< AllNaruto> Thay Đổi Xong Cái Bị Đụ? 45486 1929 zu_simpbakutake • Writing trong một lần Sakura lở chê Naruto xấu và Naruto thay đổi từ đó đọc đi rồi biết" /> < AllNaruto> Thay Đổi Xong Cái Bị Đụ? 45486 1929 zu_simpbakutake • Writing trong một lần Sakura lở chê Naruto xấu và Naruto thay đổi từ đó đọc đi rồi biết" />

đọc ngoại chuyện 2: naruto vs hinata

Disclaimer: Những nhân thứ ko ở trong về người sáng tác, bọn họ ở trong về Kishimoto lớn, mẩu truyện là của chính bản thân mình. Author:


*
Ttuyệt Đổi Xong Cái Bị Đụ? " />

< AllNaruto> Thay Đổi Xong Cái Bị Đụ?

45486 1929 zu_simpbakutake • Writing

vào một đợt Sakura lnghỉ ngơi chê Narukhổng lồ xấu và Naruto lớn biến hóa tự đó hiểu đi rồi biết