Cách đổi mật khẩu máy tính win xp

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập lệ Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập lệ Windows khi quên

quý khách sẽ khi nào bị quên password đăng nhập vào Windows với Cảm Xúc bị bất lực chưa?