Đề thi vật lý lớp 9 học kì 1

      471

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9, trường trung học cơ sở Yên Sơn, năm học 2020-2021.

Bạn đang xem: Đề thi vật lý lớp 9 học kì 1

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm với Tự luận.

I. Chọn một phương án A, B, C, D … đến phù hợp nhất.

Câu 1: Hệ thức của định luật Ôm là:

A. R= U/I.B. I= U/RC. I= R/UD. U = I.R.

Câu 2: Một dây dẫn có chiều lâu năm l với điện trở R. Nếu mắc nối tiếp 4 dây dẫn bên trên với nhau thì dây mới gồm điện trở R’ là :

A. R’ = 4R.B. R’= R/4.C. R’= R+ 4.D. R’ = R – 4 .

Câu 3: Đối với nhì dây dẫn gồm cùng chiều nhiều năm và được làm từ cùng một loại vật liệu thì:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Một dây dẫn bằng đồng gồm chiều nhiều năm l = 10m , tiết diện 2 mm2, điện trở suất r =1 ,7.10 -8 Wm. Điện trở của dây dẫn là :

A. 8,5.10 -2 W.B. 0,85.10-2W.
C. 85.10-2 W.D. 0,085.10-2W.

Câu 5: Công thức tính công của mẫu điện sản ra vào một đoạn mạch là:

A. A = I.R.tB. A = U2.I.t
C. A = U.I.tD. A = R2.I.t

Câu 6: Hai đèn Đ1(6V – 6W), Đ2(6V – 3W) đang sáng sủa bình thường. Tỉ số loại điện I1:I2 hai dây tóc đèn trên là:

A. 4 : 1B. 2 : 1C. 1: 4D. 1 : 2

Câu 7: khi quạt điện hoạt động, điện năng chủ yếu đã chuyển hóa thành:

A. quang đãng năng.B. nhiệt năng.C. cơ năng.D. hóa năng.

Câu 8: Điều làm sao sau đây không nên làm khi sửa chữa láng điện vào nhà:

A. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.B. ngắt cầu dao điện thiết yếu.
C. đứng trên bục giải pháp điện.D. rứa trơn đèn, không cần ngắt điện.

Xem thêm: Bột Năng Có Phải Là Bột Sắn Dây Không ? Cách Phân Biệt Bột Năng Và Bột Sắn Dây Có Giống Nhau Không

Câu 9: Đưa từ cực của nhị nam châm từ lại gần nhau thì:

A. các cực cùng tên đẩy nhau, không giống thương hiệu hút ít nhau.
B. những cực cùng thương hiệu hút ít nhau, không giống tên đẩy nhau.
C. cực nam giới với cực bắc đảy nhau.
D. cực bắc và cực bắc hút nhau.

Câu 10: Các đường sức từ của một ống dây tất cả mẫu điện một chiều không đổi chạy qua gồm chiều:

A. từ cực Nam đến cực Bắc ở kế bên ống dây.
B. từ cực Bắc đến cực Nam địa lí.
C. từ cực Bắc đến cực Nam ở vào ống dây.
D. từ cực Bắc đến cực Nam ở không tính ống dây.

Câu 11: Lõi sắt vào nam châm hút từ điện thường làm cho bằng:

A. Nhôm.B. Thnghiền.C. Sắt non.D. Đồng.

Câu 12: Theo quy tắc bàn tay trái thì ngón tay loại giạng ra 900 chỉ chiều như thế nào dưới đây:

A. Chiều cái điện chạy qua dây dẫn.
B. Chiều từ cực Bắc đến cực Nam của nam châm từ.
C. Chiều từ cực Nam đến cực Bắc của nam châm từ.
D. Chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn gồm loại điện chạy qua.

II. Câu hỏi tự luận.

Câu 13: Phát biểu định luật Jun – Lenxơ. Viết hệ thức và cho biết thương hiệu, đơn vị những đại lượng vào hệ thức.

Câu 14: Từ trường là gì? Làm thế như thế nào để nhận biết được từ trường?

Câu 15: Cho hai bóng đèn dây tóc, đèn Đ1 loại 12V – 12W, đèn Đ2 loại 6V – 3W.

a) Tính điện trở cùng cường độ dòng điện định mức của những đèn.

b) Mắc nối tiếp nhì láng đèn vào mạch điện gồm hiệu điện thế UAB = 18V, các đèn sáng sủa như thế nào?

c) Để những đèn sáng bình thường phải mắc thêm một điện trở:

– Vẽ sơ đồ mạch điện

– Tính giá trị của điện trở.

*Đáp án trắc nghiệm

1B, 2A, 3B, 4A, 5C, 6D, 7C, 8D, 9A, 10D, 11C, 12 chiều,