Công thức tính thể tích khối nón

      174

Bài viết đã share những công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối hận nón, kèm ví dụ minh họa. 

Hình nón (tốt còn gọi là kân hận nón) là một trong hình học không khí 3 chiều, tất cả lòng là 1 trong những hình tròn, đỉnh nhọn. Có thể tưởng tượng 1 hình nón được chế tạo thành Khi tảo một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối nón

*


Công thức tính diện tích S xung quanh

Diện tích xung quanh hình nón bằng của nửa đường kính dưới đáy nhân với mặt đường sinch cùng hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: Diện tích xung quanhπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài đường sinhr: bán kính khía cạnh đáy

Tính diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bởi tổng diện tích bao quanh và diện tích mặt đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phầnSxp: Diện tích xung quanhSđáy : Diện tích đáyπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: nửa đường kính phương diện đáy

Công thức tính thể tích kân hận nón

Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích đáy nhân cùng với chiều cao của hình nón (khoảng cách từ vai trung phong mang đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : Diện tích đáyπ : hằng số pi (được thiết kế tròn là 3,14)r: bán kính khía cạnh đáyh: độ cao hình nón (khoảng cách từ bỏ trọng điểm đáy cho tới đỉnh)

Xác định đường sinch, con đường cao và bán kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ chổ chính giữa dưới mặt đáy mang lại đỉnh của hình chóp.

Đường sinc là khoảng cách từ là một điểm ngẫu nhiên trên tuyến đường tròn đáy cho đỉnh của hình chóp.

Xem thêm: Phụ Nữ Đeo Đồng Hồ Tay Nào Tiện Hơn? Con Gái Nên Đeo Đồng Hồ Tay Nào

Do hình nón được sinh sản thành Khi xoay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, đề xuất hoàn toàn có thể coi mặt đường cao cùng nửa đường kính lòng là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn con đường sinc là cạnh huyền.

Do đó, khi biết đường cao và bán kính đáy, ta có thể tính được con đường sinh bởi công thức:

*

Biết bán kính với mặt đường sinch, tính đường cao theo công thức:

*

Biết mặt đường cao với đường sinh, tính nửa đường kính đáy theo công thức:

*

lấy ví dụ minch họa

Tính diện tích S bao quanh, diện tích toàn phần với thể tích hình tròn trụ bao gồm nửa đường kính đáy là 6cm, con đường cao là 8cm.

Đường sinch của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn thông thường, hình nón là một hình không thực sự phức tạp, do vậy, nếu nắm rõ những cách làm cơ bản trên, các bạn sẽ dễ dãi tính được diện tích bao quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình nón.