điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2020

Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã bằng lòng công bố điểm chuẩn hệ ĐH bao gồm quy. Thông tin chi tiết điểm của từng ngành chúng ta hãy coi ngôn từ dưới.
You watching: điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2020

CĐ Nấu Ăn TP.. hà Nội Xét Tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y CĐ Thụ Y Hà Nội

Các Kăn năn Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển

Khối C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Khối hận C01


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP..

See more: Error - List Các Trang Web Vào Tìm Papers


See more: Giáo Dục Thánh Hiền - Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp


TPhường.HCM 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Tên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩn
Công nghệ sản xuất máy7510202A00, A01, D90, C01, XDHB20.5
Công nghệ thực phẩm7540101CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ sinh học7420201CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ hóa học7510401CA00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông7510302CA00, A01, D90, C01, XDHB17
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302A00, A01, D90, C01, XDHB17
Dinc dưỡng cùng kỹ thuật thực phẩm7720497A00, B00, D90, D07, XDHB17
Công nghệ nghệ thuật môi trường7510406A00, B00, D07, C02, XDHB17
Quản lý khu đất đai7850103A01, D01, D96, C01, XDHB17
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh)7510206A00, A01, D90, C01, XDHB17
IOT với trí tuệ nhân tạo7510304A00, A01, D90, C01, XDHB17
Quản lý tài nguyên và môi trường7850101B00, D96, D90, C02, XDHB17
Đảm bảo quality và an ninh thực phẩm7540106A00, B00, D90, D07, XDHB17
kỹ thuật xuất bản công trình giao thông7580205A00, A01, D90, C01, XDHB17
Công nghệ chế tạo máy7510202CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử7510301CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử7510203CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ chuyên môn cơ khí7510201CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ dệt, may7540204A00, D01, D90, C01, XDHB18
Công nghệ sinch học7420201A00, B00, D90, D07, XDHB18
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa7510303CA00, A01, D90, C01, XDHB18
Kinh donước anh tế7340120CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Kế toán thù - Kiểm toán7340301CA00, A01, D01, D90, XDHB19
Marketing7340115CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406CA00, B00, D07, C02, XDHB19
Thiết kế thời trang7210404A00, D01, D90, C01, XDHB19
Quản trị khiếp doanh7340101CA01, D01, D96, C01, XDHB19
Tài bao gồm - Ngân hàng7340201CA00, D01, D90, C01, XDHB19
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử7510301A00, A01, D90, C01, XDHBđôi mươi.5
Luật7380108A00, D01, D96, C00, XDHBđôi mươi.5
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96, D14, D15, XDHB20.5
Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D90, D07, XDHB21
Công nghệ chuyên môn thiết bị tính7480108A00, A01, D90, C01, XDHB21
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa7510303A00, A01, D90, C01, XDHB21.05
Kế toán - Kiểm toán7340301A00, A01, D01, D90, XDHB21.5
Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành7810103A01, D01, D96, C01, XDHB22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90, C01, XDHB22.05
Tài chính - Ngân hàng7340201CA00, D01, D90, C01, XDHB22.5
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử7510203A00, A01, D90, C01, XDHB22.5
Thương mại năng lượng điện tử7340122A01, D01, D90, C01, XDHB22.5
Quản trị tởm doanh7340101A01, D01, D96, C01, XDHB22.75
Công nghệ nghệ thuật ô tô7510205A00, A01, D90, C01, XDHB23
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, D90, C01, XDHB23
Khoa học dữ liệu7480109A00, D01, D90, C01, XDHB23
Công nghệ hóa học7510401A00, B00, D07, C02, XDHB23
Luật7380107A00, D01, D96, C00, XDHB23.25
Kinc doanh quốc tế7340120A01, D01, D96, C01, XDHB23.5
Marketing7340115A01, D01, D96, C01, XDHB24.5

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

-Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh:

*
-Phân hiệu tại Quảng Ngãi:

*

*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP.. TP..HCM 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Thành Phố Hồ Chí Minh 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM nlỗi sau:

Tên ngành

Tổ hòa hợp môn

Điểm chuẩn

Luật khiếp tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ nghệ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tứ đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ sản xuất máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ nghệ thuật ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dừng công trình giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành Công nghệ công bố gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học laptop, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ chuyên môn lắp thêm tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ thanh lọc Ilóa dầu; Công nghệ cơ học Hóa dươc; Công nghe Vô cơ - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo quality với bình an thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinch học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán thù gôm 02 ngành: Kc toán; Kicentimet toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài chủ yếu bank gôm 02 siêng ngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài thiết yếu doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01, C01

19

Quản trị khiếp doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A01, C01

19.5

Quản trị nhà hàng và hình thức dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn với lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinc donước anh tế

A01.C01, D01, D96

20

Thương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01, D90

15

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01, D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01, D90

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ chuyên môn môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn với môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán thù gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01, D90

17.75

Nhóm ngành Tài chủ yếu ngân hàng gôm 02 siêng ngành: Tài bao gồm ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị kinh doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách hàng sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị quán ăn và hình thức nạp năng lượng uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du lịch cùng lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh donước anh tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại năng lượng điện tử

A01, C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Chương thơm trình unique cao

---

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện lử

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01, D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01, D90

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học tập 2021:

-Các thí sinch trúng tuyển dịp 1 trường đại học công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhì phương pháp :