Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành chính nó?

      236

Sử dụng tính chất: Phnghiền tịnh tiến biến chuyển theo vectơ (overrightarrow v ) đổi mới con đường tròn có trung khu (I) thành con đường tròn có tâm (I") cùng với (overrightarrow II" = overrightarrow v ).

Bạn đã xem: Có bao nhiêu phxay tịnh tiến phát triển thành đường tròn thành thiết yếu nó

Lời giải của GV peaceworld.com.vn

Có đúng một phnghiền tịnh tiến. Tịnh tiến theo vectơ–không.

Đáp án buộc phải lựa chọn là: b


Bạn đang xem: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành chính nó?

*

*

Xem thêm: Bình Diện Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bình Diện Trong Tiếng Việt Bình Diện Là Gì

*

*

*

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , cho $T$ là 1 trong phnghiền tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u $ đổi mới điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ cùng với biểu thức tọa độ là: $x = x" + 3;,,y = y" - 5$. Tọa độ của vectơ tịnh tiến $overrightarrow u $ là:

Cho hai đường trực tiếp cắt nhau $d$ và $d"$. Có bao nhiêu phép tịnh tiến trở nên mặt đường trực tiếp $d$ thành mặt đường thẳng $d"$?

Cho hai đường trực tiếp song song $a$ cùng $b$, một đường trực tiếp $c$ ko tuy nhiên tuy vậy cùng với chúng. Có từng nào phép tịnh tiến vươn lên là đường thẳng $a$ thành con đường thẳng $b$ cùng đổi mới đường thẳng $c$ thành chính nó?

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến thiết bị thị của hàm số (y = sin x). Có từng nào phxay tịnh tiến biến chuyển đồ dùng thị đó thành chủ yếu nó

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ , nếu như phxay tịnh tiến biến hóa điểm (Aleft( 3;2 ight)) thành điểm (A"left( 2;5 ight)) thì nó thay đổi điểm (Bleft( 2;5 ight)) thành:

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, trường hợp phnghiền tịnh tiến trở nên điểm (Aleft( 2; - 1 ight)) thành điểm (A"left( 3;0 ight)) thì nó trở thành mặt đường trực tiếp như thế nào tiếp sau đây thành thiết yếu nó?

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến hai đường trực tiếp song tuy vậy $a$ cùng $a"$ theo lần lượt gồm phương trình (2x - 3y - 1 = 0) và (2x - 3y + 5 = 0). Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây không đổi mới đường trực tiếp $a$ thành con đường thẳng $a"$ ?

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên tuy vậy $a$ và $a"$ thứu tự có phương trình (3x - 4y + 5 = 0) và (3x - 4y = 0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u ) biến con đường trực tiếp $a$ thành con đường trực tiếp $a"$. Khi đó độ nhiều năm nhỏ bé độc nhất vô nhị của vectơ (overrightarrow u ) bằng bao nhiêu?

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ đến parabol có đồ dùng thị (y = x^2). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 2; - 3 ight)) đổi thay parabol kia thành thứ thị của hàm số:

Trong hệ tọa độ $Oxy$, chất nhận được biến hóa hình $f$ thay đổi mỗi điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ sao cho $x" = x + 2y;,,y" = - 2x + y + 1$. hotline $G$ là trung tâm của $Delta ABC$ cùng với $Aleft( 1;2 ight),,,Bleft( - 2;3 ight),,,Cleft( 4;1 ight)$.

Phép thay đổi hình $f$ biến chuyển điểm $G$ thành điểm $G"$ bao gồm tọa độ là:

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ $Oxy$ , cho hai parabol: $left( P ight):y = x^2$ và $left( Q ight):y = x^2 + 2x + 2$. Để minh chứng có một phnghiền tịnh tiến $T$ biến $left( Q ight)$ thành $left( Phường ight)$ , một học sinh lập luận qua cha bước nlỗi sau:

- Bước 1: hotline vectơ tịnh tiến là $overrightarrow u = left( a;b ight)$, vận dụng biểu thức tọa độ của phnghiền tịnh tiến:

$left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + bendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = x" - a\y = y" - bendarray ight.$

- Cách 2: Thế vào phương thơm trình của $left( Q ight)$ ta được:

$y" - b = left( x" - a ight)^2 + 2left( x" - a ight) + 2 Leftrightarrow y" = x"^2 + 2left( 1 - a ight)x" + a^2 - 2a + b + 2$

Suy ra hình ảnh của $left( Q ight)$ qua phxay tịnh tiến $T$ là parabol $left( R ight):y = x^2 + 2left( 1 - a ight)x + a^2 - 2a + b + 2$

- Cách 3: Buộc $left( R ight)$ trùng cùng với $left( P ight)$ ta được hệ: $left{ eginarrayl2left( 1 - a ight) = 0\a^2 - 2a + b + 2 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = - 1endarray ight.$

Vậy có tuyệt nhất một phnghiền tịnh tiến thay đổi $left( Q ight)$ thành $left( P ight)$ , chính là phxay tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u = left( 1; - 1 ight)$