Hóa đơn sai số tiền

      478

Cách viết hóa solo điều chỉnh chi tiết cho những ngôi trường hợp: kiểm soát và điều chỉnh bớt, tăng; điều chỉnh mã số thuế, đơn hàng, thuế suất, giảm số lượng,… Có tức thì chi tiết trong chỉ dẫn sau đây. 

*
*
*
*
*

Chú ý: Đối với những hoá đối chọi điều chỉnh giảm (Tức là phải kê knhì giảm số tiền), thì:

Người bán:Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu “Thuế GTGT” ghi: -100.000.Cột Doanh thu ghi bằng 0.
Người mua:Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu thuế GTGT ghi: -100.000.Cột cực hiếm sở hữu vào ghi bởi 0.

– Nếu trong kỳ có không ít hóa 1-1 khác. Cách giải pháp xử lý là sau khi kê khai kết thúc các hóa đối chọi kia, chúng ta mang số tiền thuế kia trừ đi số tiền thuế bên trên hóa solo kiểm soát và điều chỉnh.