Giải phương trình sau: cosx

      340

Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.


Bạn đang xem: Giải phương trình sau: cosx

$2cos^2x+2sqrt3sin xcos x -1=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow cos2x+sqrt3sin2x=cos x-sqrt3sin x$

$Leftrightarrow 2sin(2x+dfracpi6)=2sin(dfracpi6-x)$

$Leftrightarrow sin(2x+dfracpi6)=sin(dfracpi6-x)$

$+)TH1: 2x+dfracpi6=dfracpi6-x+k2piLeftrightarrow x=dfrack2pi3$

$+)TH2: 2x+dfracpi6=x+dfrac5pi6+k2piLeftrightarrow x=dfrac2pi3+k2pi$


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Smartphone Oppo Là Thương Hiệu Của Nước Nào Sản Xuất? Thương Hiệu Điện Thoại Oppo Của Nước Nào Sản Xuất

Mod ơi , góp em vs https://peaceworld.com.vn/cau-hoi/1189592 - điều này chỉ là nhấn xét em làm đúng giỏi sai thôi ạ