Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016

      182

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 - năm nhâm thìn là đề thi giải Tân oán bởi Tiếng Anh qua mạng giành cho học sinh lớp 4 gồm giải đáp đi kèm. Với đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 4 sẽ giúp đỡ các em học sinh luyện tập với làm cho quen với các dạng bài bác tập cùng thắc mắc của môn Tân oán giờ Anh vào cuộc thi Violympic, từ bỏ kia góp những em đủ lạc quan lúc làm cho bài thi cùng đã đạt được công dụng rất tốt trên cuộc thi Violympic Toán giờ Anh năm năm nhâm thìn - 2017. Chúc những em đạt hiệu quả tốt nhất có thể tại cuộc thi!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 4 vòng mông năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 4 vòng mông năm 2015 - 2016

Bài 1: Fill in the blank with the suitable number


Question 1: How many hours are there in 4 days?

Question 2: Calculate: 672g – 276g = ........... g.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 4 năm 2016

Question 3: How many years are in 3 century?

Question 4: There are ................ days in May.

Question 5: Emily write down how many kilometers she walked each day.

How many kilometers did she walk on Sunday?

Question 6: 765 + ... = 459 + 541

The missing number is ..........

Question 7: Write forty-six thous& and fifty using digits.

Bài 2: Cóc vàng tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: 1/4 century = ........... years. The missing number is ..............

Xem thêm: Quên Chữ Ký Ngân Hàng Acb - Thay Đổi Chữ Ký Ngân Hàng Acb

A. đôi mươi B. 30 C. 25 D. 15


Question 2: What time does the cloông xã shown?

A. 6: đôi mươi B. 4: 06 C. 4: 30 D. 6: 25

Question 3: Find x such that x + 215 = 432

A. 657 B. 647 C. 217 D. 227

Question 4: 5kilogam = ........... g. The missing number is ...............

A. 5000 B. 50 C. 50000 D. 500

Question 5:

A. 75 B. 79 C. 77 D. 76

Question 6: 5250g + 1750g = ............kilogam. The missing number is ..............

A. 7 B. 100 C. 70 D. 10

Question 7: If m = 7 then 2000 x 3 + 2000 x m = ..........

A. 9000 B. 20000 C. 2000 D. 20000


Question 8: The average of 75 và M is 82. The value of M is ............

A. 89 B. 86 C. 85 D. 79

Question 9: Today is September 2nd, four days ago is ............

A. August 28th B. August 30th C. August 29th D. August 27th

Question 10:

A. 6 B. 3 D. 5 C. 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Bài 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 96 Question 2: 396 Question 3: 300 Question 4: 31

Question 5: 8 Question 6: 235 Question 7: 46050

Bài 2: Cóc kim cương tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C Question 2: C Question 3: C Question 4: A

Question 5: C Question 6: A Question 7: B

Question 8: A Question 9: C Question 10: D


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương

Link peaceworld.com.vn bao gồm thức:

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 4 vòng mông năm năm ngoái - năm nhâm thìn peaceworld.com.vn Xem