Cho 0,3 mol hỗn hợp x gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch koh 2m, thu được chất hữu cơ y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối

Hỗn hòa hợp X bao gồm 2 este solo chức. Cho 0,3 mol X tác dụng trọn vẹn cùng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, chiếm được hóa học cơ học Y (no, solo chức, mạch hở, bao gồm tđê mê gia phản ứng tthế bạc) và 53 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Đốt cháy hoàn toàn Y đề xuất dùng toàn diện 5,6 lít khí O2 đktc. Kân hận lượng của 0,3 mol X là


Phương pháp giải

Vì X là 2 este 1-1 chức tuy vậy X chức năng cùng với KOH theo tỉ trọng không giống 1 :1 phải X tất cả chứa 1 este là este của phenol

call A là este solo chức thường thì còn B là este của phenol

=> số mol của từng nhiều loại este

X + KOH chế tác Y no đơn chức mạch hlàm việc có tác dụng tthay bạc yêu cầu Y là andehit => nY theo số mol este vừa tìm được

=> anđehit Y

Bảo toàn cân nặng tìm mX


Lời giải của GV peaceworld.com.vn

nKOH=0,5 mol

Vì X là 2 este đối chọi chức nhưng X tính năng cùng với KOH theo tỉ trọng khác 1 :1 đề nghị X gồm cất 1 este là este của phenol

gọi A là este đối chọi chức thường thì còn B là este của phenol

Thì nA+ nB= nX= 0,3 mol

nKOH= nA+ 2nB= 0,5 mol đề xuất nA= 0,1 mol với nB=0,2 mol

X + KOH chế tạo Y no 1-1 chức mạch hsinh sống có chức năng tnúm bạc yêu cầu Y là andehit (Y không hẳn muối hạt cần thiết yếu là muối bột của HCOOH) và Y được tạo nên từ A : nY= nA= 0,1 mol

Xét Y tất cả CTPT là CnH2nO

(C_nH_2nO; + ext frac3n - 12O_2xrightarrowt^on;CO_2 + nH_2O)

Suy ra :(0,1.frac3n - 12 = n_O_2 = 0,25 lớn n = 2) (C2H4O : 0,1 mol)

Khi mang lại X + KOH thì :

A + 0,1 mol KOH → muối bột + 0,1 mol C2H4O

B + 0,4 mol KOH → muối + 0,2 mol H2O ( vày B là este của phenol đề nghị nH2O= nB)

Bảo toàn cân nặng bao gồm mX+ mKOH= mmuối+ mC2H4O+ mH2Oyêu cầu mX+ 0,5.56 = 53 + 0,1.44+0,2.18

=> mX= 33 (g)

Đáp án phải lựa chọn là: b


...

You watching: Cho 0,3 mol hỗn hợp x gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch koh 2m, thu được chất hữu cơ y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng đủ dung dịch NaOH, sản phẩm nhận được là :


Thủy phân este X vào môi trường thiên nhiên kiềm nhận được natri axetat với ancol etylic. X là :


khi đun cho nóng hóa học X bao gồm bí quyết phân tử C3H6O2 với hỗn hợp NaOH chiếm được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Số este gồm bí quyết phân tử C4H8O2cơ mà Khi tdiệt phân trong môi trường thiên nhiên axit thì thu được axit fomic là


Thuỷ phân este gồm cách làm phân tử C4H8O2 trong môi trường axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Công thức cấu trúc của este là


Cho este X có CTPT là C4H8O2 T/d với NaOH nấu nóng được muối Y gồm phân tử kân hận to hơn phân tử kăn năn của X. Tên call của X là:


Tdiệt phân este X gồm công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được tất cả hổn hợp 2 chất cơ học Y và Z trong các số ấy Z bao gồm tỉ kăn năn hơi đối với H2 bởi 23. Tên của X là


Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đối kháng chức nên dùng vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:


Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hnghỉ ngơi chức năng hết cùng với hỗn hợp KOH, chiếm được muối hạt cùng 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là


Thuỷ phân trọn vẹn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hnghỉ ngơi X cùng với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên Gọi của X là:


Đun rét 0,1 mol este 1-1 chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được ancol etylic cùng 9,6 gam chất rắn khan. Công thức kết cấu của X là


Chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong hỗn hợp NaOH (dư) bay ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO (to) nhận được andehit Z. Cho Z triển khai phản bội ứng tcố bạc thấy giải pđợi nhiều hơn 15g Ag. Xác định CTCT của X


Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 bội nghịch ứng hết với hỗn hợp NaOH (dư), làm cho nóng. Khối lượng muối hạt CH3COONa thu được là


Este X gồm phương pháp phân tử C2H4O2. Đun lạnh 9,0 gam X vào dung dịch NaOH hoàn toản cho đến khi bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Đun 20,4 gam một hòa hợp hóa học hữu cơ solo chức A cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được muối bột B với đúng theo hóa học hữu cơ C. Lúc cho C tính năng với Na dư cho 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Biết rằng Lúc nấu nóng muối B cùng với NaOH (xt CaO, t˚) nhận được khí K gồm tỉ khối hận đối với O2 bởi 0,5. C là vừa lòng hóa học đối chọi chức Lúc bị lão hóa vì chưng CuO (t˚) đến sản phẩm D ko phản ứng cùng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:


Xà chống hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M nấu nóng. Thể tích dung dịch NaOH tối tđọc nên sử dụng là


Hỗn thích hợp X bao gồm etyl axetat với n-propyl axetat. Đun lạnh các thành phần hỗn hợp X cùng với NaOH (vừa đủ) chiếm được 13,12 gam muối cùng 8,76 gam tất cả hổn hợp rượu Y. Vậy % cân nặng của etyl axetat trong các thành phần hỗn hợp X là


Xà chống hóa trọn vẹn 1,99 gam hỗn hợp hai este bởi dd NaOH chiếm được 2,05 gam muối hạt của một axit cùng 0,94 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. CTCT của nhị este đó là:


Tdiệt phân trọn vẹn m (g) các thành phần hỗn hợp X cùng Y solo chức là đồng phân của nhau bởi 200 ml dung dịch KOH 0,5M. Sau phản bội ứng chiếm được 8,96g hỗn hợp muối bột Z cùng 4,04g hỗn hợp ancol T. Công thức kết cấu thu gọn của 2 este là :


Xà chống hóa hoàn toàn 14,55 gam tất cả hổn hợp 2 este 1-1 chức X,Y nên 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd nhận được các thành phần hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng tiếp đến và một muối bột độc nhất vô nhị. CT 2 este là:


Hỗn thích hợp X có 2 este đối kháng chức A cùng B hơn kém nhẹm nhau 1 nhóm CH2. Cho 6,6g tất cả hổn hợp X công dụng với hoàn toản 100 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được 7,4g các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt. Công thức kết cấu chính xác của A và B là:


Hỗn hợp X bao gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Tdiệt phân hoàn toàn X yêu cầu cần sử dụng 200 ml hỗn hợp NaOH 1M với KOH 1,5M, nấu nóng, sau bội nghịch ứng trọn vẹn chiếm được m gam tất cả hổn hợp muối và 25 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là:


Hỗn phù hợp X tất cả nhì este đối kháng chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư nhận được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X chức năng cùng với hỗn hợp KOH hoàn toản thu được tất cả hổn hợp nhì muối bột của hai axit đồng đẳng thường xuyên với 6,192 gam hỗn hợp nhì ancol no solo chức đồng đẳng liên tục, mạch hsinh sống. Công thức của nhì este là:


Tdiệt phân hoàn toàn 15 gam tất cả hổn hợp E bao gồm 2 este X, Y solo chức, đồng phân, mạch hnghỉ ngơi, bởi một lượng hỗn hợp NaOH trọn vẹn thu được 13,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột (Z) và 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhẹm nhau 1 nguim tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X với Y:


Đun rét m g hh X tất cả những chất có cùng một một số loại đội chức cùng với 600ml dd NaOH 1,15M chiếm được dd Y cất muối bột của một axit cacboxylic 1-1 chức với 15,4g khá Z bao gồm các ancol. Cho cục bộ Z công dụng với Na dư chiếm được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng chất rắn nhận được với CaO cho đến lúc phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 7,2g một chất khí. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp A có 2 chất hữu cơ mạch hngơi nghỉ X, Y (chỉ cất C, H, O với MX Y) tính năng toàn vẹn cùng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol 1-1 chức cùng 2 muối hạt của nhì axit hữu cơ đối kháng chức, tiếp nối nhau vào hàng đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A đề nghị 1,26 mol O2 thu được CO2 cùng 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X vào A là


Đun nóng 0,1 mol este no, solo chức mạch hsinh hoạt X với 30 ml dung dịch kiềm độ đậm đặc 20% (D = 1,2 g/ml) của một sắt kẽm kim loại kiềm A. Sau Khi hoàn thành bội nghịch ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y với 4,6 gam ancol Z, hiểu được Z bị oxi hoá bởi vì CuO thành sản phẩm có công dụng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối hạt cacbonat, 8,26 gam tất cả hổn hợp CO2 và khá nước. Công thức cấu tạo của X là:


Lúc mang đến X (C3H6O2) chức năng cùng với dung dịch NaOH đun nóng thu được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Cho một lượng hỗn hợp X có 2 hóa học hữu cơ no, solo chức, mạch hlàm việc (phân tử chỉ đựng C, H, O) tác dụng hoàn toản cùng với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối hạt với một ancol. Đun rét lượng ancol chiếm được cùng với axit H2SO4 quánh ngơi nghỉ 1700C nhận được 0,015 mol anken. Nếu đốt cháy một lượng hỗn hợp X nhỏng trên rồi mang lại sản phẩm cháy qua bình CaO dư thì thấy trọng lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Phát biểu như thế nào sau đây đúng?


Hỗn phù hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (gần như đối kháng chức) với este Z được tạo thành từ X với Y (trong M , oxi chiếm 43,795% về kăn năn lượng). Cho 10,96g M tính năng toàn diện cùng với 40g dung dịch NaOH 10% tạo nên 9,4g muối bột. Công thức của X với Y lần lượt là :


Trong phân tử este nhiều chức mạch hnghỉ ngơi X bao gồm 2 liên kết pi, số ngulặng tử cacbon cùng oxi không giống nhau là 2. Cho X tác dụng với hỗn hợp NaOH, chiếm được thành phầm bao gồm 1 muối bột của axit cacboxylic Y với một ancol Z. Biết X không có bội phản ứng tgắng bạc . Số phương pháp cấu trúc cân xứng của X là :


Este X tất cả Đặc điểm sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X tạo thành CO2 và H2O gồm số mol bằng nhau

- Tdiệt phân X vào môi trường thiên nhiên axit nhận được chất Y ( tđắm say gia bội phản ứng tchũm gương) với chất Z (có số nguyên ổn tử cacbon bằng một ít số cacbon trong X)

Có các phát biểu sau :

(1) Chất X trực thuộc các loại este no, đối chọi chức

(2) Chất Y tan vô hạn vào nước

(3) Đun Z cùng với hỗn hợp H2SO4 đặc sinh sống 170oC chiếm được anken

(4) Trong điều kiện thường Z sống trạng thái lỏng

(5) X có thể phối hợp Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh

Số phát biểu đúng là


Hỗn vừa lòng M tất cả một este, một axit cacboxylic cùng một ancol (phần đông no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng số lượng vừa đủ hỗn hợp đựng 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn hỗn hợp sau tdiệt phân rồi đem lượng muối hạt khan chiếm được đốt cháy hoàn toàn nhận được 0,075 mol H2O. Phần trăm cân nặng của este bao gồm vào M là


Hỗn vừa lòng X có axit axetic cùng metyl fomat. Cho m gam X tác dụng hoàn toản cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Este làm sao tiếp sau đây tdiệt phân vào môi trường thiên nhiên axit nhận được 2 chất cơ học đều tmê say gia bội nghịch ứng tcầm cố gương?


Hỗn đúng theo X gồm 2 este đối kháng chức. Cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ cùng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, nhận được chất hữu cơ Y (no, 1-1 chức, mạch hsinh hoạt, bao gồm tmê mệt gia làm phản ứng tcầm bạc) cùng 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn Y nên sử dụng hoàn toản 5,6 lkhông nhiều khí O2 đktc. Kăn năn lượng của 0,3 mol X là


Cho a mol este X(C9H10O2) chức năng trọn vẹn với 2a mol NaOH, nhận được hỗn hợp không có phản ứng tnúm bạc. Số cách làm cấu trúc của X là


Tdiệt phân trọn vẹn các thành phần hỗn hợp E tất cả 2 este X, Y solo chức, đồng phân, mạch hsinh sống, bằng một lượng dung dịch NaOH hoàn toản chiếm được 13,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối bột (Z) cùng 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhẹm nhau 1 nguim tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn gàng của X và Y:


Cho 7,34 gam tất cả hổn hợp E có nhị este mạch hngơi nghỉ X và Y (phần đa chế tác vày axit cacboxylic và ancol; MX Y 2. Đốt cháy hoàn toàn T, nhận được H2O, Na2CO3 cùng 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X vào E là


Hỗn vừa lòng X bao gồm 3 este 1-1 chức, tạo nên thành từ và một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ tất cả nhóm -COOH); trong đó, gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, cất hai links pi vào phân tử). Tbỏ phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau bội phản ứng thu được một,792 lkhông nhiều khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam đối với ban sơ gam. Mặt khác, giả dụ đốt cháy trọn vẹn 11,76 gam X thì thu được CO2 với 7,92 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của este không no trong X có giá trị ngay gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


Hỗn thích hợp E có 2 este 1-1 chức, mạch hsinh hoạt. Đun rét 8,96 gam E với lượng đủ hỗn hợp KOH thì chiếm được hỗn hợp muối X cùng hỗn hợp Y có 2 ancol đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn Y thì nhận được 7,04 gam CO2 với 4,68 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử kân hận nhỏ tuổi hơn trong E là


Tbỏ phân hoàn toàn một este E vào 500 ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được 132,9 gam chất rắn với m gam tương đối một ancol no, solo chức, mạch hsống X. Oxi hóa trọn vẹn m gam ancol X nhận được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm anđehit, axit, ancol dư và nước. Chia các thành phần hỗn hợp Y thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho vào hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 54 gam Ag.

Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với dung dịch nước Brom thu được 3,36 lkhông nhiều khí Z (đktc) độc nhất vô nhị.

See more: Cách Tìm Địa Chỉ Nhà Qua Số Điện Thoại, (Đã Xác Minh Bởi Google)

Phần 3: Cho công dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc).

See more: Clip Hay 24H - Vừa Hôn Vừa Bóp Fa Rất Khó Chịu

Công thức kết cấu của E là


*

*

Cơ quan tiền công ty quản: cửa hàng Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực đường số 240/GPhường – BTTTT do Bộ tin tức cùng Truyền thông.