Võ Lâm Miễn Phí Vng

Đối với trò chơi Võ Lâm Miễn Phí, VIP là một cộng đồng cao thủ có sức ảnh hưởng sâu rộng, đồng thời có những đóng góp tích cực để duy trì và phát triển cộng đồng người chơi bền vững.

Như đã từng đề cập, VIP đặt ra không để phân cấp giang hồ mà đơn giản là để ấn định người đủ sức, đủ tài để gánh trách nhiệm của cả một máy chủ tập trung nhiều hào kiệt.

*

Trách nhiệm lớn - Tưởng thưởng sẽ xứng đáng - Đó là phúc lợi dĩ nhiên một VIP sẽ có được trong năm 2015 dựa theo chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt mới mẻ!

VIP sẽ nhận được gì hằng tháng? Có bao nhiêu cấp độ VIP? Mời bằng hữu cùng tham khảo!

Quà tặng VIP4 VIP5 VIP6 VIP7 VIP8
Nhận Danh Hiệu Tương ứng mốc VIP Tương ứng mốc VIP Tương ứng mốc VIP Tương ứng mốc VIP Tương ứng mốc VIP
Vạn Niên Chu quả (khoá) 4 5 7 10 15
Hộ Mạch Đơn (khoá) 300 500 800 1200 2000
Chấn Long Thạch (khoá) 25 50 80 140 250
Thuần Dưỡng Đơn (khoá) 20 40 60 100 160
Nâng Cấp Đơn (khoá) 20 40 60 100 160
Tăng Trưởng Đơn (khoá) 40 80 140 200 320
Minh Phượng Đơn (khoá) 20 26 35 50 70
Minh Phượng Lễ Bao (khoá) 20 26 35 50 70
Minh Phượng Lễ Hộp (khoá) 0 1 1 1 1
Mặt Nạ - Cổ Truyền 1 (Hạn dùng 14 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày)
Phi Phong Phệ Quang 0 1 (Hạn dùng 14 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày) 0
Xích Long Câu 0 0 1 (Hạn dùng 14 ngày) 0 0
Hãn Huyết 0 0 0 1 (Hạn dùng 7 ngày) 1 (Hạn dùng 14 ngày)
Phi Phong Khấp Thần 0 0 0 0 1 (Hạn dùng 14 ngày)
Khách hàng chỉ nhận 1 lần 1 mốc VIP/1 tháng. Nếu lên cấp VIP mới trong tháng đó sau khi đã nhận phần thưởng thì vẫn có thể nhận phần thưởng mốc VIP mới.