Kết nối csdl trong html

Sử dụng mysql extension (đã xong xuôi cách tân và phát triển cùng ko được khuim dùng) Sử dụng mysqli extension (hỗ trợ trường đoản cú PHP.. 5 trsinh hoạt lên, là phiên bạn dạng cải tiến của mysql extension) Sử dụng PDO (PHPhường. Data Object)

 PDO là gì?

PDO (PHP Data Object) là một trong những database abstraction layer, có thể thực hiện các extension khác nhau nhằm tiếp xúc với những CSDL khác nhau (Oracle, DB2, Microsoft SQL VPS, Postgress Squốc lộ..) .PDO hoàn toàn có thể được sử dụng để lập trình theo cả phía giấy tờ thủ tục cùng theo hướng đối tượng người sử dụng.

You watching: Kết nối csdl trong html

Bạn đang xem: Kết nối csdl trong html

Đang xem: Kết nối csdl vào html


*

*

Ứng cùng với mỗi cơ sở dữ liệu khác biệt PDO đang thực hiện các các loại driver khác nhau nhằm thao tác cùng với DataBase. Các lệnh SQL được truyền vào PDO sẽ được các driver này gửi sang câu lệnh Squốc lộ khớp ứng cùng với DataBase đang rất được áp dụng. Chính do vậy Khi sử dụng PDO bạn có thể tiện lợi đưa sang 1 hệ cai quản trị cơ sở dữ liệu không giống mà lại không cần phải viết lại mã.

Kết nối mang đến cơ sở dữ liệu trong PDO

$dsn = “mysql:host=localhost;dbname=ten_csdl”;// Set options$options = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => “SET NAMES utf8”,PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION);// Create a new PDO instanacetry $db = new PDO($dsn, “user_dang_nhap_csdl”, “password_csdl”, $options);// Catch any errorscatch (PDOException $e) eđến $e->getMessage();exit(); Để có thể hiển thị tiếng việt lúc thao tác cùng với cơ sở dữ liệu MySquốc lộ chúng ta cần chạy lệnh “SET NAMES utf8” lúc kết nối cho DataBase MySQL. Giá trị PDO::ERRMODE_EXCEPTION vào ở trong tính PDO::ATTR_ERRMODE sẽ giúp đỡ PDO ném ra nước ngoài lệ khi chạm chán lỗi mặt khác tạo nên PHPhường warning. Tuy nhiên bạn cũng có thể áp dụng try catch để bắt lỗi nhằm mục tiêu đậy giấu các thông báo lỗi.

See more: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Bỏ Chặn Số Điện Thoại Trên Samsung Đơn Giản

Ckém dữ liệu vào CSDL trải qua PDO

//Khởi chế tạo ra Prepared Statement$stmt = $db->prepare(“INSERT INTO users (name, tin nhắn, age) values (:name, :mail, :age)”);$stmt->bindParam(“:name”, “Nguyen Van A”);$stmt->bindParam(“:mail”, “email_address”);$stmt->bindParam(“age”, 22);$stmt->execute();/*****************Cách viết không giống *********************/$stmt = $db->prepare(“INSERT INTO users (name, gmail, age)values (:name, :mail, :age)”);$data = array(“name”=>”Nguyen Van A”, “mail”=>”email_address”, “age”=> 22);$stmt->execute($data);Trước tiên bọn họ sẽ tạo nên một Prepared Statement thông qua hàm prepare(). Ở đây chúng ta ko truyền giá trị thẳng mang lại name, mail và age. Tgiỏi vào đó họ đang sử dụng các place holder để giữ lại chỗ mang đến cực hiếm của các đổi thay trên. Tiếp theo chúng ta thực hiện lắp quý hiếm cho các place holder vào câu lệnh Prepared Statement thông qua hàm bindParam($tên_place_holder, $giá_trị_của_place_holder). Cuối cùng chúng ta thực thi prepared statement trải qua lệnh execute().

See more: +8 Cách Làm Sạch Keo Dán Trên Kính, Cách Để Làm Sạch Keo Dính Trên Cửa Kính

Truy vấn cơ sở dữ liệu cùng với PDO:

khi đọc tài liệu tự database, PDO vẫn trả về dữ liệu theo cấu trúc mảng (array) hoặc đối tượng người tiêu dùng (object) trải qua các phương thức sau:

fetchAll(): trả về một mảng cất toàn bộ các sản phẩm trong tập kết quả trả về (result set). Một số quý hiếm phổ biến của fetch_mode: PDO::FETCH_BOTH (default): trả về tài liệu dạng mảng với key là tên gọi của cột với cả số máy tự của cột. PDO::FETCH_ASSOC: trả về dữ liệu dạng mảng với key là tên gọi cột của bảng vào cơ sở dữ liệu. PDO::FETCH_NUM: trả về tài liệu dạng mảng cùng với key là số vật dụng từ bỏ của cột. PDO::FETCH_OBJ: trả về một đối tượng người dùng của stdClass với tên thuộc tính vào đối tượng người sử dụng là tên của cột. PDO::FETCH_CLASS: Gán quý giá của từng cột mang lại từng ở trong tính (property/attribute) của một lớp được chỉ định và hướng dẫn trước. fetch(): trả về sản phẩm sau đó từ result mix. fetchColumn( ): trả về 1 cực hiếm của cột được chỉ định trong hàng sau đó của result set.

lấy một ví dụ truy vấn vấn tài liệu cùng với PDO

Trả lời Hủy

Thư điện tử của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường nên được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của mình, gmail, với trang web vào trình chăm chú này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.

#messagemessage/message^messageKhông gửi được. Máy công ty đã phản hồi đương nhiên status_text (mã status_code). Vui lòng contact cùng với đơn vị trở nên tân tiến của đơn vị xử trí biểu mẫu này để nâng cao thông tin này. Tìm phát âm thêm/message

#messagemessage/message^messageCó vẻ nhỏng bạn vẫn gửi thành công. mặc khi lúc sever phản hồi OK, khối hệ thống hoàn toàn có thể vẫn chưa cách xử lý việc gửi. Vui lòng tương tác cùng với công ty cách tân và phát triển của đơn vị chức năng giải pháp xử lý biểu mẫu này nhằm nâng cao thông báo này. Tìm gọi thêm/message