Bài tập phân số lớp 4

Tuyển tập các bài bác Toán về phân số lớp 4 mang lại 33 bài xích tập Tân oán, cùng với tương đối đầy đủ những dạng bài xích tập cho các em luyện tập, củng cố kỉnh kỹ năng và kiến thức về phân số. Đồng thời đó cũng là tư liệu tham khảo nhằm thầy cô soạn, ra đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh được đúng đắn cùng hoàn thành rộng.Với câu hỏi rèn luyện tuyển tập những bài bài xích Tân oán về phân số lớp 4, những em không phần nhiều được ôn tập về nội dung kiến thức và kỹ năng phân số hơn nữa rèn luyện kĩ năng bốn duy, sáng tạo nhằm đạt công dụng cao trong tiếp thu kiến thức. Vậy mời những em thuộc theo dõi và quan sát văn bản cụ thể trong bài viết dưới đây:

Tuyển tập các bài bác Toán thù về phân số lớp 4

Bài 1: Lấy ví dụ về 5 phân số nhỏ hơn 1; 5 phân số to hơn 1; 5 phân số tối giản......................................................

You watching: Bài tập phân số lớp 4


............................................................................................................Bài 2: Đọc những số sau:
a.
*
................................................b.
*
................................................
c.
*
................................................d.
*
................................................
d. a : 7....................................e. b : a + c....................................f. c : (a + b)....................................
a.
*
............................................b.
*
............................................c.
*
............................................
d.
*
............................................d.

See more: Hấp Dẫn Với Cách Làm Cá Saba Nướng Giấy Bạc Đánh Thức Vị Giác

*
............................................
a. 7........................................................b. 11........................................................
Bài 6: Cho 2 số 5 với 7. Hãy viết các phân số sau:a. Nhỏ rộng 1......................................................b. Bằng 1......................................................c. Lớn rộng 1......................................................Bài 7. Viết 4 phân số bằng phân số
*
 sao cho từng phân số có tử số là số lẻ nhỏ hơn 10...................................................................................................................................................................Bài 8: Viết 3 phân số không giống nhau có thuộc tử số, mà từng phân số đó có:a. to hơn phân số
*
b. nhỏ hơn phân số
*
c. lơn rộng phân số
*
với bé hơn phân số
*

..................................................................................................................................................................

See more: Dùng Hàm Tính Số Ngày Giữa 2 Thời Điểm Trong Excel Bằng Hàm Datedif

Bài 9: Viết 3 phân số không giống nhau bao gồm cùng chủng loại số nhưng từng phân số đó làa. Lớn hơn phân số
*
b. bé thêm hơn phân số
*
c. to hơn phân số
*
với bé thêm hơn phân số
*
Bài 10: Tìm các phân số đều nhau trong các phân số sau:
a.
*
b.
*
c.
*

d.
*
e.
*
f.
*

Bài 11: Khoanh tròn vào phân số bởi phân số
*

a.
*
b.
*
c.
*

Bài 12: Viết toàn bộ những phân số sau bởi phân số
*
*
Những bài tập Tân oán lớp 4 theo từng chuyên đề (Có đáp án với lời giải chi tiết) Các chăm đề Toán lớp 4
*
Các dạng Toán tìm X lớp 4 Toán thù tra cứu nguyên tố chưa biết của phép tính