Bài tập html cơ bản

      438
Hamlet's BlackBerry: A Practical Philosophy for Building a Good Life in the Digital Age William Powers

Bạn đang xem: Bài tập html cơ bản

*

*

*

An Army of Davids: How Markets and Technology Empower Ordinary People to Beat Big Media, Big Government, and Other Goliaths Glenn Reynolds
*

*

The End of Business As Usual: Rewire the Way You Work to Succeed in the Consumer Revolution Brian Solis
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World Don Tapscott

Xem thêm: Tra Lịch Sử Cuộc Gọi Viettel Trả Trước, 2 Cách Tra Cứu Lịch Sử Cuộc Gọi Viettel Cực Nhanh

Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
So You Want to Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, and Building a Community that Will Listen Kristen Meinzer
Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech Sara Wachter-Boettcher

Bài tập HTML/CSS

1. BÀI TẬP THỰC HÀNH HTMLBài 1.01: Tạo trang web có nội dung là Bài tập sử dụng các tag cơ bảnYêu cầu thiết kế:Stt Đối tượng Yêu cầu Hằng sốmàu1 Trang web - Tiêu đề cửa sổ: Sử dụng các tag cơ bản2 Nội dungtrang web- Sử dụng các tag cơ bản để tạo trang web trên, trong đó: Dòng đầu tiên: Canh giữa Đọan văn bản ”Lập trình web ... ngôn ngữ HTML”:Canh giữaHướng dẫn giải:Stt Đối tượng Hướng dẫn cài đặt1 Trang web - Sử dụng tag 2 Nội dungtrang web- Dòng 1: Tag và thuộc tính (t.t) align để canh giữa- Dòng 2: Tag

và t.t style(text-decoration) để gạch dưới- Dòng 3: Tag

hoặc
và t.t align để canh giữa, tag để xuống dòng 8. Bài 1.07: Tạo trang web có nội dung là thông tin về Công ty Hoa tươi Nhân Ái, được định dạng theonhiều hình thứcYêu cầu thiết kế:Stt Đối tượng Yêu cầu Hằng sốmàu1 Trang web - Tiêu đề cửa sổ: Ký tự đặc biệt, chèn hình ảnh, tạo danhsách và liên kết2 Nội dungtrang webSử dụng các tag định dạng và các thuộc tính định dạngđể tạo trang web:- Định dạng như hình trên- Khi nhấn chuột vào dòng ”Trung Tâm Tin Học ...” :Mở trang web của TTTH –http://www.csc.hcmuns.edu.vnHướng dẫn giải:Stt Đối tượng Hướng dẫn cài đặt1 Trang web - Sử dụng tag 2 Nội dungtrang web- Tiêu đề: Tag và t.t align, style (color)- Hình: Tag

*
và t.t src, align, style="z-index:-1; position:absolute". Tag vàt.t name="#vedau" để đánh dấu vị trị đầu trang- Ô bên trái: Tag và t.t href- Ô bên phải:+ Các dòng tiêu đề của chuyên mục ta dùng và t.t name để khai báo tên chuyênmục+ Nội dung chi tiết: tag , , , + ”Về đầu trang”: tag và t.t href
Recommended


24 likes

×
Magdalena Pattarachalit Dec. 05, 2021
Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!