Hiệp định thương mại hàng hóa asean (atiga)

      276
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

Bản dịch không thiết yếu thức

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

LỜI MỞ ĐẦU

Chính phủ các nước Brunei Darussalam, quốc gia Campuchia, cùng hòaIndonesia, cùng hòa dân chủ nhân dân Lào (“Lào PDR”), Malaysia, Liên bangMyanmar, cộng hòa Philíppin, cộng hòa Singapore, quốc gia Thái Lan và Cộnghòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam, các non sông Thành viên của Hiệp hội những Quốcgia Đông nam Á (sau phía trên gọi bình thường là “ASEAN” hoặc “các non sông Thành viên” hoặcgọi riêng biệt là “Quốc gia Thành viên”);

THỪA NHẬN những chiến thắng đáng kể và đóng góp của rất nhiều hiệp địnhvà văn kiện ASEAN hiện tại hành trong số lĩnh vực khác biệt trong tạo thành thuận lợicho vấn đề lưu chuyển tự do của sản phẩm hoá trong quanh vùng như hiệp nghị về những Thỏathuận thương mại Ưu đãi ASEAN (1977), Hiệp định chương trình Thuế quan lại Ưu đãicó hiệu lực chung nhằm thực hiện quanh vùng mậu dịch tự do thoải mái ASEAN (1992), hiệp định Hảiquan ASEAN (1997), Hiệp định size ASEAN về những Thỏa thuận xác nhận lẫn nhau(1998), Hiệp định form e-ASEAN (2000), Nghị định thư kiểm soát và điều chỉnh việc thực hiệnBiểu Thuế quan hợp lý ASEAN (2003), Hiệp định form ASEAN về Hội nhập cácNgành Ưu tiên (2004), Nghị định thư thành lập và hoạt động và triển khai Cơ chế thương chính mộtcửa ASEAN (2005);

MONG MUỐN đẩy nhanh hội nhập trải qua xây dựng một Hiệp địnhThương mại hàng hoá ASEAN toàn diện, trên đại lý những khẳng định thuộc những hiệp địnhASEAN hiện tại hành để sinh sản một cơ sở pháp lý cho lưu chuyển tự do hàng hóa trongkhu vực;

TIN TƯỞNG rằng một Hiệp định dịch vụ thương mại Hàng hoá ASEAN toàn diện sẽgiảm thiểu các hàng rào và tăng tốc liên kết tài chính giữa các giang sơn Thànhviên ASEAN, giảm chi phí kinh doanh, tăng kết quả thương mại, chi tiêu và gớm tế,tạo bắt buộc một thị trường to hơn với nhiều cơ hội hơn và hiệu quả kinh tế dựa vào quymô cho các doanh nghiệp của các nước nhà Thành viên và tạo ra và gia hạn một khuvực chi tiêu cạnh tranh;

THỪA NHẬN các giai đoạn cách tân và phát triển kinh tế khác nhau giữa những Quốcgia Thành viên với sự quan trọng phải tự khắc phục khoảng cách phát triển và tạo ra thuậnlợi cho sự tham gia của các quốc gia Thành viên, đặc biệt là Campuchia, LàoPDR, Maanmar với Việt Nam, trong xã hội Kinh tế ASEAN nhờ lao lý về linh hoạtvà hợp tác và ký kết kỹ thuật với phát triển;

THỪA NHẬN THÊM các quy định trong các tuyên ba cấp bộ trưởng của Tổchức thương mại trái đất về những biện pháp hỗ trợ các nước yếu phát triển;

CÔNG NHẬN vai trò đặc biệt quan trọng của quanh vùng doanh nghiệp trong tăng cườngthương mại và đầu tư chi tiêu giữa các tổ quốc Thành viên cùng sự quan trọng phải thúc đẩyvà tạo thuận tiện hơn nữa cho sự tham gia của khu vực doanh nghiệp thông qua cáchiệp hội marketing ASEAN khác biệt trong thực hiện cộng đồng Kinh tế ASEAN; và

CÔNG NHẬN vai trò của các thỏa thuận yêu đương mại quanh vùng là cồn lựcthúc đẩy tự do hóa yêu quý mại trái đất và khoanh vùng và tiện lợi hóa yêu đương mạivà là phần tử cấu thành trong độ lớn của hệ thống thương mại đa phương;

ĐÃ NHẤT TRÍ NHƯ SAU:

Chương 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Mục tiêu của hiệp nghị này là đã đạt được sự giữ chuyển thoải mái của hàng hoátrong ASEAN như trong số những công cụ chủ yếu để xây dựng thị trường đơn nhấtvà cửa hàng sản xuất chung hướng tới hội nhập kinh tế sâu sắc đẹp hơn trong khoanh vùng hướngtới thực hiện cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Bạn đang xem: Hiệp định thương mại hàng hóa asean (atiga)

Điều 2. Định nghĩa chung

1. Vì mục tiêu của hiệp định này, trừ khi trong Hiệp định tất cả định nghĩakhác:

(a) ASEAN có nghĩa là Hiệp hội các non sông Đông phái nam Á bao gồmBrunei Darussalam, vương quốc Campuchia, cùng hòa Indonesia, cộng hòa dân chủNhân dân Lào (“Lào PDR”), Malaysia, Liên bang Myanmar, cộng hòa Phillipines, Cộnghòa Singapore, quốc gia Thái Lan và cùng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam;

(b) Các cơ quan hải quan nghĩa là những cơ quan gồm thẩm quyền chịutrách nhiệm theo điều khoản của một giang sơn Thành viên về đo lường thực hiện luậthải quan;

(c) Thuế hải quan nghĩa là ngẫu nhiên thuế nhập khẩu hoặc thuế hải quannào và ngẫu nhiên loại tổn phí nào áp dụng so với việc nhập khẩu của một mặt hàng hóa, nhữngkhông gồm bất kỳ:

(i) phí tương đương với một khoản thuế nội địa áp dụng đồng hóa với quy địnhcủa đoạn 2 của Điều 3 của hiệp nghị GATT 1994, tương quan tới sản phẩm & hàng hóa trong nướctương tự hoặc sản phẩm hoá nhưng từ đó, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đang được cung cấp hoặc chế tạotoàn bộ hoặc một phần;

(ii) thuế đơn hoặc thuế chống chào bán phá giá áp dụng nhất quán với quyđịnh của Điều VI của hiệp nghị GATT 1994, hiệp định về thực hiện Điều VI của Hiệpđịnh GATT 1994, với Hiệp định về Trợ cung cấp và các biện pháp Đối phòng trong Phụ lục1A của hiệp định WTO; hoặc

(iii) lệ phí hoặc bất kỳ phí nào tương xứng với túi tiền của thương mại & dịch vụ cung cấp.

(d) Luật hải quan nghĩa là chế độ và quy định quản lý và xúc tiến bởicác cơ sở hải quan liêu của từng giang sơn Thành viên tương quan tới nhập khẩu, xuấtkhẩu, vượt cảnh, chuyển tải, với lưu trữ sản phẩm & hàng hóa do chúng liên quan tới thuế hảiquan, phí, và những loại thuế khác, hoặc tương quan tới lệnh cấm, hạn chế, với cáchoạt động kiểm soát điều hành tương từ khác so với sự di chuyển của các món đồ được kiểmsoát qua ma lanh giới của phạm vi hoạt động hải quan của các quốc gia Thành viên;

(e) Giá trị thương chính của mặt hàng hoá nghĩa là quý giá hàng hoá vày mụcđích áp dụng thuế tính theo giá chỉ trị đối với hàng hoá nhập khẩu;

(f) Ngày tức là ngày theo lịch, gồm cả ngày cuối tuần và ngày nghỉ;

(g) Hạn chế ngoại ăn năn nghĩa là các biện pháp nhưng một nước nhà Thànhviên thực hiện dưới bề ngoài hạn chế và các thủ tục hành bao gồm khác vào lĩnhvực ngoại hối hận gây tiêu giảm thương mại;

(h) GATT 1994 nghĩa là Hiệp định tầm thường về Thuế quan và Thương mại1994 bao hàm cả những Quy định ghi chú và xẻ sung, vào Phụ lục 1A của Hiệp địnhWTO;

(i) Hệ thống hài hoà tốt HS có nghĩa là Hệ thống Mã số cùng Mô tảHàng hóa Hài hoà trong Phụ lục của Công ước nước ngoài về hệ thống Mã số với Mô tảHàng hóa hài hòa và hợp lý gồm sửa đổi được trải qua và áp dụng ở các non sông Thànhviên theo pháp luật của đất nước đó;

(j) MFN nghĩa là Đối xử tối huệ quốc trong WTO;

(k) Hàng rào Phi quan tiền thuế nghĩa là các biện pháp ko kể biện phápthuế quan tiền cấm hoặc tiêu giảm xuất nhập khẩu sản phẩm hoá vào một giang sơn Thànhviên;

(l) Hàng hoá nguồn gốc nghĩa là mặt hàng hoá gồm đủ tiêu chuẩn xuất xứ trừmột giang sơn Thành viên theo những quy định của Chương 3 (Quy tắc Xuất xứ);

(m) Đối xử ưu đãi về thuế nghĩa là đa số ưu đãi thuế giành riêng cho hànghoá xuất xứ thể hiện bằng mức thuế áp dụng theo hiệp nghị này;

(n) Hạn chế định lượng nghĩa là các lệnh cấm hoặc giảm bớt thương mạivới các tổ quốc Thành viên khác, hoàn toàn có thể thông qua hạn ngạch, giấy tờ hoặccác phương án khác với chức năng tương tự, bao gồm các biện pháp và yêu mong hànhchính làm hạn chế thương mại;

(o) Hiệp định này hay ATIGA tức là Hiệp định dịch vụ thương mại Hàng hóaASEAN;

(p) WTO nghĩa là Tổ chức dịch vụ thương mại Thế giới;

2. Trong hiệp nghị này, phần lớn từ ngữ số không nhiều sẽ bao gồm số những và mọi từ ngữsố những sẽ bao hàm số ít, trừ khi dụng cụ khác trong Hiệp định.

Điều 3. Phân một số loại hàng hoá

Điều 4. Phạm vi hàng hoá

Hiệp định này sẽ vận dụng cho tất cả hàng hóa thuộc BiểuThuế quan hài hòa và hợp lý ASEAN (AHTN).

Điều 5. Đối xử tối huệ quốc

Liênquan cho thuế nhập khẩu, sau thời điểm Hiệp định này có hiệu lực, ví như một Quốc giaThành viên cam kết kết một hiệp định nào với một non sông không buộc phải là Thành viênASEAN với khẳng định thuận lợi hơn khẳng định trong hiệp nghị này, các quốc gia Thànhviên khác gồm quyền yêu cầu bàn bạc với non sông Thành viên đó để yêu mong dànhđối xử không kém dễ dãi hơn đối xử dành trong hiệp định nói trên. Quyết địnhdành khuyến mãi thuế quan lại đó sẽ được đưa ra trên cơ sở solo phương. Ưu đãi thuế đó sẽđược giành cho tất cả các đất nước Thành viên.

Điều 6. Đối xử tổ quốc đối cùng với ThuếNội địa và Quy định

Mỗi tổ quốc Thành viên vẫn dành đối xử đất nước cho hànghoá của các đất nước Thành viên khác tương xứng với Điều III của hiệp nghị GATT1994. Với mục đích này, Điều III của GATT 1994, với sự kiểm soát và điều chỉnh phù hợp,sẽ trở thành một phần của hiệp nghị này.

Điều 7. Phí tổn và lệ phí liên quan tớiNhập khẩu với Xuất khẩu

1. Từng non sông Thành viên đang đảm bảo, phù hợp với ĐiềuVIII.1 của hiệp nghị GATT 1994, toàn bộ các chi phí và lệ giá tiền dù với đặc điểm nào(ngoài thuế nhập khẩu hay xuất khẩu, lệ phí tương đương với một khoản thuế nộiđịa hoặc những lệ phí nội địa khác áp dụng cân xứng với Điều III.2 của Hiệp địnhGATT 1994, với thuế chống chào bán phá giá và thuế đối kháng) áp dụng với hoặc liênquan tới nhập khẩu hoặc xuất khẩu chỉ tiêu giảm ở số lượng xấp xỉ chi phí dịch vụcung cấp cho và chưa phải là bảo hộ gián tiếp với sản phẩm hóa trong nước hoặc một khoảnthuế đánh vào mặt hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu vì mục đích tài khóa.

2. Từng quốc gia Thành viên đang ngay lập tức ban hành chitiết của những loại giá thành và lệ phí áp dụng với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu,và sẽ chào làng những thông tin đó bên trên mạng Internet.

Điều 8. Ngoại lệ chung

Theo yêu ước rằng những biện pháp ko được vận dụng theo cách khiến cho sựphân biệt đối xử không công bằng hoặc bất đồng đẳng giữa các tổ quốc Thànhviên trong và một điều kiện, hoặc tạo nên sự tiêu giảm trá hình so với thươngmại quốc tế, không pháp luật nào trong hiệp nghị này sẽ tiến hành hiểu là ngăn cản việcáp dụng hoặc thực hiện của các non sông Thành viên những biện pháp:

(a) cần thiết để bảo đảm an toàn đạo đức thôn hội;

(b) quan trọng để bảo đảm an toàn cuộc sinh sống hoặcsức khoẻ bé người, động thực vật;

(c) liên quan đến câu hỏi xuất nhập khẩuvàng hoặc bạc;

(d) quan trọng để đảm bảo an toàn tuân thủ phápluật và vẻ ngoài không trái với các luật pháp của hiệp định này, bao gồm nhữngbiện pháp liên quan đến thực thi hải quan, tiến hành các sản phẩm hoặc dịch vụ độcquyền theo mức sử dụng của đoạn 4, Điều II với Điều XVII của hiệp nghị GATT 1994,việc bảo đảm an toàn bằng vạc minh, uy tín và phiên bản quyền, và ngăn ngừa các hành vilừa dối;

(e) liên quan đến các thành phầm của laođộng tù đọng nhân;

(f) vận dụng cho việc bảo đảm an toàn tài sản quốcgia có mức giá trị nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ;

(g) liên quan đến vấn đề bảo tồn tàinguyên vạn vật thiên nhiên nếu những giải pháp đó được tiến hành liên quan đến sự việc hạnchế cung cấp hoặc tiêu tốn trong nước;

(h) được thực hiện cân xứng với cácnghĩa vụ quy định trong các hiệp định sản phẩm hoá liên chủ yếu phủ phù hợp với cáctiêu chuẩn chỉnh trình lên WTO và không trở nên WTO lắc đầu hoặc đã được đệ trình nhưng khôngbị từ chối;

(i) tương quan đến hạn chế đối với xuấtkhẩu vật tư nội địa cần thiết để bảo đảm an toàn khối lượng đáng kể vật liệu đó đối vớimột ngành công nghiệp bào chế trong nước vào thời kỳ nhưng giá trong nước của vậtliệu đó thấp hơn giá thế giới trong kế hoạch ổn định của thiết yếu phủ, miễn lànhững tiêu giảm đó sẽ không được giới thiệu để tăng xuất khẩu hoặc đảm bảo an toàn ngành nội địađó, và sẽ không trái cùng với các luật pháp của hiệp nghị này liên quan đến sựkhông riêng biệt đối xử; và

(j) quan trọng để tải hoặc phân phối sảnphẩm trong triệu chứng thiếu cung chung hoặc thiếu thốn cung vào nước, miễn sao bấtkỳ một giải pháp nào bởi vậy sẽ cân xứng với chính sách là tất cả các Quốc giaThành viên có thị phần bằng nhau trong nguồn cung quốc tế của các thành phầm đó,và rằng ngẫu nhiên biện pháp nào bởi vậy không cân xứng với các điều khoản khác củaHiệp định này đã được kết thúc ngay khi những điều kiện dẫn tới sự việc áp dụngchúng không tồn trên nữa.

Điều 9. Nước ngoài lệ về an ninh

Không gì trong hiệp nghị này sẽ tiến hành hiểu là:

(a) yêu cầu bất kỳ một quốc gia Thành viên nào cung cấp ngẫu nhiên thông tingì mà việc cung ứng đó được xem là đi ngược lại với quyền lợi bình an cơ bạn dạng củaQuốc gia đó; hoặc

(b) ngăn cản ngẫu nhiên một giang sơn Thành viên làm sao được thực hiện ngẫu nhiên mộtbiện pháp nào được coi là cần thiết để đảm bảo an toàn quyền lợi an toàn cơ bản của nướcđó:

(i) liên quan đến vật liệu hạt nhân hoặc các vật liệu dẫn xuất từ đồ dùng liệuhạt nhân;

(ii) tương quan đến bài toán buôn lậu vũ khí, đạn dược với vật dụng chiến tranhhoặc việc buôn lậu hàng hóa và vật tư khác được tiến hành một phương pháp trực tiếphoặc loại gián tiếp với mục đích cung cấp cho những cơ sở quân sự;

(iii) được tiến hành để đảm bảo cơ sở hạ tầng nơi công cộng quan trọng, bao gồmviễn thông, hạ tầng nước và tích điện nhằm né những âm mưu làm vô hiệuhoá hoặc phá hoại hạ tầng đó;

(iv) được triển khai trong tình trạng khẩn cấp trong nước, hoặc chiến tranhhoặc những tình trạng cấp bách khác trong quan hệ tình dục quốc tế; hoặc

(c) ngăn cản ngẫu nhiên một giang sơn Thành viên nào thực hiện một hành độngnào thuộc trọng trách của giang sơn đó theo Hiến chương của liên hợp Quốc để duytrì hoà bình và an toàn quốc tế.

Điều 10. Các biện pháp bảo đảm an toàn cáncân thanh toán

Không quy định nào trong hiệp định này được đọc là ngăncản một nước nhà Thành viên áp dụng ngẫu nhiên biện pháp nào so với cán cân thanhtoán. Một non sông Thành viên vận dụng biện pháp kia sẽ tuân hành các điều kiệntrong Điều XII của hiệp định GATT 1994 cùng Tài liệu phân tích và lý giải về các Quy địnhCán cân giao dịch thanh toán trong Hiệp định bình thường về Thuế quan liêu và dịch vụ thương mại 1994trong Phụ lục 1A của hiệp định WTO.

Điều 11. Các thủ tục thông báo

1.Trừ khi tất cả quy định không giống trong hiệp định này, các nước nhà Thành viên đã thôngbáo ngẫu nhiên hành hễ hoặc giải pháp họ ý định tiến hành:

(a)có thể vô hiệu hoặc bớt sút bất kỳ lợi ích nào so với các giang sơn Thành viênkhác, thẳng hoặc gián tiếp theo sau Hiệp định này; hoặc

(b)khi hành động hoặc phương án đó rất có thể ngăn cản bài toán thực hiện phương châm nào củaHiệp định này.

2. Không tác động tới nhiệm vụ chung của những Quốc giaThành viên trong đoạn 1 của Điều này, những thủ tục thông báo sẽ áp dụng, nhưngkhông quan trọng phải giới hạn, so với những thay đổi như nêu trong PHỤ LỤC1 và các sửa thay đổi Phụ lục này.

3. Một non sông Thành viên sẽ thông báo cho Hội nghịcác quan tiền chức ghê tế cao cấp (SEOM) cùng Ban Thư ký ASEAN trước lúc áp dụng hànhđộng hay giải pháp nêu trong đoạn 1 của Điều này. Trừ khi có quy định kháctrong hiệp nghị này, thông báo sẽ được triển khai ít độc nhất sáu mươi (60) ngày trướckhi hành vi hoặc biện pháp đó bao gồm hiệu lực. Một quốc gia Thành viên lời khuyên ápdụng một hành động hoặc giải pháp sẽ tạo cơ hội đầy đầy đủ để trao đổi trước vớicác đất nước Thành viên khác hữu dụng ích trong hành động hoặc phương án có liênquan.

4. Thông báo hành động hoặc giải pháp định vận dụng củamột quốc gia Thành viên buộc phải bao gồm:

(a) tế bào tả hành vi hoặc biện pháp sẽ được áp dụng;

(b) các lý do thực hiện hành vi hoặc biện pháp đó;và

(c) ngày dự kiến tiến hành và thời hạn áp dụng hành độnghoặc phương án đó.

5. Nội dung của thông báo và tất cả các tin tức liênquan đến thông báo sẽ được xử trí như tin tức mật.

7. Tổ quốc Thành viên liên quan sẽ, không phân biệt đốixử, tạo ra các thời cơ đầy đủ đến các nước nhà Thành viên khác đưa ra những ý kiếnđóng góp bằng văn phiên bản và thảo luận các khuyến nghị này nếu tất cả yêu cầu. Những thảo luậncủa quốc gia Thành viên liên quan với các tổ quốc Thành viên không giống sẽ nhằm mục đích mụcđích làm rõ hơn về hành vi hoặc giải pháp đó. Non sông Thành viên đã xem xétthỏa đáng những ý kiến đóng góp bởi văn bạn dạng và luận bàn về vấn đề thực hiệnhành động hoặc giải pháp đó.

8. Các nước nhà Thành viên khác sẽ gửi những ý kiến đóng góp góp của bản thân trongvòng 15 ngày kể từ thời điểm có thông báo. Việc một quốc gia Thành viên không gửi cácý kiến đóng góp góp của chính bản thân mình trong khoảng thời hạn được vẻ ngoài ở trên sẽ không còn ảnhhưởng mang đến quyền của bên này được xem xét kỹ năng áp dụng Điều 88 (ACT-ACB-DSM).

Điều 12. Công bố và thống trị các quytắc yêu quý mại

1. Điều X của hiệp nghị GATT 1994 đang được bổ sung cập nhật và là một phần không thểtách tách của hiệp nghị này, với sự kiểm soát và điều chỉnh phù hợp.

2. Ở nút độ tất cả thể, mỗi non sông Thành viên sẽ ra mắt luậtpháp, quy định, quyết định và phán quyết như theo phép tắc trong Điều X của Hiệpđịnh GATT 1994 bên trên Internet.

Điều 13. Cơ sở dữ liệu thương mạiASEAN

1. Một cửa hàng dữ liệu thương mại ASEAN lưu trữ luật thươngmại với hải quan liêu và giấy tờ thủ tục của toàn bộ các nước nhà Thành viên sẽ tiến hành thành lậpvà để cho công bọn chúng tiếp cận thông qua mạng Internet.

3. Ban Thư cam kết ASEAN sẽ duy trì và update Cơ sở dữ liệuThương mại ASEAN dựa trên thông báo của các đất nước Thành viên theo quy địnhtrong Điều 11.

Điều 14. Tính bảo mật

1. Không tồn tại quy định như thế nào trong hiệp định này sẽ được hiểulà yêu cầu ngẫu nhiên Quốc gia member nào tin báo bí mật cảntrở việc xúc tiến luật pháp; hoặc trái với lợi ích công cộng, hoặc tác động tớilợi ích dịch vụ thương mại hợp pháp của ngẫu nhiên một doanh nghiệp lớn nhà nước hay tư nhân cụthể.

3. Từng nước nhà Thành viên phải địa thế căn cứ theo điều khoản vàquy định của mình duy trì sự bảo mật của các thông tin mật do giang sơn Thànhviên khác cung ứng căn cứ theo hiệp nghị này.

4. Mặc dù có những quy định trên, đoạn 1, 2 và 3 của Điềukhoản này sẽ không áp dụng cùng với Chương 6.

Điều 15. Dàn xếp thông tin

Tất cả những thông tin với tài liệu chính thức được trao đổigiữa các nước nhà Thành viên tương quan đến việc thực hiện Hiệp định này đã làvăn bản và bằng ngữ điệu tiếng Anh.

Điều 16. Bức tốc tham gia của cácQuốc gia Thành viên

1. Việc tăng tốc sự gia nhập của các quốc gia Thành viên sẽ tiến hành đẩy mạnhthông qua sự linh hoạt đã có thống tuyệt nhất từ trước về các quy định của Hiệp địnhnày. đông đảo linh hoạt thống độc nhất từ trước này sẽ tiến hành nêu trong các quy định dướiđây.

Điều 17. Phát hành năng lực

Xây dựng năng lượng sẽ được hỗ trợ thông qua triển khai hiệuquả các chương trình tăng cường năng lực, hiệu quả và năng lực đối đầu của từngQuốc gia member như Chương trình thao tác theo sáng tạo độc đáo về Hội nhập ASEAN(IAI) và các sáng kiến xây dựng năng lực khác.

Điều 18. Những tổ chức chính phủ vàphi chính phủ nước nhà địa phương cùng khu vực

1. Từng nước nhà Thành viên sẽ tiến hành các biện pháp hợp lý có thể để bảođảm sự tuân thủ các khí cụ của hiệp định này của cơ quan ban ngành và cơ quan cấp cho địaphương và khoanh vùng trong khu vực của mình.

2. Để hoàn thành nghĩa vụ và khẳng định theo hiệp nghị này, từng Quốc giaThành viên sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn sự tuân hành của những tổ chức phi cơ quan chính phủ trong việcthực hiện các quyền theo ủy quyền của tổ chức chính quyền hoặc những cơ quan tiền trung ương,khu vực hoặc địa phương trên phạm vi hoạt động của mình.

Chương 2

TỰ bởi HÓA THUẾ QUAN

Điều 19. Cắt giảm hoặc xóa sổ thuếquan

1. Trừ lúc được chính sách khác đi trong hiệp định này, các non sông Thànhviên sẽ xóa sổ thuế quan đối với tất cả các sản phẩm trong quan liêu hệ dịch vụ thương mại giữacác tổ quốc Thành viên vào khoảng thời gian 2010 so với ASEAN 6<1>và vào năm 2015, với hoạt bát tới năm 2018, cho những nước CLMV<2>.

2. Mỗi quốc gia Thành viên đã cắt giảm và/hoặc sa thải thuế quan lại đối vớihàng hóa nguồn gốc xuất xứ của các đất nước Thành viên khác theo các quy mô sau đây:

(a) Thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm trong lộ trình A vào biểutự bởi hóa thuế quan tiền của từng đất nước Thành viên vẫn được vứt bỏ vào năm 2010 đốivới các nước ASEAN-6 cùng 2015 đối với CLMV theo lộ trình cam kết trong đó. Lộtrình A của từng nước nhà Thành viên sẽ bảo vệ đáp ứng những điều kiện sau:

- Thuế nhập vào của tối thiểu 80% những dòng thuế được xóa bỏ;

- Thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghệ Thông tin (ICT) như địnhnghĩa vào Hiệp định khung e-ASEAN được xóa bỏ;

- Thuế nhập khẩu đối với tất cả các Ngành Hội nhập Ưu tiên (PIS) sống mứckhông tỷ lệ (0%), trừ những thành phầm thuộc danh mục loại trừ khỏi Nghị địnhthư về Hiệp định size ASEAN về Hội nhập các Ngành Ưu tiên và bất kỳ điều chỉnhnào của Nghị định thư; và

- Thuế nhập khẩu đối với tất cả các thành phầm bằng hoặc thấp hơn năm phầntrăm (5%)

(b) Thuế nhập vào của các sản phẩm ICT trong suốt thời gian B của từng nướcCLMV đã được xóa sổ theo ba tiến trình là 2008, 2009 với 2010 phù hợp với lộtrình phương tiện trong đó;

(c) Thuế nhập vào của các sản phẩm PIS trong trong suốt lộ trình C của từng nướcCLMV sẽ xóa khỏi vào năm 2012 tương xứng với lộ trình luật trong đó;

(d) Thuế nhập khẩu với các thành phầm nông nghiệp chưa chế tao trong Lộtrình D của từng đất nước Thành viên sẽ tiến hành cắt sút hoặc xóa bỏ xuốngmức 0 cho tới 5% vào khoảng thời gian 2010 đối với ASEAN-6; 2013 so với Việt Nam; năm ngoái đối vớiLào cùng Myanmar; với 2017 đối với Campuchia, cân xứng với lộ trình bớt thuế quy địnhtrong đó. Tuy nhiên vậy, thuế nhập khẩu so với sản phẩm mặt đường của vn sẽ giảmxuống 0-5% vào năm 2010;

(e) Các thành phầm nông nghiệp chưa bào chế trong lộ trình E của từngQuốc gia Thành viên sẽ có thuế nhập khẩu MFN vận dụng giảm xuống 20% vào năm2010 phù hợp với lộ trình pháp luật trong đó;

(f) Các sản phẩm trong suốt thời gian F của vương quốc của những nụ cười và Việt Nam, lần lượtsẽ có mức thuế suất xung quanh hạn ngạch cắt bớt theo lộ trình bớt thuế phù hợp vớiphân loại của các sản phẩm.

(g) Thuế nhập khẩu đối với sản phẩm xăng dầu trong quãng thời gian G củaCampuchia và vn lần lượt sẽ được giảm xuống tương xứng với lộ trình được tấtcả các nước nhà Thành viên đồng ý và vẻ ngoài trong đó;

(h) Các thành phầm trong lộ trình H của từng tổ quốc Thành viên sẽkhông yêu cầu cắt sút hoặc xóa bỏ thuế với những tại sao nêu trong Điều 8 (Ngoại lệchung);

(i) Cắt sút và xóa sổ thuế nhập khẩu sẽ thực hiện ban đầu từ ngày một tháng1 hàng năm; và

(j) Thuế suất cơ sở để cắt sút hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu đã là mức Thuếquan Ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) vào thời khắc có hiệu lực của Hiệp địnhnày;

3. Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định, không đất nước Thành viên nàosẽ hủy quăng quật hoặc điều chỉnh bất kỳ một khuyến mãi thuế quan như thế nào áp dụng phù hợp với lộtrình bớt thuế trong PHỤ LỤC 2 kể trong đoạn 5 của Điều này.

4. Trừ khi bao gồm quy định không giống trong Hiệp định, không giang sơn Thành viên nàocó thể tăng thuế suất hiện nay hành trong suốt thời gian được phát hành theo những quy địnhtrong đoạn 2 của Điều này đối với một sản phẩm có xuất xứ.

5. Trừ quy định trong đoạn 2 (a) (iv) của Điều này, lộ trình sút thuế chitiết để tiến hành các quy mô cắt sút và/hoặc xóa khỏi thuế nhập khẩu quy địnhtrong đoạn 2 của Điều này cần được chấm dứt trước khi Hiệp định này còn có hiệulực đối với các nước ASEAN-6 với sáu (6) tháng sau khoản thời gian Hiệp định này còn có hiệu lựcđối với các nước CLMV, và là một trong những phần không thể tách bóc rời của hiệp nghị này.

Điều 20. Xóa sổ Hạn ngạch Thuế quan

1. Trừ khi bao gồm quy định khác trong hiệp nghị này, từng nước nhà Thành viêncam kết không vận dụng Hạn ngạch Thuế quan (TRQs) đối với nhập khẩu ngẫu nhiên loạihàng hóa như thế nào có nguồn gốc ở các non sông Thành viên khác hoặc so với xuất khẩu bấtkỳ hàng hóa nào tới phạm vi hoạt động của các giang sơn Thành viên khác.

2. Nước ta và thailand sẽ xóa sổ TRQs như sau:

Điều 21. Ban hành Văn bạn dạng pháp lý

1. (a) Từng thành viên sẽ, không muộn rộng chín mươi (90) ngày đối vớiASEAN-6 và 6 tháng so với CLMV sau khoản thời gian Hiệp định này còn có hiệu lực phát hành mộtvăn bản pháp lý tương xứng với quy định và quy định của chính mình để tạo hiệu lực choviệc tiến hành lộ trình tự do thoải mái hóa thuế quan cam đoan theo Điều 19 (Cắt giảm hoặcXóa bỏ Thuế nhập khẩu).

(b) Văn phiên bản pháp lý ban hành căn cứ theo đoạn 1 (a) của Điều này sẽ có giátrị triển khai hồi tố từ thời điểm ngày 1 tháng 1 của năm Hiệp định này còn có hiệu lực.

(c) trong trường hợp lúc 1 văn phiên bản pháp lý bình thường không thể được banhành, các văn bạn dạng pháp lý nhằm tạo hiệu lực cho triển khai cắt bớt hoặc xóa bỏthuế quan lại của từng năm sẽ được phát hành ít nhất ba (3) tháng trước ngày thực hiệnhiệu lực.

Xem thêm: Cách Cách Dòng Trong Word 2010 Hoặc 2003, Cách Giãn Dòng, Giãn Khoảng Cách Chữ Trong Word

2. Các giang sơn Thành viên rất có thể quyết định triển khai rà soát những sản phẩmtrong lộ trình D cùng E với mục đích cải thiện tiếp cận thị trườngđối với đầy đủ sản phẩm. Nếu như một thành phầm thuộc diện rà soát được thống tuyệt nhất loạikhỏi những Lộ trình nêu trên, thành phầm đó sẽ được đặt trong suốt thời gian A củacác nước nhà Thành viên đó và yêu cầu thuộc diện xóa sổ thuế nhập vào của Lộtrình đó.

Điều 22. Tận hưởng ưu đãi

1. Các thành phầm mà thuế quan tiền của non sông Thành viên xuất khẩu đã đạt hoặcở nấc 20% hoặc phải chăng hơn, và đáp ứng được những quy định về quy tắc xuất xứ như đượcquy định tại Chương 3 (Quy tắc Xuất xứ), sẽ tự động được hưởng khẳng định thuếquan của đất nước Thành viên nhập vào như được quy định cân xứng với những quy địnhcủa Điều 19 (Loại quăng quật hoặc cắt bớt thuế quan).

2. Các thành phầm trong quãng thời gian H sẽ không được hưởng ưu đãi thuếtheo hình thức của hiệp nghị này.

Điều 23. Tạm thời sửa đổi hoặc ngừngcác cam kết

1. Giữa những hoàn cảnh quan trọng ngoài giải pháp trong Điều86 (Tự vệ), Điều 10 (BOP), cùng Điều 24 (Xử lý Nghị định thư về Gạo cùng Đường) khimột quốc gia Thành viên chạm mặt phải những khó khăn không lường trước khi thực hiệncác cam đoan thuế, giang sơn Thành viên đó rất có thể yêu cầu tạm thời sửa thay đổi hoặcngừng cam kết trong lộ trình cam đoan trong Điều 19 (Cắt bớt hoặc loại trừ Thuếquan).

2. Một nước nhà Thành viên mong muốn áp dụng các quy định tạiđoạn 1 của Điều này (sau đây được điện thoại tư vấn là “Quốc gia member đề nghị”), vẫn đệtrình bằng văn bản việc tạm thời sửa đổi hoặc xong xuôi nhân nhượng tới Hội đồngKhu vực mậu dịch thoải mái ASEAN tối thiểu 180 ngày trước thời gian ngày mà việc tạm thời sửa đổihoặc dừng triển khai các khẳng định có hiệu lực.

3. Các nước nhà Thành viên vồ cập tới tham gia tham vấnhoặc đàm phán với đất nước Thành viên đề nghị, địa thế căn cứ theo Điều 4 của Điều này,sẽ thông báo cho toàn bộ các tổ quốc Thành viên ASEAN khác về sự quan vai trung phong nàytrong vòng chín mươi (90) ngày sau thông báo của các nước nhà Thành viên đề nghịvề sửa thay đổi hoặc dứt nhân nhượng tạm thời thời.

4. Sau thời điểm thông báo căn cứ theo đoạn 2 của Điều này, đất nước Thành viênđề nghị đang tham gia tư vấn hoặc thương lượng với các giang sơn Thành viên đã thôngbáo theo đoạn 3 của Điều này. Khi trao đổi với các đất nước Thành viên bao gồm lợiích hỗ trợ đáng kể<3>, giang sơn Thành viên đềnghị sẽ duy trì một mức độ ưu tiên cùng có ích và tất cả đi có lại không hề kém thuận lợihơn cho thương mại dịch vụ của toàn bộ các quốc gia Thành viên hữu ích ích cung cấp đángkể so với tầm ưu đãi chính sách trong hiệp định này trước những cuộc thương lượng đó. Mứcưu đãi này có thể bao gồm các điều chỉnh đền bù có tương quan tới sản phẩm & hàng hóa khác.Các biện pháp kiểm soát và điều chỉnh đền bù dưới vẻ ngoài thuế quan vẫn được dành riêng cho tấtcác các quốc gia Thành viên trên các đại lý không biệt lập đối xử.

5. Hội đồng AFTA sẽ tiến hành thông báo tác dụng các cuộc tham vấn hoặc đàm pháncăn cứ theo đoạn 3 với 4 của Điều này ít nhất bốn nhăm (45) ngày trước khi Quốcgia Thành viên vận dụng có ý định triển khai tạm giới hạn sửa đổi hoặc dứt cam kết.Thông báo này sẽ bao hàm giải yêu thích của giang sơn Thành việc đề nghị về sự việc cầnthiết đề nghị áp dụng các biện pháp đó và sẽ cung cấp lộ trình dự kiến tương quan tớiviệc sửa đổi hoặc ngừng khẳng định và khoảng thời gian các đất nước Thành viên cóý định vận dụng biện pháp.

6. Vào trường hợp những cuộc tham mưu hoặc đàm phán địa thế căn cứ theo đoạn 3 và4 của Điều này không giành được thỏa thuận, thông báo cho Hội đồng AFTA vẫn gồmyêu cầu khuyến nghị của Hội đồng AFTA.

7. Hội đồng AFTA sẽ ban hành phê chuẩn hoặc lời khuyên trong vòng cha mươi(30) ngày tính từ lúc ngày dìm được thông báo căn cứ theo đoạn 5 của Điều này.

8. Trong trường hợp chứng trạng làm tạo nên yêu cầu trong thời điểm tạm thời sửa thay đổi hoặcngừng khẳng định không còn tồn tại, đất nước Thành viên đề xuất sẽ tức thì lập tứckhôi phục lại khẳng định thuế và thông tin cho Hội đồng AFTA một phương pháp phù hợp. Khikhôi phục lại cam kết thuế hoặc dứt việc ngừng cam kết, nước nhà Thànhviên kiến nghị sẽ áp dụng mức thuế suất mà non sông đó phải áp dụng theo các camkết trong suốt thời gian nếu bài toán trì hoãn hoặc ngừng cam kết chưa diễn ra.

9. Trong trường hợp không có phê chuẩn hoặc khuyến cáo của Hội đồng AFTAcăn cứ theo đoạn 7 của Điều này, và tổ quốc Thành viên áp dụng vẫn liên tục tạmthời sửa thay đổi hoặc chấm dứt cam kết. Non sông Thành viên với tiện ích cung cấp cho đángkể đang tự do thực hiện trả đũa sau cha mươi (30) ngày, nhưng không muộn hơn chínmươi (90) ngày tiếp theo khi tổ quốc Thành viên triển khai sửa thay đổi hoặc ngừng cam kết,để sửa đổi hoặc ngừng khẳng định gần như tương tự của tổ quốc Thành viên áp dụng.Các non sông Thành viên vận dụng sẽ ngay lập tức lập tức thông tin cho Hội đồng AFTA nhữnghành đụng trả đũa đó.

Điều khoản 24. Đối xử đặc biệt quan trọng đối với Gạo cùng Đường

Nghị định thư về đối xử quan trọng đặc biệt đối cùng với Gạo với Đường được ký kết ngày23 tháng 8 năm 2007 sẽ là phần không thể tách rời của hiệp nghị này.

Chương 3

QUY TẮC XUẤT XỨ

Điều 25. Định nghĩa

Nhằm mục đích triển khai Chương này:

(a) nghề nuôi trồng thuỷ sảnnghĩa là bài toán nuôi trồng các sinh trang bị dưới nước bao hàm cá, loài động vật hoang dã thânmềm, loài tiếp giáp xác, loài động vật không xương sinh sống và các loài thực đồ dùng dưới nướckhác, từ nguồn giống như là trứng, cá giống, cá con và ấu trùng, bằng vấn đề canthiệp vào quá trình nuôi trồng hoặc các khâu sinh trưởng nhằm tăng sản lượng nhưdự trữ liên tục, đến ăn, hoặc bảo vệ khỏi những loài động vật hoang dã ăn thịt;

(b) chi phí, bảo hiểm và cướcphí (CIF) nghĩa là quý hiếm của sản phẩm hoá nhập khẩu, và bao gồm chi tầm giá vận tảivà bảo hiểm đến cảng hoặc vị trí nhập cảnh vào nước nhập khẩu. Câu hỏi định giáphải được thực hiện theo Điều VII của GATT 1994 với Hiệpđịnh về xúc tiến Điều vi của Điều VII GATT 1994 như được đề cậptrong phụ lục 1A của hiệp nghị WTO;

(c) FOB nghĩa là giá chỉ trịcủa sản phẩm hoá được giao trên boong tàu, bao hàm chi phí vận tải đến cảng hoặc khuvực giao hàng cuối cùng tại nước ngoài. Việc định giá cần được tiếnhành theo Điều VII của GATT 1994 cùng Hiệp định về Thựcthi Điều vi của Điều VII GATT 1994 như được đề cập trong phụ lục 1A của Hiệpđịnh WTO;

(d) Nguyên tắc kế toán tài chính đượcáp dụng phổ biến (GAAP) nghĩa là sự việc đồng thuận được công nhận và sự ủng hộđáng tính từ lúc các cấp bao gồm thẩm quyền tại cương vực của non sông Thành viên, bên dưới sựtôn trọng bài toán ghi dấn doanh thu, giá thành tổn, bỏ ra phí, gia sản và công nợ; việccông tía thông tin; và việc chuẩn bị các báo cáo tài chính. Những tiêu chuẩn nàycó thể bao gồm các cơ chế lớn của việc áp dụng chung cũng tương tự các chuẩn chỉnh mựcchi tiết, việc thực hành và các thủ tục;

(e) hàng hoá bao hàm cácnguyên liệu và/hoặc sản phẩm, có nguồn gốc thuần túy hoặc đượcsản xuất toàn bộ, tất cả những sảnphẩm rất có thể sẽ được thực hiện làm nguyên vật liệu cho một quy trình sản xuất khácsau này. Vì mục đích của Chương này, các thuật ngữ“hàng hoá” và “sản phẩm” hoàn toàn có thể được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau;

(f) nguyên vật liệu giốngnhau và hoàn toàn có thể thay vắt cho nhau nghĩa là rất nhiều nguyênvật liệu cùng các loại và có unique như nhau, bao gồm cùng đặctính vật dụng lý với kỹ thuật, và sau thời điểm các nguyên thứ liệunày được phối kết hợp lại để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh thì quan trọng chỉ ra sự khácbiệt về xuất xứ vì ngẫu nhiên sự ghi nhãn nào,…;

(g) nguyên đồ liệunghĩa là thành phầm hoặc vật hóa học được sử dụng hoặc chi tiêu và sử dụng trong quá trình sảnxuất hàng hoá hoặc được phối kết hợp tự nhiên với cùng một hànghoá không giống hoặc tham gia vào một quy trình sản xuất ra hànghóa khác;

(h) hàng hoá bao gồm xuất xứhoặc nguyên vật liệu có nguồn gốc xuất xứ nghĩa là mặt hàng hoá hoặc nguyên thiết bị liệuđáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ theo những quy định của Chương này;

(i) vật liệu đóng gói với bao gói để vận chuyển nghĩa là hàng hoá được sử dụng để đảm bảo an toàn sản phẩmtrong quy trình vận gửi sản phẩm này mà không nên là vật tư đóng gói vàbao gói tiềm ẩn hàng hóa dùng để làm bán lẻ;

(j) sản xuất nghĩa là làcác cách tiến hành để tạo ra hàng hoá bao hàm trồng trọt, khai thác, thu hoạch,chăn nuôi, tạo giống, phân tách xuất, thu lượm, thu nhặt, săn bắt, tấn công bắt, tấn công bẫy,săn bắn, chế tạo, sản xuất, tối ưu hay đính thêm ráp; và

(k) quy tắc xuất xứ đối với sảnphẩm rứa thể tức thị quy tắc yêu thương cầu nguyên vật liệu phải trải qua quá trìnhthay đổi mã số sản phẩm hoá hoặc trải qua công đoạn gia công, bào chế của hànghoá, hoặc phải đáp ứng tiêu chí lượng chất giá trị khu vực hoặc phối hợp giữa cáctiêu chí nêu trên;

Điều 26. Tiêuchí xuất xứ

Vì mục tiêu của hiệp định này, mộthàng hoá được nhập vào vào phạm vi hoạt động của một quốc gia Thành viên từ Quốc giaThành viên khác bắt buộc được đối xử như một sản phẩm hoá có nguồn gốc nếu sản phẩm & hàng hóa đóđáp ứng một trong các quy định về nguồn gốc dưới đây:

(a) sản phẩm hoá có nguồn gốc thuần túyhoặc được sản xuất toàn cục tại giáo khu của một quốc gia Thành viên xuất khẩunhư trình diễn và quan niệm trong Điều 27 (Hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ thuần túy hoặcđược cung ứng toàn bộ); hay

(b) mặt hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ không thuầntúy hoặc ko được sản xuất toàn thể tại cương vực tại nước nhà Thành viên xuấtkhẩu, với đk hàng hoá này phù hợp với Điều 28 (Hàng hoá có xuất xứ khôngthuần túy hoặc không được tiếp tế toàn bộ) hoặc Điều 30 (xuất xứ cộng gộp).

Điều 27. Hànghoá có xuất xứ thuần túy hoặc được phân phối toàn bộ

Trong phạm vi Điều 26 (a), nhữnghàng hoá sau đây phải được coi là có nguồn gốc xuất xứ thuần túy hoặc được cấp dưỡng toànbộ tại tổ quốc Thành viên xuất khẩu:

(a) Thực vật và các thành phầm từ thựcvật, bao hàm trái cây, hoa, rau, cây, tảo biển, nấm và các thực vật dụng sống, đượctrồng và thu hoạch, hái cùng thu lượm tại nước nhà Thành viên xuất khẩu;

(b) Động trang bị sống, bao hàm động vậtcó vú, chim, cá, loài gần kề xác, loài không xương sống, loài trườn sát, vi khuẩn vàvi rút, sinh trưởng với được nuôi dưỡng tại quốc gia Thành viên xuất khẩu;

(c) sản phẩm hoá chiếm được từ Quốc giaThành viên xuất khẩu;

(d) hàng hoá thu được từ săn bắn,bẫy, câu, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, thu lượm và đánh bắt được thực hiện tạiQuốc gia Xuất khẩu thành viên;

(e) khoáng sản và các chất sản sinhtự nhiên khác, chưa được liệt kê tự khoản (a) đến (d) của Điều này cùng được chiếtxuất hoặc kéo ra từ đất, nước, đáy biển khơi hoặc dưới đáy biển;

(f) sản phẩm đánh bằng tàu đượcđăng cam kết với một non sông Thành viên và tất cả treo cờ của đất nước Thành viên đó vàcác sản phẩm khác<4>được khai quật từ vùng lãnh hải, đáy biển cả hoặc dưới mặt đáy biển bênngoài vùng lãnh hải<5>của giang sơn Thành viên đó, cùng với điều kiện nước nhà Thành viên đócó quyền khai thác vùng lãnh hải, đáy biển cả và mặt đáy biển kia theo công cụ quốc tế<6>;

(g) sản phẩm đánh bắt và những sảnphẩm từ biển lớn khác được đánh bắt cá từ vùng biển khơi cả bởi được đk với một Quốcgia Thành viên với được phép treo cờ của quốc gia Thành viên đó;

(h) thành phầm được chế tao và/hoặcđược tiếp tế ngay bên trên tàu được đk với một đất nước Thành viên với đượcphép treo cờ của non sông Thành viên đó, trừ các sản phẩm được qui định trongkhoản (g) của Điều này;

(i) những vật phẩm được thu nhặt tạinước đó nhưng không hề thực hiện được gần như chức năng lúc đầu hoặc cũng khôngthể thay thế sửa chữa hay khôi phục được cùng chỉ hoàn toàn có thể vứt vứt hoặc sử dụng làm những nguyên vậtliệu, hoặc áp dụng vào mục đích tái chế;

(j) truất phế thải và phế liệu gồm nguồngốc từ:

(i) quá trình sản xuất trên Quốcgia thành viên xuất khẩu; hoặc

(ii) sản phẩm hoá like new 99% đượcthu nhặt tại đất nước Thành viên xuất khẩu; với điều kiện những sản phẩm hoá đó chỉphù hợp làm vật liệu thô; và

(k) hàng hoá nhận được hoặc được sảnxuất tại nước nhà Thành viên xuất khẩu từ bỏ các thành phầm được phương tiện từ khoản(a) mang đến (j) của Điều này.

Điều 28. Hànghoá có nguồn gốc không đơn thuần hoặc không được thêm vào toàn bộ

1. (a) Vì mục tiêu của Điều 26(b),hàng hoá được coi là có xuất xứ tại giang sơn Thành viên nơi ra mắt việc sản xuấthoặc sản xuất hàng hoá đó:

(i) ví như hàng hoá bao gồm hàm lượng giátrị khu vực (sau phía trên được gọi là “Hàm lượng cực hiếm ASEAN” hoặc “Hàm lượng giátrị khu vực (RVC)”) không dưới bốn mươi phần trăm (40%) tính theo bí quyết nêutại Điều 29; hoặc

(ii) nếu toàn bộ các nguyên đồ dùng liệukhông có xuất xứ sử dụng để chế tạo ra hàng hoá này đã trải qua quy trình chuyểnđổi mã số hàng hoá (được nêu sinh hoạt dưới đó là “CTC”) nghỉ ngơi cấp bốn số của khối hệ thống hàihoà.

(b) Mỗi giang sơn Thành viên phảicho phép bên nhập khẩu mặt hàng hoá được đưa ra quyết định sử dụng khoản 1(a)(i) hoặc1(a)(ii) của Điều này khi đưa ra quyết định liệu mặt hàng hoá bao gồm đủ tiêu chuẩn là hàng hóacó xuất xứ của giang sơn Thành viên kia hay không.

2. (a) bất chấp đoạn 1 của Điềunày, hàng hoá được liệt kê vào Phụ lục 3 đầy đủ tiêu chuẩn là hàng hoá có xuất xứ nếu hàng hoá đó thoả mãn gần như quytắc cụ thể hoá thành phầm nêu trên đó.

(b) lúc quy tắc xuất xứ đối với sảnphẩm nắm thể cho phép lựa chọn những quy tắc từ quy tắc nguồn gốc dựa bên trên RVC, quytắc nguồn gốc dựa trên CTC, một hoạt động chế vươn lên là hoặc sản xuất cụ thể, hoặc mộtsự kết hợp bất kỳ của những quy tắc trên, mỗi quốc gia Thành viên đề xuất cho phépnhà nhập khẩu sản phẩm hoá ra quyết định sử dụng nguyên tắc nào khi chứng kiến tận mắt xét mặt hàng hoá có đủtiêu chuẩn chỉnh là sản phẩm hoá có nguồn gốc xuất xứ của non sông Thành viên hay không.

(c) khi quy tắc xuất xứ so với sảnphẩm cụ thể chỉ ra một RVC thay thể, yên cầu RVC của hàng hoá phải được tính theocông thức nêu trên Điều 29.

(d) khi quy tắc xuất xứ so với sảnphẩm ví dụ đòi hỏi vật liệu sử dụng đề xuất trải qua CTC hoặc một hoạt độngchế biến đổi hoặc sản xuất thế thể, đầy đủ quy tắc này chỉ áp dụng được cùng với nguyên vậtliệu không có xuất xứ.

3. Bất cứ đượcquy định ở phần 1 với 2 của Điều này, một sản phẩm hoá được bao hàm trong phầnđính kèm A hoặc B của Tuyên bố bộ trưởng liên nghành về dịch vụ thương mại trong thành phầm côngnghệ thông tin được trải qua tại họp báo hội nghị Bộ trưởng WTO ngày 13 mon 12năm 1996, được nêu như Phụ lục 4 , phải được xem là có xuấtxứ tại nước nhà Thành viên trường hợp hàng hoá đó được lắp ráp từ các nguyên thứ liệunêu tại cùng Phụ lục này.

Điều 29. Côngthức tính hàm vị giá trị quần thể vực

1. Vì mục đích của Điều 28, côngthức tính lượng chất giá trị ASEAN hay RVC như sau:

(a) phương thức trực tiếp

RVC =

Chi phí nguyên liệu ASEAN

+

Chi tổn phí nhân công trực tiếp

+

Chi phí phân chia trực tiếp

+

Chi tổn phí khác

+

Lợi nhuận

X 100 %

Giá FOB

hoặc

(b) phương thức gián tiếp

RVC =

Giá FOB

-

Giá trị của nguyên đồ liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm hoá không có xuất xứ

x 100 %

Giá FOB

2. Vì mục đích tính RVC đượcquy định trong đoạn 1 của Điều này:

(a) Chi tầm giá nguyên thứ liệuASEAN là giá chỉ CIF của nguyên vật dụng liệu, phụ tùng hoặc mặt hàng hoá thu được hoặcđược từ sản xuất bởi vì nhà phân phối trong quy trình sản xuất sản phẩm hoá;

(b) Giá trị nguyên trang bị liệu,phụ tùng hoặc mặt hàng hoá không có xuất xứ là:

(i) giá bán CIF tại thời điểm nhậpkhẩu của hàng hoá hoặc thời điểm nhập khẩu được chứng minh; hoặc

(ii) giá chỉ xác định thuở đầu trảcho sản phẩm hoá không xác minh được nguồn gốc xuất xứ tại giáo khu của đất nước Thành viênnơi diễn ra chuyển động sản xuất hoặc chế biến;

(c) Chi phí nhân công trựctiếp bao hàm lương, thù lao và các khoản phúc lợi khác cho người lao độngliên quan lại đến quy trình sản xuất;

(d) việc tính toán ngân sách chi tiêu phânbổ trực tiếp đề nghị bao gồm, nhưng lại không giới hạn, những hạngmục gia tài thực tương quan tới quy trình sản xuất (bảo hiểm, giá thành thuê vàthuê mua nhà máy, khấu hao công ty xưởng, thay thế sửa chữa và bảotrì, thuế, lãi nuốm cố); các khoảnthuê mua và trả lãi của phòng máy cùng thiết bị; bình an nhà máy, bảo hiểm (nhàmáy, vật dụng và nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất hànghoá); các ngân sách tiện ích (năng lượng,điện, nước với các ngân sách chi tiêu tiện ích khác góp phần trực tiếpvào quá trình sản xuất hàng hoá); nghiên cứu, phân phát triển,thiết kế và chế tạo; khuôn rập, khuôn đúc, việc trang bị dụngcụ và khấu hao, gia hạn và sửa chữa của nhà máy cùng thiết bị; tiền bạn dạng quyềnsáng chế (có tương quan đến đồ đạc hoặc quá trình sản xuất có bản quyền hoặcquyền sản xuất hàng hoá); chất vấn và thử nghiệm nguyên vậtliệu cùng hàng hoá, lưu trữ và thu xếp trong công ty máy; xử lýcác chất thải hoàn toàn có thể tái chế; và các yếu tố ngân sách chi tiêu trong việc giám sát giá trịcủa nguyên liệu thô như chi tiêu cảng, giá thành giảiphóng hàng cùng thuế nhập khẩu cần trả cho các thành phầnchịu thuế; và

(e) Giá FOB nghĩa là quý hiếm hàng hóa sau khoản thời gian được giao qua bậc thang tàu như tư tưởng tại Điều 25. Giá chỉ FOB được xác định bằng cách cộnggiá trị của các nguyên vật liệu, giá thành sản xuất, lợi tức đầu tư và những chi phíkhác.

3. Các đất nước Thành viên phảiquyết định và bảo trì một phương thức tính RVC. Các quốc gia Thành viên đượclinh hoạt vào việc chuyển đổi phương pháp tính với điềukiện sự biến đổi đó bắt buộc được thông tin cho Hội đồng AFTA tối thiểu là sáu (6)tháng trước khi áp dụng phương pháp mới. Vấn đề xác minh củaQuốc gia member nhập khẩu đối với cách tính hàm lượnggiá trị ASEAN đề xuất được thực hiện bằng phương thức tính toán mà lại Quốc giaThành viên xuất khẩu đã áp dụng.

4. Khi khẳng định Hàm lượng giátrị ASEAN, các tổ quốc Thành viên cần tuân thủ nghiêm ngặt các phía dẫn về phong thái tính giá thành quy định tại phụ lục 5(hướng dẫn tính chi phí).

5. Nguyên liệu mua được nội địa do các doanh nghiệp được thành lập theo biện pháp của pháp luậtnước đó cung cấp ra sẽ được xem như là đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc của hiệp nghị này; các nguyên liệu mua được trong nước từ những nguồn khác sẽ buộc phải chịu sự kiểm tra vềxuất xứ chiểu theo Điều 57 vày mục đích xác minh xuất xứ.

6. Cực hiếm của mặt hàng hoá trongChương này buộc phải được xác minh theo các pháp luật của Điều 57 .

Điều 30. Cộnggộp

1. Trừ khi không được quy địnhtrong hiệp nghị này, mặt hàng hoá có nguồn gốc từ một tổ quốc Thành viên, được sử dụng làm nguyên liệu tại cương vực của một đất nước Thành viên khác để cung ứng ra một sảnphẩm được hưởng khuyến mãi thuế quan đang được xem là có nguồn gốc của tổ quốc Thànhviên thêm vào ra thành phầm đó.

2. Nếu như RVC của nguyên liệu nhỏhơn bốn mươi xác suất (40%), các chất giá trị ASEAN này sẽ được cộng gộp theođúng tỉ lệ thực tiễn vào hàm lượng trong nước với đk hàm lượng cực hiếm ASEANnày bởi hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%). Những hướng dẫn rõ ràng được quy địnhtại Phụ lục 6 (Hướng dẫn về CRO).

Điều 31. Nhữngcông đoạn tối ưu và chế biến đối chọi giản

1. Những quy trình gia công chế biếndưới đây, khi được triển khai riêng rẽ hoặc kết phù hợp với nhau được xem như là giảnđơn và không được xét đến khi khẳng định xuất xứ sản phẩm hoá:

(a) đảm bảo việc bảo vệ hàng hoátrong tình trạng tốt khi tải hoặc lưu kho;

(b) cung cấp cho vấn đề gửi mặt hàng hoặcvận chuyển; và

(c) đóng gói hoặc phân phối hànghoá nhằm bán.

2. Sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc của một Quốcgia thành viên vẫn không thay đổi xuất xứ thuở đầu khi nó được xuất khẩu từ 1 Quốcgia member khác chỗ các công đoạn được thực hiện không vượt quá hầu hết côngđoạn gia công, chế biến đơn giản dễ dàng quy định tại khoản 1 của điều này.

Điều 32. Vậnchuyển trực tiếp

1. Mặt hàng hoá sẽ tiến hành hưởng ưu đãithuế quan tiền nếu đáp ứng một cách đầy đủ những nguyên lý của Chương này và đề nghị được vậnchuyển trực tiếp từ lãnh thổ của quốc gia Thành viên xuất khẩu cùng Quốc giaThành viên nhập khẩu.

2. Những phương thức được liệt kê dướiđây cũng được xem như là vận đưa trực tiếp từ quốc gia Thành viên xuất khẩu tớiQuốc gia member nhập khẩu:

(a) hàng hoá được vận chuyểntừ nước nhà Thành viên xuất khẩu đến giang sơn Thành viên nhập khẩu;

(b) sản phẩm hoá được vận chuyển sang mộthoặc nhiều quốc gia Thành viên, không giống với đất nước Thành viên xuất khẩu với Quốcgia thành viên nhập khẩu, hoặc qua một nước nhà không cần thành viên, với điềukiện:

(i) vượt cảnh là cần thiết vì nguyên nhân địa lí hoặc do các yêu cầucó tương quan trực sau đó vận tải;

(ii) mặt hàng hoá không gia nhập vàogiao dịch thương mại hoặc tiêu thụ trên nước vượt cảnh đó; và

(iii) sản phẩm hoá ko trải qua bấtkỳ công đoạn nào không giống ngoài việc dỡ hàng với tái xếp sản phẩm hoặc những công đoạn cầnthiết để giữ thành phầm trong đk tốt.

Điều 33. DeMinimis

1. Sản phẩm hoá ko đạt tiêu chuẩn xuấtxứ về biến đổi mã số sản phẩm & hàng hóa vẫn được coi là có nguồn gốc nếu phần giá trị củanguyên đồ dùng liệu không có xuất xứ được thực hiện để cung cấp ra sản phẩm đó khôngcó mã số sản phẩm hoá tương tự với mã số sản phẩm hoá của thành phầm đó bé dại hơn mười (10) phầntrăm cực hiếm FOB của mặt hàng hoá với hàng hoá phải thỏa mãn nhu cầu tất cả những quy định khácđược nêu trong hiệp định này về tiêu chuẩn chỉnh hàng hoá tất cả xuất xứ.

2. Lúc áp dụng tiêu chí RVC đến mộtsản phẩm, cực hiếm của nguyên liệu không tồn tại xuất xứ nêu trên khoản 1 vẫn đượctính vào giá trị nguyên vật liệu không tồn tại xuất xứ.

Điều 34. Quyđịnh về vỏ hộp và vật tư đóng gói

1. Vật liệu đóng gói và vỏ hộp đểbán lẻ:

(a) trường hợp áp dụng tiêu chíRVC để xác minh xuất xứ mặt hàng hóa, quý hiếm của vật tư đóng gói và vỏ hộp đểbán lẻ được xem là một cấu thành của hàng hóa và được tính đến khi xác định xuấtxứ của hàng hóa.

(b) Trường thích hợp điểm khoản 1(a) củađiều này không được áp dụng, vật liệu đóng gói và vỏ hộp để bán lẻ, khi đượcphân nhiều loại cùng với hàng hoá đóng góp gói, vẫn được thải trừ trong câu hỏi xem xét liệutất cả đồ dùng liệu không có xuất xứ được áp dụng trong việc sản xuất ra mặt hàng hoácó đáp ứng nhu cầu tiêu chí biến đổi mã số sản phẩm & hàng hóa của sản phẩm đó tốt không.

2. Bao gói và vật liệu đóng góidùng để chuyên chở hàng hoá sẽ không còn được lưu ý khi xác định xuất xứ của hànghoá đó.

Điều 35. Phụkiện, phụ tùng, cùng dụng cụ

1. Trường đúng theo áp dụng tiêu chí CTCđể khẳng định xuất xứ sản phẩm & hàng hóa hoặc một hoạt động chế trở nên hoặc sản xuất cụ thểthì nên xem xét xuất xứ của các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướngdẫn hoặc tài liệu mang ý nghĩa thông tin khác đi kèm theo theo hàng hoá kia khi xác địnhhàng hoá có đủ tiêu chuẩn chỉnh là hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ không, với điều kiện:

(a) phụ kiện,phụ tùng, luật và các tài liệu khuyên bảo hoặc tài liệu mang tính chất thông tinkhác ko được viết hoá solo riêng với sản phẩm hoá; và

(b) số lượngvà cực hiếm của phụ kiện, phụ tùng, nguyên lý và những tài liệu gợi ý hoặc tàiliệu mang tính thông tin khác theo tiền lệ với mặt hàng hoá.

2. Trường đúng theo áp dụng tiêu chuẩn RVCđể xác minh xuất xứ hàng hóa thì nên xem xét giá trị của phụ kiện, phụ tùng, dụngcụ và các tài liệu chỉ dẫn hoặc tài liệu mang ý nghĩa thông tin khác ví như giá trịcủa vật liệu có xuất xứ hay không có xuất xứ, vào trường