hiện việc làm chủ vận hành nhà chung cư;

5. Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn gây thiệt hại mang lại ngườisử dụng nhà căn hộ chung cư và sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu thông thường hoặctrang vật dụng dùng tầm thường trong nhà nhà ở bị lỗi hỏng đảm bảo an toàn cho nhà chungcư vận động được bình thường;

6. Thu tiền phí dịch vụ làm chủ vận hành nhà căn hộ hàng thángtheo nguyên lý tại khoản 2 Điều 17 của Quy chếnày lúc được Ban quản trị nhà căn hộ chung cư uỷ quyền. Trường đúng theo nhà căn hộ chung cư có mộtchủ thiết lập thì triển khai việc thu tởm phí làm chủ vận hành theo thoả thuận giữachủ thiết lập và tín đồ sử dụng.

7. Phối hợp với Ban quản ngại trị đề nghị những cơ quan cấp cho điện, nướcngừng cung cấp, nếu người tiêu dùng nhà căn hộ không triển khai đóng góp đầy đủ,đúng hạn đưa ra phí làm chủ vận hành nhà căn hộ và vi phạm những quy định trên Điều 23 của quy định này nhưng mà không xung khắc phục;

8. Định kỳ 6 mon một lần, báo cáo công khai về công tác quảnlý quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư với Ban quản lí trị cùng phối phù hợp với Ban quản lí trị lấy ý kiếncủa người sử dụng nhà căn hộ cao cấp về việc cung cấp dịch vụ mang đến nhà bình thường cư;

9. Phối phù hợp với Ban quản ngại trị, tổ dân phố trong việc đảm bảo anninh, chơ vơ tự và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình cai quản vận hànhnhà thông thường cư.

Điều 17. Khiếp phí quản lý vận hành phần sởhữu chung nhà chung cư

1. Kinh phí cai quản vận hành phần sở hữu bình thường nhà thông thường cưbao gồm:

a) ngân sách cho doanh nghiệp quản lý nhà chung cư; điều khiểnhoạt cồn của hệ thống trang thiết bị với nhân công thực hiện các thương mại dịch vụ chonhà thông thường cư; các ngân sách chi tiêu sử dụng năng lượng, nhiên liệu, thiết bị liệu, duy tu bảodưỡng tiếp tục và các giá cả khác để bảo vệ hoạt động của dòng sản phẩm móc, thiếtbị (như thang máy, lắp thêm bơm với máy móc, thứ khác) nằm trong phần cài đặt chungtrong nhà bình thường cư.

b) giá cả phụ cung cấp trách nhiệm cho những thành viên Ban quản trịvà các chi phí hợp lý khác giao hàng cho buổi giao lưu của Ban cai quản trị.

Phí trông duy trì ôtô, xe đạp, xe máy được hạch toán riêng cùng đượcbù đắp vào bỏ ra phí thống trị vận hành nhà thông thường cư.

2. Việc kêu gọi kinh phí làm chủ vận hành phần sở hữu chungnhà thông thường cư

a) Trường vừa lòng nhà căn hộ chung cư có một chủ sở hữuthì kinh phí cai quản vận hành do chủ thiết lập đảm nhận, trừ trường hợp công ty sở hữuvà người sử dụng có văn bản khác. Trường hòa hợp nhà thông thường cư có rất nhiều chủ sở hữuthì tởm phí quản lý và vận hành được huy động từ các chủ thiết lập theo chế độ đảm bảotính đủ đưa ra phí. Mức đóng góp ngân sách đầu tư được tính theo tháng, phân bổ theo diệntích phần sở hữu riêng của từng chủ sở hữu và thu từ người tiêu dùng nhà tầm thường cưmỗi mon một lần. Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw căn cứvào tình hình thực tiễn của địa phương để lao lý mứcthu tối đa (giá trần) khiếp phí làm chủ vận hành nhà căn hộ cao cấp trên địa bàn. Chủđầu tư dự án công trình nhà chung cư căn cứ nấc thu buổi tối đa do Uỷ ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc tw quy định để tính toán, cân đối mức phí tổn dịch vụngay từ lúc lập dự án.

b) Đối với dự án công trình nhà chung cư có sửdụng dịch vụ tăng thêm (như vệ sinh hơi, bể bơi sử dụng riêng mang đến từng đơn vị hoặc cácdịch vụ tăng thêm khác) ngoài các dịch vụ vẻ ngoài tại khoản 1 Điều 5 của Quy chếnày nhưng mà chủ đầu tư chi tiêu có thoả thuận mức phí dịch vụ thương mại với người tiêu dùng bằng văn phiên bản khiký hòa hợp đồng mua bán nhà ngơi nghỉ thì mức thu thực hiện theo thoả thuận đó.

c) Chủ tải có nhiệm vụ đónggóp kinh phí cai quản vận hành nhà căn hộ cao cấp theo các quy định nêu tại khoản nàykể cả ngôi trường hợp diện tích s thuộc phần thiết lập riêng cơ mà Chủ đầu tư chưa cung cấp hoặcchủ sở hữu không sử dụng.

3. Các ngân sách chi tiêu về sử dụngnhiên liệu, năng lượng, nước với các chi tiêu khác mà gồm hợp đồng riêng so với từngngười sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp thì do người tiêu dùng trực tiếp chi trả với solo vịcung cấp thương mại dịch vụ đó. Ngôi trường hợp thực hiện nước, năng lượng điện mà không có hợp đồng riêng từngcăn hộ thì người sử dụng chi trả theo cân nặng tiêu thụ, trong các số đó có cộngthêm phần hao hụt.

Mục 4. BẢO TRÌ NHÀ bình thường CƯ

Điều 18. Nguyên tắc duy trì nhà chung cư

1. Công ty sở hữu bao gồm trách nhiệm duy trì đối với phần thiết lập riêngcủa mình. Trong trường hợp người tiêu dùng không bắt buộc là nhà sở hữu mong mỏi thựchiện việc duy trì phần download riêng thì cần được nhà sở hữu đồng ý bằng văn bản.Chủ sở hữu có trách nhiệm đóng góp rất đầy đủ khoản ngân sách đầu tư về gia hạn phần sở hữuchung theo quy định.

2. Việc bảo trì đối cùng với phần cài chung, khối hệ thống công trìnhhạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung vì doanh nghiệp làm chủ vậnhành nhà căn hộ cao cấp hoặc tổ chức triển khai có tư bí quyết pháp nhân về hoạt động xây dựng theoquy định trên khoản 2 Điều 6 của quy định này tiến hành và phải tuân thủ các chỉdẫn của phòng thiết kế, chế tạo, quy trình, quy phạm bởi vì cơ quan công ty nước có thẩmquyền ban hành.

3. Việc bảo trì nhà nhà ở phải bảo đảm bình yên cho người,tài sản, dọn dẹp môi trường, cảnh quan, kiến trúc ở trong phòng chung cư.

Điều 19. Mức ngân sách đầu tư đóng góp để bảo trìphần sở hữu phổ biến nhà chung cư được qui định như sau:

1. Đối với nhà nhà ở được bán tính từ lúc ngày Luật nhà ở có hiệulực thực hiện thì ngân sách đầu tư đóng góp để gia hạn phần sở hữu tầm thường nhà căn hộ cao cấp đượcthực hiện nay theo biện pháp tại khoản 1 Điều 54 của Nghị định số90/2006/NĐ-CP. Đối cùng với nhà căn hộ được phân phối từ trước thời điểm ngày Luật nhà tại có hiệulực thi hành thì mức ngân sách đầu tư đóng góp được tiến hành theo dụng cụ tại khoản 2 Điều 54 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

2. Ngôi trường hợp kinh phí thu được để gia hạn phần cài đặt chungkhông đầy đủ thì kêu gọi từ đóng góp của những chủ sở hữu tương ứng với phần diệntích mua riêng của từng chủ download trong nhà tầm thường cư. Khoản kinh phí đầu tư nêutrên chỉ sử dụng trong việc duy trì nhà tầm thường cư, không được thực hiện cho việc quảnlý vận hành nhà căn hộ chung cư và những mục đích khác.

3. Trường hợp mua căn hộ trả chậm hoặc trả góp thì người mua cótrách nhiệm góp sức kinh phí duy trì phần sở hữu thông thường nhà chung cư theo quy địnhtại khoản 1 với khoản 2 của Điều này.

Điều 20. Cai quản kinh phí bảo trì phần sởhữu tầm thường nhà bình thường cư

1. Đối với kinh phí duy trì quy định tại khoản 1 Điều 19 của quy định này, Chủ đầu tư có tráchnhiệm lập tài khoản tiền gửi mang đến từng nhà căn hộ chung cư tại ngân hàng dịch vụ thương mại vớilãi suất ko thấp hơn lãi vay tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn kể từ lúc đưanhà chung cư vào thực hiện và chuyển giao tài khoản đó mang lại Ban quản lí trị lúc Ban quảntrị được thai ra. Ban cai quản trị quản lý tài khoản gớm phí duy trì với hình thứcđồng chủ tài khoản (gồm trưởng phòng ban quản trị và 1 thành viên do Ban quản lí trị cửra) để thống trị và áp dụng khoản ngân sách đầu tư này theo phương pháp của lao lý về tàichính.

Số tiền lãi vạc sinh trong những kỳ bởi gửi tiền tại ngân hàngphải được bổ sung cập nhật vào kinh phí đầu tư bảo trì.

2. Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý thích hợp đồngbảo trì được thực hiện theo những quy định của luật pháp về thành lập và phù hợp đồngdân sự.

3. Đơn vị thống trị kinh phí gia hạn phần sở hữu chung nhà chungcư phải lập sổ theo dõi và quan sát thu chi so với kinh phí bảo trì và phối kết hợp thực hiệnkiểm tra bài toán quyết toán và quản lý thu đưa ra theo quy định luật pháp về tàichính; công khai các khoản thu, bỏ ra kinh phí triển khai việc bảo trì nhà chungcư với người tiêu dùng nhà chung cư tại họp báo hội nghị nhà căn hộ cao cấp hàng năm.

Mục 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU,NGƯỜI SỬ DỤNG trong SỬ DỤNG NHÀ thông thường CƯ; NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM vào SỬDỤNG NHÀ chung CƯ

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của nhà sở hữutrong áp dụng nhà chung cư

1. Đối với nhà phổ biến cư có tương đối nhiều chủ sở hữu

a) Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu thông thường theoquy định của quy định này;

b) yêu cầu người dân có trách nhiệm cung ứng thông tin, công khaicác nội dung tương quan đến quản lý sử dụng nhà bình thường cư;

c) Chấp hành vừa đủ những đưa ra quyết định của hội nghị nhà chungcư;

d) có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữuriêng; đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn ngân sách đầu tư quản lý, vận hành, duy trì phầnsở hữu thông thường và những khoản kinh phí đầu tư khác nên nộp theo nguyên lý của quy định này;

đ) chế tạo điều kiện dễ dãi để fan có trọng trách thực hiệnviệc vận hành và bảo trì phần sở hữu phổ biến nhà tầm thường cư;

e) Chấp hành nội quy, nguyên lý về cai quản việc sử dụng nhàchung cư; triển khai đúng các quy định về phòng phòng cháy, nổ, chữa cháy, vệsinh công cộng, an ninh trật tự; phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi viphạm vào nhà phổ biến cư;

g) phục sinh lại nguyên trạng hoặc bồi hoàn thiệt hại đối vớiphần sở hữu thông thường hoặc phần tải riêng của người tiêu dùng nhà căn hộ khác bịhư hỏng do mình tạo ra.

2. Đối với nhà căn hộ có một chủ mua thì chủ download cótrách nhiệm tiến hành những công cụ tại Điều 68 của giải pháp Nhà ở.

Điều 22. Quyền và nhiệm vụ của fan sử dụngkhông nên là chủ tải nhà chung cư

1. Được thực hiện hợp pháp phần thiết lập riêng và thực hiện cácquy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 21 củaQuy chế này;

3. Tham gia họp báo hội nghị nhà phổ biến cư, đóng góp góp ngân sách vận hànhnhà căn hộ chung cư trong trường hợp tất cả thoả thuận với chủ sở hữu;

4. Chấp hành không hề thiếu những ra quyết định của họp báo hội nghị nhà chungcư;

5. Tiến hành các nghĩa vụ quy định tại những điểm đ, e, g khoản1 Điều 21 của quy chế này.

Điều 23. Rất nhiều hành vi bị nghiêm cấmtrong sử dụng nhà bình thường cư

1. Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏngtài sản thuộc phần sở hữu tầm thường hoặc phần áp dụng chung dưới gần như hình thức; đụcphá, cải tạo, tháo túa hoặc làm chuyển đổi phần kết cấu chịu đựng lực, khối hệ thống hạ tầngkỹ thuật, trang thiết bị áp dụng chung, loài kiến trúc bên phía ngoài của nhà bình thường cư;

2. Phân chia, biến đổi phần sở hữu phổ biến hoặc phần sử dụngchung trái quy định;

3. Gây tiếng ồn trên mức cần thiết quy định; làm ảnh hưởng đến trật tự,trị an nhà tầm thường cư;

4. Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gâythấm, dột, ô nhiễm và độc hại môi trường; chăn nuôi gia súc, gia núm trong khu vực thuộcphần sở hữu phổ biến hoặc phần sử dụng chung;

5. Quảng cáo, viết, vẽ trái luật pháp hoặc bao gồm hành vikhác mà luật pháp không cho phép; sử dụng vật liệu hoặc color trên mặt ngoàicăn hộ, nhà căn hộ cao cấp trái cùng với quy định; cầm cố đổikết cấu, xây dựng của phần thiết lập riêng hoặc phần áp dụng riêng (xây tường ngănlên mặt sàn, dịch chuyển các trang lắp thêm và khối hệ thống kỹ thuật thêm với phần sởhữu chung, đục phá căn hộ, cơi nới diện tích s dưới đa số hình thức);

6. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần cài riêng hoặcphần áp dụng riêng trái với mục tiêu quy định;

7. Nuôi gia súc, gia ráng trong khu vực thuộc tải riêng hoặcphần thực hiện riêng làm ảnh hưởng tới biệt lập tự, mỹ quan tiền và môi trường thiên nhiên sống củacác hộ không giống và quanh vùng công cộng (nếu nuôi đồ vật cảnh thì phải đảm bảo tuân thủđúng cơ chế của pháp luật);

8. Marketing các ngành nghề và những loại hàng hoá dễ khiến cho cháy,nổ (kinh doanh hàn, ga, vật tư nổ và những ngành nghề gây nguy khốn khác);

9. Kinh doanh dịch vụ mà lại gây tiếng ồn, ô nhiễm môi ngôi trường (nhàhàng karaôkê, vũ trường, thay thế xe máy, ô tô; lò mổ gia súc và những hoạt độngdịch vụ gây ô nhiễm và độc hại khác);

10. Thực hiện không đúng mục tiêu kinh phí quản lý vận hành vàkinh phí gia hạn nhà bình thường cư.

Điều 24. Nhữnghành vi bị nghiêm cấm cơ chế tại Điều 23 củaQuy chế này buộc phải được Ban quản ngại trị hoặc Chủ đầu tư hoặc chủ thiết lập nhà chungcư thông báo trực tiếp và công khai đến những tổ chức, cá thể có liên quanđể biết cùng thực hiện.

Chương III

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 25. Giải quyết tranh chấp

1. Những tranh chấp liên quan tới quyền download trong đơn vị chungcư vì Toà án giải quyết.

2. Các tranh chấp về quyền sử dụng trong nhà căn hộ chung cư được giảiquyết trên đại lý hoà giải mà lại phải bảo đảm an toàn các điều khoản của quy định này. Nếukhông hoà giải được thì chuyển Toà án giải quyết.

3. Tranh chấp về thích hợp đồng dân sự trong quy trình thực hiện quảnlý thực hiện nhà căn hộ chung cư cao cấp theo cách thức của quy chế này thì xử trí theo luật củapháp nguyên tắc về phù hợp đồng dân sự.

Điều 26. Xử lý vi phạm luật

1. Xử lý những hành vi phạm luật Quy chế này được triển khai theoquy định của pháp luật về xử lý phạm luật trong làm chủ sử dụng nhà.

2. Người tận dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ làm trái những quy định vềquản lý áp dụng nhà căn hộ chung cư thì tuỳ theo cường độ vi phạm sẽ ảnh hưởng xử lý hành chínhhoặc truy hỏi cứu nhiệm vụ hình sự. Người có hành vi vi phạm nếu khiến thiệt hại vềvật hóa học thì phải bồi thường.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dâncấp tỉnh và cơ quan cai quản nhà ở cung cấp tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh gồm trách nhiệm

a) ban hành các biện pháp có tương quan về làm chủ việc sử dụngnhà nhà ở trên địa phận theo lao lý của quy định này cho tương xứng với tìnhhình thực tiễn của địa phương;

b) cấp cho kinh phí gia hạn phần sở hữu bình thường theo công cụ đối vớinhà căn hộ được bán trước thời điểm ngày Luật nhà ở có hiệu lực hiện hành thi hành nhằm duy trìchất lượng, loài kiến trúc, cảnh quan ở trong nhà chung cư bên trên địa bàn;

c) hình thức mức thu về tối đa (giá trần)kinh phí làm chủ vận hành nhà căn hộ theo cơ chế tại khoản 2 Điều 17 củaQuy chế này;

d) lãnh đạo các cơ quan công dụng có liên quan triển khai việctiếp nhận hệ thống kết cấu hạ tầng trong số dự án công ty ở, quần thể đô thị mới theođúng câu chữ được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

đ) coi xét, phân giao trách nhiệm thống trị hành chính nhà chungcư bên trên từng địa bàn;

e) phát hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp cai quản vậnhành nhà nhà ở để đáp ứng nhu cầu nhu cầu thống trị vận hành và cung cấp các dịch vụnhà căn hộ cao cấp trên địa bàn; hàng năm có tổng kết, review tình hình thực hiệnquản lý sử dụng nhà nhà ở trên địa phận và báo cáo Bộ Xây dựng;

g) Khen thưởng với xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền.

2. Cơ quan thống trị nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúpUỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về làm chủ nhàchung cư trên địa bàn.

Điều 28. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dâncấp quận

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnhphê duyệt câu hỏi phân giao trách nhiệm làm chủ hành chính khoanh vùng có nhà thông thường cư(trường hòa hợp có kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu hoặc làm chủ địa giới hành chínhcủa các đơn vị hành thiết yếu cấp xã);

2. Ra đưa ra quyết định công nhận hiệu quả bầu Ban cai quản trị bên chungcư theo khí cụ tại khoản 4 Điều 12 của quy chế này;

3. Chất vấn công tác thống trị sử dụng nhà thông thường cư; xử trí theothẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh;

4. Khen thưởng và xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền.

Điều 29. Trọng trách của Uỷ ban nhân dânxã, phường, thị trấn

1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiểu và chấphành các quy định của quy chế này và lao lý về quản lý sử dụng nhà bình thường cư;

2. Theo dõi, soát sổ và xử lý những vấn đề vướng mắcphát sinh trong công tác làm chủ sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báocáo Uỷ ban nhân dân cung cấp quận coi xét, giải quyết;

3. Phối phù hợp với Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị chức năng đang quản lý nhà chungcư hoặc Ban quản trị giải quyết các sự việc liên quan liêu bảo trì, quản lý vận hànhnhà căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn;

4. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý vận hành bên chungcư cung cấp các dịch vụ nhà căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn;

5. Khen thưởng cùng xử lý những vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 30. Trườnghợp nhà nhà ở đang áp dụng bề ngoài quản lý vận hành khác với cơ chế củaQuy chế này nhưng mà vẫn bảo đảm an toàn việc thống trị có công dụng thì liên tiếp áp dụnghình thức đó nhưng lại phải bao gồm kế hoạch biến hóa sang mô hình quản lý sử dụng nhàchung cư theo những nguyên tắc điều khoản của quy định này trong thời hạn không quába (03) năm, tính từ lúc ngày Quy chế này còn có hiệu lực thi hành.

Đối cùng với khu nhà ở có khuôn viênriêng biệt và có những phần hạ tầng kỹ thuật thực hiện chung thì hoàn toàn có thể áp dụng nhữngnguyên tắc chế độ tại quy định này nhằm quản lý.

Điều 31. GiaoCục làm chủ nhà và thị trường bất hễ sản nhà trì, phối phù hợp với các cơ sở chứcnăng có liên quan hướng dẫn, triển khai tiến hành Quy chế này; tổng hợp các ýkiến phản ánh của những cơ quan liêu có tương quan về những vấn đề vướng mắc phạt sinhvà nghiên cứu khuyến cáo việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đến phù hợp; kết hợp vớicác cơ quan công dụng ở địa phương và các tổ chức, cá thể có tương quan tổ chứcviệc đào tạo về công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trên phạm vi toàn quốc.Trong quy trình thực hiện, nếu chạm chán khó khăn, vướng mắc đề xuất phản ánh kịp thờivề bộ Xây dựng để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.