Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

      344

Dưới đấy là bài Giải bài bác tập SGK Tân oán 5 trang 22, 23 góp những em học sinh lớp 5 coi gợi ý giải những bài xích tập bài Ôn tập Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm.

Với lời giải Toán thù lớp 5 cho từng bài xích khôn cùng chi tiết, sẽ giúp những em ôn tập, củng nuốm các dạng bài xích tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán thù 5 thật thuần thục.

*
b) Nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo độ lâu năm ngay tức khắc nhau:

– Đơn vị lớn cấp 10 lần đơn vị chức năng bé

– Đơn vị bé xíu bởi

*

1dam = 10m

*

1dm = 10cm

*

*
đơn vị chức năng lớn: 10dm = 1m

Bài 2 (trang 23 SGK Toán thù 5)

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15centimet = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1milimet = …cm

1centimet = … m

1m = … km

Gợi ý đáp án:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15centimet = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

*

*

Bài 3 (trang 23 SGK Tân oán 5)

Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 4km 37m = … m

8m 12centimet = … cm

b) 354dm = … m … dm

3040m = … km … m

Gợi ý đáp án:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800centimet + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 5)

Trên đường đường tàu Thống Nhất, quãng đường từ Thành Phố Hà Nội cho TP Đà Nẵng nhiều năm 791 km. Quãng đường tự Đà Nẵng mang lại Thành phố Sài Gòn dài hơn quãng mặt đường kia 144km. Hỏi: