Bài 45

Các dây thần ghê tua sống cấu tạo gồm nhị rễ: rễ trmong là rễ vận động, rễ sau là rễ cảm giác, có thân tế bào cảm giác nằm ở hạch gai

Mỗi người có cục bộ 31 song dây thần gớm gai sống

8 Đôi dây thần khiếp gai sống cổ.Quý khách hàng đã xem: 31 song rễ thần kinh tủy sống

12 Đôi dây thần tởm tua sống ngực.

You watching: Bài 45

5 Đôi dây thần gớm tua sống thắt sườn lưng.

5 Đôi dây thần tởm tua sống cùng.

1 Đôi dây thần khiếp sợi sống cụt.


*

Hình. Các dây thần kinh sợi sống

Các dây thần kinh gai sống cấu tạo gồm nhị rễ: rễ trước là rễ vận động, rễ sau là rễ cảm giác, có thân tế bào cảm giác nằm ở hạch tua. Hai rễ họp lại thành dây thần khiếp sợi sống trải qua lỗ gian đốt sống phân tách thành nhị nhánh chính:

Nhánh sau bỏ ra phối cảm giác và vận động cho vùng lưng

Nhánh trmong bỏ ra phối cảm giác và vận động mang đến phần trmong thân mình và tứ bỏ ra.

Một số nhánh trước của dây thần gớm sợi sống đan chéo nhau tạo thành đám rối thần khiếp như: dấm rối thần tởm cổ, đám rối thần khiếp cánh tay và đám rối thần kinh thắt sườn lưng cùng. Trong phạm vi bài này chỉ đề cập đến nhì đám rối thần ghê cánh tay và đám rối thần kinh thắt sống lưng cùng.

Đám rối thần gớm cánh tay

Đám rối thần khiếp cánh tay vày nhánh trmong của các dây thần kinh gai sống từ cổ 5 đến ngực 1 tạo thành, nằm ở vào hố nách. Cho ra các nhánh bên và 7 nhánh tận cùng để bỏ ra phối cảm giác và vân động mang lại đưa ra bên trên và vùng vai và ngực.


*

Hình. Các dây thần kinh đưa ra trên

1. Đám rối thần khiếp cánh tay 2. Dây thần tởm trụ 3. Dây thần tởm giữa 4. Dây thần khiếp quay

Dây thần ghê nách

Là dây thần kinhhỗn hợp từ hố nách đi qua lỗ tứ giác vận động mang đến cơ delta và cảm giác domain authority vùng cùng vai.

Dây thần ghê quay

Là dây thần gớm hỗn hợp. Có nhiệm vụ cảm giác mang lại mặt sau cánh tay, cẳng tay và nửa ngoài mu bàn tay. Chi phối vận động mang đến các cơ vùng cánh tay sau và vùng cẳng tay sau để thực hiện động tác duỗi cẳng tay, bàn tay và ngữa bàn tay. khi bị tổn tmùi hương tùy mức tổn tmùi hương cao tốt thấp mà có các triệu chứng lâm sàng khác nhau như: bàn tay cổ cò, bàn tay rủ.

Dây thần tởm cơ bì

Dây thần khiếp giữa

Là dây thần khiếp hỗn hợp. Có nhiệm vụ cảm giác cho ba phần tư ngoài gan bàn tay và ngón tay. Chi phối vận động cho các cơ vùng cẳng tay trcầu ngoại trừ cơ gấp cổ tay trụ và nhị bó vào cơ gấp sâu các ngón tay, cơ đối ngón cái, cơ dạng ngắn ngón cái, một nửa cơ gấp ngắn ngón cái, để thực hiện động tác gấp và sấp bàn tay, đối ngón cái và gấp các dốt ngón giữa và đốt ngón xa.

See more: Hướng Dẫn Cách Hủy Tin Nhắn Rác Viettel, Hủy Sms Qc Vietel, Làm Sao Để Chặn Tin Nhắn Quảng Cáo Của Viettel

Dây thần ghê trụ

Là dây thần tởm hỗn hợp. Có nhiệm vụ cảm giác cho mặt nửa trong mu bàn tay. Phần vào gan bàn tay và 1 ngón rưỡi gan ngón tay (ngón út và nửa vào ngón trỏ). Chi phối vận động mang lại cơ gấp cổ tay trụ và nhì bó trong cơ gấp sâu các ngón tay, các cơ gian cốt, cơ giun, các cơ mô út, cơ gấp ngắn ngón cái (một nửa) và khép ngón cái, để thực hiện động tác gấp đốt ngón gần và dạng khép các ngón tay.

Dây thần khiếp bì cánh tay trong

Là dây thần khiếp cảm giác đối chọi thuần bỏ ra phối cảm giác mặt trong cánh tay.

Dây thần ghê bì cẳng tay trong

Là dây thần tởm cảm giác 1-1 thuần chi phối cảm giác mặt vào cẳng tay.

Đám rối thần gớm thắt sống lưng cùng

Đám rối thần tởm thắt lưng cùng là đám rối thần khiếp quan liêu trọng bỏ ra phối thần tởm cho đưa ra dưới, thành lập ở vùng sau phúc mạc và chậu hông. Do sự họp lại của nhánh trước các dây thần ghê gai sống từ thắt sống lưng 1 – đến cùng 3. Cho nhiều nhánh quan trọng vào đó quan trọng là các dây thần kinh bịt, đùi và ngồi.

Dây thần ghê bịt

Từ chậu hông đi ra lỗ bịt đưa ra phối mang đến các cơ quần thể đùi vào, để thực hiện động tác khép đùi và cảm giác một phần domain authority mặt trong đùi

Dây thần tởm đùi

Đi theo cơ thắt sườn lưng chậu qua dây chằng bẹn đến tam giác đùi phân tách những nhánh vận động mang lại cơ vùng đùi trcầu (duỗi cẳng chân) và cảm giác mặt trước đùi và mặt trong cẳng chân.

Dây thần ghê ngồi

Dây thần gớm hỗn hợp, lớn nhất cơ thể. Dây thần ghê ngồi thật sự là vì sự họp lại của nhì dây thần tởm là Dây thần kinh chày và dây thần tởm mác phổ biến vào một bao xơ thông thường.

Đường đi: từ chậu hông dây thần khiếp ngồi đi qua khuyết ngồi lớn, dưới cơ hình lê đến vùng mông. Sau đó có hướng đi chếch xuống dưới ra ngoài, nằm giữa cơ mông lớn ở nông các cơ sinch đôi bên trên, cơ bịt trong, cơ sinh song dưới, cơ vuông đùi ở sâu để xuống đùi. Từ nếp lằn mông, dây thần ghê ngồi chạy thẳng xuống dưới, được đầu dài cơ nhị đầu bắt chéo ở nông, phía sâu là cơ khép lớn đến đỉnh hố kheo phân tách thành hai nhánh tận cùng là dây thần tởm chày và dây thần kinh mác chung. Trên đường đi cho các nhánh vận đoộng mang đến các cơ vùng đùi sau để thực hiện động tác gấp cẳng chân.

Dây thần kinh chày: dây thần kinh chày tiếp tục đường đi của dây thần ghê ngồi, từ hố khoeo mang lại các nhánh mặt vận động đến cơ tam đầu trải qua cung gân cơ dép vào lớp cơ sâu vùng cẳng chân sau, phân chia thành các nhánh vận động đến các cơ vùng này. Sau đó chạy vòng mắt cá vào phân tách thành nhì nhánh thần gớm gan chân vào và ngoài chi phối vận động và cảm giác cơ domain authority vùng gan bàn chân. Dây thần khiếp chày là dây thần kinh có nhiệm vụ gấp gan bàn chân, chuyển phiên trong bàn chân và gấp ngón chân


*

Hình. Các dây thần gớm bỏ ra dưới

1. Dây thần kinh mác sâu 2. Dây thần gớm đùi 3. Dây thần tởm ngồi 4. Dây thần kinh chày

Dây thần tởm mác chung: dây thần khiếp mác bình thường từ đỉnh hố kheo chạy tuy vậy tuy nhiên bờ vào cơ nhị đầu vòng mang đầu bên trên xương mác, đến vùng cẳng chân trước phân tách làm nhì nhánh là dây thần tởm mác nông và dây thần tởm mác sâu.

Dây thần tởm mác nông: chạy xuống quần thể cơ cẳng chân ngoài đưa ra phối vận động cho cơ mác dài và ngắn và cảm giác da phần ngoài cẳng chân và một phần bên phía trong da mu bàn chân.

See more: Top 10 Ứng Dụng Chat Tìm Bạn Trực Tuyến Với Người Lạ ": Tiện Ích Và Hiểm Họa

Dây thần tởm mác sâu: đi qua vách gian cơ đến khu cơ cẳng chân trmong chi phối vận động mang đến các cơ khu trước cẳng chân sau đó đến mu chân bỏ ra phối vận động cho cơ duỗi ngắn ngón chân.