Toán lớp 8

Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 14 giúp các em học viên lớp 8 xem lưu ý giải những bài xích tập của Bài 4: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp).

You watching: Toán lớp 8

Thông thông qua đó, các em sẽ biết cách giải cục bộ các bài xích tập của bài xích 4 Chương thơm 1 phần Đại số trong sách giáo khoa Tân oán 8 Tập 1.


Giải bài xích tập Toán thù 8 tập 1 Bài 4 Chương I: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Lý ttiết bài bác 4: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Giải bài xích tập Tân oán 8 trang 14 tập 1

Lý ttiết bài xích 4: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)

1. Lập phương thơm của một tổng

+ Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta có:

*

+ Chứng minh:

*

2. Lập phương thơm của một hiệu

+ Với nhì biểu thức tùy ý A cùng B, ta có:

*

+ Chứng minh:

*


Giải bài tập Toán 8 trang 14 tập 1

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính:

a) (2x2 + 3y)3; b)

*

Gợi ý đáp án:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3

b)

*

Bài 27 (trang 14 SGK Tân oán 8 Tập 1)

Viết những biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) – x3 + 3x2 – 3x + 1;

b) 8 – 12x + 6x2 – x3.

Gợi ý đáp án:

a) – x3 + 3x2– 3x + 1 = 1 – 3.12.x + 3.1.x2 – x3

= (1 – x)3

b) 8 – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3.22. x + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3

Bài 28 (trang 14 SGK Toán thù 8 Tập 1)

Tính cực hiếm của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 trên x = 6;


b) x3 – 6x2 + 12x- 8 trên x = 22.

See more: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Tinh Lá Sen Tươi Ob Có Tốt Không, Tinh Lá Sen Tươi Ob

Gợi ý đáp án:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000

b) x3 – 6x2 + 12x- 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000

Bài 29 (trang 14 SGK Toán thù 8 Tập 1)

Đố: Đức tính xứng đáng quý.

Hãy viết từng biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ thuộc chiếc với biểu thức đó vào bảng đến tương thích. Sau lúc thêm vết, em vẫn tìm thấy một trong những đức tính trân quý của con fan.

See more: Download Game Giả Lập Ps2 - Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Giả Lập Ps2 Trên Pc


x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2


N

U

H

Â


(x-1)3(x+1)3(y-1)2(x-1)3(1+x)3(1-y)2(x+4)2

Gợi ý đáp án:

Ta có:

N: x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1+ 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U: 16 + 8x + x2= 42 + 2 . 4 . x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H: 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

Â: 1 – 2y + y2 = 12 – 2 . 1 . y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Nên:

(x-1)3(x+1)3(y-1)2(x-1)3(1+x)3(1-y)2(x+4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính đáng quý là “NHÂN HẬU”

Crúc ý: Có rứa khai triển các biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … để search coi công dụng ứng cùng với chữ như thế nào cùng điền vào bảng.


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
peaceworld.com.vn
Mời chúng ta tấn công giá!
Lượt tải: 07 Lượt xem: 378 Dung lượng: 219,6 KB
Liên kết peaceworld.com.vn về

Link peaceworld.com.vn thiết yếu thức:

Giải Toán 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp) peaceworld.com.vn Xem
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vào tuần
Giải Toán thù 8
Chương thơm 1: Phép nhân và Phxay phân tách các đa thức Chương 2: Phân thức Đại số Cmùi hương 1: Tứ đọng giác Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương thơm 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA