Qđ 48/2006/qđ-btc

      343
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH ----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 48/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng bộ Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Qđ 48/2006/qđ-btc

phát hành “Chế độ kế toán Doanh nghiệp bé dại và vừa” áp dụngcho toàn bộ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ dại và vừa thuộc phần lớn lĩnh vực, số đông thànhphần kinh tế trong cả nước là công ty trọng trách hữu hạn (TNHH), doanh nghiệp cổphần, công ty hợp danh, doanh nghiệp bốn nhân và hợp tác ký kết xã. Cơ chế Kế toánDoanh nghiệp nhỏ và vừa, có 5 phần:

Phần trước tiên - luật pháp chung;

Phần trang bị hai - hệ thống tài khoảnkế toán;

Phần thứ cha - khối hệ thống báo cáotài chính;

Phần thứ tứ - cơ chế chứng trường đoản cú kếtoán;

Phần trang bị năm - chế độ sổ kế toán.

Điều 2. các doanhnghiệp nhỏ tuổi và vừa, địa thế căn cứ vào “Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hànhtheo quyết định này, triển khai nghiên cứu, rõ ràng hoá với áp dụng chế độ kếtoán, những quy định cụ thể về nội dung, cách áp dụng danh mục các tài khoản,chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hiệ tượng sổ kế toán và báo cáo tài chính cân xứng với điểm lưu ý sản xuất, ghê doanh, yêu thương cầuquản lý từng nghành nghề dịch vụ hoạt động, từng mô hình doanh nghiệp. Trường hợp bao gồm sửađổi, bổ sung Tài khoản cấp cho 1, cấp cho 2 hoặc sửa đổi report tài bao gồm phải có sựthoả thuận bởi văn bản của cỗ Tài chính.

Các doanh nghiệp bao gồm quy mô bé dại và vừalà công ty con vẫn thực hiện cơ chế kế toán theo quy định của chúng ta mẹ.

Các doanh nghiệp bao gồm quy mô nhỏ dại và vừathuộc nghành đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán... được ápdụng chế độ kế toán đặc điểm do cỗ Tài chính phát hành hoặc thuận tình cho ngànhban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng công báo.

Điều 6. cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợpvới những ngành có tương quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ dẫn và kiểm tra thực hiện chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ tuổi vàvừa ở các đơn vị trên địa phận quản lý.

Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán cùng Kiểmtoán, Tổng viên trưởng Tổng cục thuế, Chánh văn phòng công sở Bộ, viên trưởng cục tàichính công ty và Thủ trưởng các đơn vị gồm liên quan chịu trách nhiệm hướngdẫn, chất vấn và thi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng bao gồm phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng TW Đảng; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ; ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - Toà án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; - UBND, Sở Tài chính, cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục khám nghiệm văn bản (Bộ tứ pháp); - Hội kế toán tài chính và truy thuế kiểm toán Việt Nam; - Hội truy thuế kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; - những Công ty kế toán, kiểm toán; - Công báo; - website của chính phủ; - những đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - lưu VT (2 bản), Vụ CĐKT &KT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG è Văn Tá

Phần thứnhất:

QUYĐỊNH CHUNG

1. "Chế độ kế toán tài chính Doanh nghiệp bé dại và vừa” áp dụng chotất cả những doanh nghiệp có quy mô bé dại và vừa thuộc hồ hết lĩnh vực, phần nhiều thành phầnkinh tế vào cả nước, gồm những: Công ty trọng trách hữu hạn (TNHH), doanh nghiệp cổphần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và bắt tay hợp tác xã.

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừathuộc nghành nghề đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, triệu chứng khoán... được ápdụng chính sách kế toán đặc thù do bộ Tài chính phát hành hoặc thuận tình cho ngànhban hành.

Các doanh nghiệp bé dại và vừa là công tycon thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chế độkế toán này nếu mong muốn sửa đổi, bổ sung cập nhật thì nên được sự chấp thuận bằngvăn bạn dạng của bộ Tài chính trước lúc thực hiện.

2. chế độ kế toán doanh nhiệp nhỏ tuổi và vừa mới được xây dựng trêncơ sở áp dụng không thiếu 7 chuẩn mực kế toán tài chính thông dụng, vận dụng không vừa đủ 12chuẩn mực kế toán với không vận dụng 7 chuẩn mực kế toán vày không tạo ra ởdoanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa hoặc bởi vì quá tinh vi không tương xứng với công ty lớn nhỏvà vừa (Bảng kèm theo).

2.1. Các chuẩn mực kếtoán áp dụng đầy đủ

STT

Số hiệu và tên chuẩn chỉnh mực

1

CM số 01 - chuẩn chỉnh mực chung

2

CM số 05 - bđs nhà đất đầu tư

3

CM số 14 - doanh thu và thu nhập khác

4

CM số 16 - ngân sách chi tiêu đi vay

5

CM số 18 - các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

6

CM số 23 - những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

7

CM số 26 - tin tức về các bên liên quan

2.2. Các chuẩnmực kế toán áp dụng không đầy đủ

STT

Số hiệu và tên chuẩn mực

Nội dung ko áp dụng

1

CM số 02- sản phẩm tồn kho

Phân bổ ngân sách sản xuất chung thắt chặt và cố định theo công suất thông thường máy móc thiết bị.

2

CM số 03- TSCĐ hữu hình

Thời gian khấu hao và phương thức khấu hao.

3

CM số 04 TSCĐ vô hình

4

CM số 06 - mướn tài sản

Bán cùng thuê lại tài sản là mướn hoạt động.

5

CM số 07- Kế toán các khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết

Phương pháp vốn công ty sở hữu.

6

CM số 08- thông tin tài bao gồm về những số vốn góp liên doanh

- phương pháp vốn công ty sở hữu;

- ngôi trường hợp bên góp vốn liên kết kinh doanh góp vốn bởi tài sản, nếu bên góp vốn liên kết kinh doanh đã đưa quyền sở hữu gia tài thì mặt góp vốn liên doanh chỉ được hạch toán phần lãi hoặc lỗ có thể xác định tương xứng cho phần lợi ích của các bên góp vốn liên kết kinh doanh khác;

- ngôi trường hợp bên góp vốn liên kết kinh doanh bán gia tài cho liên doanh: Nếu bên góp vốn liên kết kinh doanh đã chuyển quyền sở hữu gia tài và gia sản này được liên kết kinh doanh giữ lại chưa xuất bán cho bên thứ ba chủ quyền thì bên góp vốn liên doanh chỉ được hạch toán phần lãi hoặc lỗ hoàn toàn có thể xác định tương xứng cho phần ích lợi của những bên góp vốn liên doanh khác. Nếu liên kết kinh doanh bán gia tài này cho bên thứ ba độc lập thì bên góp vốn liên doanh được ghi dấn phần lãi, lỗ thực tiễn phát sinh từ nghiệp vụ bán gia sản cho liên doanh.

7

CM số 10- Ảnh tận hưởng của việc biến hóa tỷ giá ân hận đoái

Chênh lệch tỷ giá tạo nên khi chuyển đổi báo cáo tài chính của các đại lý ở nước ngoài.

8

CM số 15 - vừa lòng đồng xây dựng

Ghi dấn doanh thu, chi phí hợp đồng thiết kế trong trường hợp nhà thầu được thanh toán giao dịch theo tiến độ kế hoạch.

9

CM số 17- Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập hoãn lại.

10

CM số 21- Trình bày báo cáo tài chính

Giảm bớt các yêu cầu trình diễn trong báo cáo.

11

CM số 24 - báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Chỉ khuyến khích áp dụng chứ không nên

12

CM số 29 – thay đổi chính sách kế toán, mong tính kế toán và các sai sót

Áp dụng hồi tố đối với chuyển đổi chính sách kế toán.

2.3. Các chuẩn mực kếtoán không áp dụng

STT

Số hiệu với tên chuẩn mực

1

CM số 11- Hợp độc nhất vô nhị kinh doanh.

2

CM số 19- thích hợp đồng bảo hiểm.

3

CM số 22- trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

4

CM số 25- report tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp con.

5

CM số 27 - báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ.

6

CM số 28 – báo cáo bộ phận.

7

CM số 30- Lãi bên trên cổ phiếu.

3. Chữ số,chữ viết, đơn vị tính sử dụng trong kế toán

- Chữ viết áp dụng trong kế toán làtiếng Việt. Chữ số thực hiện trong kế toán làchữ số Ả Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ,nghìn tỷ, ... Phải đặt dấu chấm (.); lúc còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vịphải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đối chọi vị.

- Đơn vị tiền tệ là đồng việt nam (kýhiệu đất nước là “đ”, ký hiệu thế giới là “VND”). Ngôi trường hợp nhiệm vụ kinh tế,tài thiết yếu phát sinh là ngoại tệ, buộc phải ghi theo nguyên tệ và đồng nước ta theotỷ giá ân hận đoái thực tế hoặc quy thay đổi theo tỷ giá hối đoái do bank Nhà nướcViệt Nam chào làng tại thời khắc phát sinh, trừ trường hợp điều khoản có quy địnhkhác; so với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối hận đoái cùng với đồng việt nam thì phảiquy thay đổi thông qua 1 loại ngoại tệ tất cả tỷ giá ăn năn đoái với đồng Việt Nam.

- Đơn vị hiện đồ gia dụng và đơn vị chức năng thời gianlao đụng áp dụng cho những doanh nghiệp nhỏ dại và vừa là 1-1 vị thống kê giám sát chính thứccủa cùng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp bao gồm sử dụng đơn vị đo lườngkhác thì bắt buộc quy đổi ra đối chọi vị tính toán chính thức của cộng hòa buôn bản hội chủnghĩa Việt Nam.

4. Kỳ kếtoán

Kỳ kế toán vận dụng cho doanh nghiệpnhỏ với vừa là kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm là mười nhị tháng, tính trường đoản cú đầungày 01 tháng 01 cho đến khi xong ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán gồm đặcthù riêng rẽ về tổ chức, vận động được chọn kỳ kế toán tài chính năm là mười hai tháng tròntheo năm dương lịch, bước đầu từ đầu ngày thứ nhất tháng thời điểm đầu quý này cho đến khi xong ngày cuốicùng của tháng cuối quý trước năm tiếp theo và thông báo cho cơ sở Thuế biết.

Doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa phải lập vànộp báo cáo tài chính cho những cơ quan công ty nước theo kỳ kế toán năm.

5. Kiểm kêtài sản

Kiểm kê gia sản là câu hỏi cân, đong, đo,đếm số lượng; xác thực và đánh giá chất lượng, quý hiếm của tài sản, mối cung cấp vốnhiện có tại thời khắc kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kếtoán.

Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa đề nghị kiểm kêtài sản trong những trường đúng theo sau:

- thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lậpbáo cáo tài chính;

- Chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, giảithể, hoàn thành hoạt động, vỡ nợ hoặc bán, khoán, thuê mướn doanh nghiệp;

- gửi đổi hiệ tượng sở hữu doanhnghiệp;

- xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệthại phi lý khác;

- Đánh giá lại gia tài theo quyết địnhcủa phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền;

- các trường vừa lòng khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Sau khi kiểm kê tài sản, doanh nghiệpphải lập report tổng hợp tác dụng kiểm kê. Trường hợp bao gồm chênh lệch thân sốliệu thực tiễn kiểm kê cùng với số liệu ghi bên trên sổ kế toán, đơn vị chức năng kế toán cần xácđịnh lý do và buộc phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toántrước khi lập báo cáo tài chính.

Việc kiểm kê đề xuất phản ánh đúng thựctế tài sản, nguồn hiện ra tài sản. Người lập với ký báo cáo tổng hòa hợp kết quảkiểm kê phải phụ trách về công dụng kiểm kê.

6. Công khaibáo cáo tài thiết yếu

6.1. Nội dung côngkhai report tài chủ yếu của doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa gồm:

- tình hình tài sản, nợ buộc phải trả vàvốn chủ sở hữu;

- Trích lập cùng sử dụng những quỹ;

- Kết quả chuyển động kinh doanh;

- thu nhập của fan lao động.

Xem thêm: Chuyển Từ File Word Sang File Pdf, Bộ Chuyển Đổi Từ File Word Sang File Pdf

6.2. Bề ngoài vàthời hạn công khai report tài bao gồm

Việc công khai report tài chủ yếu đượcthực hiện tại theo những hình thức:

- thi công ấn phẩm;

- thông báo bằng văn bản;

- Niêm yết;

- Các hình thức khác theo phép tắc củapháp luật.

Đối với doanh nghiệp nhỏ dại và vừalà doanh nghiệp bốn nhân và doanh nghiệp hợp danh bắt buộc công khai report tài chínhnăm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm; đối với cácdoanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa không giống thời hạn công khai báo cáo tài chính chậm độc nhất là120 ngày.

7. Bảo quản,lưu trữ tài liệu kế toán tài chính

7.1. Nhiều loại tài liệu kếtoán doanh nghiệp nhỏ dại và vừa yêu cầu lưu trữ, gồm:

- bệnh từ kế toán;

- Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổnghợp;

- report tài chính, report kế toánquản trị;

- Tài liệu khác có tương quan đến kếtoán như: những loại thích hợp đồng; Quyết định bổ sung cập nhật vốn từ bỏ lợi nhuận, bày bán cácquỹ từ lợi nhuận; quyết định miễn bớt thuế, hoàn thuế, truy nã thu thuế; Báo cáokết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu tương quan đến kiểm tra, thanhtra, kiểm toán; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, sápnhập, hoàn thành hoạt động, đưa đổi hình thức sở hữu; Biên phiên bản tiêu huỷ tàiliệu kế toán và những tài liệu khác có tương quan đến kế toán.

7.2. Bảo quản, lưutrữ tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán đề xuất được doanhnghiệp bé dại và vừa bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Bạn làmkế toán gồm trách nhiệm bảo vệ tài liệu kế toán của bản thân trong quy trình sửdụng.

Tài liệu kế toánlưu trữ buộc phải là bạn dạng chính theo phép tắc của pháp luật cho từng nhiều loại tài liệu kếtoán. Trường hợp tài liệu kế toán bị lâm thời giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷhoại thì phải bao gồm biên phiên bản kèm theo bạn dạng sao chụp tài liệu bị trợ thời giữ, bị tịchthu, bị mất hoặc bị huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ gồm một bạn dạng chínhnhưng rất cần phải lưu trữ ở cả hai nơi thì 1 trong các hai khu vực được tàng trữ bảnchứng tự sao chụp. Hội chứng từ kế toán tài chính sao chụp để lưu trữ phải được chụp trường đoản cú bảnchính cùng phải bao gồm chữ ký kết và dấu chứng thực của đơn vị chức năng lưu bản chính.

Giám đốc doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa chịutrách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán về sự việc an toàn, không thiếu thốn vàhợp pháp của tư liệu kế toán.

Tài liệu kế toán chuyển vào lưu trữ phảiđầy đủ, gồm hệ thống, đề nghị phân loại, sắp xếp thành từng cỗ hồ sơ riêng theo thứtự thời gian phát sinh với theo kỳ kế toán năm.

7.3. Nơi tàng trữ tàiliệu kế toán

Tài liệu kế toán của bạn nàođược lưu trữ tại kho của chúng ta đó. Kho lưu trữ phải có khá đầy đủ thiết bịbảo quản với điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong quy trình lưu trữ theo quyđịnh của pháp luật. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể thuê tổ chức lưu trữ thựchiện tàng trữ tài liệu kế toán trên cửa hàng hợp đồng ký kết kết giữa những bên.

Tài liệu kế toán của công ty nhỏvà vừa giải thể, phá sản bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đangcòn trong thời hạn lưu trữ và tư liệu kế toán tương quan đến việc giải thể, phásản được tàng trữ tại vị trí theo quyết định của giám đốc doanh nghiệp.

Tài liệu kế toán của các kỳ kế toánnăm đang còn trong thời hạn lưu lại trữ của các doanh nghiệp được chia, tách bóc thànhhai hay những doanh nghiệp mới được cách xử lý theo chính sách sau: ví như tài liệu kếtoán phân chia được cho đơn vị chức năng kế toán mới thì phân loại và lưu trữ tại doanhnghiệp mới; nếu như tài liệu kế toán không phân loại được thì tàng trữ tại đơn vị chức năng kếtoán bị chia hoặc bị bóc hoặc tàng trữ tại chỗ theo quyết định của ban ngành cóthẩm quyền quyết định chia, bóc doanh nghiệp. Tài liệu kế toán tương quan đếnchia, bóc thì tàng trữ tại những doanh nghiệp bắt đầu chia, tách.

Tài liệu kế toán của các kỳ kế toánnăm vẫn đang còn trong thời hạn lưu trữ và tư liệu kế toán tương quan đến sáp nhậpcác doanh nghiệp nhỏ dại và vừa thì lưu trữ tại công ty lớn nhận sáp nhập.

7.4. Thời hạn lưu lại trữtài liệu kế toán

7.4.1.Tài liệu kế toán nên lưu trữtối thiểu 5 năm, gồm:

- tài liệu kế toán cần sử dụng cho quản ngại lý, điềuhành thường xuyên của doanh nghiệp, không thực hiện trực tiếp để ghi sổ kế toánvà lập báo cáo tài chính, như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuấtkho không lưu trong tập tài liệu kế toán trong phòng Kế toán.

- Tài liệu kế toán tài chính khác dùng cho quảnlý, quản lý điều hành và triệu chứng từ kế toán khác ko trực tiếp ghi sổ kế toán với lậpbáo cáo tài chính.

7.4.2. Tư liệu kế toán đề nghị lưu trữtối thiểu 10 năm, gồm:

- triệu chứng từ kế toán áp dụng trực tiếpđể ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng thích hợp chitiết, các sổ kế toán đưa ra tiết, các sổ kế toán tổng hợp, report tài chính nămcủa đơn vị chức năng kế toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán và tài liệu khác bao gồm liênquan đến ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, trong các số ấy có báo cáo kiểm toánvà báo cáo kiểm tra kế toán.

- tư liệu kế toán tương quan đến thanhlý gia tài cố định.

- Tài liệu kế toán về quá trình đầutư, bao gồm tài liệu kế toán của những kỳ kế toán tài chính năm với tài liệu kế toán về Báocáo quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án hoàn thành.

- tài liệu kế toán liên quan đến thànhlập, chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi bề ngoài sở hữu, giải thể,chấm xong hoạt động, phá sản đơn vị chức năng kế toán.

7.4.3. Tư liệu kế toán nên lưu trữvĩnh viễn chính sách như sau:

- Tài liệu kế toán được lưu trữ vĩnhviễn là những tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về gớm tế,an ninh, quốc phòng. Việc xác minh tài liệu kế toán tàng trữ vĩnh viễn vì ngườiđại diện theo pháp luật của người tiêu dùng quyết định địa thế căn cứ vào tính sử liệu vàý nghĩa lâu hơn của tài liệu, tin tức để đưa ra quyết định cho từng trường thích hợp cụthể với giao cho phần tử kế toán hoặc phần tử khác tàng trữ dưới bề ngoài bảngốc hoặc vẻ ngoài khác;

- Thời hạn tàng trữ vĩnh viễn đề nghị làthời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán bị huỷ hoại từ nhiênhoặc được tiêu huỷ theo quyết định của người thay mặt theo pháp luật của 1-1 vịkế toán.

7.5. Thời gian tínhthời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đốivới tài liệu dụng cụ tại điểm 7.4 của phần luật pháp chung đưa ra quyết định này đượctính từ ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm.

8- Kế toántrưởng

8.1. Sắp xếp kế toántrưởng

Doanh nghiệp nhỏvà vừa đều sắp xếp người làm cho kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Lúc thành lậpdoanh nghiệp nhỏ dại và vừa phải sắp xếp ngay tín đồ làm kế toán trưởng hoặc phụtrách kế toán. Trường phù hợp khuyết kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán thìngười bao gồm thẩm quyền phải chỉ định ngay kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kếtoán mới. Doanh nghiệp rất có thể bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng, hoặc phụ trách kế toánhoặc thuê kế toán trưởng.

Khi đổi khác kế toán trưởng hoặc phụtrách kế toán, người thay mặt đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán cần tổ chứcbàn giao quá trình và tư liệu kế toán thân kế toán trưởng hoặc phụ trách kếtoán cũ với kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính mới, đồng thời thông báo chocác phần tử có tương quan trong đơn vị và cho bank nơi mở tài khoản giaodịch biết họ, tên và chủng loại chữ ký kết của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bắt đầu .Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về quá trình làm của bản thân mình kể từ ngày nhậnbàn giao công việc. Kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính cũ vẫn đề nghị chịutrách nhiệm về tính chất chính xác, đầy đủ, khả quan của thông tin, tư liệu kếtoán trong thời gian mình phụ trách.

8.2. Tiêu chuẩn chỉnh và điềukiện của kế toán tài chính trưởng

Người được sắp xếp làm kế toán trưởngdoanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêmkhiết; tất cả ý thức chấp hành pháp luật; chuyênmôn, nhiệm vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên với có thời gian công tácthực tế về kế toán tối thiểu là cha năm.

Người được bố trí làm kế toán trưởngdoanh nghiệp nhỏ dại và vừa đề xuất có những điều kiện sau đây:

- ko thuộc các đối tượng người sử dụng không đượclàm kế toán pháp luật tại Điều 51 của phép tắc Kế toán;

- Đã qua lớp tu dưỡng kế toán trưởngvà được cấp chứng từ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của bộ Tàichính.

8.3. Thuê làm kếtoán, thuê có tác dụng kế toán trưởng

- Doanh nghiệp bé dại và vừa được thuêdoanh nghiệp thương mại & dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toánlàm kế toán hoặc có tác dụng kế toán trưởng.

- fan được thuê làm kế toán, thuêlàm kế toán trưởng phải đảm bảo an toàn những tiêu chuẩn nghề nghiệp cách thức tại những Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của giải pháp Kế toán và những văn bảnhướng dẫn thi hành lao lý Kế toán.

- người được thuê làm kế toán trưởngphải tất cả đủ những điều kiện:

+ Có chứng từ hành nghề kế toán theoquy định tại Điều 57 của phép tắc Kế toán;

+ có chứng chỉbồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của bộ Tài chính;

+ có đăng ký sale dịch vụ kếtoán hoặc có đk hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán.

- fan được thuê làm cho kế toán gồm tráchnhiệm cùng quyền của fan làm kế toán chế độ tại khoản 2, khoản3 Điều 50 của mức sử dụng Kế toán. Người được thuê có tác dụng kế toán trưởng tất cả tráchnhiệm cùng quyền của kế toán tài chính trưởng khí cụ tại Điều 54 của LuậtKế toán.

- Người thay mặt theo lao lý củađơn vị kế toán tài chính phải phụ trách về bài toán thuê làm cho kế toán, thuê có tác dụng kế toántrưởng.

Phần thứ hai:

HỆTHỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNHCHUNG

1- thông tin tài khoản kế toán dùng để làm phân loạivà khối hệ thống hoá những nghiệp vụ ghê tế, tài chính theo ngôn từ kinh tế.

Hệ thống tài khoản kế toán doanhnghiệp nhỏ tuổi và vừa bao hàm các tài khoản cấp 1, thông tin tài khoản cấp 2, thông tin tài khoản trongBảng phẳng phiu kế toán và tài khoản ngoài Bảng bằng vận kế toán theo quy địnhtrong chế độ kế toán này.

2- những doanh nghiệp có quy mô nhỏ tuổi vàvừa địa thế căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán nguyên tắc trong cơ chế kế toán doanhnghiệp bé dại và vừa, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá khối hệ thống tài khoảnkế toán tương xứng với điểm sáng sản xuất, khiếp doanh, yêu thương cầu thống trị của từng đơnvị, tuy nhiên phải tương xứng với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của cáctài khoản tổng thích hợp tương ứng.

3- Trường hòa hợp doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừacần bổ sung Tài khoản cấp cho 1 hoặc sửa đổi thông tin tài khoản cấp 1, cấp cho 2 vào hệ thốngtài khoản kế toán do bộ Tài chính quy định về tên, ký hiệu, câu chữ và phươngpháp hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuậnbằng văn phiên bản của bộ Tài chính trước lúc thực hiện.

4- các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm thểmở thêm tài khoản cấp 2 và thông tin tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không tồn tại quiđịnh tài khoản cấp 2, thông tin tài khoản cấp 3 tại Danh mục hệ thống tài khoản kế toándoanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa đã nguyên lý trong ra quyết định này nhằm ship hàng yêu cầuquản lý của công ty mà chưa hẳn đề nghị cỗ Tài chính chấp thuận.

II - DANH MỤCHỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

1

2

3

4

5

6

LOẠI TÀI KHOẢN 1

TÀI SẢN NGẮN HẠN

1

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

2

112

Tiền giữ hộ Ngân hàng

Chi máu theo

1121

Tiền Việt Nam

từng ngân hàng

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

3

121

Đầu tứ tài chính thời gian ngắn

4

131

Phải thu của khách hàng hàng

Chi huyết theo từng khách hàng hàng

5

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hoá, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

6

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

1388

Phải thu khác

7

141

Tạm ứng

Chi tiết theo đối tượng

8

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

9

152

Nguyên liệu, vật dụng liệu

Chi ngày tiết theo yêu mong quản lý

10

153

Công cụ, dụng cụ

Chi tiết theo yêu mong quản lý

11

154

Chi mức giá sản xuất, marketing dở dang

Chi huyết theo yêu ước quản lý

12

155

Thành phẩm

Chi huyết theo yêu mong quản lý

13

156

Hàng hoá

Chi máu theo yêu mong quản lý

14

157

Hàng nhờ cất hộ đi bán

Chi máu theo yêu ước quản lý

15

159

Các khoản dự phòng

1591

Dự phòng giảm ngay đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

1592

Dự phòng nên thu cực nhọc đòi

1593

Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

16

211

Tài sản cầm định

2111

TSCĐ hữu hình

2112

TSCĐ thuê tài chính

2113

TSCĐ vô hình

17

214

Hao mòn TSCĐ

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ mướn tài chính

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình dung

2147

Hao mòn bđs đầu tư

18

217

Bất cồn sản đầu tư

19

221

Đầu tư tài chủ yếu dài hạn

2212

Vốn góp liên doanh

2213

Đầu bốn vào công ty liên kết

2218

Đầu bốn tài chủ yếu dài hạn khác

20

229

Dự phòng giảm giá đầu bốn tài chính dài hạn

21

241

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

2411

Mua tìm TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

2413

Sửa chữa khủng TSCĐ

22

242

Chi giá tiền trả trước nhiều năm hạn

23

244

Ký quỹ, ký cược lâu năm hạn

LOẠI TÀI KHOẢN 3

NỢ PHẢI TRẢ

24

311

Vay ngắn hạn

25

315

Nợ lâu năm hạn cho hạn trả

26

331

Phải trả cho những người bán

Chi ngày tiết theo đối tượng

27

333

Thuế và những khoản buộc phải nộp công ty nước

3331

Thuế giá chỉ trị gia tăng phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ quánh biệt

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế đơn vị đất, tiền mướn đất

3338

Các một số loại thuế khác

3339

Phí, lệ giá tiền và những khoản phải nộp khác

28

334

Phải trả người lao động

29

335

Chi phí đề nghị trả

30

338

Phải trả, bắt buộc nộp khác

3381

Tài sản thừa đợi giải quyết

3382

Kinh mức giá công đoàn

3383

Bảo hiểm buôn bản hội

3384

Bảo hiểm y tế

3386

Nhận cam kết quỹ, cam kết cược ngắn hạn

3387

Doanh thu không thực hiện

3388

Phải trả, nên nộp khác

31

341

Vay, nợ lâu năm hạn

3411

Vay lâu năm hạn

3412

Nợ dài hạn

3413

Trái phiếu phạt hành

34131

Mệnh giá chỉ trái phiếu

34132

Chiết khấu trái phiếu

34133

Phụ trội trái phiếu

3414

Nhận ký quỹ, cam kết cược dài hạn

32

351

Quỹ dự trữ trợ cung cấp mất việc làm

33

352

Dự phòng bắt buộc trả

LOẠI TÀI KHOẢN 4

VỐN CHỦ SỞ HỮU

34

411

Nguồn vốn gớm doanh

4111

Vốn chi tiêu của chủ cài

4112

Thặng dư vốn cổ phần

(Công ty cổ phần)

4118

Vốn khác

35

413

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

36

418

Các quỹ ở trong vốn công ty sở hữu

37

419

Cổ phiếu quỹ

(Công ty cổ phần)

38

421

Lợi nhuận không phân phối

4211

Lợi nhuận chưa trưng bày năm trước

4212

Lợi nhuận chưa trưng bày năm nay

39

431

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4311

Quỹ khen thưởng

4312

Quỹ phúc lợi

LOẠI TÀI KHOẢN 5

DOANH THU

40

511

Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

5111

Doanh thu bán sản phẩm hoá

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

Chi máu theo yêu ước quản lý

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118

Doanh thu khác

41

515

Doanh thu chuyển động tài chính

42

521

Các khoản bớt trừ doanh thu

5211

Chiết khấu yêu đương mại

5212

Hàng buôn bán bị trả lại

5213

Giảm giá bán hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH

43

611

Mua hàng

Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ

44

631

Giá thành sản xuất

Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ

45

632

Giá vốn sản phẩm bán

46

635

Chi phí tài chính

47

642

Chi phí cai quản kinh doanh

6421

Chi phí chào bán hàng

6422

Chi phí thống trị doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN 7

THU NHẬP KHÁC

48

711

Thu nhập khác

Chi huyết theo hoạt động

LOẠI TÀI KHOẢN 8

CHI PHÍ KHÁC

49

811

Chi giá thành khác

Chi tiết theo hoạt động

50

821

Chi chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH

51

911

Xác định công dụng kinh doanh

LOẠI TÀI KHOẢN 0

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

1

001

Tài sản mướn ngoài

2

002

Vật tư, hàng hoá thừa nhận giữ hộ, nhận tối ưu

Chi tiết theo yêu thương

3

003

Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký kết gửi, ký cược

cầu quản lý

4

004

Nợ cực nhọc đòi đã xử lý

5

007

Ngoại tệ các loại

Phần thứ ba:

HỆTHỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Mục đích của việclập report tài chính

Hệ thống report tài chính vận dụng chocác doanh nghiệp bé dại và vừa mới được lập với mục đích sau:

(1) Tổng thích hợp và trình bày một cáchtổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanhnghiệp, thực trạng và kết quả chuyển động sản xuất, sale của doanh nghiệptrong một năm tài chính.

(2) cung ứng các tin tức kinh tế,tài chính hầu hết cho việc review tình hình cùng kết quả hoạt động của doanhnghiệp, đánh giá tình hình tài chính của người tiêu dùng trong năm tài chủ yếu đãqua với những dự kiến trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài đó là căn cứquan trọng mang đến việc đặt ra những ra quyết định về quản lí lý, điều hành sản xuất, kinhdoanh hoặc đầu tư vào những doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, công ty sở hữu,các đơn vị đầu tư, những chủ nợ bây giờ và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cungcấp thông tin giao hàng yêu cầu cai quản vĩ mô của phòng nước.

2. Đối tượng áp dụng

Hệ thống report tài bao gồm nămđược áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tất cả quy mô nhỏ và vừa thuộc gần như lĩnhvực, hầu hết thành phần kinh tế tài chính trong toàn quốc là công ty trách nhiệm hữu hạn, côngty cổ phần, doanh nghiệp hợp danh với doanh nghiệp tứ nhân. Những hợp tác làng cũng ápdụng Hệ thống báo cáo tài chủ yếu năm hiện tượng tại chính sách kế toán này.

Việc lập cùng trình bày báo cáo tàichính của những doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ dại và vừa thuộc nghành nghề dịch vụ đặc thù tuân thủtheo pháp luật tại chính sách kế toán do bộ Tài chính phát hành hoặc đồng ý chongành ban hành.

3. Khối hệ thống báo cáotài chính của doanh nghiệp nhỏ dại và vừa

(1) report tàichính quy định cho những doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa gồm những:

1.1. Báo cáo bắt buộc

- Bảng phẳng phiu kế toán: mẫu số B 01 -DNN

- báo cáo Kết quả chuyển động kinhdoanh: mẫu số B 02 - DNN

- phiên bản Thuyết minh báo cáo tài chính:Mẫu số B 09 - DNN

Báo cáo tài bao gồm gửi mang đến cơ quan lại thuếphải lập với gửi thêm phụ biểu sau:

- Bảng cân đối tài khoản: mẫu số F 01-DNN

1.2. Report khôngbắt buộc nhưng mà khuyến khích lập:

- báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền tệ: mẫu sốB03-DNN

Ngoài ra, để ship hàng yêu mong quản lý,chỉ đạo, điều hành vận động sản xuất, ghê doanh, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lậpthêm các report tài chính chi tiết khác.

(2) báo cáo tài bao gồm quy địnhcho các Hợp tác buôn bản

- Bảng phẳng phiu tài khoản: mẫu mã số B01 –DNN/HTX

- report Kết quả vận động kinhdoanh: mẫu số B02 – DNN

- bản Thuyết minh báo cáo tài chính:Mẫu số B09 – DNN/HTX

(3) Nội dung,phương pháp tính toán, vẻ ngoài trình bày các chỉ tiêu vào từng report quyđịnh trong chính sách này được vận dụng thống nhất cho những doanh nghiệp nhỏ dại và vừathuộc đối tượng người tiêu dùng áp dụng hệ thống báo cáo tài bao gồm này.

Trong quy trình áp dụng, giả dụ thấy cầnthiết, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể bổ sung, các chỉ tiêu cho tương xứng với từng lĩnhvực chuyển động và yêu thương cầu thống trị của doanh nghiệp; ngôi trường hợp bao gồm sửa đổi thìphải được bộ Tài chính thuận tình bằng văn bản trước khi thực hiện.

4. Trách nhiệm, thờihạn lập cùng gửi báo cáo tài chính

(1) Trách nhiệm, thờihạn lập và gửi báo cáo tài chính:

a. Toàn bộ các doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừathuộc đối tượng người sử dụng áp dụng hệ thống report tài bao gồm này phải lập và gửi báo cáotài chủ yếu năm theo như đúng quy định của chính sách này.

c. Đối với doanh nghiệp tứ nhân vàcông ty vừa lòng danh, thời hạn gửi báo cáo tài bao gồm năm chậm nhất là 30 ngày đề cập từngày xong năm tài chính.

Các doanh nghiệp có thể lập báo cáotài chủ yếu hàng tháng, quý để giao hàng yêu cầu làm chủ và điều hành chuyển động sảnxuất, sale của doanh nghiệp.

(2) nơi nhậnbáo cáo tài chủ yếu năm được vẻ ngoài như sau:

Nơi nhận report tài chính

Loại hình doanh nghiệp

Cơ quan tiền Thuế

Cơ quan đk kinh doanh

Cơ quan tiền Thống kê

Hợp tác xóm

x

x

x

x

x

II. DANH MỤC VÀ BIỂUMẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPNHỎ VÀ VỪA

Bảng bằng vận kếtoán- mẫu số B01-DNN

Bảng bằng vận tài khoản- chủng loại số F01-DNN

Báo cáo Kết quả chuyển động kinhdoanh - chủng loại số B02-DNN

Báo cáo Lưu gửi tiềntệ- mẫu mã số B03-DNN

Bản Thuyết minh báo cáo tàichính- mẫu số B09-DNN

B. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

1. Bảng bằng phẳng Tài khoản- mẫu số B01-DNN/HTX

2. Report Kết quả vận động kinhdoanh - Mẫusố B02-DNN

3. Phiên bản Thuyết minh báo cáo tàichính- chủng loại số B09-DNN/HTX

C. MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng Cânđối kế toán

Đơn vị:...................

Mẫu số B 01 - DNN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tạingày......tháng ... Năm ....

Đơn vịtính:.............

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

C

1

2

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

100

I. Chi phí và các khoản tương tự tiền

110

(III.01)

II. Đầu bốn tài chủ yếu ngắn hạn

120

(III.05)

1. Đầu tứ tài chủ yếu ngắn hạn