Hai điện tích điểm q1=10

      261
*

Bạn đang xem: Hai điện tích điểm q1=10

Cho 2 điện tích điểm q1=2.10^-8C q2=-3.10^-8C đặt tại hai điểm A,B trong chân ko AB=10cmTìm: a) Lực ảnh hưởng giữa hai điện tích điểmb) Tìm cường độ điện ngôi trường điênh tích trên điểm C với: 1)CA=CB=5cm2) CA=5cm; CB=15cm3)CA=CB=10cm


*

Xem thêm: Ngành Cơ Khí Ô Tô Thi Khối Nào ? Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Thi Khối Nào

Hai năng lượng điện điểm q1=8.10-8C, q2= -8.10-8C để ở A, B trong ko khí, AB = 4cm.

a). Tính lực ảnh hưởng giữa quận 1 và q2.

b). Xác định véctơ cường độ điện trường tại C trong số trường hợp:

b1). CA = CB = 2cm. B2). CA = 8cm; CB = 4cm.


*

Tại hai điểm A, B phương pháp nhau 15 centimet trong không khí đặt 2 điện tích điểm q1= -12.10-8C và q2= 3.10-8C:

a) Tính độ béo lực liên tưởng giữa hai năng lượng điện điểm?

b) khẳng định cường độ điện trường