Công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982

      151
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CÔNG ƯỚC

CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN<1>

(Ký kết ngày 10 mon 12 năm 1982)

CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC

Với lòng mong muốn giải quyết, trên niềm tin hiểu biết vàhợp tác cùng với nhau, mọi vấn đề liên quan lại đến điều khoản biển, và ý thức được tầm vóclịch sử của Công ước là một hiến đâng quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình,công lý và tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên nỗ lực giới;

Nhận thấy rằng, phần đa sự kiện bắt đầu nảy sinh tính từ lúc các Hộinghị của liên hợp quốc về lao lý biển được nhóm họp trên Giơnevơ năm 1958 và năm1960, đang làm tăng lên sự cần thiết phải bao gồm một Công ước bắt đầu về vẻ ngoài biển cóthể được mọi bạn chấp nhận;

Ý thức rằng, những sự việc về các vùng biển khơi có tương quan chặtchẽ cùng nhau và cần được xem xét một cách đồng bộ;

Thừa thừa nhận rằng, điều đáng ước muốn là, bằng Công ước với sựquan trung tâm đúng mức đến tự do của tất cả các quốc gia, thiết lập được mộttrật tự pháp lý cho những biển và biển lớn làm thuận tiện cho việc sử dụng côngbằng và tác dụng những tài nguyên, việc bảo tồn đều nguồn lợi sinh vật củacác biển lớn và các đại dương, việc nghiên cứu, đảm bảo an toàn và gìn giữ môi trường biển;

Cho rằng, việc triển khai các mục tiêu này sẽ góp thêm phần thiếtlập bắt buộc một đơn thân tự kinh tế quốc tế đúng chuẩn và công bằng, trong số đó có tính đếncác tác dụng và nhu cầu của toàn cục loài bạn và đặc biệt là các lợi ích vànhu ước riêng của các nước vẫn phát triển, dù là biển hay là không có biển;

Mong muốn phát triển bằng Công ước, những nguyên tắc trongNghị quyết 2749 (XXV) ngày 17 mon 12 năm 1970, trong những số ấy Đại hội đồng Liên hợpquốc đã đặc biệt trịnh trọng tuyên tía rằng khoanh vùng đáy biển cả và đại dương, cũngnhư lòng đất mặt dưới các khu vực nằm ngoài số lượng giới hạn chung của loài bạn vàviệc thăm dò, khai thác khu vực này đã được thực hiện vì lợi ích của toàn cục loàingười, không nhờ vào vào vị trí địa lý của những quốc gia;

Tin tưởng rằng, việc pháp điển hóa và sự cách tân và phát triển theochiều phía tiến hóa của vẻ ngoài biển được thực hiện trong Công cầu sẽ góp phầntăng cường hòa bình, an ninh, hợp tác ký kết và quan hệ giới tính hữu nghị giữa tất cả các dântộc phù hợp với các nguyên tắc công bình và bình đẳng về quyền, và sẽ khởi tạo điềukiện dễ dãi cho văn minh về kinh tế và làng mạc hội của toàn bộ các dân tộc trên thếgiới, phù hợp với các mục tiêu và những nguyên tắc của phối hợp quốc như đã được nêutrong Hiến chương;

Khẳng định rằng, những vấn đề không chế độ trong Công ước sẽtiếp tục được xử lý bằng những quy tắc và hiệ tượng của điều khoản quốc tế chung;

Đã thỏa thuận như sau:

Phần I

MỞ ĐẦU

ĐIỀU 1. Sử dụng những thuật ngữ vàphạm vi áp dụng

1. Rất nhiều thuật ngữ được thực hiện trong Công ước cần được hiểunhư sau:

1. “Vùng” (Zone): là đáy hải dương và dưới lòng đất dưới đáybiển nằm bên phía ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia;

2. “Cơ quan tiền quyền lực” (Autorité): là cơ quan quyền lựcquốc tế về đáy biển;

3. “Các chuyển động được triển khai trong Vùng” (activitésmenées dans la Zone): là mọi hoạt động thăm dò và khai thác các tài nguyên củaVùng;

4. “Ô nhiễm môi trường xung quanh biển” (Pullution du milieumarin): là câu hỏi con người trực tiếp hoặc con gián tiếp gửi các cấu tạo từ chất hoặc nănglượng vào môi trường thiên nhiên biển, bao hàm cả các cửa sông, khi câu hỏi đó gây ra hoặc có thểgây ra những tai hại như tạo tổn hại cho nguồn lợi sinh vật, và đến hệ rượu cồn vậtvà hệ thực đồ biển, gây nguy khốn cho sức khỏe con người, khiến trở ngại đến cáchoạt rượu cồn ở biển, đề cập cả câu hỏi đánh bắt thủy hải sản và các việc áp dụng biển một cáchhợp pháp khác, làm chuyển đổi chất lượng nước biển lớn về phương diện áp dụng nó vàlàm sút sút những giá trị mỹ cảm của biển;

5. A) “Sự dìm chìm” (immersion) là:

i. Hồ hết sự buông bỏ bỏ gồm ý thức xuống biển các chất thải hoặccác chất khác từ những tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc công trình khácđược bố trí ở biển.

Bạn đang xem: Công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982

ii. đầy đủ sự đánh chìm tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổihoặc các công trình khác được bố trí ở biển.

b) Thuật ngữ “nhận chìm” không nhằm vào:

i. Việc vứt bỏ những chất thải hoặc các chất không giống được sảnsinh trực tiếp hoặc con gián tiếp trong câu hỏi khai thác bình thường của tàu thuyền, phươngtiện bay, giàn nổi hoặc những công trình khác được sắp xếp trên biển, tương tự như cácthiết bị của chúng, nước ngoài trừ các chất thải hoặc các chất khác được chăm chởhoặc đưa tài trên các tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc những côngtrình khác sắp xếp ở biển lớn được dùng để làm thải bỏ những chất đó, trên các tàu thuyền,phương tiện bay, giàn nổi hay những công trình đó tạo ra;

ii. Việc tàng chứa những chất cùng với mục đích không phải chỉ là đểthải vứt chúng với đk là bài toán tàng chứa này không đi ngược lại những mụcđich của Công ước.

2.1 “Các tổ quốc thành viên” (Etats Parties) lànhững đất nước đã chấp nhận sự buộc ràng của Công mong và Công ước có hiệu lựcđối với các giang sơn đó.

2. Công ước được vận dụng mulatis mutandis (với đông đảo thayđổi quan trọng về bỏ ra tiết) cho những thực thể nói trong Điều 305 khoản 1, điểmb, c, d, e và f đã trở thành thành viên của Công ước, theo đúng với các điềukiện liên quan đến từng thực thể; trong số lượng giới hạn đó, thuật ngữ “quốc gia thànhviên” cũng dùng để làm chỉ phần đa thực thể này.

Phần II

LÃNH HẢI VÀ VÙNG TIẾPGIÁP

Mục 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 2. Chế độ pháp lý của lãnh hảivà vùng trời ngơi nghỉ trên lãnh hải cũng giống như đáy cùng lòng đất dưới mặt đáy của lãnh hải

Chủ quyền của nước nhà ven đại dương được mở rộng ra phía bên ngoài lãnhthổ với nội thủy của mình, và trong trường phù hợp một non sông quần đảo, ra phía bên ngoài vùngnước quần đảo, đến một vùng biển khơi tiếp liền, điện thoại tư vấn là hải phận (merterritoriale)

Chủ quyền này được không ngừng mở rộng đến vùng trời bên trên lãnh hải, cũngnhư đến đáy và dưới lòng đất của hải dương này.

Chủ quyền của Công ước và những quy tắc khác của pháp luậtquốc tế trù định.

Mục 2. Nhãi con GIỚI CỦA LÃNH HẢI

ĐIỀU 3. Chiều rộng của lãnh hải

Mọi giang sơn đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải củamình; chiều rộng này không vượt vượt 12 hải lý tính từ lúc đường các đại lý được gạch ra theođúng Công ước.

ĐIỀU 4. Tinh ranh giới phía bên cạnh củalãnh hải

Ranh giới phía không tính của lãnh hải là 1 đường nhưng mà mỗi điểm ởtrên con đường đó biện pháp điểm gần nhất của đường đại lý một khoảng cách bằng chiềurộng của lãnh hải.

ĐIỀU 5. Đường đại lý thông thường

Trừ khi tất cả quy định trái ngược của Công ước, đường các đại lý thôngthường dùng làm tính chiều rộng hải phận là ngấn nước triều thấp độc nhất dọc theobờ biển, như được diễn tả trên các hải đồ phần trăm lớn sẽ được quốc gia ven biểnchính thức công nhận.

ĐIỀU 6. Các mỏm đá (recifs)

Trong trường hòa hợp những phần tử đảo kết cấu bằng san hô hoặccác đảo có đá ngầm ven bờ bao quanh, thì mặt đường cơ sở dùng làm tính chiều rộnglãnh hải là ngấn nước triều thấp độc nhất ở bờ phía kế bên cũng của các mỏm đá, như đãđược thể hiện trên các hải vật dụng được nước nhà ven biển bằng lòng công nhận.

ĐIỀU 7. Đường đại lý thẳng

1. Ở ở đâu bờ biển lớn bị khoét sâu và gập ghềnh hoặc nếu bao gồm mộtchuỗi hòn đảo nằm tiếp giáp ngay và chạy dọc theo bờ biển, phương thức đường cửa hàng thẳngnối liền những điểm ham mê hợp có thể được thực hiện để kẻ con đường cơ sở dùng làm tínhchiều rộng lớn lãnh hải.

2. Ở nơi nào bờ biển cực kì không ổn định do bao gồm một châu thổvà những đặc điểm tự nhiên khác, những điểm ưng ý hợp hoàn toàn có thể được lựa chọn dọctheo ngấn nước triều thấp tốt nhất có vận động và di chuyển vào phía trong bờ, các đường cơ sởđã được gạch ra vẫn đang còn hiệu lực tính đến khi các đất nước ven biển khơi sửa đổi đúngtheo Công ước.

3. Tuyến các đường các đại lý không được đi chệch vượt xa hướngchung của bờ biển, và các vùng biển ở phía bên trong các đường các đại lý này cần gắnvới mắc liền đủ đến mức đạt được cơ chế nội thủy.

4. Các đường cửa hàng thẳng không được kéo cho hoặc xuất pháttừ các bãi cạn thời gian nổi thời điểm chìm, trừ trường vừa lòng ở đó gồm có đèn đại dương hoặc cácthiết bị giống như thường xuyên nhô trên mặt nước hoặc việc vạch các đường cơ sởthẳng đó đã được sự chính thức chung của quốc tế.

5. Trong những trường vừa lòng mà phương pháp kẻ mặt đường cơ sởthẳng được áp dụng theo khoản 1, khi ấn định một trong những đoạn con đường cơ sở bao gồm thểtính cho những ích lợi kinh tế hiếm hoi của khu vực này mà thực tế với tầm quantrọng của chính nó đã được một quá trình sử dụng lâu dài chứng minh rõ ràng.

6. Phương pháp đường các đại lý thẳng bởi vì một quốc gia áp dụng khôngđược khiến cho lãnh hải của một tổ quốc khác bị tách bóc khỏi đại dương cả hoặc một vùngđặc quyền ghê tế.

ĐIỀU 8. Nội thủy

1. Trừ trường hợp đã làm được quy định tại đoạn IV, các vùng nướcở phía bên phía trong đường đại lý của hải phận thuộc nội thủy của quốc gia.

2. Khi 1 đường cửa hàng thẳng được gạch ra theo đúng phươngpháp được nói sinh sống Điều 7 gộp vào nội thủy những vùng nước trước đó chưa được nhìn nhận lànội thủy, thì quyền đi qua không gây hại nói trong Công cầu vẫn được vận dụng ởcác vùng nước đó.

ĐIỀU 9. Cửa sông

Nếu một dòng sông đổ ra hải dương mà không sinh sản thành hậu đậu thìđường cơ sở là 1 đường trực tiếp được kẻ tức thì qua cửa sông gắn liền các điểmngoài cùng của ngấn nước triều thấp tốt nhất ở phía 2 bên bờ sông.

ĐIỀU 10. Vịnh

1. Điều này chỉ liên quan đến các vịnh cơ mà bờ vịnh thuộcmột quốc gia duy nhất.

2. Vào Công ước, “Vịnh” (baie) cần được hiểu là một trong vùnglõm sâu rõ rệt

vào đất liền nhưng chiều sâu của vùng lõm đó đối chiếu với chiềurộng ở ngoại trừ cửa của nó tới mức là nước của vùng lõm này được bờ hải dương bao quanhvà vùng đó lõm sâu hơn là 1 sự uốn cong của bờ biển. Mặc dù nhiên, một vũng lõmchỉ được coi là một vịnh giả dụ như diện tích s của nó ít nhất cũng bởi diện tíchmột nửa hình trụ có đường kính là đường thẳng kẻ ngang qua cửa vào của vùnglõm.

3. Diện tích của một vùng lõm được tính giữa ngấn nước triềuthấp duy nhất dọc theo bờ biển cả của vùng lõm và mặt đường thẳng nối sát các ngấn nướctriều thấp nhất ở các điểm của cửa ra vào tự nhiên. Nếu vị có các đảo nhưng một vùnglõm có rất nhiều cửa vào, thì nửa hình tròn nói trên có đường kính bằng tổng sốchiều dài những đoạn thẳng cắt ngang những cửa vào đó. Diện tích của những đảo nằmtrong một vùng lõm được tính vào diện tích s chung của vùng lõm.

4. Nếu khoảng cách giữa những ngấn nước triều thấp độc nhất ở cácđiểm của cửa ngõ vào thoải mái và tự nhiên một vịnh không vượt thừa 24 hải lý, thì mặt đường phângiới hoàn toàn có thể được vạch giữa nhì ngấn nước triều thấp duy nhất này với vùng nước ởphía bên phía trong đường kia được xem như là nội thủy.

5. Khi khoảng cách giữa những ngấn nước triều thấp độc nhất vô nhị ở cácđiểm của cửa ngõ vào tự nhiên và thoải mái của một vịnh vượt thừa 24 hải lý, thì được kẻ một đoạnđường các đại lý thẳng nhiều năm 24 hải lý ở phía trong vịnh, làm thế nào cho phía trong của nó cómột diện tích s nước buổi tối đa.

6. Những quy định trên trên đây không áp dụng so với các vịnh gọilà “vịnh định kỳ sử” cùng cũng không áp dụng so với các trường hợp làm theo phươngpháp đường cơ sở thẳng được trù định trong Điều 7.

ĐIỀU 11. Cảng

Để ấn định tinh ma giới lãnh hải, các công trình thứ thườngxuyên là phần tử hữu cơ của một khối hệ thống cảng, nhô ra ngoài khơi xa nhất, đượccoi là thành phần của bờ biển. Các công trình thứ ở xa bờ xa bờ biểnvà những đảo tự tạo không được xem là những dự án công trình thiết bị cảng thườngxuyên.

ĐIỀU 12. Vũng tàu

Các vũng tàu được dùng liên tiếp vào câu hỏi xếp dỡ hàng hóavà có tác dụng khu neo tàu, thông thường nằm trọn vẹn hoặc 1 phần ở đi ngoài đường ranhgiới bên ngoài của lãnh hải cũng được coi như là thành phần của lãnh hải.

ĐIỀU 13. Kho bãi cạn thời gian chìm thời gian nổi

1. “Bãi cạn thời gian chìm dịp nổi” (haut-fonds découvrants) là nhữngvùng đất nhô cao thoải mái và tự nhiên có biển bao quanh, lúc thủy triều xuống phải chăng thì lộra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước. Khi toàn bộ hay một trong những phần bãi cạn đóở cách lục địa hoặc một đảo một khoảng cách không vượt quá chiều rộng của lãnhhải, thì ngấn nước triều thấp độc nhất ở trên các bãi cạn này có thể được dùng làmđường đại lý để tính chiều rộng của lãnh hải.

2. Khi các bãi cạn thời điểm chìm cơ hội nổi hoàn toàn ở bí quyết lục địahoặc một đảo một khoảng cách vượt quá chiều rộng lớn của lãnh hải, thì chung khôngcó lãnh hải riêng.

ĐIỀU 14. Sự phối kết hợp các phương phápđể vạch những đường cơ sở

Quốc gia ven biển, tùy theo thực trạng khác nhau, rất có thể vạchra các đường cửa hàng theo một xuất xắc nhiều phương pháp được trù định ở những điều nóitrên.

ĐIỀU 15. Việc hoạch định nhãi giới lãnhhải giữa các giang sơn có bờ biển khơi kề nhau hoặc đối diện nhau

Khi hai giang sơn có bờ đại dương kề nhau hoặc đối lập nhau,không tổ quốc nào được quyền mở rộng lãnh hải ra quá con đường trung tuyến mà mọiđiểm vị trí đó phương pháp đều các điểm gần nhất của những đường cơ sở dùng để làm tínhchiều rộng hải phận của từng quốc gia, trừ khi có việc thỏa hiệp ngược lại. Tuynhiên, cách thức này không áp dụng trong trường vừa lòng do bao hàm danh nghĩa lịchsử hoặc có những hoàn cảnh đặc biệt khác cần phải hoạch định rỡ ràng giới lãnh hảicủa hai đất nước một phương pháp khác.

ĐIỀU 16. Hải đồ gia dụng và bản kê các tọa độđịa lý

1. Các đường cơ sở dùng làm tính chiều rộng vùng biển đượcvạch ra theo đúng những Điều 7, 9 với 10 hoặc các ranh giới ra đời từ những điềuđó và những đường hoạch định nhãi giới được vun ra đúng theo các Điều 12 và 15,được biểu đạt trên những hải đồ có tỷ lệ thích đúng theo để khẳng định được vị trí củanó. Trường hợp không, thì hoàn toàn có thể thay thế bằng một bản kê các tọa độ địa lý các điểm,có ghi rõ hệ thống trắc địa đã làm được sử dụng.

2. Nước nhà ven biển ra mắt theo đúng thủ tục các hải đồhay các phiên bản kê những tọa độ địa lý và gửi đến Tổng thư ký liên hợp quốc một bảnđể giữ chiếu.

Mục 3. ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI TRONGLÃNH HẢI

TIỂU MỤC A. CÁC QUY TẮC ÁP DỤNG CHOTẤT CẢ CÁC LOẠI TÀU THUYỀN

ĐIỀU 17. Quyền đi qua không khiến hại

Với điều kiện phải chấp hành Công ước, tàu thuyền của tất cảcác quốc gia, gồm biển hay không có biển, các được tận hưởng quyền đi qua không gây hạitrong lãnh hải.

ĐIỀU 18. Nghĩa của thuật ngữ “Điqua” (Passage)

1. “Đi qua” là đi làm việc trong lãnh hải, nhằm mục tiêu mục đích

a) Đi ngang qua tuy nhiên không bước vào nội thủy, ko đậu lạitrong một vũng tàu hoặc một công trình cảng ở bên phía ngoài nội thủy; hoặc

b) Đi vào hoặc ra khỏi nội thủy, hoặc đậu lại giỏi rời khỏimột vũng tàu hay là 1 công trình cảng vào nội thủy.

2. Việc trải qua phải thường xuyên và nhanh chóng. Tuy nhiên, việcđi qua bao hàm cả việc dừng lại và thả neo, dẫu vậy chỉ trong trường hợp chạm mặt phảinhững sự cố thường thì về sản phẩm hải hoặc vì chưng một trường hòa hợp bất khả chống haymắc nạn hoặc vì mục đích tương trợ người, tàu thuyền hay phương tiện đi lại bay đanglâm nguy hoặc mắc nạn.

ĐIỀU 19. Nghĩa của thuật ngữ “đi quakhông khiến hại” (Passage inoffensif)

1. Việc trải qua là không khiến hại, chừng nào nó ko làmphương hại đến hòa bình, đơn lẻ tự hay an toàn của nước nhà ven biển. Vấn đề đi quakhông khiến hại cần phải được thực hiện theo đúng với những quy định của Công ướcvà những quy tắc không giống của lao lý quốc tế.

2. Việc đi qua của một tàu thuyền nước ngoài bị coi nhưphương hại mang lại hòa bình, cá biệt tự hay bình yên của non sông ven biển, nếu như ởtrong lãnh hải, tàu thuyền này thực hiện một trong bất kỳ hoạt rượu cồn nào sauđây:

a) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lục phòng lại thiết yếu quyền, toàn vẹnlãnh thổ hoặc hòa bình chính trị của nước nhà ven biển cả hay cần sử dụng mọi giải pháp kháctrái với những nguyên tắc của điều khoản quốc tế đã có nêu trong Hiến chươngLiên phù hợp quốc;

b) luyện tập hoặc diễn tập với ngẫu nhiên kiểu nhiều loại vũ khí nào;

c) thu nhập cá nhân tình báo tạo thiệt hại mang đến quốc phòng xuất xắc anninh của tổ quốc ven biển;

d) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tàu các phương luôn tiện bay;

e) Phóng đi, đón nhận hay xếp lên tàu các phương luôn tiện quânsự;

f) Tuyên truyền nhằm làm hại mang đến quốc chống hay bình an củaquốc gia ven biển;

g) Xếp hoặc dỡ hàng hóa, may mắn tài lộc hay đưa bạn lên xuốngtàu trái với các luật và mức sử dụng về hải quan, thuế khóa, y tế hoặc nhập cư củaquốc gia ven biển;

h) Gây độc hại cố ý với nghiêm trọng, phạm luật Công ước;

i) Đánh bắt hải sản;

j) nghiên cứu và phân tích hay đo đạc;

k) có tác dụng rối loạn hoạt động của mọi hệ thống giao thông liênlạc hoặc phần đông trang thiết bị hay công trình khác của non sông ven biển;

l) Mọi vận động khác ko trực tiếp quan lại hệ đến sự việc điqua.

ĐIỀU 20. Tàu lặn và các phương tiệnđi ngầm khác

Ở trong lãnh hải, tàu lặn và những phương tiện đi ngầm khácbuộc bắt buộc đi nổi và nên treo cờ quốc tịch.

ĐIỀU 21. Những luật và phép tắc củaquốc gia ven biển tương quan đến câu hỏi đi qua không khiến hại

1. Quốc gia ven biển hoàn toàn có thể định ra, tương xứng với các quyđịnh của Công cầu và những quy tắc khác của lao lý quốc tế, những luật cùng quyđịnh tương quan đến bài toán đi qua không gây hại làm việc trong lãnh hải của bản thân về cácvấn đề sau đây:

a) bình an hàng hải cùng điều phối giao thông vận tải đường biển;

b) đảm bảo an toàn các đồ vật và các hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải vàcác vật dụng hay công trình khác;

c) bảo đảm an toàn các con đường giây cáp và ống dẫn;

d) bảo tồn tài nguyên sinh vật dụng biển;

e) ngăn ngừa số đông sự vi phạm những luật và luật pháp của quốcgia ven biển liên quan đến việc đánh bắt;

f) Gìn giữ môi trường xung quanh của nước nhà ven biển và phòng ngừa,hạn chế, chế ngự ô nhiễm môi trường;

g) phân tích khoa học hải dương và đo lường thủy văn;

h) phòng ngừa hầu như sự vi phạm những luật và cơ chế về hảiquan, thuế khóa, y tế hay nhập cảnh của non sông ven biển;

2. Các luật và quy định này sẽ không áp dụng so với cách thiếtkế, việc đóng hoặc so với trang bị của tàu thuyền nước ngoài, nếu bọn chúng khôngcó ảnh hưởng gì đến các quy tắc giỏi quy phạm quốc tế được gật đầu chung.

3. Quốc gia ven biển chào làng theo đúng thủ tục những luật vàquy định này.

4. Khi tiến hành quyền đi qua không gây hại làm việc trong lãnh hảitàu thuyền quốc tế phải vâng lệnh các phép tắc và chính sách này, cũng giống như tất cảcác quy định nước ngoài được đồng ý chung có tương quan đến việc phòng đề phòng đâmva trên biển.

ĐIỀU 22. Các tuyến con đường và giải pháp bốtrí phân loại luồng giao thông ở vào lãnh hải

1. đất nước ven biển cả khi đề nghị bảo đảm an toàn hàng hải có thểđòi hỏi tàu thuyền nước ngoài đi qua không gây hại vào lãnh hải của chính mình phảiđi theo những tuyến đường vì chưng mình ấn định và đề xuất tôn trọng các cách sắp xếp phân chiacác luồng giao thông do bản thân quy định nhằm điều phối việc qua lại các tàuthuyền.

2. Đặc biệt, so với các tàu xi-teec (navires-citernes), cáctàu bao gồm động cơ chạy bằng năng lượng hại nhân và các tàu chở những chất giỏi cácnguyên liệu phóng xạ hoặc các chất không giống vốn nguy khốn hay độc hại, hoàn toàn có thể bịbắt buộc chỉ được đi theo những tuyến mặt đường này.

3. Lúc ấn định các tuyến con đường và giải pháp cách bố trí phânchia luồng giao thông theo điều này, giang sơn ven biển chú ý đến:

a) những kiến nghị của tổ chức quốc tế bao gồm thẩm quyền;

b) tất cả các luồng lạch thường xuyên được sử dụng cho sản phẩm hảiquốc tế;

c) Các đặc điểm riêng của một số loại tàu thuyền và luồnglạch;

d) tỷ lệ giao thông.

4. Giang sơn ven biển khơi ghi rõ các tuyến mặt đường và những cách phânchia luồng giao thông vận tải nói bên trên lên hải vật dụng và công bố theo đúng thủ tục.

ĐIỀU 23. Tàu thuyền quốc tế cóđộng cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng tàu thuyền chăm chở những chất phóngxạ hay các chất vốn nguy khốn hoặc độc hại.

Các tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượnghạt nhân cũng tương tự các tàu thuyền siêng chở các chất phóng xạ hay các chất khácvốn nguy nan hay độc hại, khi thực hiện quyền đi qua không khiến hại trong lãnhhải, yêu cầu mang đầy đủ các tư liệu và vận dụng những biện pháp phòng ngừađặc biệt theo quy định của những điều cầu quốc tế so với loại tàu thuyền đó.

ĐIỀU 24. Các nghĩa vụ của quốc giaven biển

1. Giang sơn ven biển lớn không được cản trở quyền đi qua khônggây hại của các tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải, ngoài các trường vừa lòng màCông cầu đã trù định. Đặc biệt khi áp dụng Công ước, tổ quốc ben hải dương khôngđược:

a) Áp đặt cho những tàu thuyền quốc tế những nghĩa vụ dẫnđến vấn đề cản trở hay tiêu giảm việc triển khai quyền đi qua không khiến hại của cáctàu thuyền này;

b) biệt lập đối xử về mặt pháp luật hay về mặt thực tế đốivới các tàu thuyền chở mặt hàng từ một quốc gia nhất định hay đến nước nhà đó hoặcnhân danh một nước nhà nhất định.

2. Non sông ven biển thông tin thích đáng mọi nguy hiểm vềhàng hải của mình biết trong hải phận của mình.

ĐIỀU 25. Quyền đảm bảo an toàn các quốc giaven biển

1. đất nước ven biển có thể thi hành các biện pháp nên thiếttrong lãnh hải của chính bản thân mình để rào cản mọi vấn đề đi qua có gây nên hại.

2. Đối với tàu thuyền bước vào vùng nội thủy hay vào một côngtrình cảng ở bên phía ngoài vùng nội thủy đó, giang sơn ven biển cũng có thể có quyền thihành số đông biện pháp quan trọng để ngăn ngừa đều sự vi phạm đối với các điềukiện nhưng mà tàu thuyền này buộc phải tuân theo sẽ được phép vào vùng nội thủy haycông trình cảng nói trên.

3. đất nước ven biển có thể tạm thời đình chỉ vấn đề thực hiệnquyền đi qua không khiến hại của tàu thuyền nước ngoài tại các khu vực nhất địnhtrong hải phận của mình, nếu biện pháp này là quan trọng để bảo đảm an toàn củamình, tất cả để test vũ khí, cơ mà không được khác nhau đối xử về mặt pháp lý hayvề mặt thực tế giữa những tàu thuyền nước ngoài. Việc đình chỉ này chỉ có hiệulực sau khoản thời gian đã được ra mắt theo đúng thủ tục.

ĐIỀU 26. Lệ phí đối với tàu thuyềnnước ngoài

1. Không được thu lệ phí so với tàu thuyền nước ngoài điqua lãnh hải, nếu chưa phải vì vì sao trả công cho những thương mại & dịch vụ riêng đối vớinhững tàu thuyền này. Khi thu lệ giá tiền đó không được riêng biệt đối xử.

TIỂU MỤC B. QUY TẮC ÁP DỤNG cho TÀUBUÔN VÀ TÀU NHÀ NƯỚC DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

ĐIỀU 27. Quyền tài phán hình sự ởtrên một tàu nước ngoài

1. đất nước ven biển cả không được tiến hành quyền tài phánhình sự của bản thân ở bên trên một tàu quốc tế đi qua vùng biển để tiến hành việcbắt giữ hay tiến hành việc dự thẩm sau đó 1 vụ vi phạm luật hình sự xảy ra trên contàu trong những lúc nó đi qua lãnh hải, trừ các trường vừa lòng sau đây:

a) ví như hậu quả của vụ vi phạm luật đó không ngừng mở rộng đến quốc gia venbiển;

b) ví như vị vi phạm có đặc điểm phá hoại độc lập của đấtnước hay lẻ loi tự vào lãnh hải;

c) trường hợp thuyền trưởng hay là một viên chức ngoại giao hoặc một viênchức lãnh sự của tổ quốc mà tàu với cờ yêu ước sự hỗ trợ của những nhà đươngcục địa phương hoặc

d) Nếu những biện pháp này là quan trọng để trấn áp vấn đề buônlậu chất ma túy hay các chất kích thích.

2. Khoản 1 ko đụng đụng gì đến quyền của non sông venbiển vận dụng mọi quy định mà pháp luật trong nước mình qui định nhằm tiến hành cácviệc bắt giữ lại hay thực hiện việc dự thẩm sinh sống trên con tàu quốc tế đi qua lãnhhải, sau khoản thời gian rời ngoài nội thủy.

3. Giữa những trường đúng theo nêu ở những khoản 1 và 2, ví như thuyềntrưởng yêu cầu, tổ quốc ven hải dương phải thông tin trước về mọi giải pháp cho mộtviên chức ngoại giao hay cho một viên chức lãnh sự của tổ quốc mà tàu mang cờvà phải lập điều kiện dễ dàng cho viên chức nước ngoài giao tuyệt viên chức lãnh sự đótiếp xúc cùng với đoàn thủy thủ của nhỏ tàu. Tuy nhiên trong trường vừa lòng khẩn cấp,việc thông báo này có thể tiến hành vào khi những biện pháp đang được thi hành.

4. Lúc chứng kiến tận mắt xét bao gồm nên bắt giữ và các thể thức của bài toán bắtgiữ, công ty đương cục địa phương buộc phải phải để ý thích đáng mang đến các lợi ích về hànghải.

5. Trừ ngôi trường hợp áp dụng phần XII xuất xắc trong trường đúng theo cósự vi phạm những luật và phương pháp được định ra theo đúng phần V, đất nước venbiển ko được thực hiện một giải pháp nào nghỉ ngơi trên một con tàu nước ngoài khinó đi qua lãnh hải nhằm mục tiêu tiến hành bắt giữ hay tiến hành việc dự thẩm sau đó 1 vụvị phạm hình sự xảy ra trước khi con tàu đi vào lãnh hải mà lại không đi vào nộithủy.

ĐIỀU 28. Quyền tài phán dân sự đốivới những tàu thuyền nước ngoài

1. Quốc gia ven biển không được bắt một tàu quốc tế đangđi qua lãnh hải phải dừng lại hay biến hóa hành trình của nó để triển khai quyềntài phán dân sự của mình đối cùng với một bạn ở trên nhỏ tàu đó.

2. Nước nhà ven biển cả không thể áp dụng những biện pháp trừngphạt xuất xắc biện pháp bảo đảm (mesures conservatoires) về khía cạnh dân sự so với contàu này, nếu không phải vì những nhiệm vụ đã cam kết hay những trách nhiệm mà lại contàu phải đảm nhận trong khi đi qua hoặc nhằm được trải qua vùng biển lớn của quốc giaven biển.

3. Khoản 2 không đụng chạm đến quyền của tổ quốc ven biểnáp dụng những biện pháp trừng vạc hay bảo đảm về khía cạnh dân sự do nguyên tắc trong nướccủa đất nước này quy định so với tàu thuyền quốc tế đang đậu vào lãnh hảihay đang trải qua lãnh hải, sau thời điểm đã tránh nội thủy.

Xem thêm: Kinh Doanh Thương Mại Học Trường Nào, Các Trường Đại Học Có Ngành Kinh Doanh Thương Mại

TIỂU MỤC C. QUY TẮC ÁP DỤNG đến CÁCTÀU CHIẾN VÀ CÁC TÀU THUYỀN KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC DÙNG VÀO NHỮNG MỤC ĐÍCHKHÔNG THƯƠNG MẠI

ĐIỀU 29. Định nghĩa “tàu chiến”(navire de guerre)

Trong Công ước, « tàu chiến » là hầu như tàu thuyền thuộc lựclượng vũ khí của một nước nhà và mang dấu hiệu phía bên ngoài đặc trưng của cáctàu thuyền quân sự thuộc quốc tịch nước đó; vì chưng một sĩ quan thủy quân phục vụquốc gia đó chỉ huy, người chỉ huy này có tên trong danh sách những sĩ quan tiền haytrong một tư liệu tương đương; cùng đoàn thủy thủ đề xuất tuân theo những điều lệnhkỷ phép tắc quân sự.

ĐIỀU 30. Tàu chiến ko tuân thủcác luật và giải pháp của đất nước ven biển

Nếu một tàu chiến không tôn trọng những luật và hình thức củaquốc gia ven biển có liên quan đến việc trải qua trong vùng biển và bỏ mặc yêucầu phải tuân thủ các lý lẽ và quy định đó đã được thông tin cho họ, thì quốcgia ven biển hoàn toàn có thể đòi chiếc tàu đó bong khỏi lãnh hải ngay lập tức.

ĐIỀU 31. Nhiệm vụ của tổ quốc màtàu mang cờ đối với hành cồn của một tàu chiến hay như là 1 tàu khác ở trong phòng nước

Quốc gia nhưng tàu có cờ phụ trách quốc tế về phần đông tổnthất hoặc về rất nhiều thiệt hại tạo ra cho tổ quốc ven biển do một tàu chiến tốt bấtkỳ tàu thuyền như thế nào khác ở trong nhà nước cần sử dụng vào những mục tiêu không dịch vụ thương mại viphạm các luật và qui định của nước nhà ven hải dương có tương quan đến việc đi qualãnh hải tốt vi phạm những quy định của Công ước hoặc những quy tắc không giống của phápluật quốc tế.

ĐIỀU 32. Những quyền miễn trừ của cáctàu chiến và những tàu khác của phòng nước sử dụng vào những mục tiêu không yêu quý mại

Ngoài mọi ngoại lệ đã nêu sống Tiểu mục A và ở các Điều 30 và31, ko một quy định nào của Công cầu đụng va đến những quyền miễn trừ nhưng cáctàu chiến và các tàu khác của phòng nước dùng vào những mục tiêu không yêu đương mạiđược hưởng.

Mục 4. VÙNG TIẾP GIÁP

ĐIỀU 33. Vùng tiếp giáp

1. Vào một vùng tiếp giáp ranh lãnh hải của mình, gọi làvùng tiếp giáp, nước nhà ven biển có thể thi hành sự điều hành và kiểm soát cần thiết, nhằm:

a) phòng ngừa mọi phạm vi đối với các cơ chế và phương tiện hải quan,thuế khóa, y tế hay nhập cảnh trên khu vực hay trong vùng biển của mình;

b) Trừng trị hầu hết vi phạm đối với các luật và cơ chế nóitrên xảy ra trên khu vực hay trong hải phận của mình.

2. Vùng tiếp gần kề không thể không ngừng mở rộng quá 24 hải lý nói từđường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lớn của lãnh hải.

Phần III

EO BIỂN DÙNG đến HÀNG HẢIQUỐC TẾ

Mục 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 34. Chính sách pháp lý của vùngnước các eo biển khơi dùng đến hàng hải quốc tế

1. Cơ chế đi qua các eo biển lớn dùng mang đến hàng hải thế giới màphần này hình thức không tác động gì về bất cứ phương diện làm sao khác cho chế độpháp lý của vùng nước các eo đại dương này, tương tự như đến việc giang sơn ven eo biểnthực hiện độc lập hay quyền tài phán của mình ở những vùng nước ấy, ở lòng biểntương ứng với lòng đất dưới đáy biển, tương tự như vùng trời ngơi nghỉ trên các vùng nướcđó.

2. Các giang sơn ven eo biển thực hiện chủ quyền hay quyềntài phán của chính bản thân mình trong những điều kiện do các quy định của phần này và các quytắc không giống của quy định quốc tế trù định.

ĐIỀU 35. Phạm vi áp dụng của phầnnày

Không một phép tắc nào của phần này được đụng va đến:

a) Nội thủy thuộc một eo biển, trừ khi câu hỏi vạch ra mộttuyến đường cơ sở thẳng theo như đúng với phương thức nói sinh hoạt Điều 7 đang gộp vào trongnội thủy các vùng nước trước đó không được xem như là nội thủy;

b) chính sách pháp lý của những vùng nước nằm kế bên lãnh hải củacác giang sơn ven eo biển, dù chúng thuộc vùng quốc tế hay thuộc biển cả cả;

c) chính sách pháp lý của những eo biển khơi mà việc trải qua đã được quyđịnh cục bộ hay từng phần trong những công cầu quốc tế đặc biệt nhằm vào các eobiển này đã tất cả từ lâu lăm và vẫn đang có hiệu lực.

ĐIỀU 36. Các đường ở biển cả cả hayđường qua một vùng đặc quyền kinh tế nằm trong số eo biển khơi dùng mang lại hàng hảiquốc tế.

Phần này sẽ không áp dụng đối với các eo biển lớn dùng mang lại hàng hảiquốc tế, nếu như hoàn toàn có thể vượt qua eo biển lớn đó bởi một con phố ở biển cả haymột nhỏ đường sang 1 vùng đặc quyền kinh tế cũng thuận tiện như cụ về phươngdiện mặt hàng hải với về các đặc điểm thủy văn; về những con con đường này, các phầnkhác khớp ứng của công ước rất có thể được áp dụng, kể cả các quy định liên quanđến thoải mái hàng hải và tự do thoải mái hàng không.

Mục 2. QUÁ CẢNH

ĐIỀU 37. Phạm vi vận dụng của mục này

Mục này được áp dụng so với các eo hải dương dùng đến hàng hảiquốc tế giữa một thành phần của biển cả hoặc một vùng đặc quyền về kinh tế tài chính và giữamột bộ phận khác của hải dương cả hoặc một vùng độc quyền về khiếp tế.

ĐIỀU 38. Quyền quá cảnh

1. Trong những eo biển nói ngơi nghỉ Điều 37, toàn bộ các tàu thuyền vàphương tiện bay đều được hưởng quyền quá cảnh mà không xẩy ra cản trở, trừ trườnghợp tinh giảm là quyền đó không được áp dụng cho những eo biển khơi do lãnh thổ đất liềncủa một quốc gia và một hòn đảo thuộc quốc gia này chế tạo thành, lúc ở bên cạnh khơihòn hòn đảo đó gồm một con phố đi trên biển khơi cả, hay tất cả một nhỏ đường trải qua mộtvùng đặc quyền về kinh tế cũng tiện lợi như cụ về phương diện mặt hàng hải và vềcác điểm sáng thủy văn.

2. Thuật ngữ “quá cảnh” có nghĩa là việc thực hiện, theođúng phần này, quyền tự do hàng hải với hàng ko với mục tiêu duy độc nhất là điqua thường xuyên và lập cập qua eo biển lớn giữa một bộ phận của biển cả cả hoặc mộtvùng đặc quyền về tài chính và một thành phần khác của đại dương cả hoặc một vùng đặcquyền về kinh tế. Tuy nhiên, yên cầu quá cảnh liên tiếp và lập cập khôngngăn cấm việc trải qua eo biển cả để đến bờ cõi của một quốc gia ven eo biển, đềrời khỏi hoặc lại đến lãnh thổ đó, theo các điều kiện có thể chấp nhận được đến cương vực củaquốc gia đó.

3. Ngẫu nhiên hoạt hễ nào không thuộc phạm vi tiến hành quyềnquá cảnh qua các eo biển khơi đều tùy nằm trong vào các quy định khác hoàn toàn có thể áp dụng củaCông ước.

ĐIỀU 39. Các nghĩa vụ của tàu thuyềnvà phương tiện đi lại bay trong những lúc quá cảnh

1. Trong khi tiến hành quyền quá cảnh, các tàu thuyền vàphương nhân thể bay:

a) Đi qua hay bay qua eo biển không lừ đừ trễ;

b) ko được rình rập đe dọa hay cần sử dụng vũ lực để chống lại chủ quyền,toàn vẹn cương vực hay hòa bình chính trị của các nước nhà ven eo biển khơi hay dùngmọi phương pháp khác trái với các nguyên tắc điều khoản quốc tế được nêu vào Hiếnchương phối hợp quốc;

c) ko được có chuyển động nào khác không tính những vận động cầncho sự thừa cảnh tiếp tục và cấp tốc chóng, theo cách tiến hành đi bình thường, trừtrường hợp bất khả chống hoặc trừ trường hợp nguy cấp;

d) vâng lệnh các quy định tương thích khác của phần này.

2. Trong những khi quá cảnh những tàu thuyền tuân thủ:

a) những quy định, thủ tục và tập quán nước ngoài đã được chấpnhận thông thường về mặt bình yên hàng hải, tuyệt nhất là những quy tắc nước ngoài để chống ngừađâm va bên trên biển;

b) những quy định, thủ tục và tập quán quốc tế đã được chấpnhận chung nhằm mục đích ngăn ngừa, tinh giảm và chế ngự ô nhiễm và độc hại do các tàu thuyền gây ra.

3. Trong khi quá cảnh, những phương luôn thể bay:

a) Tôn trọng những quy định về hàng không do tổ chức hàngkhông gia dụng quốc tế đặt ra để áp dụng cho các phương tiện bay dân dụng; bìnhthường những phương tiện bay của nhà nước phải tuân thủ các biện pháp an ninh docác lao lý này đưa ra và khi hoạt động vào ngẫu nhiên lúc nào, các phương nhân tiện baycũng phải chú ý đến bình yên hàng không.

b) tiếp tục theo dõi tần số điện đài mà lại cơ quan bao gồm thẩmquyền được nước ngoài chỉ định làm nhiệm vụ điều hành và kiểm soát giao thông sản phẩm không đãphân bửa cho, hoặc tần số quốc tế về nguy cấp.

ĐIỀU 40. Phân tích và đo lường thủyvăn

Trong lúc quá cảnh, những tàu thuyền nước ngoài, kể cả những tàuthuyền chuyên dùng cho nghiên cứu và phân tích khoa học biển khơi hay đến đo đạc thủy văn, khôngđược dùng làm nghiên cứu vãn hoặc đo đạc nếu như không được phép trước của những quốc giaven eo biển.

ĐIỀU 41. Những tuyến mặt đường và những cáchbố trí phân loại luồng giao thông trong các eo đại dương dùng mang lại hàng hải quốc tế

1. Theo như đúng phần này, các non sông ven eo biển khi gồm nhucầu bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đi qua những eo biển, có thể ấn định những tuyếnđường với quy định những cách phân chia luồng giao thông.

2. Các tổ quốc nói trên, khi trả cảnh yên cầu và sau khiđã ra mắt theo đúng giấy tờ thủ tục biện pháp này, có thể ấn định các tuyến đường new hayquy định các cách mới phân loại luồng giao thông sửa chữa mọi tuyến phố haymọi cách phân chia luồng giao thông vận tải đã được ấn định hay dụng cụ trước đó.

3. Các tuyến mặt đường và cách bố trí phân phân chia luồng giao thôngcần phải tương xứng với quy định thế giới đã được đồng ý chung.

4. Trước khi ấn định hay thay thế các tuyến đường hoặc trướckhi chính sách hay thay thế các cách phân chia luồng giao thông, các nước nhà veneo biển khơi gửi các đề nghị của bản thân cho tổ chức triển khai quốc tế có thẩm quyền thông qua.Tổ chức này chỉ có thể đồng ý các tuyến đường và cách phân chia luồng giaothông như thế nào đã rất có thể thỏa thuận cùng với các quốc gia ven eo biển; lúc đó, những quốcgia này có thể ấn định, biện pháp hoặc sửa chữa thay thế các tuyến đường và những cách phânchia luồng giao thông vận tải này.

5. Lúc đề nghị tùy chỉnh trong một eo biển các tuyến đườnghay cách phân chia luồng giao thông vận tải có tương quan đến vùng nước của khá nhiều quốcgia ven eo biển, các nước nhà hữu quan hợp tác ký kết với nhau để soạn thảo những đềnghị, tất cả sự xem thêm ý con kiến của tổ chức quốc tế có thẩm quyền.

6. Các non sông ven eo biển cả ghi cụ thể lên những hải vật dụng tấtcả các tuyến mặt đường hay tất cả các cách phân chia luồng giao thông mà mình đãthiết lập và chào làng các hải thứ này theo đúng thủ tục.

7. Trong những lúc quá cảnh, tàu thuyền tôn trọng các tuyến mặt đường vàcác cách phân loại luồng giao thông đã được tùy chỉnh cấu hình theo đúng điều này.

ĐIỀU 42. Những luật và dụng cụ củaquốc gia ven eo biển liên quan đến bài toán quá cảnh

1. Với điều kiện chấp hành mục này, các non sông ven eo biểncó thể ra các luật và quy định liên quan đến việc trải qua eo biển về các vấn đềsau:

a) bình an hàng hải với điều phối giao thông trên biển cả như đãđược nêu nghỉ ngơi Điều 41;

b) chống ngừa, tiêu giảm và chế ngự ô nhiễm và độc hại môi trường, bởi cáchthi hành vẻ ngoài quốc tế hoàn toàn có thể áp dụng được về vấn đề trút quăng quật dầu, cặn dầu vàcác chất độc hại trong eo biển;

c) bài toán cấm đánh bắt cá hải sản đối với các tàu đánh bắt cá hảisản; bao gồm cả quy định việc xếp đặt các phương tiện tiến công bắt;

d) Xếp, tháo hàng hóa, tài lộc hay đưa người lên xuống tàutrái với những luật và hình thức hải quan, thuế khóa, y tế hay nhập cư của quốcgia ven eo biển.

2. Những luật với quy định này không được dẫn đến bất kỳ một sựphân biệt đối xử nào về mặt pháp lý hay về mặt thực tiễn giữa những tàu thuyền nướcngoài, câu hỏi áp dụng các luật cùng quy định này không được có tác dụng ngăn cản,hạn chế hay tạo trở ngại cho việc tiến hành quyền thừa cảnh như đã làm được xác địnhtrong mục này.

3. Các tổ quốc ven eo hải dương công bửa những giải pháp và quy địnhnày theo đúng thủ tục.

4. Những tàu thuyền nước ngoài khi tiến hành quyền vượt cảnhqua eo hải dương phải vâng lệnh các luật và hiện tượng này.

5. Trong trường đúng theo một tàu hay như là một phương tiện cất cánh được hưởngquyền miễn trừ về hòa bình vi phạm các luật và chính sách này, giang sơn mà contàu có cờ hay đất nước đăng ký phương tiện đi lại bay phải chịu trách nhiệm quốc tếvề đều tổn thất tuyệt thiệt hại có thể gây ra mang lại eo biển.

ĐIỀU 43. Các thiết bị an toàn, bảođảm sản phẩm hải và những thiết bị khác, và bài toán ngăn dự phòng hạn chế, khắc chế và kìm hãm ô nhiễmmôi trường

Các quốc gia sử dụng một eo biển cả và các tổ quốc ven eo biểncần thỏa thuận hợp tác cùng nhau để:

a) tùy chỉnh thiết lập và bảo dường các thiết bị an ninh và bảo đảmhàng hải cần thiết cũng như các thiết bị khác để trong eo hải dương dùng để triển khai dễdàng mang lại hàng hải quốc tế, và

b) chống ngừa, giảm bớt và khắc chế và kìm hãm nạn ô nhiễm và độc hại do tàu thuyềngây ra.

ĐIỀU 44. Các nghĩa vụ của những quốcgia ven eo biển

Các đất nước ven eo biển cả không được khiến trở ngại cho việcquá cảnh và buộc phải thông báo rất đầy đủ và hầu như nguy hiểm đối với hàng hải vào eobiển hoặc so với việc cất cánh trên eo biển khơi mà các quốc gia này nắm được. Vấn đề thựchiện quyền vượt cảnh thiết yếu bị đình chỉ.

Mục 3. ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI

ĐIỀU 45. Đi qua không khiến hại

1. Chính sách đi qua không khiến hại được nêu sống Mục 3 của phần IIđược áp dụng trong số eo biển cả dùng mang lại hàng hải quốc tế:

a) Nằm quanh đó phạm vi áp dụng của chính sách quá cảnh theo Điều38, khoản 1; hoặc

b) nối sát lãnh hải của một quốc gia với một thành phần củabiển cả xuất xắc với một vùng độc quyền kinh tế của một nước nhà khác.

2. Việc thực hiện quyền đi qua không gây hại trong những eobiển bắt buộc bị đình chỉ.

Phần IV

CÁC QUỐC GIA QUẦN ĐẢO

ĐIỀU 46. Sử dụng các thuật ngữ

Trong công ước:

a) “Quốc gia quần đảo” (Etat Archipel) là 1 quốcgia hoàn toàn được cấu thành vì chưng một hay các quần hòn đảo và có khi vì chưng một sốhòn đảo khác nữa.

b) “Quần đảo” (Archipel) là một tổng thể các đảo, kểcả các phần tử của những đảo, các vùng nước tiếp nối và những thành phần tự nhiên và thoải mái kháccó liên quan với nhau đến hơn cả tạo thành về thực chất một thể thống tuyệt nhất về địalý, tài chính và bao gồm trị, hay được xem như cố kỉnh về mặt định kỳ sử.

ĐIỀU 47. Đường các đại lý quần đảo

1. Một giang sơn quần đảo có thể vạch các đường cơ sở thẳngcủa quần đảo gắn liền các điểm ko kể cùng của những đảo xa độc nhất và các bãi đá lúcchìm lúc nổi của quần đảo, với đk là tuyến những đường đại lý này bao lấycác đảo đa số và xác lập một quanh vùng mà phần trăm diện tích nước đó với đất, kểcả vành đai san hô, phải ở giữa xác suất số 1/1 và 9/1.

2. Chiều dài của những đường cơ sở này không vượt thừa 100 hảilý; tuy nhiên có thể tối nhiều 3% của tổng số các đường cơ sở phủ bọc một quầnđảo như thế nào đó có một chiều dài to hơn nhưng không quá 125 hải lý.

3. Tuyến những đường cơ sở này không được bóc tách xa rõ rệt đườngbao quanh phổ biến của quần đảo.

4. Những đường đại lý không thể kéo dến hay khởi đầu từ cácbãi cạn thời điểm chìm lúc nổi, trừ trường hòa hợp tại đó có xây đặt những đèn biển khơi hay cácthiết bị tương tự như thường xuyên nhô trên mặt biển khơi hoặc trừ trường phù hợp toàn bộhay một phần bãi cạn làm việc cách hòn đảo gần nhất một khoảng cách không quá quáchiều rộng lớn lãnh hải.

5. Một quốc gia quần hòn đảo không được áp dụng cách thức kẻcác con đường cơ sở làm cho các hải phận của một nước nhà khác bị bóc tách rời vớibiển cả giỏi với một vùng đặc quyền kinh tế.

6. Nếu một phần của vùng nước quần đảo của một tổ quốc quầnđảo nằm giữa hai mảnh cương vực của một đất nước kế cận, thì các thuyền cùng mọilợi ích chính đáng mà đất nước kế cận này vẫn thừa hưởng theo truyền thống cuội nguồn ởtrong các vùng nước nói trên, cũng tương tự tất cả các quyền phát sinh từ những điềuước được cam kết kết giữa hai quốc gia, vẫn tồn tại với vẫn được tôn trọng.

7. Để thống kê giám sát tỷ lệ diện tích các vùng nước so với diệntích phần đất sẽ nêu sinh hoạt khoản 1, những vùng nước trên trong số bãi đá ngầm baoquanh những đảo với vành đai san hô, cũng tương tự mọi phần của một nền đại dương cósườn dốc đất đứng, trọn vẹn hay ngay sát như trọn vẹn do một chuỗi hòn đảo đá vôi tuyệt mộtchuỗi các mỏm đá cơ hội chìm cơ hội nổi bao quanh, hoàn toàn có thể được coi như là một bộ phậncủa đất.

8. Các đường cơ sở được gạch ra theo đúng vấn đề đó phải đượcghi bên trên hải thiết bị có tỷ lệ thích hòa hợp để khẳng định được vị trí. Bạn dạng kê tọa độ địalý của những điểm, có ghi rõ hệ thống trắc địa được sử dụng rất có thể thay nuốm chocác bản đồ này.

9. Quốc gia quần đảo chào làng theo đúng giấy tờ thủ tục các bạn dạng đồhoặc bảng liệt kê tọa độ địa lý và gửi đến Tổng thư ký liên hợp quốc một bạn dạng đểlưu chiểu.

ĐIỀU 48. Đo chiều rộng lãnh hải, vùngtiếp giáp, vùng độc quyền về kinh tế tài chính và thềm lục địa

Chiều rộng lớn của lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền vềkinh tế với thềm lục địa được tính từ giải pháp đường đại lý quần đảo theo đúng Điều47.

ĐIỀU 49. Chế độ pháp lý của các vùngnước quần đảo và vùng trời làm việc trên cũng giống như đáy biển khớp ứng và sâu dưới lòng đất dướiđáy biển cả đó

1. Tự do của tổ quốc quần đảo không ngừng mở rộng ra vùng nước ngơi nghỉ phíatrong đường cơ sở quần đảo được vun ra theo như đúng Điều 47, được gọi là vùngnước quần hòn đảo (eaux archipélagiques), bất kỳ chiều sâu và khoảng cách xa bờ củachúng chũm nào.

2. Hòa bình này được mở rộng đến vùng trời trên vùng nước quầnđảo, cũng giống như đến đáy vùng nước đó và sâu dưới lòng đất tương ứng cùng đến các tài nguyên ởđó.

3. độc lập này được thực hiện theo các điều khiếu nại nêu trongphần này.

4. Cơ chế đi qua vùng nước quần hòn đảo do phần này hình thức khôngđụng va về bất kỳ một góc nhìn nào khác đến cơ chế pháp lý của vùng nướcquần đảo, kể cả các đường sản phẩm hải, đến việc tổ quốc quần đảo tiến hành chủquyền của mình ở vùng nước đó, ở vùng trời phía trên, lòng nước vùng đó cùng lòngđất tương ứng tương tự như đối với các tài nguyên ngơi nghỉ đó.

ĐIỀU 50. Hoạch định rỡ ràng giới nội thủy

Ở phía trong vùng nước quần đảo, đất nước quần đảo có thể vạchnhững con đường khép bí mật để hoạch định rực rỡ giới nội thủy của chính mình theo đúng cácĐiều 9, 10, với 11.

ĐIỀU 51. Các điều ước hiện hành, cácquyền tiến công bắt thủy hải sản truyền thống và các dây cáp ngầm đã có lắp đặt

1. Ko phương hại mang lại Điều 49, các nước nhà quần đảo tôntrọng các điều mong hiện hành vẫn được ký kết kết cùng với các đất nước khác với thừa nhậncác quyền tấn công bắt hải sản truyền thống và phần nhiều hoạt động quang minh chính đại của nhữngquốc gia cận kề trong một số khu vực thuộc vùng nước quần hòn đảo và nước nhà quầnđảo. Các điều kiện và thể thức thực hiện các quyền cùng các hoạt động này, nhắc cảtính chất, phạm vi của bọn chúng và cả khu vực thực hiện những quyền và những hoạt độngnói trên, được xác định theo yêu mong của bất kể quốc gia nào trong các quốc giahữu quan tiền qua những điều ước tay song được ký kết kết thân các quốc gia đó. Các quyền nàykhông được chuyển nhượng hay chia sẻ cho quốc gia thứ bố hay cho các công dâncủa các quốc gia ấy.

2. Các nước nhà quần đảo tôn trọng những dây cáp ngầm hiện nay cócủa những non sông khác đặt với đi quan lại vùng nước của non sông quần đảo mà khôngđụng mang đến bờ biển lớn của mình. Các non sông quần đảo chất nhận được bảo dưỡng và vậy thếcác đường dây sạc cáp này sau khi họ đã được thông tin trước về vị trí của bọn chúng vàvề những công việc bảo chăm sóc hay sửa chữa thay thế dự định tiến hành.

ĐIỀU 52. Quyền đi qua không khiến hại

1. Cùng với điều kiện vâng lệnh Điều 53 và không phương sợ đếnĐiều 50, tàu thuyền của tất cả các đất nước đều được hưởng quyền đi qua khônggây sợ trong vùng nước quần hòn đảo đã được quy định ở Mục 3 phần II.

2. Giang sơn quần đảo có thể tạm thời đình chỉ việc đi quakhông gây hư tổn của tàu thuyền quốc tế trong các khoanh vùng nhất định thuộc vùngnước quần đảo của mình, nếu biện pháp này là cần thiết để đảm bảo bình an củanước mình, nhưng không tồn tại sự biệt lập đối xử như thế nào về mặt pháp luật hay về mặtthực tế giữa những tàu thuyền nước ngoài. Vấn đề đình chỉ này chỉ có hiệu lực thực thi saukhi đã được ra mắt theo đúng thủ tục.

ĐIỀU 53. Quyền trải qua vùng nước quầnđảo

1. Trong những vùng nước quần đảo và hải phận tiếp liền, quốcgia quần đảo rất có thể ấn định những đường mặt hàng hải và những đường hàng không sinh hoạt vùngtrời phía trên các đường này để các tàu thuyền và phương tiện bay nước ngoàiđược đi qua mau lẹ và liên tục.

2. Tất cả các tàu thuyền và phương tiện bay thừa kế quyềnđi qua quần đảo theo các tuyến con đường hàng hải và các đường mặt hàng không đó.

3. “Đi qua vùng nước quần đảo” là việc những tàu thuyền vàphương tiện bay thực hiện không biến thành cản trở, theo phương thức hàng hải, sản phẩm khôngbình thường xuyên và theo như đúng Công ước, các quyền hàng hải với hàng không của mình,với mục tiêu duy tốt nhất là vượt cảnh liên tiếp và lập cập giữa một điểm củabiển cả hay như là 1 vùng đặc quyền kinh tế.

4. Những đường hàng hải và những đường sản phẩm không đi qua các vùngnước quần đảo và lãnh hải thông suốt hoặc vùng trời phía bên trên phải bao hàm tấtcả những con đường hay được sử dụng cho mặt hàng hải quốc tế trong vùng nước quần đảo vàvùng trời phía trên; những đường mặt hàng hải phải theo đúng toàn bộ các luồng lạchthường sử dụng cho mặt hàng hải, vớ nhiên, không đề nghị phải tùy chỉnh cấu hình nhiều con đườngthuận tiện giống hệt giữa một điểm vào và một điểm ra như thế nào đó.

5. Những đường hàng hải và hàng ko này được xác định quahàng loạt các đường trục liên tục nối liền các điểm vào với những điểm ra của chúng.Trong quá trình đi qua các tàu thuyền và phương tiện đi lại bay ko được đi chệchcác con đường trục này vượt 25 hải lý, vớ nhiên, các tàu thuyền và phương tiện đi lại baynày không được đi giải pháp bờ một khoảng cách dưới 1/10 khoảng cách một trong những điểmgần nhất của những đảo nằm dọc từ một nhỏ đường.

6. đất nước quần hòn đảo khi ấn định những đường sản phẩm hải theo đúngđiều này cũng có thể quy định những cách phân loại luồng giao thông nhằm mục đích bảo đảman toàn cho các tàu thuyền sử dụng những luồng lạch không lớn ở phía bên trong các nhỏ đườngnày.

7. Khi thực trạng đòi hỏi, giang sơn quần đảo, sau khoản thời gian đã côngbố theo đúng thủ tục, rất có thể ấn định đầy đủ đường sản phẩm hải bắt đầu hay hiện tượng cáchbố trí phân chia luồng giao thông vận tải mới để thay thế sửa chữa cho mọi tuyến đường hay mọicách phân loại luồng giao thông do