Chuyên đề hình học không gian ôn thi đại học

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. QUAN HỆ SONG SONG

I. Đường thẳng tuy vậy song

- Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø cùng a, b là bé của (α)

*

- Định lý 1:

*

II. Đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với khía cạnh phẳng

- Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø
You watching: Chuyên đề hình học không gian ôn thi đại học

*

- Định lý 2: Tiêu chuẩn tuy nhiên song

*

- Định lý 3:

*
*

III. Hai khía cạnh phẳng tuy vậy song

- Định nghĩa: (α) // (β) ↔ (α) ∩ (β) = Ø

*

- Định lý 4: Tiêu chuẩn tuy nhiên song

*


- Định lý 5:

*
*

- Định lý 6: (Định lý Talet vào ko gian) Các phương diện phẳng tuy nhiên tuy nhiên định bên trên nhị cát tuyến đường hầu như đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ

*
*

B. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

I. Đường trực tiếp vuông góc mặt phẳng

*
See more: N/A Viết Tắt Của Từ Gì ? Từ Viết Tắt Và Các Ý Nghĩa Của Ký Hiệu N/A

II. Hai mặt phẳng vuông góc

*

C. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

I. Định nghĩa

AB là đoạn vuông góc tầm thường của a và b

*
*

II. Dựng đoạn vuông góc chung

1. a ┴ b

- Qua b dựng mặt phẳng (α) ┴ a trên A

- Trong (α) dựng qua A, AB ┴ b trên B, AB là đoạn vuông góc chung

2. a ┴ b

Cách 1:

- Qua b dựng khía cạnh phẳng (α) // a

- Lấy M trên a, dựng MH ┴ (α)

- Qua H dựng a" // a cắt b trên B

- Từ B dựng BA // MH cắt a trên A, AB là đoạn vuông góc chung

*

Cách 2:

- Lấy O trên A
See more: Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Mới - Ôn Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 (Bà I 1, 2, 3)

- Qua O dựng mặt phẳng (α) ┴ a tại O

- Dựng hình chiếu b" của b bên trên (α)

- Dựng OH ┴ b"

- Từ H dựng con đường thẳng // a cắt b trên B

- Qua B dựng con đường trực tiếp // OH giảm a tại A. AB là đoạn vuông góc chung

*

peaceworld.com.vn tài liệu giúp xem cụ thể.