Công thức cấu tạo của chất béo

      407

Dưới đấy là Công thức cấu trúc của chất béo được Mobitool biên soạn giúp các bạn học viên biết viết cách làm kết cấu của hóa học bự cũng như phân loại được hóa học lớn, tự đó có thể áp dụng làm những dạng bài bác tập thắc mắc trắc nghiệm kim chỉ nan hóa học mập. Rèn luyện năng lực làm cho bài tập, học hành giỏi rộng. Mời các bạn tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của chất béo

Khái niệm Chất mập là trieste của glixerol cùng với axit béo

Axit béo: Các axit béo thường có trong chất phệ là

axit stearic (CH316COOH),

axit panmitic (CH314COOH),

axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức kết cấu của chất béo

*

trong đó R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, hoàn toàn có thể như là nhau hoặc không giống nhau.

Các axit lớn thường xuyên gặp

+ Axit Khủng no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ Loại ko no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

Một số ví dụ về chất béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1: Có từng nào trieste của glyxerol cất đồng thời 3 nơi bắt đầu axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. Cho phương pháp hóa học của những chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Công thức của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Câu 3. Từ 2 axit to là axit stearic, axit panmitic với glixrol rất có thể tạo nên từng nào triglixerit?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 4. Glyxerol với axit mập C17H35COOH có thể tạo nên buổi tối đa từng nào este nhiều chức?

A. 2.

B. 3.

Xem thêm: Nhà Có Tắc Kè Kêu 7 Tiếng, 9 Tiếng Là Điềm Gì, Tốt Hay Xấu? ?

C. 4.

D. 5.

Câu 5. Trong những cách làm sau, phương pháp nào chưa hẳn là công thức của chất béo?

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) chức năng hoàn toàn cùng với dung dịch NaOH dư, làm cho nóng, chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Câu 7. Phát biểu làm sao sau đây không đúng ?

A. Chất phệ không rã trong nước.

B. Dầu ăn uống và dầu lửa có thuộc nhân tố nguim tố.

C. Phân tử hóa học bự chứa nhóm chức este.

D. Chất mập còn có tên là triglixerit.

…………………………………….

Mời chúng ta tham khảo thêm tài liệu liên quan:

lúc thủy phân hóa học phệ trong môi trường kiềm thì chiếm được muối hạt của axit phệ và 200 câu trắc nghiệm định hướng Este – Lipit Lý tmáu hóa 12 cmùi hương 2: Cacbonhiđrat không hề thiếu độc nhất

Trên phía trên VnDoc vẫn ra mắt Công thức cấu tạo của hóa học phệ tới độc giả. Để gồm hiệu quả cao hơn vào kì thi, VnDoc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Tân oán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng thích hợp cùng đăng mua.

Từ khóa tìm kiếm : c3h5(oocc17h35)3, (c17h31coo)3c3h5 thương hiệu là gì, bí quyết kết cấu của chất lớn, ctct hóa học bự, ctct của hóa học phệ, cách làm cấu trúc phổ biến của hóa học lớn, chất Khủng ctct, m của (c17h33coo)3c3h5, bí quyết của hóa học phệ, ctct phổ biến của hóa học phệ, chất phệ bí quyết kết cấu, cách làm cấu tạo của glixerol, tristearin, cách làm bình thường của hóa học Khủng, có mang hóa học phệ, công thức của axit stearic, axit oleic công thức, chất mập, công thức cấu trúc của axit oleic, “thuỷ phân tripanmitin ((c15h31coo)3c3h5) trong hỗn hợp naoh thu được muối bột tất cả cách làm,” hóa học x bao gồm cách làm (c17h35coo)(c17h33coo)(c17h31coo)c3h5, công thức axit panmitic, phương pháp cấu trúc của axit stearic, tdiệt phân este trong môi trường xung quanh axit, c17h33coo3c3h5, hóa học làm sao sau đây chức năng với dung dịch naoh hiện ra glixerol, cách làm của axit oleic, stearic acid là gì, mang lại ch2 mang lại, site:peaceworld.com.vn, bài xích tập trắc nghiệm este, lý thuyết thứ lý 12 trắc nghiệm, axit stearic phương pháp, cooh,