Học viên chính sách và phát triển

      150

Chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1 trong.100 thí sinc. Điểm sàn XT của ngôi trường năm nay xấp xỉ từ bỏ 18 - trăng tròn điểm tùy theo ngành. 

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Chính sách với Phát triển 2021 đã làm được công bố, điểm chuẩn chỉnh từ thời điểm ngày 24 đến 26 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.


Bạn đang xem: Học viên chính sách và phát triển

Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chấp nhận Học Viện Chính Sách với Phát Triển năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Học Viện Chính Sách và Phát Triển - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


Xem thêm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C01 24.95
2 7310105 Kinch tế phạt triển A00; A01; D01; C02 24.85
3 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.6
4 7310112 Kinch tế số A00; A01; D01; C01 24.65
5 7310205 Quản lý Nhà nước C00; A01; D01; D09 24
6 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01; C01 25.25
7 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.35
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 25.05
9 7380107 Luật Kinch tế C00; A01; D01; D09 26
Học sinc chú ý, để làm làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C01 24.9
2 7310105 Kinh tế phạt triển A00; A01; D01; C02 24
3 7310106 Kinch tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.5
4 7310112 Kinh tế số A00; A01; D01; C01 23.4
5 7310205 Quản lý Nhà nước C00; A01; D01; D09 21.9
6 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; C01 25.5
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.9
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 25.2
9 7380107 Luật Kinc tế C00; A01; D01; D09 24.6
Học sinc lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 trên phía trên
*
*
*
*
*
*
*
*