Cách bỏ khoảng trống trong excel

      184

Khoảng trắng thừa trong các ô Excel có thể khiến việc xử lý dữ liệu của bạn trở nên phức tạp. Hàm TRIM trong Excel sẽ giúp xóa khoảng trắng để đảm bảo dữ liệu của bạn đúng chuẩn trước khi áp dụng công thức. Ngoài ra, peaceworld.com.vn cũng sẽ hướng dẫn bạn thêm cách dùng hàm SUBSTITUTE để xóa kí tự trắng thừa trong 1 ô.

Bạn đang xem: Cách bỏ khoảng trống trong excel

Có 2 hàm Excel để xóa khoảng trắng là hàm TRIM và hàm SUBSTITUTE. TRIM sẽ xóa khoảng trắng thừa trước, sau và giữa dữ liệu, chỉ để lại 1 khoảng trắng đúng chuẩn giữa các từ. Còn hàm SUBSTITUTE sẽ xóa hết khoảng trắng có trong ô. Bạn hãy xem hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé.

Chúng ta sẽ lấy ví dụ là bảng Excel dưới đây với các ô trong cột Họ tên có khoảng trắng thừa ở đầu, ở giữa và dùng 2 hàm trên để xóa.


Cách xóa khoảng trắng trong Excel bằng hàm TRIM

Như đã nói ở trên, hàm TRIM sẽ xóa hết khoảng trắng đằng trước và đằng sau dữ liệu, các khoảng trắng ở giữa chỉ để lại 1 khoảng trắng đúng chuẩn.

Cú pháp của hàm TRIM: =TRIM(ô chứa dữ liệu cần xóa khoảng trắng thừa)

Trong bảng dữ liệu đã cho, ô B19 chứa tên có khoảng trắng thừa trước, sau và giữa 2 chữ "Trần" "Thu". Tại ô C1 bạn nhập công thức =TRIM(B19) rồi nhấn Enter.


Ngay lập tức tại ô C19 bạn sẽ thấy dữ liệu của ô B19 đã được lược bỏ khoảng trắng dư thừa và để lại nội dung đúng chuẩn khoảng trắng như hình dưới đây:

Loại bỏ tất cả khoảng trắng với hàm SUBSTITUTE


Hàm SUBSTITUTE là hàm thay thế chuỗi và có thể dùng để xóa hết khoảng trắng trong nội dung.

Xem thêm:

Bạn nhập tại ô nội dung mới công thức =SUBSTITUTE(B19," ","") rồi cũng nhấn Enter.

Kết quả chúng ta sẽ được nội dung không còn khoảng trắng như hình dưới đây.

Bạn chỉ cần thực hiện hàm TRIM hoặc SUBSTITUTE trong 1 ô, sau đó sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột C để loại bỏ khoảng trắng cho toàn bộ cột Họ tên nhé.

Tùy theo nội dung yêu cầu mà bạn lựa chọn dùng hàm TRIM hay hàm SUBSTITUTE sao cho phù hợp. Cách làm này sẽ nhanh hơn để xóa khoảng trắng trong nội dung, mà không phải click chuột và nhấn phím Backspace tỉ mẩn từng tí một. Thường người dùng sẽ dùng TRIM nhiều hơn để đảm bảo có bộ dữ liệu chuyên nghiệp trước khi in ấn, trình bày hay chuyển cho đối tác.


Nếu bạn gặp vấn đề gì khi sử dụng hàm TRIM trong Excel thì hãy bình luận dưới bài viết này để được hỗ trợ nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công!


4 ★ 6