Phần mềm cứu hộ máy tính

Bộ công cụ cứu hộ máy tính đầy đủ nhất trên WinPE (Mini Win)III. Download trọn bộ công cụ cứu hộ máy tínhIV. Tích hợp bộ công cụ này vào USB BOOT bất kỳ

Bộ công cụ cứu hộ máy tính đầy đủ nhất trên WinPE (Mini Win)

#Bộ #công #cụ #cứu #hộ #máy #tính #đầy #đủ #nhất #trên #WinPE #Mini #Win


WinPE là gì thì mình đã có bài viết rất chi tiết về chủ đề đó rồi, nó là một môi trường giúp các bạn cứu hộ máy tính chuyên nghiệp nhất hiện nay. Nếu như bạn chưa đọc bài viết đó của mình thì hãy tham khảo lại trước đã nhé, xem tại đây.

Bạn đang xem: Phần mềm cứu hộ máy tính


Và cũng trong bài viết đó thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo USB BOOT chuẩn Lagacy và UEFI với WinPE rồi, nếu như bạn yêu thích WinPE và thường xuyên sử dụng nó để sửa chữa, cứu hộ máy tính thì có lẽ đây là bài viết hữu ích nhất dành cho bạn.

Trong bản Win8PE (Mini Windows 8) đã tích hợp khá đầy đủ các công cụ, phần mềm hữu ích rồi, nhưng theo thời gian thì các phần mềm và các công cụ cứu hộ trong đó sẽ bị cũ bởi vì không được Update và có thể thiếu những phần mềm mà bạn đang cần.

Xem thêm: 4 Công Cụ Phá Password (Mật Khẩu) Windows Hiệu Quả, Các Cách Phá Password Trên Windows Đơn Giản

Chính vì thế mà trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn trọn bộ công cụ hữu ích nhất trong việc cứu hộ máy tính và nó đang hoạt động rất tốt trên WinPE và thậm chí là ngay cả trên môi trường Windows.


*

*

Tips: Còn đối với các file có định dạng *.exe thì các bạn vào WinPE bằng cách lựa chọn Boot WinPE để sử dụng nhé.

Xong!!!


—————————————————————————————————————-

+ Trường hợp 2: Nếu như bạn vừa tạo USB BOOT theo “Cách tạo USB BOOT chuẩn UEFI với công cụ Grub2 thì làm tiếp như sau:

Code trong Grub2 của acronis, Partition wizard, Paragon hardisk manager, R-Drive Imgae boot với định dạng *.iso


menuentry "Acronis True Image Home 2017 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati17.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)232+208000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat10.dat quiet force_modules=usbhid initrd (ElTorito)/dat11.dat (ElTorito)/dat12.dat boot } menuentry "Acronis True Image Home 2017 ISO" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati17.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile linux (loop,msdos1)/dat10.dat quiet force_modules=usbhid initrd (loop,msdos1)/dat11.dat (loop,msdos1)/dat12.dat boot } menuentry "Acronis True Image Home 2016 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati16.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)232+184000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat10.dat quiet force_modules=usbhid initrd (ElTorito)/dat11.dat (ElTorito)/dat12.dat boot } menuentry "Acronis True Image Home 2016 ISO" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati16.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile linux (loop,msdos1)/dat10.dat quiet force_modules=usbhid initrd (loop,msdos1)/dat11.dat (loop,msdos1)/dat12.dat boot } menuentry "Acronis True Image Home 2015 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati15.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)156+158000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat9.dat quiet initrd (ElTorito)/dat8.dat boot } menuentry "Acronis True Image Home 2014 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati14.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)160+145468 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat9.dat quiet initrd (ElTorito)/dat8.dat boot } menuentry "Acronis True Image Home 2013 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/ati13.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)156+100000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat9.dat quiet initrd (ElTorito)/dat8.dat boot } menuentry "Acronis Disk Director Home 12 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/add12.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)220+166000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat5.dat quiet initrd (ElTorito)/dat4.dat boot } menuentry "Acronis Backup Advanced PC 11.7 ISO ElTorito" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/abr11.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile loopback ElTorito (loop)228+328000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/abr64ker.dat product=bootagent media_for_windows quiet initrd (ElTorito)/abr64ram.dat (ElTorito)/dat8.dat boot } menuentry "Acronis Snap Deploy 5 Standalone Utility" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/asd5s.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)208+156000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat4.dat quiet initrd (ElTorito)/dat5.dat boot } menuentry "Acronis Snap Deploy 5 Master Image Creator" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/asd5m.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)208+146000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat8.dat quiet initrd (ElTorito)/dat9.dat boot } menuentry "Acronis Snap Deploy 5 Agent" { set quiet=1 set gfxpayload=1024x768x32,1024x768 set mbrcrcs=on set isofile="/iso/asd5a.iso" search --set -f $isofile loopback loop $isofile echo mount the El Torito floppy image loopback ElTorito (loop)208+148000 #ls (ElTorito)/ linux (ElTorito)/dat16.dat quiet initrd (ElTorito)/dat17.dat boot } menuentry "Start Paragon-RCD in normal mode" { set gfxpayload=keep set isofile="/iso/prgdm.iso" loopback loop $isofile echo 'Loading linux..' linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 vga=0x314 splash=silent panic=1 echo 'Loading initrd...' initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd } menuentry "Start Paragon-RCD in safe mode" { set gfxpayload=keep set isofile="/iso/prgdm.iso" loopback loop $isofile echo 'Loading linux...' linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processsor.max+cstate=1 vga=0x314 panic=1 nomodeset x11failsafe echo 'Loading initrd...' initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd } menuentry "MiniTool Partition Wizard Boot Disk 9" { set gfxpayload=keep set isofile="/iso/pwh.iso" loopback loop $isofile linux(loop)/casper/vmlinuz.efi ramdisk_size=409600 root=/dev/ram0 rw initrd(loop)/casper/tinycore.gz } menuentry "Start R-DriveImage UEFI" { set isofile="/iso/R-DriveImage.iso" loopback loop $isofile linux (loop,msdos1)/kernel64 vga=791 initrd (loop,msdos1)/lrfsbase.bin (loop,msdos1)/rm_scsi.b64 (loop,msdos1)/rm_pata.b64 (loop,msdos1)/rm_usb.b64 (loop,msdos1)/rm_pcard.b64 (loop,msdos1)/rm_video.b64 (loop,msdos1)/rm_other.b64 (loop,msdos1)/rootgui (loop,msdos1)/rmconfig.bin } menuentry "Start R-DriveImage LEGACY" { echo 'Loading Memdisk...' insmod memdisk linux16 /boot/grub/i386-pc/memdisk iso raw echo 'Loading ISO...' initrd16 /iso/R-DriveImage.iso