Đề Thi Viên Chức Giáo Viên Tiểu Học

Tháng Bảy 11, 2021Tháng Bảy 25, 2021admin 0 CommentsGiáo Viên, Kiến Thức Chung, Tài Liệu, Tài Liệu Vòng 1

peaceworld.com.vn giới thiệu bộ tài liệu ôn thi viên chức tiểu học môn kiến thức chung môn kiến thức chung có đáp án với tổng cộng 591 câu hỏi gồm: Luật viên chức, Luật giáo dục, Điều lệ cho các bạn ôn luyện.

Bạn đang xem: Đề thi viên chức giáo viên tiểu học

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về bộ tài liệu này bạn có biết rằng còn rất nhiều bộ tài liệu ôn thi giáo viên hoặc tài liệu ôn thi viên chức trên website chưa? Click vào link trên để tham khảo nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi viên chức tiểu học

Lưu ý: Một số bạn nhầm lẫn với viên chức và công chức do đó cũng hỏi AD nhiều. Giáo viên là viên chức chứ không phải công chức, do đó không phải là tài liệu ôn thi công chức giáo viên tiểu học đâu mà phải là tài liệu ôn thi viên chức tiểu học thôi nên các bạn chú ý.

Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên tiểu học này bao gồm 591 câu hỏi trắc nghiệm được lồng ghép bởi 3 phần chính sau:


*

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức

Câu 1. Phạm vi điều chỉnh luật viên chức

a) Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng viên chức

b) Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức, quyền của viên chức.

d) Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

…..


*

Phần 2: Luật Giáo dục

Câu 218. Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Tính chất, nguyên lý giáo dục?

A. Tất cả các phương án đều đúng

B. Hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp

C. Hoạt động giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Xem thêm: Top 11 Máy Nước Nóng Ariston Có Bơm Trợ Lực Tốt Nhất Hiện Nay

D. Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Câu 220. Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục là?

A. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

……Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm điều lệ trường tiểu học

….


*

Để xem chi tiết bộ tài liệu ôn thi viên chức tiểu học, các bạn tải về để xem nhé!

Cách tải về bộ tài liệu kiến thức chung thi giáo viên tiểu học

Bộ tài liệu kiến thức chung thi giáo viên bậc tiểu học được bán với giá 100k/bộ.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.