Hòa tan hết 7

Hòa tung không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al bởi 500ml dung dịch HCl 1M cùng H2SO4 loãng 0,28M nhận được dung dịch X cùng 8,736 lít khí H2. Cô cạn X thu được khối lượng muối hạt là

A.103,85 gam

B.25,95 gam

C.77,86 gam

D. 38,93 gam


*

Giải thích: Đáp án D

nH2 = 0,39 mol

nH+ = 0,5.1 + 0,28.2.0,5 = 0,78 = 2nH2

→ làm phản ứng vừa đủ

BTKL mmuối hạt = mKL + maxit – mH2 = 7,74 + 0,5.1.36.5 + 0,28.0,5.98 – 0,39.2 =38,93


*

Hòa chảy hết 7,74 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Mg với Al bởi 500ml hỗn hợp đựng các thành phần hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch A và 8,736 lít khí H2. Tính tổng trọng lượng muối hạt tạo ra thành sau bội nghịch ứng.Bạn sẽ xem: Hòa tan hết 7 74g tất cả hổn hợp bột mg al

Hòa chảy hết 7,74 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al bởi 500ml hỗn hợp đựng hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4 0,28M, nhận được hỗn hợp A và 8,736 lít khí H2. Tính tổng khối lượng muối sinh sản thành sau phản nghịch ứng.

You watching: Hòa tan hết 7

Giúp mình nhé!

Mình bắt buộc gấp

Cảm ơn trước!

Theo bài: (PTHH bn trường đoản cú viết nha....Có thể viết hoặc ko nhưng mà phải viết nhá:))

nHCl=0,5×1=0,5 molnH2SO4=0,5×0,28=0,14 mol⇒∑nH+=0,5+0,14×2=0,78 molĐối cùng với HCl cùng H2SO4 (loãng), H+ vào vai trò lão hóa.⇒2H+ + 2e−→H2

0,78→0,39mol

⇒ H+ không còn.m muối = m sắt kẽm kim loại + m nơi bắt đầu axit = 7,78 + 0,5 × 35,5 + 0,14 × 96 = 38,93 (gam)

Hòa tung hết 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4 0,28M thu được hỗn hợp X và 8,736 lkhông nhiều khí H2 (ngơi nghỉ đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được lượng muối hạt khan là

A. 38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam

Hoà chảy hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M và H 2 S O 4 0,28M chiếm được dung dịch X và 8,736 lít khí H 2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được lượng muối bột khan là

A. 38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam

Hoà tan không còn 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M cùng H2SO4 0,28M chiếm được hỗn hợp X và 8,736 lít khí H2 (sinh hoạt đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được lượng muối khan là:

A.38,93 gam.

B.103,85 gam.

C.25,95 gam.

D.77,86 gam.

Số mol của Hiđro bằng: n H 2 = 8 , 736 22 , 4 = 0 , 39 ( m o l )

Lại bao gồm n H C l = 500 1000 . 1 = 0 , 5 ( m o l ) ; n H 2 S O 4 = 500 1000 . 0 , 28 = 0 , 14 ( m o l )

Khối lượng muối bột tạo nên thành bằng: 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 – 0,39.2 = 38,93 (gam).

See more: Cách Kiểm Tra Thẻ Viettel Đã Nạp Chưa Viettel, Mobi, Vina, Cách Kiểm Tra Thẻ Cào Viettel Đã Nạp Hay Chưa

Hòa tung hết 11,61 gam các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, sắt bằng 500ml hỗn hợp tất cả hổn hợp axit HCl 1,5M và H2SO4 0,45M (loãng) thu được hỗn hợp X cùng 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho rằng những axit bội phản ứng mặt khác cùng với các kim loại. Tổng trọng lượng muối chế tạo ra thành sau phản bội ứng là

A. 38,935 gam

B. 59,835 gam

C. 38,395 gam

D. 40,935 gam

Đáp án : B

Vì bội phản ứng những axit bên cạnh đó => số mol HCl cùng H2SO4 làm phản ứng theo phần trăm mol y hệt như nồng độ mol ban sơ của chúng

=> nHCl : nH2SO4 = 1,5 : 0,45 = 10 : 3 = 10x : 3x

=> 2nH2 = nHCl + 2nH2SO4 => 1,2 mol = 10x + 2.3x

=> x = 0,075 mol

=> Trong muối hạt có : 0,225 mol SO42- với 0,75 mol Cl- ; ion kim loại

( phản bội ứng không còn axit)

=> mmuối bột = 11,61 + 0,225.96 + 0,75.35,5 = 59,835g

Hoà chảy hết 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M vừa đủ nhận được dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối bột khan là:

A. 38,93 gam

B.103,85 gam

C.25,95 gam

D.77,86 gam

Đáp án A.

nHCl = 0,5 (mol), nH2SO4 = 0,14 (mol)

m muối = m KL + m cội axit (Cl, SO4)

= 7,74 + 0,5.35,5 + 0,14.96 = 38,93 (g)

Hòa chảy không còn 5,805 gam hỗn hợp bột kyên loại: Mg, Al, Zn, sắt bởi lượng đủ 250 ml dung dịch tất cả hổn hợp axit HCl 1,5 M và H2SO4 0,45 M thu được dung dịch X. Tổng cân nặng muối bột (gam) tạo nên thành sau bội phản ứng bao gồm giá trị gần nhất với

A. 29

B. 30

C. 28

D. 31

Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe và sắt kẽm kim loại M ( hóa trị không đổi) vào dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lkhông nhiều khí (đktc) và dung dịch cất 4,575 gam muối bột.

1. Tính cân nặng m.

2. Hòa rã hết m gam hỗn hợp A vào dung dịch đựng đôi khi hai axit: HNO3 ( đặc) với H2SO4 ( Lúc đun nóng) thu được một,8816 lít hỗn hợp B gồm 2 khí (đktc). Tỉ kân hận của tất cả hổn hợp B đối với H2 bằng 25,25. Xác định kim loại M hiểu được vào dung dịch tạo ra thành ko chứa muối amoni.

See more: Mùi Hôi Và Dịch Vàng Ở 'Cô, Chị Nào Dùng Mỹ Phẩm Linh Hương Có Tốt Không

Câu 1


*

Áp dụng định phương pháp bảo toàn nguyên

tố H ta có:

nHCl = 2nH2 = 2.0,045 = 0,09 mol

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn kăn năn lượng

ta có: mA + mHCl = m muối + mH2

=> m = m muối + mH2 – mA = 4,575 + 0,045.2 – 0,09.36,5 = 1,38 (gam)

Câu 2


*

Do đến sắt kẽm kim loại làm phản ứng với H2SO4 sệt với HNO3 sệt cần khí hiện ra là SO2 và NO2.

Áp dụng cách thức đường chéo ta có:

SO2: 64 4,5

50,5

NO2: 46 13,5

→nSO2=nNO2=4,513,5=13


*

Đặt số mol của Fe cùng M theo thứ tự là x và y (mol)

- khi đến tất cả hổn hợp công dụng cùng với HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x x (mol)

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

y 0,5ny (mol)

nH2 = 0,045 => x + 0,5ny = 0,045 (1)

- Lúc cho hỗn hợp tác dụng với HNO3 quánh với H2SO4 đặc:

Ta gồm các cung cấp phản nghịch ứng thoái hóa – khử:

Fe → Fe3+ + 3e

x 3x

M → Mn+ + ne

y ny

S+6 + 2e → S+4 (SO2)

0,021 0,042

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,063 0,063

Áp dụng định luật pháp bảo toàn electron ta có: 3x + ny = 0,042 + 0,063 tốt 3x + ny = 0,105 (2)