Lỗi microsoft excel cannot open or save any more documents

      353
Excel: Sửa lỗi Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

Bạn đang xem: Lỗi microsoft excel cannot open or save any more documents


Excel: Sửa lỗi Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

Xem thêm: Kim Xuyến Qtv Sau Chia Tay Giờ Như Thế Nào? Game Thủ Lol Nguyễn Kim Xuyến


Sửa lỗi Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.· To make more memory available, cđại bại workbooks or programs you no longer need.· To free disk space, delete files you no longer need from the disk you are saving khổng lồ.
Để xử lý, hết sức dễ dàng hãy bấm vào phải vào file excel bắt buộc mlàm việc, kế tiếp lựa chọn Properties và check vào phần ô vuông Unbloông chồng tiếp nối Apply với OK. Sau đó tiến hành mnghỉ ngơi lại.

*

*

*

Nặc danhnói...Tuyệt vời, it's very simple

*

tháng mười hai 2021 ( 3 ) mon mười một 2021 ( 4 ) tháng mười 2021 ( 2 ) mon chín 2021 ( 7 ) tháng tám 2021 ( 3 ) tháng bảy 2021 ( 10 ) mon sáu 2021 ( 8 ) mon năm 2021 ( 2 ) mon tứ 2021 ( 5 ) tháng tía 2021 ( 3 ) tháng nhì 2021 ( 1 ) mon một 2021 ( 3 ) mon mười hai 2020 ( 2 ) mon mười một 2020 ( 9 ) mon mười 2020 ( 10 ) tháng chín 20trăng tròn ( 1 ) tháng tám 20đôi mươi ( 4 ) tháng bảy 20trăng tròn ( 7 ) mon sáu 20đôi mươi ( 2 ) mon bốn 2020 ( 2 ) mon bố 2020 ( 11 ) mon hai 20đôi mươi ( 2 ) tháng một 2020 ( 12 ) mon mười hai 2019 ( 14 ) mon mười một 2019 ( 6 ) tháng mười 2019 ( 8 ) tháng chín 2019 ( 1 ) tháng tám 2019 ( 13 ) tháng bảy 2019 ( 16 ) mon sáu 2019 ( 13 ) tháng năm 2019 ( 3 ) tháng tía 2019 ( 4 ) mon nhì 2019 ( 3 ) tháng một 2019 ( 4 ) tháng mười một 2018 ( 9 ) tháng mười 2018 ( 2 ) mon chín 2018 ( 5 ) mon tám 2018 ( 7 ) tháng bảy 2018 ( 11 ) tháng sáu 2018 ( 6 ) mon năm 2018 ( 5 ) mon tía 2018 ( 2 ) tháng một 2018 ( 4 ) tháng mười nhị 2017 ( 2 ) mon mười một 2017 ( 5 ) tháng mười 2017 ( 8 ) mon chín 2017 ( 9 ) mon tám 2017 ( 18 ) tháng bảy 2017 ( 17 ) mon sáu 2017 ( 13 ) mon năm 2017 ( 14 ) tháng tư 2017 ( 4 ) tháng ba 2017 ( 10 ) tháng nhì 2017 ( 10 ) tháng một 2017 ( 1 ) mon mười nhị 2016 ( 4 ) tháng mười một năm 2016 ( 2 ) tháng mười 2016 ( 3 ) tháng chín 2016 ( 5 ) tháng tám 2016 ( 3 ) tháng bảy năm 2016 ( 1 ) tháng sáu năm nhâm thìn ( 13 ) mon năm năm nhâm thìn ( 4 ) tháng tứ năm nhâm thìn ( 3 ) mon cha năm nhâm thìn ( 1 ) tháng nhị năm 2016 ( 5 ) mon một năm nhâm thìn ( 6 ) tháng mười hai năm ngoái ( 2 ) mon mười một năm ngoái ( 4 ) tháng mười năm ngoái ( 4 ) mon chín năm ngoái ( 2 ) mon tám 2015 ( 1 ) tháng bảy năm ngoái ( 6 ) tháng sáu 2015 ( 47 ) mon năm năm ngoái ( 7 ) tháng tư 2015 ( 7 ) mon ba năm ngoái ( 4 ) mon nhì 2015 ( 3 ) tháng một 2015 ( 1 ) tháng mười hai 2014 ( 1 ) mon mười 2014 ( 2 ) tháng tám năm trước ( 1 ) tháng bảy năm trước ( 8 ) tháng sáu 2014 ( 6 ) tháng năm năm trước ( 23 ) tháng bốn 2014 ( 3 ) tháng ba 2014 ( 2 ) tháng một 2014 ( 1 ) tháng mười hai 2013 ( 1 ) mon mười một 2013 ( 2 ) tháng mười 2013 ( 3 ) mon chín 2013 ( 1 ) mon tám 2013 ( 1 ) tháng bảy 2013 ( 28 ) mon sáu 2013 ( 3 ) mon năm 2013 ( 3 ) mon bốn 2013 ( 1 ) mon sáu 2012 ( 54 ) mon tư 2012 ( 2 ) tháng mười 2011 ( 12 ) mon tám 2011 ( 1 ) mon bảy 2011 ( 5 ) mon bố 2011 ( 3 ) mon một 2011 ( 5 )