Lỗi thiếu file nhạc trong audition

Hỗ trợ game Audition VTC Game. (lưu giữ nhảy sub nhé chúng ta :D)Sửa lỗi nhạc Audition:– Thiếu tệp tin abm/tbm.– Mã âm thanh không tương xứng.