Chức năng nhiệm vụ của quản lý thị trường

      378
*

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - BỘ CÔNG THƯƠNG

(Theo đưa ra quyết định số Số: 34/2018/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục làm chủ thị trường)

* Vị trí với chức năng

1. Tổng cục thống trị thị trường là tổ chức triển khai trực thuộc cỗ Công Thương, thực hiện tính năng tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ Công Thương cai quản nhà nước và tổ chức thực thi luật pháp về phòng, chống, xử lý những hành vi marketing hàng hoá nhập lậu; sản xuất, sắm sửa hàng giả, hàng cấm, sản phẩm hoá không rõ bắt đầu xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền tải trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi bất hợp pháp luật về bảo đảm an toàn quyền lợi khách hàng và các hành vi gian lận thương mại theo cơ chế pháp luật.

2. Tổng cục làm chủ thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu cóhình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bội bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của quản lý thị trường

* nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình bộ trưởng Bộ công thương để trình chủ yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, quyết định:

a) dự án luật, dự thảo quyết nghị của Quốc hội, dự án pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban hay vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của bao gồm phủ; dự thảo quyết định, thông tư của Thủ tướng chính phủ nước nhà về tổ chức và buổi giao lưu của lực lượng cai quản thị trường; về chế độ, chính sách đối với công chức thống trị thị trường;

b) Chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, lịch trình hành động, kế hoạch phát triển dài hạn, đề án, dự án quan trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức triển khai và buổi giao lưu của lực lượng quản lý thị trường.

2. Trình bộ trưởng liên nghành Bộ công thương xem xét, quyết định:

a) Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bạn dạng khác về tổ chức và hoạt động của lực lượng thống trị thị trường; về công tác làm việc kiểm tra, chiến đấu chống những hành vi vi bất hợp pháp luật về sale hàng hóa, dịch vụ dịch vụ thương mại trên thị trường và các nghành khác theo nguyên lý của pháp luật, về chế độ, chế độ đối với công chức thống trị thị trường ở trong thẩm quyền của bộ trưởng;

b) Kế hoạch chuyển động hàng năm hoặc theo quá trình của Tổng cục;

c) đề nghị biện pháp cai quản nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng cai quản thị trường.

3. Phát hành văn bạn dạng hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ, văn bản theo cách thức của luật pháp thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Tổ chức triển khai các văn bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về tổ chức triển khai và buổi giao lưu của lực lượng quản lý thị trường; về chế độ, cơ chế đối cùng với công chức quản lý thị trường sau khi được cấp tất cả thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt.

5. Tổ chức tiến hành các trọng trách về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý phạm luật hành thiết yếu theo giải pháp của pháp luật:

a) Chỉ đạo, giải đáp và thực hiện chuyển động kiểm tra, thanh tra siêng ngành, tranh đấu chống các hành vi vi phạm pháp luật vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng làm chủ thị trường;

b) Áp dụng những biện pháp nhiệm vụ phục vụ hoạt động kiểm tra, thanh tra siêng ngành với xử lý vi phạm hành chính;

c) thu thập tài liệu, triệu chứng cứ, mang mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện đi lại có dấu hiệu vi phạm, trưng mong giám định, kiểm nghiệm mẫu vật là mặt hàng hóa, tài liệu, giấy tờ, vật chứng liên quan mang lại vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân;

d) Xử lý vi phạm luật hành chính;

đ) chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể trong chuyển động kiểm tra, thanh tra chăm ngành, xử lý phạm luật hành chính.

6. đánh giá nội bộ, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo; cách xử trí theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp tất cả thẩm quyền xử lý hành vi vi phi pháp luật liên quan đến lực lượng cai quản thị trường theo khí cụ của pháp luật; phòng, kháng tham nhũng, xấu đi và thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí trong việc áp dụng tài sản, ngân sách đầu tư được giao theo lao lý của pháp luật.

7. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lao lý về các nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi làm chủ của Tổng cục.

8. Tổ chức tích lũy thông tin, phân tích, tấn công giá, dự báo tình hình để tham mưu, đềxuấtvớicấpcóthẩm quyềnáp dụng những biện pháp chống ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phi pháp luật.

9. Xây dựng, vận hành và phân phát triển khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về làm chủ địa bàn, công dụng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm luật hành chính, các đại lý dữ liệu cai quản nhân sự, gia tài và cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động vui chơi của lực lượng quản lý thị trường theo phân công của cục trưởng và cơ chế pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra siêng ngành, xử lý vi phạm luật hành thiết yếu của lực lượng quản lý thị trường vớicấpcóthẩm quyền.

10. Tổ chức nghiên cứu, vận dụng khoa học với công nghệ, phương thức quản lý tiên tiến và phát triển trong buổi giao lưu của lực lượng thống trị thị trường.

11. Cai quản tổ chức bộ máy, biên chế; cấp Thẻ kiểm tra thị trường cho công chức làm trọng trách kiểm tra thị phần theo luật pháp pháp luật; tổ chức tiến hành và kiểm soát lực lượng thống trị thị trường triển khai quy định về tổ chức, tiêu chuẩn công chức, cơ chế trang phục, phù hiệu, cung cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu, ấn chỉ cùng Thẻ soát sổ thị trường.

12. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ so với công chức, bạn lao động thuộc phạm vi cai quản của Tổng viên theo phân cấp của cục trưởng cỗ Công yêu thương và chính sách của pháp luật.

13. Thống trị tài chính, tài sản và những nguồn lực khác được giao theo phân cấp của bộ trưởng cỗ Công Thương cùng theo chính sách của pháp luật.

14. Thực hiện chuyển động hợp tác nước ngoài theo sự phân công của cục trưởng.

Xem thêm: Món Ngon Từ Thịt Cừu Làm Món Gì Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

15. Thống kê nhà nước về hoạt động quản lý thị trường.

16. Thực hiện các trọng trách khác do bộ trưởng liên nghành Bộ công thương nghiệp giao với theo luật pháp của pháp luật.

* cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức làm chủ thị ngôi trường ở trung ương gồm:

a) văn phòng Tổng cục;

b) Vụ tổ chức cán bộ;

c) Vụ Tổng hợp - planer - Tài chính;

d) Vụ cơ chế - Pháp chế;

đ) Vụ thanh tra - Kiểm tra;

e) viên Nghiệp vụ cai quản thị trường.

Văn chống Tổng cục bao gồm 03 phòng cùng Trung tâm thông tin truyền thông cai quản thị trường; viên Nghiệp vụ thống trị thị trường có 04 phòng.

2. Các tổ chức quản lý thị trường ngơi nghỉ địa phương gồm:

a) Cục thống trị thị trường cấp tỉnh trực trực thuộc Tổng cục làm chủ thị trường gồm: Cục cai quản thị trường tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; Cục thống trị thị trường liên tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương.

Cục cai quản thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc tw có 03 phòng; Cục thống trị thị ngôi trường thành phố thủ đô và Cục thống trị thị trường tp hcm có không thực sự 04 phòng; Cục cai quản thị trường liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương có không thật 05 phòng;

b) Đội thống trị thị trường cấp huyện trực trực thuộc Cục làm chủ thị trường cấp tỉnh gồm: Đội làm chủ thị ngôi trường huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực ở trong trung ương; Đội cai quản thị ngôi trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực nằm trong trung ương; Đội thống trị thị trường siêng ngành; Đội quản lý thị ngôi trường cơ động.

Đội thống trị thị trường cung cấp huyện không tổ chức phòng;

c) Cục cai quản thị trường cung cấp tỉnh cùng Đội thống trị thị trường cấp huyện tất cả tư phương pháp pháp nhân, con dấu riêng với được mở tài khoản tại Kho bội bạc Nhà nước theo hình thức của pháp luật.

* chỉ huy Tổng cục

1. Tổng cục quản lý thị trường gồm Tổng cục trưởng và không thật 04 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng, Phó Tổng viên trưởng do bộ trưởng Bộ Công Thương vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm và không bổ nhiệm theo công cụ của pháp luật.

3. Tổng viên trưởng là fan đứng đầu Tổng cục, phụ trách trước bộ trưởng Bộ công thương nghiệp và trước luật pháp về toàn bộ hoạt động vui chơi của Tổng cục thống trị thị trường. Những Phó Tổng viên trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước luật pháp về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục làm chủ thị trường trình bộ trưởng Bộ Công Thương công cụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức của những đơn vị nằm trong Tổng cục; té nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Tổng viên theo lao lý của luật pháp và phân cấp của cục trưởng bộ Công Thương.

* hiệu lực hiện hành thi hành và pháp luật chuyển tiếp

1. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 12 mon 10 năm 2018 và sửa chữa thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2009 củaThủ tướng chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Cục làm chủ thị trường trực thuộc cỗ Công Thương.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu đựng trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, thu xếp tổ chức bộ máy quản lý thị trường địa phương theo mục tiêu, lộ trình tiến hành tại Đề án thành lập và hoạt động Tổng cục thống trị thị trường phê coi ngó kèm theo quyết định này;

b) desgin Đề án thành lập và hoạt động 19 Cục cai quản thị trường khác tỉnh trình Thủ tướng chính phủ xem xét, ra quyết định trước mon 12 năm 2019;

c) soát soát, giảm con số các Đội làm chủ thị trường cung cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình cho năm 2020.

3. Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực ở trong trung ương chịu trách nhiệm phối phù hợp với Bộ Công Thương tiến hành chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cửa hàng vật hóa học của bỏ ra cục quản lý thị ngôi trường tỉnh, thành phố trực thuộc tw về cỗ Công Thương.

4. Những cơ quan quản lý thị trường sinh hoạt địa phương nằm trong Tổng cục cai quản thị trường liên tục sử dụng kinh phí đầu tư đã được cấp hết năm ngân sách 2018 với quyết toán với túi tiền địa phương; xây dựng dự toán tổng thích hợp vào túi tiền của cỗ Công Thương tự năm ngân sách 2019.

* tổ chức thực hiện

Bộ trưởng cỗ Công Thương, cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, Tổng viên trưởng Tổng cục cai quản thị ngôi trường và các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.