Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh

      374

Trắc nghiệm bài khái niệm về khối nhiều diện bao gồm lời giải với giải mã. Các các bạn xem nhằm cũng cố gắng thêm các kiến thức cùng ôn tập một giải pháp công dụng.

Bạn đang xem: Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

Câu 1.​​Cho các hình sau:

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4

Mỗi hình bên trên tất cả một vài hữu hạn đa giác phẳng (nhắc cả các điểm trong của nó), hình đa diện là:

 A.​​Hình 1.​​ B.​​Hình 2.​​ C.​​Hình 3.​​ D.​​Hình 4.

Câu 2.​​Cho các hình sau:

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4

Mỗi hình bên trên có một vài hữu hạn nhiều giác phẳng (nói cả những điểm trong của nó), hình chưa hẳn nhiều diện là:

 A.​​Hình 1.​​ B.​​Hình 2.​​ C.​​Hình 3.​​ D.​​Hình 4.

Câu 3.​​Cho các hình sau:

Hình 1 Hình 2

 Hình 3 Hình 4

Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (nhắc cả những điểm vào của nó), số hình đa diện là:

 A.​​1. B.​​2. C.​​3. D.​​4.

Câu 4.​​Vật thể nào trong các thiết bị thể sau không phải là kân hận nhiều diện?

A.​​​​​​ B.

C.​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D.​​

Câu 5. (ĐỀ THAM KHẢO năm nhâm thìn 2017)​​Hình nhiều diện vào hình mẫu vẽ mặt gồm từng nào phương diện ?​​

 A.​​6.​​ B.​​10.

 C.​​11.​​ D.​​12. 

Câu 6.​​Hình nhiều diện vào hình vẽ bên tất cả từng nào phương diện ?​​

 A.​​8.​​ B.​​10.

 C.​​11.​​ D.​​12. 

Câu 7.​​Hình đa diện vào mẫu vẽ bên bao gồm bao nhiêu mặt ?​​

 A.​​11.​​ B.​​12.

 C.​​13.​​ D.​​14. 

Câu 8.​​Kân hận nhiều diện làm sao sau đây có số phương diện nhỏ dại nhất?

A.​​Khối tđọng diện hầu hết.​​​​B.​​Kân hận chóp tđọng giác. 

C.​​Kăn năn lập phương thơm.​​​​D.​​Kăn năn 12 mặt các.

Câu 9.​​Hình nhiều diện vào hình mẫu vẽ bên bao gồm từng nào cạnh?​​

 A.​​8.​​ B.​​9.

 C.​​12.​​ D.​​16. 

Câu 10.​​Cho một hình đa diện. Trong những xác định sau, xác minh nào sai?

 A.​​Mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của ít nhất cha cạnh.

 B.​​Mỗi mặt bao gồm ít nhất cha cạnh.

 C.​​Mỗi cạnh là cạnh phổ biến của ít nhất cha khía cạnh. 

 D.​​Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của ít nhất tía mặt.

Câu 11.​​Gọi​​Đ​​là số những đỉnh,​​M​​là số các phương diện,​​C​​là số các cạnh của một hình nhiều diện bất kỳ. mệnh đề làm sao sau đây là đúng?

 A.​​Đ>4,M>4,C>6.​​ B.​​Đ>5,M>5,C>7.​​

 C.​​Đ4,M4,C6.​​ D.​​Đ5,M5,C7.​​


Câu 12.​​Một hình đa diện gồm những khía cạnh là các tam giác. Gọi​​M​​là tổng thể phương diện và​​C​​là tổng cộng cạnh​​C​​của nhiều diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

 A.​​3C=2M. B.​​C=M+2. C.​​MC. D.​​3M=2C.

Câu 13. (ĐỀ THỬ NGHIỆM năm nhâm thìn 2017)​​Hình​​đa diện làm sao dưới đây không tồn tại tâm đối xứng?

A.​​Tđọng diện hồ hết. B.​​Bát diện đều. C.​​Hình lập phương thơm. D.​​Lăng trụ lục giác phần đông.

Câu 14.​​Gọi​​n1,n2,n3​​lần lượt là số trục đối xứng của khối tđọng diện phần nhiều, khối chóp tứ giác phần đa cùng kân hận lập pmùi hương. Mệnh đề nào sau đây là đúng?​​

 A.​​n1=0,n2=0,n3=6. B.​​n1=0,n2=1,n3=9.

 C.​​n1=3,n2=1,n3=9. D.​​n1=0,n2=1,n3=3.

Câu 15.​​Hình chóp tđọng giác đều phải sở hữu bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng?

 A.​​4​​khía cạnh phẳng. B.​​1​​phương diện phẳng. 

 C.​​2​​phương diện phẳng.​​ D.​​3​​phương diện phẳng.​​

Câu 16.​​Số phương diện phẳng đối xứng của hình tứ đọng diện đa số là:

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​6​​mặt phẳng. 

 C.​​8​​khía cạnh phẳng.​​ D.​​10​​khía cạnh phẳng.​​

Câu 17.​​(ĐỀ CHÍNH THỨC năm nhâm thìn 2017)​​Hình lăng trụ tam giác đều có từng nào phương diện phẳng đối xứng ?​​

 A.​​4​​khía cạnh phẳng. B.​​1​​phương diện phẳng. 

 C.​​2​​khía cạnh phẳng.​​ D.​​3​​phương diện phẳng.​​

Câu 18.​​Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm ba kích cỡ đôi một khác nhau có bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng?

 A.​​4​​phương diện phẳng. B.​​6​​khía cạnh phẳng. 

 C.​​9​​khía cạnh phẳng.​​ D.​​3​​phương diện phẳng.​​

Câu 19.​​Một hình hộp đứng bao gồm đáy là hình thoi (không phải là hình vuông) gồm từng nào phương diện phẳng đối xứng?

 A.​​4​​mặt phẳng. B.​​1​​khía cạnh phẳng. 

 C.​​2​​phương diện phẳng.​​ D.​​3​​khía cạnh phẳng.​​

Câu đôi mươi.​​Hình lập phương thơm tất cả toàn bộ bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng?

 A.​​8​​mặt phẳng. B.​​9​​mặt phẳng. 

 C.​​10​​mặt phẳng.​​ D.​​12​​mặt phẳng.

Câu 21.​​Số mặt phẳng đối xứng của hình chén bát diện các là:

 A.​​4​​phương diện phẳng. B.​​9​​mặt phẳng. 

 C.​​6​​phương diện phẳng.​​ D.​​12​​mặt phẳng.

Câu 22.​​Có tất cả từng nào mặt phẳng cách hầu như tứ đỉnh của một tứ đọng diện?

 A.​​1​​khía cạnh phẳng. B.​​4​​mặt phẳng.

 C.​​7​​khía cạnh phẳng. D.​​Có vô số khía cạnh phẳng.

Câu 23.​​(ĐỀ CHÍNH THỨC năm nhâm thìn 2017)​​Mặt phẳng​​AB"C"​​chia kân hận lăng trụ​​ABC.A"B"C"​​thành những kăn năn đa diện nào ?​​

 A.​​Một kăn năn chóp tam giác và một kân hận chóp tứ giác. ​​ 

 B.​​Hai khối chóp tam giác.​​ 

 C.​​Một khối hận chóp tam giác với một kân hận chóp ngũ giác.​​ 

 D.​​Hai kăn năn chóp tứ giác.

Câu 24.​​Lắp ghxay nhị kân hận nhiều diện​​H1,H2​​để tạo thành khối đa diện​​H, trong đó​​H1​​là kân hận chóp tứ giác đều có tất cả những cạnh bằng​​a,​​H2​​là kân hận tứ đọng diện phần đa cạnh​​a​​sao để cho một mặt của​​H1​​trùng với cùng một phương diện của​​H2​​nlỗi hình mẫu vẽ. Hỏi kân hận da diện​​H​​gồm toàn bộ bao nhiêu mặt?

 A.​​5.​​ B.​​7.​​ C.​​8.​​ D.​​9.​​

Câu 25.​​cũng có thể phân chia một hình lập phương thành bao nhiêu kăn năn tđọng diện bởi nhau?

 A.​​2.​​ B.​​4.​​ C.​​6.​​ D.​​8.​​

ĐÁPhường. ÁN VÀ LỜI GIẢI

Câu 1. Chọn A.

Câu 2. Chọn D.

Câu 3.​​Các hình nhiều diện là: Hình 1; Hình 3; Hình 4.​​Chọn C.

Câu 4.​​Chọn C.​​Vì hình C vi phạm tính chất​​""Mỗi cạnh của miền nhiều giác nào thì cũng là cạnh phổ biến của đúng hai miền nhiều giác"".

Câu 5.​​Chọn C.

Câu 6.​​Chọn B.

Câu 7.​​Chọn B.

Xem thêm: Top 8 Nước Tẩy Trang Cho Da Hỗn Hợp Thiên Dầu Tốt Nhất Hiện Nay

Câu 8.​​Chọn A.

Câu 9. Chọn D.

Câu 10.​​Ta thấy những đáp án A, B, D phần lớn đúng nhờ vào khái niệm hình nhiều diện.

Chọn C. 

Câu 11.​​Xét hình nhiều diện là hình tứ diện thì kết quả về quan tiền thông số đỉnh và số khía cạnh vừa lòng đáp án C.​​Chọn C.

Câu 12.​​Vì mỗi phương diện là gần như tam giác buộc phải bao gồm tổng thể cạnh là​​3M.​​Mỗi cạnh là cạnh phổ biến của đúng nhì khía cạnh phải ta gồm hệ thức​​3M=2C.​​Chọn D.

Câu 13. Chọn A.

Câu 14.​​Kân hận tđọng diện đều phải sở hữu 3 trục đối xứng (trải qua trung điểm của những cặp cạnh đối diện). Khối chóp tứ giác đầy đủ có một trục đối xứng (đi qua đỉnh với tâm của khía cạnh tứ đọng giác). Khối lập phương thơm có 9 trục đối xứng (Loại 1: trải qua trung tâm của những mặt đối diện; Loại 2: đi qua trung điểm những cặp cạnh đối diện).​​Chọn C.

Câu 15.​​Hình chóp tứ đọng giác đều phải sở hữu 4 khía cạnh phẳng đối xứng bao gồm:

​​2 mặt phẳng trải qua đỉnh hình chóp với chứa con đường trung bình của đáy.

​​2 phương diện phẳng đi qua đỉnh hình chóp và đựng con đường chéo cánh của lòng.

Chọn A.

Câu 16.​​Các khía cạnh phẳng đối xứng của hình tứ đọng diện phần đông là các phương diện phẳng cất một cạnh và qua trung điểm cạnh đối lập.

Vậy hình tứ đọng diện đều phải có 6 phương diện phẳng đối xứng.​​Chọn B.

Câu 17.​​Hình lăng trụ tam giác phần lớn có​​4​​phương diện phẳng đối xứng (hình vẽ mặt dưới).

Chọn A.

Câu 18.​​Hình hộp chữ nhật (ko là hình lập phương) bao gồm các khía cạnh phẳng đối xứng là các mặt những khía cạnh phẳng trung trực của các cặp cạnh đối.

Chọn D.

Câu 19.​​Hình hộp đứng có đáy là hình thoi (không phải là hình chữ nhật) tất cả 3 khía cạnh phẳng đối xứng bao gồm:

​​2 khía cạnh phẳng chứa mặt đường chéo cánh của đáy cùng vuông góc cùng với đáy.

​​Một mặt phẳng là phương diện phẳng trung trực của bên cạnh.

Chọn D.

Câu 20.​​Có 9 phương diện đối xứng (nlỗi hình vẽ sau).​​Chọn B.

Câu 21.​​

call chén bát diện đều​​ABCDEF. Có 9 khía cạnh phẳng đối xứng, gồm những: 3 mặt phẳng​​ABCD, ​​BEDF,​​AECF​​và 6 khía cạnh phẳng mà từng phương diện phẳng​​là mặt phẳng trung trực của nhì cạnh tuy nhiên tuy vậy (chẳng hạn​​AB​​và​​CD).

Chọn B. 

Câu 22.​​Có​​2​​các loại mặt phẳng thỏa mãn đề bài bác là:

​​Loại 1: Mặt phẳng qua trung điểm của​​3​​lân cận gồm bình thường đỉnh. Có 4 khía cạnh phẳng vừa lòng một số loại này (bởi tất cả 4 đỉnh)

Nhận xét. Loại này ta thấy có một điểm nằm không giống phía cùng với 3 điểm còn lại.

​​Loại 2: Mặt phẳng qua trung điểm của​​4​​cạnh (4​​cạnh này thuộc​​2​​cặp cạnh, từng cặp cạnh là chéo cánh nhau). Có​​3​​phương diện phẳng như thế.

Nhận xét. Loại này ta thấy có 2 điểm nằm khác phía với 2 điểm còn sót lại.

Chọn C.

Câu 23.​​Dựa vào hình mẫu vẽ, ta thấy khía cạnh phẳng​​AB"C"​​phân chia khối hận lăng trụ​​ABC.A"B"C"​​thành khối hận chóp tam giác​​A.A"B"C"​​với khối hận chóp tứ giác​​A.BCC"B".

Chọn A. 

Câu 24.​​Khối đa diện​​H​​tất cả đúng 5 phương diện.​​Chọn A.​​

Sai lầm xuất xắc gặp: Kăn năn chóp tứ giác đều phải có 5 mặt. Khối tứ đọng diện đều phải sở hữu 4 mặt.

Ghxay nhị hình lại như hình mẫu vẽ ta được kăn năn nhiều diện​​H​​gồm 8 khía cạnh.

Câu 25.​​Lần lượt cần sử dụng phương diện phẳng​​BDD"B"​​ta tạo thành hai kăn năn lập phương thành nhì khối hận lăng trụ​​ABD.A"B"D"​​và​​BCD.B"C"D".

​​Với khối​​ABD.A"B"D"​​ta lần lượt cần sử dụng các mặt phẳng​​AB"D"​​và​​AB"D​​phân thành tía khối tứ diện bằng nhau.