Giải bài tập hóa học 11

Chất dẫnđiện:axit, bazơ, muối bột sinh hoạt dạng dung dịch hoặc nóng rã là số đông hóa học có công dụng dẫn năng lượng điện.

You watching: Giải bài tập hóa học 11

Chất ko dẫn điện:

+ hóa học rắn khan (NaCl, NaOH,.. rắn)

+ dung dịch rượu,con đường, nước chứa,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muốiLúc tung nội địa phân li ra các ion phải dung dịch của chúng dẫn điện.

Sự năng lượng điện li: Quá trình phân li những chất trongnước ra ion

+Chất năng lượng điện li:Những chất tan trongnước phân li thành các ion.

Vậy axit, bazơ, muối hạt là các hóa học năng lượng điện li.

2. Pmùi hương trình điện li:

– Với axit: phân li ra cation H+ cùng anion gốc axit

VD: HCl→H++ Cl-

– Với bazơ: phân li ra cation kim loại với anion OH-

VD: NaOH→Na++ OH–

– Với muối: phân li ra cation sắt kẽm kim loại cùng anion gốc axit

VD: NaCl→Na++ Cl-

Na2SO4→2Na++ SO42-

Lưu ý: Pmùi hương trình năng lượng điện li đề nghị bảo đảm thăng bằng năng lượng điện thân 2 vế

II. Phân các loại các chất điện li:

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm:Chất điện li mạnhlà chất Khi tung trong nước, các phân tử hoà rã rất nhiều phân li ra ion.(Quá trình điện li là ko thuận nghịch)

– Các hóa học điện li mạnh:

+ Các axkhông nhiều bạo dạn HCl, HNO3, H2SO4…

+ Các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,...

+ Hầu không còn những muối.

- Phương thơm trình năng lượng điện li: H2SO4→2H++ SO42-

Al2(SO4)3→2Al3++ 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm:Chất điện li yếulà chất Lúc chảy trong nước, chỉ gồm một phần số phân tử hoà chảy phân li ra ion, phần sót lại vẫn trường thọ bên dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

– Các chất năng lượng điện li yếu:

+ Các axkhông nhiều yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Pmùi hương trình năng lượng điện li: CH3COOH⇔CH3COO–+ H+

Mg(OH)2⇔Mg2++ 2OH–

Lưu ý:Các chất AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường xuyên được coi là ko tung trong nước. Tuy nhiên thực tiễn vẫn có sự hòa tan một lượng khôn cùng nhỏ dại, và phần bị hòa tan rất có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào những chât năng lượng điện li.

B. Bài tập:

1. Dạng 1:Xác định hóa học năng lượng điện li và hóa học ko năng lượng điện li, chất năng lượng điện li khỏe khoắn với chất năng lượng điện li yếu ớt.

VD:Nhóm chất nào sau đây chỉ tất cả các chất năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vì CH3COOH là axit yếu ớt, điện li yếu ớt.

B. Sai bởi HFlà axit yếu ớt, năng lượng điện li yếu ớt.

D. Sai vì chưng H2Slà axit yếu hèn, năng lượng điện li yếu hèn.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết pmùi hương trình điện li.

VD:Pmùi hương trình điện li nào tiếp sau đây viết đúng?

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Lời giải:

A cùng D sai vìH2SO4với Na2S là hóa học điện li khỏe khoắn, sử dụng mũi tên→

C sai bởi H2SO3 điện li yếu ớt,cần sử dụng mũi tên⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3:Tính mật độ ion vào dung dịch

a. Dung dịch hóa học năng lượng điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx-

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tung

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CMđiện li/ CMchất tan

* α = 1 : hóa học năng lượng điện li mạnh

* 0


AB ⇔A++ B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ năng lượng điện li:

*

c. Các cách làm vào dung dịch:

* Khối lượng dung dịch: mdd= mct+ mnước= Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch:

*

* Nồng độ mol:

*

VD:Hòa tung 14,2 gam Na2SO4 nội địa nhận được hỗn hợp A chứa số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

See more: Siêu Thị Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn, Smart Tivi Samsung 43 Inch Ua43M5500

Lời giải:

Na2SO4→2Na++ SO42-

*

*

Đáp án A.

VD:Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 2M cùng với 150 ml dung dịch BaCl2x M thu đươc hỗn hợp mới có mật độ ion Cl-

*
là một trong,1M. Giá trị của x là

A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Lời giải:

NaCl→Na++ Cl-

BaCl2→ Ba2+ + 2Cl-

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4:Định luậtbảo toàn điện tích

Nội dung định luật:Trong dung dịch đựng những chất điện li, toàn bô mol năng lượng điện dương luôn luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiệntích dương= nđiện tích âm

VD:Một hỗn hợp cất a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức contact giữa a, b, c, d là

A.2a+2b = c-d. B.a+b = c+d. C.2a+2b = c+d. D.a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định hình thức bảo toàn điện tích ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5:Định phép tắc bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL:tổng khối lượng các chất chảy = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD:Dung dịch A đựng những ion Al3+= 0,6 mol, Fe2+= 0,3 mol , Cl–= a mol, SO42-= b mol . Cô cạn dung dịch A nhận được 140,7 gam . Giá trị của a cùng b lần lượt là

A.0,6 ; 0,9B.0.9 ; 0,6C.

See more: Cách Đổi Mật Khẩu Zing Id Và Bảo Mật 2 Lớp, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

0,5 ; 0,3D.0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)