7 vien ngoc rong phan3

      193
... (rrPP) F 1 mào quả óc chó (RrPp) F 1 ìF 1 = RrPp ì RrPp = (Rr ì Rr)(Pp × Pp) → F2 = (3R-:1rr)(3P-:1pp) = 9 R-P-: 3 R-pp : 3 rrP- : 1 rrpp = 9 óc chó: 3 hoa hồng : 3 hạt đậu : 1 đơn Tính ... F 1 ìF 1 = DdFf ì DdFf = (Dd ì Dd)(Ff ì Ff) → F2 = (3D-:1dd)(3F-:1ff) = 9 D-F-: (3 D-ff + 3 ddF-) : 1 ddff = 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9 :3: 3 :1 Ví ... F 1 toàn mào hoa hồng, và sau khi cho tạp giao F 1 thì ở F2 có tỷ lệ phân ly 3 mào hoa hồng : 1 mào đơn. Tương tự, khi lai giữa các giống gà thuần chủng mào hình hạt đậu với mào đơn, F 1 ...

Bạn đang xem: 7 vien ngoc rong phan3

*

*

*

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Bóng Chuyền Nam Thế Giới, Bảng Xếp Hạng Nations League 2021

*

*

... trong nhà hạn chế 1 – 2km Băng Ku, Ka, C, L và S, 1, 5 – 3, 5; 3 ,7 – 6,4; 11 ,7 – 12 ,7; 13 ,7 – 17 , 8; Có Lên tới 15 5Mbit/s Khu vực bao phủ lên tới 10 00 - 36 ,000km Bao phủ ... lên/CPE 2,8 đến 11 ,3 Mbit/s/đường xuống/CPE2 0, 17 đến 0 ,7 Mbit/s/đường lên/CPE (mép ô sector) đến 2 km NLOS lắp đặt trong nhà 0 ,3 – 0,5 km LOS- 30 đến 50km NLOS- 3 đến 8km NLOS ... theo trật tự không đối xứng thấp hơn VDSL Lên tới 1, 1 MHz Không 52 Mbit/s
... Raises On The Leg Press: 3 hiệp, 10 lần/hiệp o Crunches: 3 hiệp, 10 lần/hiệp o Hanging Leg Raises: 3 hiệp, 10 lần/hiệp o Side Bends: 3 hiệp, 10 lần/hiệp o Cardio: 10 phút đi bộ  Thứ ... động: 10 phút đi bộ o Seated Dumbbell Press: 4 hiệp, 10 , 8, 6, 4 lần/hiệp o Lateral Raises: 3 hiệp, 10 , 8, 6 lần/hiệp o Rear Delt Raises: 3 hiệp, 10 lần/hiệp o Barbell Curls: 3 hiệp, 10 , 8, ... o Barbell Squat: 4 hiệp, 10 , 8, 6, 4 lần/hiệp o Leg Press: 3 hiệp, 10 , 8, 6 lần/hiệp o Stiff-Legged Deadlift: 3 hiệp, 10 , 8, 6 lần/hiệp o Lying Leg Curls: 3 hiệp, 10 , 8, 6 lần/hiệp o Calf...