Những câu ca dao tục ngữ nói về tính trung thực

      121

Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Con Người Việt Nam Được Phát Huy Gìn Giữ Qua Nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng

Sưu khoảng 1001 Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng giỏi với tuyệt vời trong lòng bạn đọc

Cười tín đồ chớ cấp cười cợt thọ,Cười fan ngày hôm trước bữa sau bạn mỉm cười.Ai ơi chớ vội mỉm cười nhau,Ngẫm bản thân đến kỹ trước sau hãy mỉm cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách nát khéo vá, rộng lành vụng may.Thuyền dời bến nào bến có dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cđọng trong đạo lý luân thường,Làm fan cần duy trì kỷ cương cứng làm đầu.Đường giao tiếp cốt toàn vẹn,Việc mình không thích chớ làm cho ai.Nói lời buộc phải giữ lại rước lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại cất cánh.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột mà lại nghe.Trong váy gì đẹp bởi sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị kim cương.Nhị kim cương bông White lá xanh,Gần bùn nhưng chẳng hôi tanh hương thơm bùn.Dạo chơi cửa hàng cũng như đơn vị.Nhà ttinh ranh tất cả ngãi rộng tòa bên cao.

Chia Sẻ