Đề thi toán học kì 1 lớp 3

      418

61 đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 góp các em từ bỏ ôn tập, từ bỏ luyện đề thi tại nhà nhằm cải thiện khả năng giải Tân oán lớp 3 với tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho các đề thi Toán thù học kì 1 lớp 3 phê chuẩn đạt tác dụng cao nhất. Qua đây, những em cũng trở nên nắm vững được kỹ năng chủ yếu môn Toán thù lớp 3 của kì 1 vừa rồi.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 3


61 đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 năm 2021-20223. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

1. 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3

Nóng! Tải ngay 50 đề thi Toán học kì 1 lớp 3 đang được sở hữu nhiều: Bộ 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì một năm 2021-2022

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng.

Câu 1: Lan có đôi mươi nhãn vngơi nghỉ, Hà bao gồm 5 nhãn vsinh sống. Số nhãn vsống của Hà vội số nhãn vsống của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng.

a) Số tương thích để điền vào khu vực chấm của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số phù hợp nhằm điền vào vị trí chấm của 3kilogam = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số bé xíu độc nhất vô nhị tất cả ba chữ số khác nhau lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng gồm 35 viên bi. Hải có ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng cấp mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.


Số góc vuông vào hình bên là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 giảm sút mấy lần sẽ được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài bác giải các bài toán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam với 225 trái cam đi bán. Bà đã bán tốt

*
số cam kia. Hỏi bà Nam sót lại từng nào quả cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A trồng được 65 cây tràm. Lớp 3B trồng được số kilomet gấp đôi số lượng kilomet của lớp 3A. Hỏi cả nhị lớp tdragon được từng nào cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào câu trả lời B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào câu trả lời B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đang bán tốt số quả cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà sót lại số trái cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 trái cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B tLong được số lượng km tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhì lớp tLong được số lượng kilomet tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số đề xuất điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong các 461 có mức giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 con trâu và trăng tròn bé trườn. Số trâu bằng 1 phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình bên tất cả mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông vắn có cạnh 5centimet là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số thích hợp vào vị trí chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước mặt chỉ:

A. 10 giờ đồng hồ 10 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

D. 2 giờ kém nhẹm 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính quý giá biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài bác toán thù (M3- 1đ)

Một shop gạo bao gồm 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi siêu thị bao gồm tất cả bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một số hiểu được ví như rước số đó cộng với số bé dại nhất có 3 chữ số khác biệt thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phxay tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo tất cả 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ vội 3 lần số gạo nếp. Hỏi siêu thị bao gồm tất cả từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp cùng gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ dại tốt nhất gồm 3 chữ số khác nhau là 102

Số cần search là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số nhỏ dại duy nhất tất cả 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Tìm một trong những biết rằng: ví như bớt số đó đi 4 lần, tiếp nối thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, con 7 tuổi thì tuổi bé bởi một phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông gồm chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông đó là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 mm = ... centimet ... mm. Số tương thích điền vào khu vực chấm là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 centimet 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An tất cả 7 nhãn vnghỉ ngơi. Bình gồm số nhãn vngơi nghỉ vội vàng 5 lần số nhãn vnghỉ ngơi của An. Chi gồm số nhãn vlàm việc vội gấp đôi số nhãn vsinh sống của Bình. Hỏi Chi tất cả bao nhiêu nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Thương hiệu Lê Ngọc Lan thiết lập 640 kg đậu Đen, với tải số đậu xanh bằng

*
số đậu black. Hỏi shop cài đặt tất cả bao nhiêu kilogam đậu Đen với đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mhình ảnh vườn cửa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mhình ảnh vườn đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình tất cả hai góc vuông, lưu lại kí hiệu góc vuông vào hình vẫn vẽ

Đáp án Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Cơ sở bà Lan download số kg đậu xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Cơ sở bà Lan download tất cả số kilogam đậu black và xanh là:

640 + 80 = 7đôi mươi (kg)

Đáp số: 7trăng tròn kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mảnh sân vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số ngay tắp lự sau số 789 là:

A. 791

B.7 90

C. 788

D. 792

b. Dãy số xếp theo sản phẩm trường đoản cú tự bé nhỏ cho Khủng là:

A. 324 ; 423 ; 342 ; 243 ; 234 ; 432

B. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 432 ; 423

C. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

D. 432 ; 423 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

c. Số phù hợp điền vào chỗ chấm: 8m 6cm = ….. cm.

A. 86

B. 806

C. 800

D. 60

d. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm: ngày = ……..giờ đồng hồ.

A. 20

B. 8

C. 6

D. 24

đ. Một miếng bìa hình vuông vắn gồm cạnh 6dm 5cm. Chu vi miếng bìa hình vuông sẽ là :

A. 120cm

B. 26cm

C. 260cm

D. 280cm

e. Đồng hồ hình sau chỉ:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 5 giờ kém nhẹm trăng tròn phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 8 giờ 25 phút

D. 5 giờ kém nhẹm 15 phút

g. Một nhóm người công nhân bắt buộc sửa một đoạn đường nhiều năm 48 km, ngày đầu bọn họ sẽ sửa được đoạn đường kia. Hỏi còn sót lại bao nhiêu ki-lô-mét con đường chưa sửa?

A. 36

B. 24

C. 34

D. 21

h. Một trái bóng khổng lồ và 10 quả láng nhỏ dại cân nặng tất cả là 1kilogam. Một trái bóng bé dại cân nặng 40g. Hỏi quả láng lớn cân nặng từng nào gam

A. 600

B. 400

C.960

D. 800

Bài 2. Đặt tính và tính:

a. 455 + 172

b. 544 - 365

c. 309 x 3

d. 875 : 5

Bài 3.

Xem thêm: Alipay Là Gì? Cách Đăng Ký Tài Khoản Alipay Nội Địa Trung Quốc

Tìm x:

a. 72 : x = 4

b. x - 167 = 235 x 3

Bài 4. Tính quý giá các biểu thức sau:

a. 673 - 45 x 7

b. 555 : (100 – 95)

Bài 5. Thu hoạch sinh hoạt thửa ruộng thứ nhất được 315kilogam rau xanh, ở thửa ruộng đồ vật hai được nhiều gấp rất nhiều lần lần thửa ruộng thứ nhất. Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau?

Bài 6. Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 45centimet, chiều rộng lớn bởi

*
 chiều lâu năm. Tính chu vi hình chữ nhật?

Bài 7: Tìm một vài biết mang số kia phân tách mang đến 6 được bao nhiêu rồi cùng với 85 thì được kết quả là số lớn nhất gồm hai chữ số.

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (3,5 điểm)

a. Khoanh vào B (0,5 điểm)

b. Khoanh vào C (0,5 điểm)

c. Khoanh vào B (0,5 điểm)

d. Khoanh vào C (0,5 điểm)

đ. Khoanh vào C (0,5 điểm)

e. Khoanh vào C (0,5 điểm)

g. Khoanh vào A (0,5 điểm)

h. Khoanh vào A (0,5 điểm)

Câu 2: ( 1 điểm) (có tác dụng đúng từng phép tính 0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm) (mỗi bài có tác dụng đúng 0,5 điểm)

Câu 4: (1 điểm) (Mỗi bài chuẩn cho 0,5 điểm)

Câu 5: (1 điểm)

Bài giải:

Thửa ruộng đồ vật nhị thu hoạch được là: (0,25 điểm)

315 x 2 = 630 (kg) (0,25 điểm)

Cả nhì thửa ruộng thu hoạch được là : (0,25 điểm)

315 + 630 = 945 ( kg ) (0,25 điểm)

Đáp số: 945 kilogam rau

Câu 6: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

45 : 3 = 15 (cm) (0,25 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

(45 + 15) x 2 = 1trăng tròn (cm) (0,3 điểm)

Đáp số: 1đôi mươi centimet (0,15 điểm)

Bài 7: (1điểm)

Cách 1: Số lớn nhất có 2 chữ số là 99 (0,2 điểm)

Số kia chia cho 6 thì bằng: (0,2 điểm)

99 – 85 = 14 (0,2 điểm)

Số đó là: (0,1 điểm)

14 x 6 = 84 (0,2 điểm)

Đáp số: 84 (0,1 điểm)

Nếu HS tuân theo giải pháp không giống đúng vẫn chấp nhận cho điểm về tối nhiều.


3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng cùng ngừng tiếp các bài xích tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười nhì viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số nhỏ nhắn là 5, số to là 35. Hỏi số bự vội vàng mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số nhỏ bé duy nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 chiếc bánh vào các vỏ hộp, mỗi vỏ hộp bao gồm 5 dòng. Sau đó xếp những vỏ hộp vào thùng mỗi thùng 4 vỏ hộp. Hỏi tất cả bao nhiêu thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét quan hệ giới tính các số trong một hình tròn sau rồi điền số thích hợp vào nơi dấu chnóng hỏi?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số hộp là: 100 : 5 = đôi mươi (hộp)

Có số thùng bánh là: trăng tròn : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số làm việc ô to lớn là hiệu của hai số sinh hoạt nhì ô bé dại.

vì thế nghỉ ngơi ô thiết bị 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số cần điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp hồ hết vào 5 tủ, mỗi tủ bao gồm 2 ngnạp năng lượng. Hỏi mỗi ngăn uống tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng từng ngnạp năng lượng gồm số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số kê nhiều hơn số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bởi một trong những phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa chính là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ dưới đây gồm mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

1. Đáp án B

2. Đáp án A

3. Đáp án B

4. Đáp án A

5. Đáp án B

6. Đáp án A

7. Đáp án C

8. Đáp án C

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1:

267 + 125 – 278 = 114

538 – 38 x 3 = 424

Bài 2:

x : 7 = 108 => x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo sẽ cung cấp là: 453 x

*
= 151

Thương hiệu còn lại số kg gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kilogam.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức thì trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một mẫu ao hình vuông vắn tất cả cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông kia là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. centimet . Số thích hợp đề nghị điền vào nơi chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số nhỏ tốt nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em tất cả 24 nhỏ con kê. Số vịt nhiều hơn nữa số con kê là 2 nhỏ. Hỏi bên em có bao nhiêu con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguim. Hỏi Lan tất cả toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một cửa hàng nhập về 168 bao con đường với phân tách hầu như vào 3 kho, kế tiếp lại nhập chế tạo từng kho 16 bao con đường cùng bán không còn số bao đường vào 2 kho. Hỏi cửa hàng sẽ buôn bán từng nào bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số nhỏ vịt là: 24 + 2= 26 nhỏ vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618

X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn số 1 trong những số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số tương thích điền vào vị trí chấm và để được 7m2centimet = … centimet là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần tứ (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phnghiền tính chia như thế nào dưới đây gồm tác dụng là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), cực hiếm của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình mặt có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần từ bỏ luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính quý giá của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, từng thùng đựng 207 cuốn sách, Số sách đó phân tách mọi đến 9 tlỗi viện ngôi trường học. Hỏi mỗi thư viện được phân tách bao nhiêu quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một số, biết rằng rước số kia phân chia mang đến 5 thì được thương là 8 và dư là 7

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................