Cách kết chuyển thuế gtgt cuối tháng

      233
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Hướng dẫn biện pháp hạch toán các cây viết toán kết gửi thời điểm cuối kỳ năm tài chính. Hạch tân oán Kết đưa chi phí, kết đưa giá chỉ vốn, kết đưa lệch giá, kết đưa thuế GTGT, kết đưa thuế TNDN, kết đưa lãi lỗ cuối năm ...

Bạn đang xem: Cách kết chuyển thuế gtgt cuối tháng

1. Hạch tân oán những bút tân oán về chi phí lương cuối tháng.

- Tính tiền lương đề nghị trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí(Chi máu theo từng thành phần cùng yêu cầu khẳng định coi DN áp dụng chính sách kế tân oán theo TT 200 tuyệt là 133)

Có TK 334- Tổng lương phải trả cho CNV

- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào chi phí của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 .. = Tiền lương tsi mê gia BHXH Nhân (X)23.5%(Tùy từng thành phần nhé):

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

Có TK 3382 – Kinc phí công đoàn: 2%.

+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

(Nếu theo Thông bốn 133 BHTN là: 3385)

- Tính thuế TNcông nhân đề nghị nộp (giả dụ có)

Nợ TK 334= Tổng số thuế TNcông nhân khấu trừ

Có TK 3335

- lúc tkhô nóng tân oán lương đến CBCNV:

Nợ TK 334 = Tổng tiền thanh toán thù đến CNV (Sau Khi sẽ trừ đi những khoản trích vào lương (BH), thuế TNcông nhân (ví như có), nhất thời ứng (ví như có).

Có TK 1111, 112

- Nộp chi phí Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 25,5% (Số tiền đang trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2%

(Nếu theo Thông bốn 133BHTNlà: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

Có TK 1111, 1121

2. Hạch toán thù Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Số khấu hao kỳ này(Chi ngày tiết theo từng thành phần cùng đề nghị khẳng định coi Doanh Nghiệp áp dụng cơ chế kế toán theo TT 200 hay là 133)

Có TK 214 =Tổng khấu hao sẽ trích trong kỳ.

Xem thêm: Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Nga Đội Hình Tải Xuống, Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Nga

3. Hạch toán thù phân bổ ngân sách trả trước (ví như có)

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Chi phí(Chi ngày tiết theo từng phần tử cùng bắt buộc xác minh coi Doanh Nghiệp sử dụng chính sách kế toán theo TT 200 hay là 133)

Có TK 242= Tổng số sẽ phân bổ trong kỳ (Theo TT 200 với 133 sẽ quăng quật TK 142 nhé)

4. Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT:

Lưu ý:

- Việc hạch toán thù kết chuyển thuế GTGT thời điểm cuối kỳ chỉ tiến hành đối với Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo cách thức khấu trừ.

- Bản hóa học của bài toán hạch toán thù kết gửi thuế GTGT là việctính ra số thuế GTGT còn cần nộp xuất xắc còn được khấu trừ gửi kỳ sau. Các chúng ta hạch toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 3331= (Là số nhỏ dại tốt nhất của 1 trong những 2 tài khoản)
Có TK 1331

Giải thích: Lúc kết đưa theo số nhỏ tuổi, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số chi phí này sẽ bị triệt tiêu và đã đạt được kết quả còn lại của một trong các 2 tài khoản, lúc đó sẽ hiểu rằng nên nộp giỏi được khấu trừ:

- Nếu số nhỏ dại độc nhất vô nhị là số tài chánh TK 1331 thì TK 3331 đã còn số dư cùng nên nộp.

- Nếu số bé dại tốt nhất là số tài chính TK 3331 thì TK 1331 vẫn còn số dư với còn được khấu trừ.

Cách xác minh để biết được Số nhỏ tuổi tốt nhất nlỗi sau:

a. Trường thích hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có 1331

>

TổngPS Có 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Số nhỏ= Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

-> Còn được khấu trừ đưa kỳ sau.

Có TK 1331

b. Trường phù hợp 2:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có1331

TổngPS Có 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331

-> Phải nộp tiền thuế GTGT.

Có TK 1331

- Khi nộp chi phí thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (TổngPS Có 3331 - TổngPS Nợ 3331)- (Dư

Đầu kỳ1331+ Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331)

Có TK 111, 112

5. Hạch tân oán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

- Chú ý: Nếu Doanh Nghiệp vận dụng theo Thông tứ 200 thì mới có thể gồm TK 521 nhé, còn giả dụ theo TT 133 thì không có TK 521 Không có bút toán này nhé (Vì khi hạch toán thù đang giảm trực tiếp bên trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

Có TK 521

6. Hạch toán Kết chuyển doanh thu:

- Bút toán kết đưa lệch giá bán hàng hóa, dịch vụ...:

Nợ TK 511

Có TK 911

- Bút tân oán Kết chuyển Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 515

Có TK 911

7. Hạch toán thù kết chuyển chi phí:

- Bút ít toán Kết đưa giá bán vốn sản phẩm xuất bán vào kỳ:

Nợ TK 911

Có TK 632

- Bút ít toán thù Kết đưa chi phí hoạt động tài chính:

Nợ TK 911

Có TK 635

- Bút ít toán Kết gửi chi phí buôn bán hàng:

Nợ TK 911

Có TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tứ 133 là TK 6421)

- Bút ít toán thù Kết chuyển chi phí thống trị Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

Có TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông bốn 133 là TK 6422)

8. Hạch toán thù Kết chuyển thu nhập khác:

Nợ TK 711

Có TK 911

9. Hạch toán Kết gửi chi phí khác:

Nợ TK 911

Có TK 811

10. Hạch tân oán chi phí thuế TNDoanh Nghiệp nhất thời tính quý (Nếu cần nộp)

Nợ TK 821

Có TK 3334

-> Cuối năm, địa thế căn cứ vào số chi phí thuế TNDoanh Nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, ví dụ nhỏng sau:

Nợ TK 821

Có TK 3334

- Nếu số tạm nộp mặt hàng quý LỚN HƠNsố thực tiễn yêu cầu nộp:-> Nộp quá (ghi bớt chi phí thuế TNDN):

NợTK 3334

Có TK 821

11. Hạch toán thù Kết chuyển ngân sách thuế TNDN (Chỉ tiến hành sinh hoạt cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

Có TK 821

12. Hạch toán thù Kết đưa lãi (lỗ) cuối năm:

- Nếu lãi:

Nợ TK 911

Có TK 4212

- Nếu lỗ:

Nợ TK 4212

Có TK 911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Kế toán Thiên Ưng xin chúc chúng ta thành công! Các bạn có nhu cầu học tập giải pháp hoàn hiện tại sổ sách, lập Báo cáo tài chủ yếu bên trên Excel thực hành thực tế minh chứng trường đoản cú thực tế, rất có thể tđắm đuối gia: Lớp học tập kế toán thù bên trên Excel