Trường hợp nào được thanh toán lương dạy thêm giờ?

      128

Điều chỉnh nấc tiền lương dạy thêm giờ

So cùng với cách làm cũ, số tuần giành riêng cho huấn luyện và giảng dạy của giáo viên vẫn giảm xuống còn 22.5 tuần.

Bạn đang xem: Trường hợp nào được thanh toán lương dạy thêm giờ?

Dường như, thầy giáo vào thời hạn test vấn đề, gia sư hòa hợp đồng không thể được hưởng chi phí lương dạy thêm giờ đồng hồ như trước đó.Nội dung bên trên được pháp luật tại Thông bốn 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chính sách trả lương dạy thêm tiếng đối với đơn vị giáo trong những cửa hàng giáo dục công lập.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ----------------

Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

TP Hà Nội, ngày 08 mon 03 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁOTRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương so với cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước mức sử dụng chức năng, trọng trách, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CPngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định tính năng, trọng trách, quyền hạncùng tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Căn cđọng Nghị định số 118/2008/NĐ-CPngày 27 mon 1một năm 2008 của Chính phủ phương tiện tính năng, trọng trách, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo,Sở trưởng Bộ Nội vụ cùng Sở trưởng Sở Tài chủ yếu ban hành Thông tư liên tịch hướngdẫn thực hiện chế độ trả lương dạy dỗ thêm giờ so với đơn vị giáo trong những cơ sởgiáo dục công lập,

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ liên tịch này chỉ dẫn chếđộ trả lương dạy dỗ thêm giờ đối với công ty giáo trong các đại lý dạy dỗ công lập,gồm những: các đại lý dạy dỗ thiếu nhi, đại lý dạy dỗ diện tích lớn, cửa hàng dạy dỗ nghềnghiệp, cơ sở dạy dỗ ĐH với cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng của Bộ, cơ quanngang Sở, ban ngành nằm trong nhà nước, Trường Chính trị tỉnh giấc, thị thành trực thuộcTrung ương được Nhà nước cung cấp kinh phí chuyển động (bao gồm thu nhập từ ngân sáchbên nước cung cấp cùng các nguồn thu sự nghiệp theo nguyên tắc của pháp luật).

2. Đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cả bên giáo có tác dụng côngtác quản lý, kiêm nhiệm công tác làm việc Đảng, đoàn thể hoặc được cắt cử làm cho nhiệm vụtổng phú trách Đội) thuộc danh sách trả lương được cơ sở tất cả thẩm quyền phêchăm chú, đã trực tiếp huấn luyện trong số các đại lý dạy dỗ công lập;

b) Nhà giáo thuộc list trả lươngđược cơ quan có thđộ ẩm quyền phê chăm sóc, vẫn làm cho công tác lý giải thực hành tạinhững xưởng ngôi trường, trạm, trại, phòng thể nghiệm trong các cửa hàng dạy dỗ công lập;đang trực tiếp làm trọng trách khuyên bảo thực hành bên trên tàu huấn luyện và đào tạo.

Điều 2. Điều kiệnáp dụng

1. Đối tượng chính sách trên Khoản 2 Điều1 Thông tư liên tịch này, được hưởng chi phí lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ khi đã có xếplương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.. ngày 14 mon 1hai năm 2004 của Chính phủvề chế độ tiền lương đối với cán cỗ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũtrang, xong trách nhiệm giảng dạy, những trọng trách công tác làm việc khác theo chế độthao tác làm việc của nhà giáo chế độ trên những văn uống phiên bản sau:

a) Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày24 mon 3 năm 2005 của Thủ tướng mạo nhà nước về chính sách, cơ chế đối với cán bộĐoàn Thanh hao niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên đất nước hình chữ S, Hội Liên hiệpThanh niên đất nước hình chữ S trong những ngôi trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,dạy dỗ nghề và trung học tập phổ thông (Gọi tắt là Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg);

b) Thông bốn số 48/2011/TT-BGDĐT ngày25 mon 10 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo ra phát hành phương pháp cơ chế làm việcđối với giáo viên mầm non (Gọi tắt là Thông bốn số 48/2011/TT-BGDĐT);

c) Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày21 mon 10 năm 2009 của Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành phát hành hình thức về cơ chế làmviệc đối với cô giáo đa dạng (Hotline tắt là Thông bốn số 28/2009/TT-BGDĐT);

d) Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐTngày 24 mon 5 năm 2007 của Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên ban hành quy địnhcơ chế công tác làm việc giáo viên giảng dạy trung cấp cho chuyên nghiệp hóa (Call tắt là Quyết địnhsố 18/2007/QĐ-BGDĐT);

đ) Thông bốn số 09/2008/TT-BLĐTBXHngày 27 tháng 06 năm 2008 của Sở Lao động-Thương binc với Xã hội lý giải chế độthao tác làm việc của cô giáo dạy nghề (Gọi tắt là Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH);

e) Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐTngày 28 tháng 11 năm 2008 của Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo phát hành quy địnhchế độ làm việc so với giáo viên (call tắt là Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT);

f) Thông tứ số 36/2010/TT-BGDĐT ngày15 tháng 1hai năm 2010 của Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tác về vấn đề sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một sốĐiều của Quy định chính sách thao tác làm việc so với giáo viên ban hành tất nhiên Quyết địnhsố 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 mon 11 năm 2008 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đàochế tạo ra (gọi tắt là Thông bốn số 36/2010/TT-BGDĐT);

g) Thông tư liên tịch số06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 mon 06 năm 2011 của Sở Nội vụ với Bộ Giáo dụccùng Đào tạo mức sử dụng tiêu chuẩn, trách nhiệm, chế độ làm việc, chính sách đối vớigiảng viên tại cơ sở huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng của Sở, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộcnhà nước, Trường Chính trị thức giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương (Call tắt làThông bốn liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT);

h) Thông tứ số 18/2012/TT-BGDĐT ngày301/05 năm 2012 của Sở Giáo dục với Đào sinh sản cách thức chế độ thao tác làm việc đối vớigiáo viên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật, sư phạm âm thanh, sư phạm thẩm mỹ (Gọi tắt làThông bốn số 18/2012/TT-BGDĐT).

2. Lúc các văn uống bạn dạng nêu tại Khoản 1 Điềunày được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa thì ĐK áp dụng phép tắc tại Khoản1 Vấn đề này và cách tính tiền lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ trên Điều 4 Thông tứ liên tịchnày được tiến hành theo các mức sử dụng sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa.

Điều 3. Nguyên tắctính trả tiền lương dạy dỗ thêm giờ

1. Tiền lương của một mon làm căn cứtính trả tiền lương dạy thêm tiếng trong phòng giáo, bao gồm: nấc lương theo ngạch men, bậchiện tại hưởng, những khoản prúc cung cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu giữ (nếu như có).

2. Định nấc giờ dạy/năm đối với giáoviên mầm non; định nấc ngày tiết dạy/ năm học so với cô giáo phổ thông; định mứcgiờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp siêng nghiệp; tiêu chuẩn chỉnh giờgiảng/năm học tập so với gia sư, giảng viên dạy dỗ nghề; định nút giờ đồng hồ chuẩn chỉnh giảngdạy/năm đối với giảng viên các đại lý dạy dỗ ĐH, đại lý đào tạo, bồi dưỡng củaSở, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc Chính phủ, Trường Chính trị thức giấc, thành phốtrực ở trong Trung ương được Hotline bình thường là định mức giờ đồng hồ dạy/năm.

Xem thêm: Người Lớn Sốt Cao Trên 39 Độ, Sốt Cao Lên Đến 39 Độ Ở Người Lớn

3. Năm học nguyên lý trên Thông tư liêntịch này được xem từ tháng 7 thời gian trước đến khi hết mon 6 của năm liền kề.

4. Đối với bên giáo công tác làm việc sinh hoạt các cơssống giáo dục công lập có không ít cấp học tập, chuyên môn nghề được áp dụng định mức giờdạy/năm hiện tượng cho cung cấp học, chuyên môn nghề tối đa nhưng mà bên giáo đó trực tiếptsi gia huấn luyện và giảng dạy theo sự phân công của tín đồ đứng đầu tư mạnh ssinh sống giáo dục.

5. Việc lập dự toán thù, tkhô giòn toán thù, quyếttân oán kinh phí đầu tư tiền lương dạy thêm giờ đồng hồ tiến hành theo chế độ của Luật Ngânsách nhà nước. Trung tâm dạy dỗ công lập phương pháp trên Khoản 1 Điều 1 của Thông tưliên tịch này, căn cứ ĐK rõ ràng của từng đơn vị nhằm tiến hành tkhô giòn toánhoặc tạm bợ ứng chi phí lương dạy dỗ thêm tiếng theo tháng hoặc theo học tập kỳ đến phù hợp.

6. Chỉ thanh khô tân oán chi phí lương dạy dỗ thêmtiếng sinh hoạt đơn vị hoặc bộ môn thiếu thốn con số công ty giáo vị cấp cho bao gồm thẩm quyền phê để ý.Đơn vị hoặc cỗ môn đầy đủ bên giáo thì chỉ được thanh hao tân oán tiền lương dạythêm tiếng Khi bao gồm nhà giáo nghỉ ngơi nhỏ xíu, ngủ thai sản theo phép tắc của Luật Bảo hiểmlàng hội hoặc tới trường tập, bồi dưỡng, tsay đắm gia đoàn khám nghiệm, tkhô hanh tra cùng thamgia phần lớn các bước khác (dưới đây call chung là đi làm việc trọng trách khác) bởi cấp cóthđộ ẩm quyền cắt cử, điều hễ nên sắp xếp nhà giáo không giống dạy gắng.

7. Thời gian ko trực tiếp tsi mê giađào tạo dẫu vậy được xem kết thúc đầy đủ số giờ huấn luyện với được tính vào giờ dạyquy thay đổi, gồm những: thời hạn nghỉ ngơi tí hon, nghỉ ngơi tnhì sản theo điều khoản của Luật Bảohiểm xóm hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp gồm thẩm quyền phân công, điềuđụng.

8. Số tiếng dạy dỗ thêm được xem trả tiềnlương dạy thêm tiếng theo lao lý trên Thông bốn liên tịch này không quá số giờcó tác dụng thêm theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 4. Cách tínhtiền lương dạy dỗ thêm giờ

1. Công thức tính tiền lương dạy dỗ thêmgiờ:

a) Tiền lương dạy dỗ thêm giờ/năm học =thời gian dạy thêm/năm học tập x Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy thêm;

b) Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy dỗ thêm = Tiềnlương 01 giờ đồng hồ dạy dỗ x 150%;

c) Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy:

- Đối với giáo viên cửa hàng giáo dục mầmnon, cửa hàng giáo dục ít nhiều, trường trung cấp cho bài bản cùng giáo viên, giảngviên cửa hàng dạy nghề: