Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S bao phủ, diện tích S toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là các kiến thức và kỹ năng đã có được học tập tự thời trung học. Đây là các kỹ năng đặc biệt vận dụng được trong trong thực tiễn đời sống nhỏng tính diện tích cái hộp, loại thùng xốp để chứa đồ vật,… Bài viết này vẫn reviews không thiếu thốn cho mình các công thức tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

You watching: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không khí tất cả 6 mặt số đông là phần nhiều hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 6 khía cạnh, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai khía cạnh đối diện nhau được xem là nhị mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các phương diện còn sót lại hotline là khía cạnh bên.


*

2. Công thức tính diện tích S hình hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 mặt bên của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi dưới đáy cùng chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng lớn 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 mét vuông.

*

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

See more: Sehc Tuyen Dung - Bữa Ăn Công Nhân Samsung Ở Tp

*

Ví dụ: Một loại thùng hình chữ nhật bao gồm chiều cao là 3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích S toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cmét vuông.

*

3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chỉ chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích S đáy cùng độ cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 9 centimet, chiều rộng 5 centimet cùng độ cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để hiểu rõ rộng về thể tích hình hộp chữ nhật, mời các bạn xem thêm bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm ví dụ không hề thiếu, chi tiết.

4. Công thức tính con đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật có độ lâu năm bằng nhau.

*

Trong đó:

D: mặt đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính mặt đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 10centimet, chiều rộng 6cm với chiều cao 15centimet.

See more: Đức Phật Có Nên Thờ Cả Chúa Và Phật Trên Một Bàn Thờ Không? Có Nên Thờ Cả Chúa Và Phật Trên Một Bàn Thờ Không

*


Hy vọng rằng cùng với đầy đủ bí quyết tính diện tích bao bọc, diện tích S toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đang theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích bao quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtmong muốn tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S xung quanhcách làm tính diện tích S bao phủ của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích hình hôp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầnphương pháp tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích S xung quanhbí quyết diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích S bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầnmong tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích S bao bọc của hình hộp chữ nhậtdiện tích xung quanh hình hộpphương pháp diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S bao phủ và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích S toàn phần hình chữ nhậtdiện tích S bao phủ diện tích toàn phầndiện tích bao quanh của hình chữ nhậtphương pháp tính diện tích hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộphy vọng tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S xung quanh hình chữ nhậtdiện tích S xung quanh là gìước ao tính diện tích S bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao bọc hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatphương pháp tính diện tích S bao quanh hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính dt xung quanh hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật