Hàm lấy ngày hôm nay trong excel

      247
Excel mang lại peaceworld.com.vn 365 Excel cho peaceworld.com.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp cách làm và phương pháp cần sử dụng hàm Todayvào peaceworld.com.vn Excel.

Bạn đang xem: Hàm lấy ngày hôm nay trong excel

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng vào các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trmong Khi hàm được nhập vào, Excel sẽ ráng đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu người mua muốn coi số sê-ri, người mua hàng phải thế đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích khi bạn cần hiển thị ngày hiện thời trong một trang tính bất kỳ khi nào người tiêu dùng mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích Lúc tính toán các gần đúng thời gian. Ví dụ, nếu người mua hàng biết một người sinh vào năm 1963, quý khách hàng có thể dùng công thức tiếp sau đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinh nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số mang đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY không cập nhật ngàgiống hệt như hy vọng muốn, có thể bạn cần thay đổi thiết đặt để điều khiển Lúc nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi trong thể loại Công thức bên dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không có đối số.

Xem thêm: Cung Cấp Hải Sản Tại Hải Phòng, Cung Cap Hai San Tai Hai Phong, Cung Cấp Tu Hài, Hải Sản Hải Phòng, Cung Cap Hai San Tuoi Song Hai Phong, Cung Cap Hai San Gia Re Hai Phong, Cung Cấp Hải Sản Giá Rẻ


Lưu ý: Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri thường xuyên nhằm thực hiện vào tính toán thù. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.


Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây với dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để cách làm hiển thị tác dụng, hãy chọn chúng, nhấn F2 cùng tiếp đến dấn Enter. Nếu nên, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày hiện tại.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại vào tháng (1 - 31).

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại trong thời gian (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sngơi nghỉ hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tđắm say gia peaceworld.com.vn cần sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
peaceworld.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © peaceworld.com.vn 2021