Lỗi Microsoft Excel Cannot Open Or Save Any More Documents

Excel: Sửa lỗi Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

Bạn đang xem: Lỗi microsoft excel cannot open or save any more documents


Excel: Sửa lỗi Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

Xem thêm: Kim Xuyến Qtv Sau Chia Tay Giờ Như Thế Nào? Game Thủ Lol Nguyễn Kim Xuyến


Sửa lỗi Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.· To make more memory available, close workbooks or programs you no longer need.· To free disk space, delete files you no longer need from the disk you are saving to.
Để xử lý, rất đơn giản hãy bấm chuột phải vào file excel cần mở, sau đó chọn Properties và check vào phần ô vuông Unblock sau đó Apply và OK. Sau đó thực hiện mở lại.

*

*

*

Nặc danhnói...Tuyệt vời, it's very simple

*

tháng mười hai 2021 ( 3 ) tháng mười một 2021 ( 4 ) tháng mười 2021 ( 2 ) tháng chín 2021 ( 7 ) tháng tám 2021 ( 3 ) tháng bảy 2021 ( 10 ) tháng sáu 2021 ( 8 ) tháng năm 2021 ( 2 ) tháng tư 2021 ( 5 ) tháng ba 2021 ( 3 ) tháng hai 2021 ( 1 ) tháng một 2021 ( 3 ) tháng mười hai 2020 ( 2 ) tháng mười một 2020 ( 9 ) tháng mười 2020 ( 10 ) tháng chín 2020 ( 1 ) tháng tám 2020 ( 4 ) tháng bảy 2020 ( 7 ) tháng sáu 2020 ( 2 ) tháng tư 2020 ( 2 ) tháng ba 2020 ( 11 ) tháng hai 2020 ( 2 ) tháng một 2020 ( 12 ) tháng mười hai 2019 ( 14 ) tháng mười một 2019 ( 6 ) tháng mười 2019 ( 8 ) tháng chín 2019 ( 1 ) tháng tám 2019 ( 13 ) tháng bảy 2019 ( 16 ) tháng sáu 2019 ( 13 ) tháng năm 2019 ( 3 ) tháng ba 2019 ( 4 ) tháng hai 2019 ( 3 ) tháng một 2019 ( 4 ) tháng mười một 2018 ( 9 ) tháng mười 2018 ( 2 ) tháng chín 2018 ( 5 ) tháng tám 2018 ( 7 ) tháng bảy 2018 ( 11 ) tháng sáu 2018 ( 6 ) tháng năm 2018 ( 5 ) tháng ba 2018 ( 2 ) tháng một 2018 ( 4 ) tháng mười hai 2017 ( 2 ) tháng mười một 2017 ( 5 ) tháng mười 2017 ( 8 ) tháng chín 2017 ( 9 ) tháng tám 2017 ( 18 ) tháng bảy 2017 ( 17 ) tháng sáu 2017 ( 13 ) tháng năm 2017 ( 14 ) tháng tư 2017 ( 4 ) tháng ba 2017 ( 10 ) tháng hai 2017 ( 10 ) tháng một 2017 ( 1 ) tháng mười hai 2016 ( 4 ) tháng mười một 2016 ( 2 ) tháng mười 2016 ( 3 ) tháng chín 2016 ( 5 ) tháng tám 2016 ( 3 ) tháng bảy 2016 ( 1 ) tháng sáu 2016 ( 13 ) tháng năm 2016 ( 4 ) tháng tư 2016 ( 3 ) tháng ba 2016 ( 1 ) tháng hai 2016 ( 5 ) tháng một 2016 ( 6 ) tháng mười hai 2015 ( 2 ) tháng mười một 2015 ( 4 ) tháng mười 2015 ( 4 ) tháng chín 2015 ( 2 ) tháng tám 2015 ( 1 ) tháng bảy 2015 ( 6 ) tháng sáu 2015 ( 47 ) tháng năm 2015 ( 7 ) tháng tư 2015 ( 7 ) tháng ba 2015 ( 4 ) tháng hai 2015 ( 3 ) tháng một 2015 ( 1 ) tháng mười hai 2014 ( 1 ) tháng mười 2014 ( 2 ) tháng tám 2014 ( 1 ) tháng bảy 2014 ( 8 ) tháng sáu 2014 ( 6 ) tháng năm 2014 ( 23 ) tháng tư 2014 ( 3 ) tháng ba 2014 ( 2 ) tháng một 2014 ( 1 ) tháng mười hai 2013 ( 1 ) tháng mười một 2013 ( 2 ) tháng mười 2013 ( 3 ) tháng chín 2013 ( 1 ) tháng tám 2013 ( 1 ) tháng bảy 2013 ( 28 ) tháng sáu 2013 ( 3 ) tháng năm 2013 ( 3 ) tháng tư 2013 ( 1 ) tháng sáu 2012 ( 54 ) tháng tư 2012 ( 2 ) tháng mười 2011 ( 12 ) tháng tám 2011 ( 1 ) tháng bảy 2011 ( 5 ) tháng ba 2011 ( 3 ) tháng một 2011 ( 5 )