Mạo Từ Xác Định Trong Tiếng Pháp

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp: Cách sử dụng mạo từ xác định, ví dụ và sự rút gọn mạo từ xác định khi kết hợp với giới từ de, à.

Bạn đang xem: Mạo từ xác định trong tiếng pháp

Mạo từ xác định trong tiếng Pháp được sử dụng khi người hoặc vật đã được xác định; hoặc đối với các sự vật duy nhất; hoặc chỉ một gia đình hoặc diễn đạt một ý tổng quát. Bài này ta học cách sử dụng mạo từ xác định trong tiếng Pháp qua các ví dụ cụ thể.


*

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp – Học tiếng Pháp online


Từ vựng tiếng Pháp

mặt trời, nắng, ánh nắng\sɔ.lɛj\nmun soleille soleil
trái đất, đất, mặt đất (hàng không), đất liền (hàng hải)\tɛʁ\nfune terrela terre
sữa chua\ja.uʁt\nmun yaourtle yaourt
sữa chua (dùng ở Canada)\jɔ.ɡuʁ\ ou \jo.ɡuʁ\nmun yogourtle yogourt
yoga\jɔ.ɡa\nmun yogale yoga
gia đình\fa.mij\nfune famillela famille
lớp, lớp học, bài giảng, giáo trình\kuʁ\nm (sl+pl)un coursle coursdes coursles cours

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

Mạo từ xác định trong tiếng Pháp gồmSố ítle \lə\ + danh từ giống đực số ítla \la\ + danh từ giống cái số ít.Chú ý, nếu danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm thì le, la được lược âm thành l’
Số nhiềules + danh từ giống đực hoặc giống cái số nhiều.Chú ý cách phát âm:Trước danh từ số nhiều bắt đầu bằng phụ âm, mạo từ xác định les đọc là: \le\ ,trước danh từ số nhiều bắt đầu bằng nguyên âm, mạo từ xác định les đọc là: \lez\
Ngày mùng mộtle un
ngày mùng támle huit
ngày mười mộtle onze
sữa chua\ja.uʁt\le yaourt
yogale yoga
* Với danh từ bắt đầu bằng h, ta chỉ lược âm le, la thành l’ khiđó là h câm. Còn với h bật hơi ta không lược âm.
một ngườil’homme
* Sự rút gọn của mạo từ khi đi với giới từ
Khi mạo từ xác đinh le, les đi với giới từ de và à nó được rút gọn:1) de + le2) de + les3) à + le4) à + les(Cụm à la, à l’, de la, de l’ không được viết kết hợp)1) du2) des3) au4) auxChú ý: de la, à la không rút gọn
* Sự nối vần của mạo từ xác định và mạo từ bất định với danh từ theo sauNếu danh từ theo sau bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm thì ta bắt buộc phải nối vần giữa mạo từ xác định les hoặc mạo từ bất định un, une, des với danh từ đó.

Xem thêm: Diễn Viên Hoàng Mai Anh: Trong Nghề Này Dễ Gặp Nhiều Cái Xấu, Từ Chuyện Đại Gia Đến “Ra Giá”, Bao Nuôi

Ex: – một đứa bé– un enfant
– những sinh viêndes enfantsles enfants
– những người đàn ôngdes hommes
– những người Hà Lanles Hollandais (không nối vần vì đây không phải là H câm)

Cách sử dụng mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

1) Một cách tổng quát, mạo từ xác định được dùng để chỉngười, vật hoặc khái niệm đã xác định
2) Trước các danh từ chỉ sự vật duy nhất ta dùngmạo từ xác định
mặt trờile soleil
trái đấtla terre
3) Để chỉ một gia đình ta dùng cấu trúc:les + tên riêng (không thêm s)hoặc la famille + tên riêng (không thêm s).
Ex: gia đình Windsorles Windsor= la famille Windsor
4) Để diễn đạt một ý tổng quátta dùng mạo từ xác định: le, la + danh từ số íthoặc mạo từ xác định les + danh từ số nhiều
Ex: tình yêul’amour
sức khỏela santé
con ngườil’homme
con vậtl’animal

Ví dụ sử dụng mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

lớp học tiếng Đức\al.mɑ̃\le cours d’allemand
Tháp Eiffel là một cái tháp cao lớn.La tour Eiffel est une tour immense.
ông bán bánh mì ở phố nhà tôile boulanger de ma rue
tình yêul’amour
sức khỏela santé
sân bayl’aéroport
trường họcl’école
sự may rủile hasard
bánh ngọt có sô cô laun gâteau au chocolat
bánh sừng bò nhân hạnh đàoun croissant aux amandes
quyển sách giáo viênle livre du professeur
sách sinh viênle livre des étudiants

Các bài học tiếng pháp online liên quan: