Đăng nhập itunes trên máy tính

      73

peaceworld.com.vn Music là dịch vụ đăng ký truyền phát nhạc cho phép bạn nghe hàng triệu bài hát từ danh mục peaceworld.com.vn Music bên cạnh thư viện iTunes. Với tư cách là người đăng ký, bạn có thể nghe bất kỳ lúc nào, nhận đề xuất được cá nhân hóa, xem nội dung video độc quyền, v.v.

Bạn đang xem: Đăng nhập itunes trên máy tính

Bạn có thể đăng ký peaceworld.com.vn Music hoặc peaceworld.com.vn One, sẽ bao gồm peaceworld.com.vn Music và các dịch vụ khác của peaceworld.com.vn. Xem bài viết Hỗ trợ của peaceworld.com.vn Nhóm các đăng ký peaceworld.com.vn với peaceworld.com.vn One.


Ghi chú: peaceworld.com.vn Music và peaceworld.com.vn One không có sẵn tại tất cả các quốc gia hoặc vùng. Xem bài viết Hỗ trợ của peaceworld.com.vn Khả năng có sẵn của Dịch vụ phương tiện của peaceworld.com.vn.


Chọn Nhạc từ menu bật lên ở phía trên cùng bên trái, sau đó bấm vào Cho bạn.

*

Bấm vào Dùng thử ngay, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi bạn trở thành người đăng ký peaceworld.com.vn Music, bạn có thể:


Ghi chú: Bất kỳ mục nào trong thư viện iTunes của bạn không có sẵn trong peaceworld.com.vn Music đều được tự động tải lên iCloud, do đó, bạn có thể truy cập chúng từ các máy tính và thiết bị khác của mình.


Nếu bạn không phải là người đăng ký, bạn có thể mua các mục từ iTunes Store và thêm nhạc vào thư viện của mình. Để tìm hiểu cách thêm nội dung khác vào iTunes, hãy xem Cách thêm các mục.


Trong ứng dụng iTunes

*
trên PC, chọn Tài khoản > Xem tài khoản của tôi, sau đó đăng nhập.

Xem thêm: Trò Chơi Mặc Quần Áo Cho Công Chúa Lựa Đồ, Game Thay Đồ Công Chúa

Trong phần Cài đặt, hãy bấm vào Quản lý bên cạnh Đăng ký.

Bấm vào Sửa bên cạnh peaceworld.com.vn Music, sau đó thực hiện một trong các tác vụ sau:

Hủy: Bấm vào Hủy đăng ký, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thay đổi: Chọn một gói cước khác, sau đó bấm vào Xong.


Khi bạn đăng ký peaceworld.com.vn Music hoặc peaceworld.com.vn One, bạn có thể sử dụng Chia sẻ trong gia đình để chia sẻ peaceworld.com.vn Music với tối đa 5 thành viên khác trong gia đình. Các thành viên trong nhóm gia đình của bạn không cần phải làm việc gì – peaceworld.com.vn Music có sẵn cho họ khi lần đầu tiên họ mở iTunes sau khi đăng ký của bạn bắt đầu.

Nếu bạn tham gia nhóm gia đình đăng ký peaceworld.com.vn Music hoặc peaceworld.com.vn One và bạn đã đăng ký thì đăng ký của bạn không được gia hạn vào ngày thanh toán tiếp theo; thay vào đó, bạn sử dụng đăng ký của nhóm. Nếu bạn tham gia nhóm gia đình chưa đăng ký thì nhóm sẽ sử dụng đăng ký của bạn.


Ghi chú: Để dừng chia sẻ peaceworld.com.vn Music của bạn với nhóm gia đình, bạn có thể hủy đăng ký của mình, rời khỏi nhóm gia đình hoặc (nếu bạn là người tổ chức nhóm gia đình) dừng sử dụng Chia sẻ trong gia đình.


Xem bài viết Hỗ trợ của peaceworld.com.vn Chia sẻ trong gia đình là gì? hoặc truy cập trang web Chia sẻ trong gia đình.