Thông tư 92/2015/tt-btc download

      238

Hướng dẫn mới về Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Bộ Tài thiết yếu vừa phát hành Thông tứ 92/2015/TT-BTC phía dẫn new về thuế. Theo đó:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 92/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 mon 06 năm 2015

THÔNG TƯ

Căn cứ phép tắc Thuế thu nhập cá thể số 04/2007/QH12ngày 21 mon 11 năm 2007; và vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của phương tiện Thuếthu nhập cá thể số 26/2012/QH13 ngày 22 mon 11 năm 2012;

Căn cứ Luật làm chủ thuế số 78/2006/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2006; và điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quảnlý thuế số 21/2012/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ giải pháp sửa đổi, bổ sung một số điềucủa những Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều khoản thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12ngày 03 mon 6 năm 2008 đã làm được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo phương pháp thuếgiá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 mon 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày27 tháng 6 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều của công cụ Thuếthu nhập cá thể và giải pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của công cụ Thuế thu nhập cánhân;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 7 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của LuậtQuản lý thuế và giải pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật làm chủ thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12 mon 02 năm 2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành cách thức sửa đổi, bổsung một vài điều của những Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cácNghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 mon 12 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành mộtsố điều của lao lý thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày23 tháng 12 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức triển khai Bộ Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế;

Bộ trưởng cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn sửađổi, bổ sung cập nhật một số câu chữ như sau:

Chương I

CHÍNHSÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓHOẠT ĐỘNG gớm DOANH

Điều 1. Bạn nộp thuế

1. Fan nộp thuế theo phía dẫn tạiChương I Thông bốn này là cá nhân cư trú bao hàm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ giađình có hoạt động sản xuất, sale hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ các lĩnhvực, ngành nghề sản xuất, sale theo nguyên lý của pháp luật (sau trên đây gọilà cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, khiếp doanh bao gồm cảmột số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnhvực, ngành nghề được cấp thủ tục phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo phép tắc của phápluật.

Bạn đang xem: Thông tư 92/2015/tt-btc download

b) Làm cửa hàng đại lý bán đúng giá so với đạilý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cung cấp của cá thể trực tiếp ký hợp đồngvới công ty xổ số con kiến thiết, công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đacấp.

c) hòa hợp tác kinh doanh với tổ chức.

2. Fan nộp thuế nêu trên khoản 1 Điềunày không bao gồm cá nhân kinh doanh có lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trởxuống.

Điều 2. Phương pháptính thuế đối với cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá thể kinh doanh nộpthuế theo phươngpháp khoán(sauđây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh tất cả phát sinh doanh thu từkinh doanh hàng hóa, thương mại & dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất,kinh doanh trừ cá thể kinh doanh lý giải tại Điều 3, Điều 4 cùng Điều 5 Thông tưnày.

b) Đối với cá thể nộp thuế khoán thìmức lệch giá 100 triệu đồng/năm trở xuống nhằm xác định cá nhân không yêu cầu nộpthuế quý giá gia tăng, không hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân là lệch giá tínhthuế thu nhập cá nhân của năm.

Trường hợp cá thể nộp thuế khoán kinhdoanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong thời hạn dương lịch) gồm những: cá nhânmới ra ghê doanh; cá nhân kinh doanh tiếp tục theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉkinh doanh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhânkhông phải nộp thuế quý hiếm gia tăng, chưa phải nộp thuế thu nhập cá thể làdoanh thu tính thuế thu nhập cá thể của 1 năm (12 tháng); lệch giá tínhthuế thực tiễn để xác minh số thuế bắt buộc nộp trong thời hạn là lệch giá tương ứng vớisố tháng thực tiễn kinh doanh. Trường hợp cá thể nộp thuế khoán đã có được cơ quanthuế thông tin số thuế khoán yêu cầu nộp, nếu sale không trọn năm thì cánhân được sút thuế khoán phải nộp khớp ứng với số mon ngừng/nghỉ gớm doanhtrong năm.

Ví dụ 1: Ông A bắt đầu kinh doanh từtháng 4 năm 2015, và dự kiến có doanh thu khoán của 09 tháng thực tế kinh doanhlà 90 triệu đ (trung bình 10 triệu/tháng) thì lợi nhuận tương ứng của mộtnăm (12 tháng) là 120 triệu đ (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông A thuộcdiện bắt buộc nộp thuế quý giá gia tăng, đề nghị nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứngvới doanh thu thực tế vạc sinh từ tháng 4 năm 2015 là 90 triệu đồng.

Ví dụ 2: Bà B sẽ được phòng ban thuế thôngbáo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2015. Đến mon 10 năm 2015 Bà B ngừng/nghỉkinh doanh thì Bà B được giảm thuế khoán tương xứng với 03 tháng cuối năm 2015.

c) trường hợp cá thể kinh doanh theohình thức đội cá nhân, hộ mái ấm gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trởxuống nhằm xác định cá thể không buộc phải nộp thuế quý giá gia tăng, chưa hẳn nộpthuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy độc nhất trongnăm tính thuế.

Ví dụ 3: Hộ gia đình C được thành lậpbởi một tổ gồm 04 cá nhân. Năm 2015 Hộ gia đình C có doanh thu kinh doanh là180 triệu đ (>100 triệu đồng) thì Hộ gia đình C nằm trong diện đề xuất nộp thuếgiá trị giá tăng cùng thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu là 180 triệuđồng.

d) cá nhân kinh doanh là đối tượng người dùng khôngcư trú nhưng lại có địa điểm kinh doanh cố định và thắt chặt trên lãnh thổ vn thực hiệnkhai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng người sử dụng cư trú.

2. địa thế căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá thể nộp thuế khoán là doanh thutính thuế và phần trăm thuế tính trên doanh thu.

a) doanh thu tính thuế

a.1) lệch giá tính thuế quý giá giatăng và lợi nhuận tính thuế thu nhập cá thể là doanh thu bao gồm thuế (trườnghợp ở trong diện chịu thuế) của toàn cục tiền phân phối hàng, chi phí gia công, tiền hoahồng, tiền đáp ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế trường đoản cú các chuyển động sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán bao gồm sửdụng hóa solo của cơ sở thuế thì doanh thu tính thuế được địa thế căn cứ theodoanh thu khoán và lệch giá trên hóa đơn.

a.2) trường hợp cá nhân kinh doanh khôngxác định được lệch giá tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thìcơ quan liêu thuế bao gồm thẩm quyền ấn định lệch giá tính thuế khoán theo cơ chế của phápluật về làm chủ thuế.

b) xác suất thuế tính trên doanh thu

b.1) phần trăm thuế tính trên lệch giá gồmtỷ lệ thuế giá trị gia tăng và phần trăm thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từnglĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, hỗ trợ hàng hóa: tỷ lệthuế giá chỉ trị tăng thêm là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá thể là 0,5%.

- Dịch vụ, desgin không bao thầunguyên vật dụng liệu: phần trăm thuế giá trị gia tăng là 5%; phần trăm thuế thu nhập cá nhân cá nhânlà 2%.

- Sản xuất, vận tải, thương mại & dịch vụ có thêm vớihàng hóa, xây dựng gồm bao thầu nguyên đồ vật liệu: phần trăm thuế giá chỉ trị tăng thêm là3%; xác suất thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- chuyển động kinh doanh khác: tỷ lệ thuếgiá trị tăng thêm là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá thể là 1%.

b.2) cụ thể danh mục ngành nghề để ápdụng phần trăm thuế cực hiếm gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá thể theo phía dẫntại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tứ này.

b.3) ngôi trường hợp cá thể kinh doanh nhiềulĩnh vực, ngành nghề thì cá thể thực hiện khai cùng tính thuế theo tỷ lệ thuếtính trên lệch giá áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cánhân sale không xác định được lệch giá tính thuế của từng lĩnh vực,ngành nghề hoặc khẳng định không cân xứng với thực tế sale thì phòng ban thuếcó thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghềtheo nguyên lý của pháp luật về làm chủ thuế.

c) xác minh số thuế nên nộp

Số thuế GTGT đề nghị nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN đề xuất nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- doanh thu tính thuế giá trị giatăng vàdoanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo lý giải tại điểm a và điểm b.3, khoản2 Điều này.

- tỷ lệ thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ lệthuế thunhập cá nhân theohướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời điểm xác định lợi nhuận tínhthuế

d.1) Đối với lệch giá tính thuế khoánthì thời điểm cá thể thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đếnngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

d.2) Đối với cá thể kinh doanh nộp thuếkhoán new ra kinh doanh (không chuyển động từ đầu năm) hoặc cá nhân biến đổi quymô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm tiến hành việc xác định doanhthu tính thuế khoán của năm là trong tầm 10 ngày tính từ lúc ngày ban đầu kinh doanhhoặc ngày biến đổi quy mô, ngành nghề ghê doanh.

d.3) Đối với lệch giá theo hóa đơn thìthờiđiểm xác định lệch giá tính thuế tiến hành theo lý giải tại điểm d khoản 2 Điều3 Thông bốn này.

Điều 3. Phương pháptính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá thể kinh doanh nộp thuế theo từnglần phát sinh gồm: cá nhân cư trú tất cả phát sinh lợi nhuận kinh doanh ngoài lãnhthổ Việt Nam; cá thể kinh doanh không liên tục và ko có địa điểm kinhdoanh rứa định; cá nhân hợp tác marketing với tổ chức theo hiệ tượng xác địnhđược lợi nhuận kinh doanh của cá nhân.

Kinh doanh không liên tiếp được xácđịnh tùy theo đặc điểm vận động sản xuất, marketing của từng lĩnh vực, ngànhnghề với do cá nhân tự khẳng định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương phápkhoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông bốn này hoặc khai thuế theo từng lần phân phát sinhhướng dẫn tại Điều này.

Địa điểm tởm doanh thắt chặt và cố định là vị trí cánhân tiến hành chuyển động sản xuất, sale như: địa điểm giao dịch, cửahàng, cửa ngõ hiệu, nhà xưởng, công ty kho, bến, bãi, ...

b) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuếtheo từng lần tạo ra thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khôngphải nộp thuế quý hiếm gia tăng, chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng lệch giá từ gớm doanhtrong năm dương lịch.

Ví dụ 4: Năm 2015, Ông C phát sinh doanhthu tự 01 hòa hợp đồng với công ty X với cái giá trị vừa lòng đồng trong thời điểm là 40 triệuđồng và 01 đúng theo đồng với công ty Y với giá trị hợp đồng trong thời gian là 50 triệuđồng. Tổng mức hai đúng theo đồng trong thời hạn là 90 triệu đ (100 triệu). Như vậy, ông C đề nghị nộp thuế cực hiếm gia tăng, phảinộp thuế thu nhập cá nhân đối cùng với doanh thuphát sinh của tất cả 03 thích hợp đồng nêu bên trên là 110 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theotừng lần phát sinh là lợi nhuận tính thuế và xác suất thuế tính bên trên doanh thu.

a) lợi nhuận tính thuế

a.1) lệch giá tính thuế giá bán trịgia tăng và lệch giá tính thuế thu nhập cá thể là doanh thu bao gồm thuế(trường thích hợp thuộc diện chịu đựng thuế) của cục bộ tiền bán hàng, chi phí giacông, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được khẳng định theo vừa lòng đồng bánhàng, gia công, hoa hồng, dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội;các khoản bồi thường, phạt phạm luật hợp đồng (đối với lệch giá tính thuế các khoản thu nhập cánhân)mà cá thể kinh doanh được hưởng không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa thuđược tiền. Doanh thu tính thuế trong một số trong những trường thích hợp như sau:

a.1.1) doanh thu tính thuế so với hànghóa phân phối theo phương thức trả dần dần được khẳng định theo giá bán sản phẩm hóa trả tiềnmột lần không bao gồm tiền lãi trả chậm;

a.1.2) lệch giá tính thuế đối với hànghóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng kèm được khẳng định theo giá cả của sảnphẩm, hàng hóa, thương mại & dịch vụ cùng một số loại hoặc tương tự tại thời khắc trao đổi, biếutặng;

a.1.3) doanh thu tính thuế so với hoạtđộng gia công hàng hóa là chi phí thu từ hoạt động gia công bao gồm cả chi phí công,nhiên liệu, cồn lực, vật liệu phụ và ngân sách khác phục vụ cho câu hỏi gia cônghàng hóa;

a.1.4) lệch giá tính thuế đối với hoạtđộng vận tải là toàn bộ doanh thu cước chuyển động hành khách, sản phẩm hóa, hành lýphát sinh vào kỳ tính thuế;

a.1.5) doanh thu tính thuế đối với hoạtđộng xây dựng, lắp ráp là giá trị công trình, hạng mục dự án công trình hoặc khốilượng dự án công trình xây dựng, lắp ráp được nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao công trình, hạngmục công trình, cân nặng xây dựng, đính thêm đặt xong trong năm dương lịch.Trường vừa lòng xây dựng, lắp ráp không bao thầu nguyên vật dụng liệu, đồ vật móc, thiết bịthì lệch giá tính thuế không bao gồm giá trị nguyên đồ liệu, sản phẩm công nghệ móc, thiếtbị.

b) phần trăm thuế tính trêndoanh thu

Tỷ lệ thuế quý hiếm gia tăng, xác suất thuếthu nhập cá thể đối với cá thể nộp thuế từng lần phạt sinh vận dụng như đốivới cá thể kinh doanh nộp thuế theo cách thức khoán gợi ý tại điểm b khoản2 Điều 2 Thông tứ này.

c) xác định số thuế cần nộp

Số thuế GTGT nên nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN yêu cầu nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- lệch giá tính thuế quý giá gia tăngvà doanh thu tính thuế thuế thu nhập cá thể theo lí giải tại điểma khoản 2 Điều này

- phần trăm thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và tỷ lệthuế thunhập cá thể theohướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời khắc xác định lệch giá tínhthuế

- Đối cùng với hoạt động bán sản phẩm hóa là thờiđiểm chuyển nhượng bàn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sản phẩm & hàng hóa hoặc thời điểm lập hóađơn bán sản phẩm nếu thời điểm lập hóa đơn trước thời điểm bàn giao quyền sởhữu, quyền thực hiện hàng hóa.

- Đối với hoạt động vận tải, cung ứngdịch vụ là thời điểm xong xuôi việc cung ứng dịch vụ cho tất cả những người mua hoặc thời điểmlập hóa đơn cung ứng dịch vụ nếu thời khắc lập hóa đơn cung ứng dịch vụ trướcthời điểm ngừng việc đáp ứng dịch vụ.

- Đối với vận động xây dựng, lắpđặt là thời điểm nghiệm thu, chuyển giao công trình, hạng mục công trình, khốilượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành.

Điều 4. Phương pháptính thuế đối với cá thể cho thuê tài sản

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá thể cho thuê tài sản là cá nhâncó phân phát sinh lợi nhuận từ mang lại thuê gia sản bao gồm: dịch vụ thuê mướn nhà, mặt bằng, cửahàng, đơn vị xưởng, kho bến bãi không bao hàm dịch vụ lưu giữ trú; cho mướn phương tiệnvận tải, máy móc thiết bị không kèm theo fan điều khiển; dịch vụ cho thuê tài sảnkhác không đương nhiên dịch vụ.

Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt độngcho thuê gia sản theo chỉ dẫn tại điểm đó gồm: cung ứng cơ sở lưu giữ trúngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hỗ trợ cơ sởlưu trú nhiều năm hạn cho sinh viên, người công nhân và những đối tượng người dùng tương tự; cung ứng cơ sởlưu trúcùng dịchvụ ăn uống và/hoặc các phương nhân tiện giải trí. Dịch vụ lưu trú không bao gồm:cung cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được xem như đại lý thường trú như dịch vụ thuê mướn cănhộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân nhiều loại trong ngành bđs nhà đất theo quyđịnh của điều khoản về khối hệ thống ngành tài chính của Việt Nam.

b) Đối với cá thể cho thuê gia tài thìmức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống nhằm xác định cá thể không nên nộpthuế giá chỉ trị gia tăng và không hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanhthu vạc sinh trong thời gian dương lịch của những hợp đồng cho mướn tài sản. Trườnghợp mặt thuê trả tiền thuê gia tài trước cho những năm thì khi khẳng định mứcdoanh thu trường đoản cú 100 triệu đồng/năm trở xuống nhằm xác định cá thể không buộc phải nộpthuế giá trị ngày càng tăng và chưa hẳn nộp thuế thu nhập cá thể là doanh thu trảtiền một lần được phân chia theo năm dương lịch.

Ví dụ 5: Bà C cam kết hợp đồng dịch vụ thuê mướn nhàtrong 02 năm - tính theo 12 tháng liên tiếp - với thời hạn cho thuê là tự tháng10 năm 2015 đến không còn tháng 9 năm 2017, tiền mướn là 10 triệu đồng/tháng cùng đượctrả 1 lần. Như vậy, lợi nhuận tính thuế cùng thuế phải nộp đối với lệch giá trảtiền một đợt từ vận động cho thuê nhà của Bà C xác định như sau:

Năm 2015, Bà C dịch vụ thuê mướn nhà 03 mon (từtháng 10 cho đến khi kết thúc tháng 12) với lệch giá cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng= 30 triệu vnd (thu nhập cá thể đối với hoạtđộng dịch vụ thuê mướn nhà.

Năm 2016, Bà C thuê mướn nhà 12 mon (từtháng 01 đến khi xong tháng 12), với lợi nhuận cho mướn là: 12 tháng x 10 triệu đồng= 120 triệu vnd (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2016 Bà C nên nộp thuếgiá trị gia tăng, yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển động chothuê nhà.

Năm 2017, Bà C cho thuê nhà 09 mon (từtháng 01 đến hết tháng 9), với doanh thu từ hoạt động cho thuê là: 09 mon x10 triệu đồng = 90 triệu vnd (thu nhập cá nhân đối với hoạtđộng dịch vụ thuê mướn nhà.

Sau khi xác định lợi nhuận tính thuế củatừng năm thì Bà C thực hiện khai thuế một lượt với doanh thu trả tiền một lượt là180 triệu đồng, doanh thu phát sinh số thuế buộc phải nộp là 120 triệu đồng và sốthuế đề xuất nộp một lần cho tất cả hợp đồng là 12 triệu vnd (120 triệu vnd x (5% +5%)).

c) ngôi trường hợp cá thể đồng mua tàisản dịch vụ thuê mướn thì mức lệch giá 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác minh cá nhânkhông đề nghị nộp thuế giá trị gia tăng, chưa hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân đượcxác định mang đến 01 người thay mặt duy nhất trong những năm tính thuế.

Ví dụ 6: Hai cá thể A với B là đồng sởhữu một tài sản, năm 2015 hai cá thể cùng thống nhất cho thuê gia sản đồng sởhữu cùng với giá cho mướn là 180 triệu đồng/năm - tính theo năm dương lịch (>100triệu đồng) và cá thể A là người thay mặt thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Nhưvậy, cá nhân A thuộc diện đề nghị nộp thuế giá bán trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cánhân đối với lệch giá từ vận động cho thuê tài sản nêu trên với doanh thutính thuế là 180 triệu đồng.

2. địa thế căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá thể cho thuê tài sảnlàdoanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính bên trên doanh thu.

a) lệch giá tính thuế

Doanh thu tính thuế đối với hoạt độngcho thuê tài sản được xác định như sau:

a.1) lợi nhuận tính thuế cực hiếm giatăng đối với vận động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợpthuộc diện chịu đựng thuế) của số tiền mặt thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê vàcác khoản thu không giống không bao gồm khoản chi phí phạt, đền bù mà bên cho thuênhận được theo thỏa thuận tại vừa lòng đồng thuê.

a.2) lợi nhuận tính thuế thu nhập cánhân đối với hoạt động cho thuê gia tài là doanh thu bao hàm thuế (trường hợpthuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo vừa lòng đồng thuê vàcác khoản thu khác bao hàm khoản chi phí phạt, bồi thường mà bên thuê mướn nhậnđược theo thỏa thuận tại thích hợp đồng thuê.

a.3) trường hợp bên thuê trả tiền thuêtài sản trước cho các năm thì lệch giá tính thuế giá chỉ trị tăng thêm và thuếthu nhập cá thể xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

b) tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

- tỷ lệ thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đối vớihoạt động mang đến thuê gia sản là 5%

- tỷ lệ thuế thu nhập cá thể đối vớihoạt động mang lại thuê tài sản là 5%

c) khẳng định số thuế bắt buộc nộp

Số thuế GTGT yêu cầu nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT 5%

Số thuế TNCN nên nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong đó:

- lợi nhuận tính thuế quý hiếm gia tăngvà doanh thu tính thuế thu nhập cá thể theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điềunày.

- phần trăm thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ lệthuế thu nhập cá thể theo khuyên bảo tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời khắc xác định doanh thu tínhthuế

Thời điểm xác định lệch giá tính thuếlà thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn giao dịch trên vừa lòng đồng thuê tài sản.

Điều 5.Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký kết hợp đồng làm đại lý xổ số,đại lý bảo hiểm, bán sản phẩm đa cấp

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá nhân trực tiếp cam kết hợp đồng có tác dụng đạilý xổ số, cửa hàng đại lý bảo hiểm, bán sản phẩm đa cấp là cá nhân trực tiếp ký kết hợp đồng vớicông ty xổ số kiến thiết kiến thiết, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp bán sản phẩm đa cấptheo bề ngoài đại lý buôn bán đúng giá.

b) Đối với cá nhân trực tiếp kýhợp đồng làmđại lý xổ số, đại lý phân phối bảo hiểm, bán hàng đa cung cấp thì mức lợi nhuận 100triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá thể không đề nghị nộpthuế thu nhập cá nhân là tổng số tiền huê hồng của đại lý, những khoản thưởngdưới mọi hình thức, những khoản cung ứng và những khoản thu khác nhưng mà cá nhânnhận được trong những năm dương lịch.

Ví dụ 7: Ông D trực tiếp cam kết hợp đồng vớiCông ty xổ số xây đắp X để triển khai đại lý xổ số kiến thiết cho Công ty. Vào năm 2015 ÔngD nhận thấy tiền hoa hồng đại lý tổng số là 230 triệu vnd (>100 triệuđồng). Như vậy, Ông D nằm trong diện nên nộp thuế đối với hoạt động làm đại lý xổsố với lệch giá tính thuế là 230 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân làm đại lý phân phối xổ số,đại lý bảo hiểm, bán sản phẩm đa cung cấp là doanh thu tính thuế và xác suất thuế thu nhậpcá nhân tính bên trên doanh thu.

a) doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế là lợi nhuận bao gồmthuế (trường phù hợp thuộc diện chịu đựng thuế) của tổng số chi phí hoa hồng, những khoảnthưởng dưới rất nhiều hình thức, các khoản cung ứng và những khoản thu khác nhưng cá nhânnhận được từ doanh nghiệp xổ số loài kiến thiết, doanh nghiệp lớn bảo hiểm, công ty lớn bánhàng đa cấp cho (sauđây call là tiền hoa hồng).

b) phần trăm thuế thu nhập cá thể tính trêndoanh thu

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối cùng với cánhân làm đại lý phân phối xổ số, đại lý phân phối bảo hiểm, bán hàng đa cấp cho là 5%.

c) xác định số thuế buộc phải nộp

Số thuế TNCN nên nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong đó:

- lệch giá tính thuế thu nhập cá nhân cá nhântheo lí giải tại điểm a khoản 2 Điều này.

- phần trăm thuế thunhập cá nhân theo lí giải tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời gian xác địnhdoanh thu tính thuế

Thời điểm xác định lệch giá tính thuế làthời điểm doanh nghiệp xổ số kiến thiết, công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp lớn bánhàng đa cấp cho trả tiền hoa hồng cho cá nhân.

Chương II

QUẢNLÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠTĐỘNG kinh DOANH

Điều 6. Khai thuế đốivới cá thể kinh doanh nộp thuế theo cách thức khoán

1. Hình thức khai thuế

a) cá thể nộp thuế khoán khai thuế khoán mộtnăm một lần tại đưa ra cục Thuế nơi cá nhân có vị trí kinh doanh cùng không phảiquyết toán thuế.

b) cá thể nộp thuế khoán thực hiện hóađơn của cơ sở thuế thì ngoài việc khai lệch giá khoán, cá nhân tự khai vànộp thuế đối với lệch giá trên hóa đối chọi theo quý.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Món Ăn Đặc Trưng Miền Bắc Tốt Cho Sức Khỏe, Top 10 Món Ăn Đặc Sản Miền Bắc Ngon Nhất

c) cá nhân kinh doanh theo hìnhthức hợptác marketing với tổ chức, gia sản tham gia đúng theo tác sale thuộc sởhữu của cá nhân, không khẳng định được lợi nhuận kinh doanh thì cá nhânủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế cùng nộp thuế cầm theo phương phápkhoán. Tổchức có trọng trách khai thuế với nộp thuế vậy cho cá thể nộp thuếtheo phương thức khoán tại cơ sở thuế cai quản tổ chức.

2. Hồ sơ khai thuế

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhânkinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ nguyên sơ thuế đối với cá nhân nộp thuếkhoán rõ ràng như sau:

- cá thể nộp thuế khoán khai thuế đốivới lợi nhuận khoán theo Tờ khai mẫu mã số01/CNKD phát hành kèm theo Thông bốn này.

- ngôi trường hợp cá nhân kinh doanhtheo vẻ ngoài hợp tác sale ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuếvà nộp thuế cầm thì tổ chức triển khai khai thuế núm theo Tờ khai chủng loại số 01/CNKD hẳn nhiên Phụ lục chủng loại số 01-1/BK-CNKD phát hành kèm theo Thông tưnày và phiên bản chụp phù hợp đồng phù hợp tác sale (nếu là lần khai thuế trước tiên củahợp đồng).

3. Thời hạn nộp làm hồ sơ khaithuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối vớicá nhân nộp thuế khoán muộn nhất là ngày 15 mon 12 của thời gian trước năm tínhthuế.

- trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mớira kinh doanh hoặc biến hóa ngành nghề, quy mô sale trong năm thì thờihạn nộp làm hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày lắp thêm mười (10) tính từ lúc ngày bước đầu kinhdoanh hoặc biến hóa ngành nghề, bài bản kinh doanh.

- trường hợp cá thể nộp thuế khoán sửdụng hóa đối kháng của phòng ban thuế thì thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế so với doanhthu trên hóa đối chọi chậm tốt nhất là ngày thứ tía mươi (30) của quý tiếp theo quý phátsinh nhiệm vụ thuế.

4. Xác định doanh thu và nấc thuế khoán

a) doanh thu tính thuếkhoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là lệch giá được bất biến trong một năm.

b) cá nhân nộp thuế khoántự xác định doanh thu tính thuế khoán vào năm để làm cơ sở xác minh số thuếphải nộp trêntờ khai mẫu mã số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tưnày. Trườnghợp cá thể kinh doanh không xác định được lợi nhuận khoán, ko nộp hồ nước sơkhai thuế hoặc lệch giá tính thuế khoán xác minh không tương xứng với thực tếkinh doanh thì ban ngành thuế tất cả thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoántheo phép tắc của điều khoản về thống trị thuế.

Căn cứ làm hồ sơ khai thuế của cá thể kinhdoanh với cơsở dữ liệu củacơ thuế quan baogồm:hệthống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; công dụng xác minh, khảo sát;kết quả kiểm tra, điều tra thuế (nếu có) phòng ban thuế xác định lệch giá khoán và mức thuếkhoán dự loài kiến của cá nhân để lấy chủ kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hộiđồng support thuế với làm cơ sở cho cục Thuế chỉ đạo, thanh tra rà soát việc lập Sổ bộthuế tại từng bỏ ra cục Thuế.

c) cá thể nộp thuế khoántrong năm có biến đổi về vận động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm,...) thìphải khai điều chỉnh, bổ sung cập nhật để phòng ban thuế tất cả cơ sở xác minh lại doanh thukhoán, mức thuế khoán và các thông tin không giống về cá nhân kinh doanh cho thời hạn còn lạicủa năm tính thuế. Trường hợp cá thể kinh doanh không thay đổi về ngành nghềkinh doanh thì phòng ban thuế chỉ khẳng định lại lợi nhuận khoán để vận dụng chothời gian còn sót lại của năm tính thuế trường hợp qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanhtra có địa thế căn cứ xác định lệch giá khoán đổi khác từ 1/2 trở lên so với khoảng doanhthu sẽ khoán. Trường hòa hợp có chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điềuchỉnh bổ sung cập nhật theo thực tiễn của ngành nghề kinh doanh thay đổi.

5. Niêm yết công khai minh bạch lần máy nhất

Cơ quan lại thuế tiến hành niêm yết côngkhai lần trước tiên (lần 1) để mang ý loài kiến về mức doanh thu dự kiến, nút thuế dựkiến. Tài liệu niêm yết công khai lần 1 bao gồm: Danh sách cá thể thuộc diệnkhông đề xuất nộp thuế cực hiếm gia tăng, không hẳn nộp thuế các khoản thu nhập cá nhân;Danh sách cá thể thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách cá thể sử dụng hóa đơncủa ban ngành thuế. Việc niêm yết công khai minh bạch lần 1 được thực hiện như sau:

a) chi cục Thuế tiến hành niêm yết côngkhai lần 1 tại bộ phận một cửa ngõ của đưa ra cục Thuế, Ủy ban quần chúng. # quận, huyện;tại cửa, cổng hoặc địa điểm thích phù hợp của: trụ sở Ủy ban quần chúng. # xã, phường,thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban thống trị chợ;... đảm bảo thuận lợi cho bài toán tiếpnhận thông tin để thống kê giám sát của bạn dân và cá nhân kinh doanh. Thời hạn niêmyết 1 lần từ thời điểm ngày 20 mon 12 đến ngày 31 mon 12 hằng năm.

b) bỏ ra cục Thuế gửi tài liệu niêm yếtcông khai lần 1 cho Hội đồng nhân dân và chiến trận tổ quốc quận, huyện, xã,phường, thị xã chậm duy nhất là ngày đôi mươi tháng 12 hằng năm, trong số đó nêu rõ địachỉ, thời gian Chi viên Thuế đón nhận ý kiến đánh giá (nếu có) của Hội đồngnhân dân và chiến trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Thời hạn Chicục Thuế đón nhận ý kiến phản hồi (nếu có) muộn nhất là ngày 31 mon 12.

c) muộn nhất là ngày đôi mươi tháng 12 hằngnăm, bỏ ra cục Thuế gửi thông báo mức lệch giá dự kiến, nấc thuế dự con kiến theo mẫu số 01/TBTDK-CNKD hẳn nhiên Bảng côngkhai thông tin cá thể kinh doanh nộp thuế theo cách thức khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD (sau đây gọi là Bảngcông khai) phát hành kèm theo Thông tứ này mang đến từng cá nhân kinh doanh, trong đónêu rõ địa chỉ, thời hạn Chi viên Thuế chào đón ý kiến phản hồi (nếu có) củacá nhân kinh doanh chậm duy nhất là ngày 31 tháng 12. Thông tin được giữ hộ trực tiếpđến cá nhân kinh doanh (có ký kết nhận của fan nộp thuế về việc đã nhận được thôngbáo) hoặc cơ quan thuế phải triển khai việc gửi thông tin qua bưu điện theo hìnhthức nhờ cất hộ bảo đảm.

Bảng công khai thông tin dự kiến gởi chocá nhân được lập theo địa bàn bao gồm cả cá thể thuộc diện nên nộp thuế cùng cánhân thuộc diện không hẳn nộp thuế. Với chợ, đường, phố, tổ dân phố bao gồm từ haitrăm (200) cá thể kinh doanh trở xuống thì bỏ ra cục Thuế in, phát đến từng cánhân kinh doanh Bảng công khai minh bạch của các cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Trườnghợp chợ, đường, phố, tổ dân phố gồm trên 200 cá thể kinh doanh thì bỏ ra cục Thuếin, phát cho từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai minh bạch của không thực sự 200 cá nhânkinh doanh trên địa bàn. Riêng so với chợ bao gồm trên 200 cá nhân kinh doanh thìChi viên Thuế in, phát cho từng cá thể kinh doanh Bảng công khai theo ngànhhàng.

d) bỏ ra cục Thuế có trọng trách thông báocông khai vị trí niêm yết, showroom nhận tin tức phản hồi (số điện thoại, sốfax, showroom tại bộ phận một cửa, địa chỉ hòm thư năng lượng điện tử) về ngôn từ niêm yếtcông khai để cá nhân kinh doanh biết.

e) bỏ ra cục Thuế có trọng trách tổng hợpcác ý kiến phản hồi văn bản niêm yết công khai lần 1 của người dân, người nộpthuế, của Hội đồng nhân dân và trận mạc tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thịtrấn để nghiên cứu và phân tích điều chỉnh, bổ sung cập nhật đối tượng cai quản lý, mức lợi nhuận dựkiến, mức thuế dự kiến trước lúc tham vấn chủ kiến Hội đồng tư vấn thuế.

6.Tham vấn chủ ý Hội đồng tư vấn thuế

Chi cục Thuế tổchức họp tham vấn chủ ý Hội đồng tư vấn thuế trong thời gian từ ngày 01 tháng01 mang lại ngày 10 tháng 01 hằng năm về các tài liệu niêm yết công khai lần 1 vàcác ý kiến phản hồi. Ngôn từ lấy chủ ý tham vấn của Hội đồng hỗ trợ tư vấn thuế phảiđược lập thành Biên bản có ký xác nhận của những thành viên trong Hội đồng tư vấnthuế. Nội dung biên bản phải ghi rõ những ý con kiến về điều chỉnh đối tượng, doanhthu, nấc thuế bắt buộc nộp của từng cá thể kinh doanh để gia công tài liệu lập Sổ bộthuế.

Hội đồng tư vấnthuế theo phía dẫn tại Thông tư này là Hội đồng support thuế được thành lậptheo pháp luật của quy định về quản lý thuế.

7. Lập và chăm nom Sổbộ thuế

Căn cứ tư liệu khai thuế của cá nhânnộp thuế khoán, tác dụng điều tra thực tế, tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yếtcông khai lần 1, biên bản họp với Hội đồng tư vấn thuế với văn bạn dạng chỉ đạo củaCục Thuế, chi cục Thuế triển khai lập và chăm chú Sổ bộ thuế trước thời điểm ngày 15 mon 01hằng năm.

Hằng tháng, căn cứ thực trạng biến độngtrong chuyển động kinh doanh của cá nhân (cá nhân bắt đầu ra khiếp doanh; cá nhânngừng/nghỉ tởm doanh; cá nhân biến hóa quy mô, ngành nghề kinh doanh hoặc thayđổi phương thức tính thuế...) hoặc bởi vì những chuyển đổi về chính sách thuế ảnhhưởng đến lệch giá khoán và mức thuế khoán đề xuất nộp, bỏ ra cục Thuế lập và duyệtSổ bộ thuế điều chỉnh, bổ sung và thông báo lại chi phí thuế bắt buộc nộp vào tháng,quý cho cá nhân nộp thuế khoán.

8. Trọng trách củaCục Thuế trong việc chỉ đạo, kiểm soát điều hành việc lập Sổ cỗ thuế tại chi cục Thuế

Cục Thuế có trách nhiệm khai thác cơ sởdữ liệu làm chủ thuế tập trung của ngành nhằm phân tích, nhận xét và lãnh đạo việclập Sổ cỗ thuế của những Chi cục Thuế ví dụ như sau:

a) cục Thuế có nhiệm vụ triển khaicông tác kiểm tra thực tiễn hằng năm tối thiểu 20% số đưa ra cục Thuế theo quy địnhvề quản lý rủi ro so với việc xác định mức lợi nhuận khoán dự kiến, nấc thuếdự kiến. Tác dụng kiểm tra của cục Thuế là giữa những cơ sở để đưa ra cục Thuếlập và duyệt Sổ cỗ thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

b) vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu,Cục Thuế có nhiệm vụ định kỳ kiểm tra thực tiễn tối thiểu 10% số bỏ ra cục Thuếmỗi quý I, quý II, quý III. Kết quả kiểm tra là địa thế căn cứ xây dựng mức doanh thudự kiến, nút thuế dự loài kiến cho năm tiếp theo và điều chỉnh lệch giá khoán, mức thuếkhoán cho thời hạn còn lại của năm tính thuế theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4Điều 6 Thông tứ này.

c) ngôn từ kiểm tra thực tiễn của CụcThuế cơ chế tại khoản 8 Điều này gồm: bình chọn trên cơ sở tài liệu quản lý;đối chiếu số liệu đk kinh doanh, đăng ký thuế; soát sổ thực tế so với ítnhất 15% số cá thể kinh doanh bên trên địa bàn trong những số đó tập trung đánh giá 100% cánhân sale thuộc đối tượng làm chủ rủi ro theo tiêu chuẩn hướng dẫn tại điểmc khoản 12 Điều 6 Thông bốn này.”

9. Gửi thông tin thuế phảinộp với thời hạn nộp thuế

a) Gửi thông tin thuế bắt buộc nộp

a.1) phòng ban thuế gửi thông tin nộp thuếtheo chủng loại số 01/TBT-CNKD cố nhiên Bảng côngkhai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hànhkèm theo Thông tứ này tới cá thể nộp thuế khoán (bao bao gồm cả cá nhân thuộc diệnphải nộp thuế và cá nhân thuộc diện chưa phải nộp thuế) muộn nhất là ngày 20tháng 01 hằng năm. Thông tin được gởi trực tiếp đến cá thể kinh doanh (có kýnhận của tín đồ nộp thuế về việc đã nhận được thông báo) hoặc ban ngành thuế đề nghị thựchiện vấn đề gửi thông tin qua bưu điện theo bề ngoài gửi bảo đảm.

Bảng công khai minh bạch thông tin xác nhận gửicho cá nhân được lập theo địa bàn bao hàm cả cá nhân thuộc diện phải nộp thuếvà cá thể thuộc diện không phải nộp thuế. Cùng với chợ, đường, phố, tổ dân phố cótừ nhị trăm (200) cá nhân kinh doanh trở xuống thì bỏ ra cục Thuế in, vạc chotừng cá thể kinh doanh Bảng công khai của các cá nhân kinh doanh tại địa bàn.Trường vừa lòng chợ, đường, phố, tổ dân phố gồm trên 200 cá nhân kinh doanh thì Chicục Thuế in, phát mang lại từng cá thể kinh doanh Bảng công khai của không thực sự 200cá nhân kinh doanh tại địa bàn. Riêng đối với chợ tất cả trên 200 cá thể kinhdoanh thì bỏ ra cục Thuế in, phát mang đến từng cá thể kinh doanh Bảng công khai minh bạch theongành hàng.

a.2) trường hợp điều chỉnh lại chi phí thuếkhoán đề nghị nộp do biến đổi về quy mô, ngành nghề sale hoặc do chuyển đổi vềchính sách thuế, ban ngành thuế gửi thông tin nộp thuế mẫu mã số 01/TBT-CNKD phát hành kèm theo Thôngtư này cho cá nhân nộp thuế khoán muộn nhất là ngày đôi mươi của tháng tiếp theotháng có biến hóa tiền thuế.

a.3) trường hợp cá thể nộp thuế khoánmới ra sale thì cơ sở thuế gửi thông tin nộp thuế mẫu mã số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thôngtư này cho cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày trăng tròn của tháng tiếp theotháng bao gồm phát sinh chi phí thuế nên nộp.

b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ thông tin nộp thuế, cá nhânnộp thuế khoán nộp chi phí thuế quý hiếm gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quýchậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

b.2) ngôi trường hợp cá nhân nộp thuế khoáncó sử dụng hóa đơn của cơ sở thuế thì thời hạn nộp thuế so với doanh thutrên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đối kháng theo hướngdẫn trên khoản 3 Điều này.

10. Niêm yết công khai minh bạch lần lắp thêm hai

Cơ quan lại thuế thực hiện niêm yết côngkhai lần máy hai (lần 2) về lệch giá và nút thuế chấp thuận phải nộp của nămđối với cá nhân kinh doanh. Vấn đề niêm yết công khai minh bạch lần 2 được triển khai nhưsau:

a) Ở cung cấp Cục Thuế:

Cục Thuế triển khai niêm yết công khaithông tin cá nhân nộp thuế khoán trước thời điểm ngày 30 mon 01 từng năm trên trangthông tin điện tử của ngành thuế bao hàm các thông tin sau: list cá nhânthuộc diện chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhậpcá nhân; Danh sách cá thể thuộc diện yêu cầu nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụnghóa 1-1 của ban ngành thuế.

Trường hợp cá thể mới ra gớm doanhhoặc có biến động về số thuế yêu cầu nộp, biến động về trạng thái kinh doanh thìCục Thuế thực hiện công khai minh bạch thông tin hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin bên trên trangthông tin năng lượng điện tử của ngành thuế muộn nhất là ngày ở đầu cuối của tháng tiếptheo tháng cá nhân ra kinh doanh hoặc bao gồm biến động.

b) Ở cấp bỏ ra cục Thuế:

b.1) đưa ra cục Thuế tiến hành niêm yếtcông khai lần 2 trước thời gian ngày 30 tháng 01 hằng năm tại thành phần một cửa của chi cụcThuế, Ủy ban nhân dân quận, huyện; trên cửa, cổng hoặc địa điểm thích thích hợp của:trụ sở Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ;...đảm bảo tiện lợi cho việc tiếp nhận thông tin để đo lường và tính toán của fan dân cùng cánhân khiếp doanh.

b.2) bỏ ra cục Thuế nhờ cất hộ tài liệu niêm yếtcông khai lần 2 mang lại Hội đồng quần chúng. # và chiến trận tổ quốc quận, huyện, xã,phường, thị xã chậm độc nhất vô nhị là ngày 30 tháng 1, trong các số ấy nêu rõ địa chỉ, thờigian đưa ra cục Thuế đón nhận ý kiến bình luận (nếu có) của Hội đồng quần chúng vàMặt trận sơn hà quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

b.3) bỏ ra cục Thuế có trách nhiệm thôngbáo công khai minh bạch địa điểm niêm yết, add nhận thông tin phản hồi (số điệnthoại, số fax, địa chỉ cửa hàng tại phần tử một cửa, add hòm thư điện tử) về nộidung niêm yết công khai minh bạch để cá nhân kinh doanh biết.

b.4) các tài liệu công khai ở cấp Chicục Thuế tiến hành như đối với công khai minh bạch thông tin trên trang tin tức điện tửcủa ngành thuế ở cung cấp Cục Thuế.

11. Các trường hợp sút thuế khoán

a) cá nhân kinh doanhnộp thuế khoán ngừng/nghỉ khiếp doanh

Trường hợp cá nhân nộp thuếkhoán ngừng/nghỉ marketing thì thông tin ngừng/nghỉ marketing đến cơ quanthuế chậm rãi nhất là 1 trong ngày trước lúc ngừng/nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuếcăn cứ vào thời hạn ngừng/nghỉ kinh doanh của cá nhân nộp thuế khoán để xácđịnh số chi phí thuế khoán được sút và ban hành Quyết định bớt thuế theo mẫu mã số 03/MGTH hoặc Thông báokhông được giảm thuế mẫu mã số 04/MGTHban hành kèm theo Thông bốn số 156/2013/TT-BTC. Số thuế khoán được giảm xác địnhnhư sau:

Trường hợp cá thể nộp thuế khoán nghỉliên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày mùng 01 cho đến khi hết ngày ở đầu cuối củatháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế khoán bắt buộc nộp của quý; ví như nghỉ liêntục trọn 02 (hai) mon trở lên được sút 2/3 số thuế khoán yêu cầu nộp của quý,nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn thể số thuế khoán đề nghị nộp của quý. Ngôi trường hợpcá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ sale không trọn mon thì không đượcgiảm thuế khoán yêu cầu nộp của tháng.

Ví dụ 8: Hộ sale A tất cả số thuếkhoán đề xuất nộp của năm 2015 là 12 triệu đồng, khớp ứng 1 quý buộc phải nộp là 3triệu đồng. Hộ sale A tất cả nghỉ kinh doanh liên tục từ ngày 20 tháng 02 đếnhết ngày đôi mươi tháng 6. Thời hạn nghỉ marketing được tính tròn mon của Hộ kinhdoanh A là tháng 3, tháng tư và mon 5. Vậy số thuế được giảm bởi vì nghỉ kinhdoanh của Hộ sale A như sau: quý I được sút 1/3 số thuế khoán đề nghị nộptương ứng 1 triệu đồng; quý II được bớt 2/3 số thuế khoán yêu cầu nộp tương ứng 2triệu đồng.

b) cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bịthiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh dịch hiểm nghèo

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán bịthiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, căn bệnh hiểm nghèo thì giữ hộ văn phiên bản đề nghị miễn(giảm) thuế theo mẫu mã số 01/MGTHban hành dĩ nhiên Thông bốn số 156/2013/TT-BTC mang lại cơ quan liêu thuế chậm nhất là 90ngày kể từ ngày xong năm dương lịch.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ miễn (giảm)thuế theo cơ chế của Luật quản lý thuế và những văn bạn dạng hướng dẫn hiện tại hành đểxét sút thuế tương ứng với cường độ thiệt hại nhưng mà không vượt vượt số thuế phảinộp.

c) cá nhân kinh doanh nộp thuế khoánchuyển đổi vẻ ngoài khai thuế

Cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theophương pháp khoán nếu tất cả yêu mong chuyển đổi vẻ ngoài khai thuế theo từng lầnphát sinh thì cơ quan thuế chấm dứt làm chủ thuế đối với cá thể theo phương phápkhoán và tiến hành thủ tục bớt thuế khoán theo hướng dẫn như với cá nhân ngừng/nghỉkinh doanh lý giải tại điểm a khoản 11 Điều này đối với số tháng không nộpthuế theo cách thức khoán.

12. Một số trong những nội dung không giống về công tácquản lý thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán

a) cá thể kinh doanh sử dụng thườngxuyên trường đoản cú 10 lao đụng trở lên phải thành lập doanh nghiệp theo điều khoản của Luậtdoanh nghiệp; trường hợp chưa thành lập và hoạt động doanh nghiệp, ban ngành thuế ấn định theoquy định của pháp luật về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán, đồng thời dịp quan thuế có nhiệm vụ lập list những cánhân sale này report cơ quan thống trị nhà nước về đk kinh doanh.

b) phòng ban Thuế có trọng trách cấp mã sốthuế cho cá nhân kinh doanh dựa trên tin tức tại làm hồ sơ khai thuế của cá nhânvà thực hiện quy trình làm chủ thuế đối với cá nhân kinh doanh bên trên ứng dụngquản lý thuế tập trung của ngành thuế.

c) viên Thuế có trọng trách xây dựng bộtiêu chí khủng hoảng đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo cách thức khoán theotừng đối tượng, địa bàn thống trị dựa trên một trong những tiêu chí rủi ro khủng hoảng như:

- cá thể nộp thuế khoán kinh doanh tại chợbiên giới;

- cá thể nộp thuế khoán marketing vậtliệu xuất bản có bắt đầu tài nguyên tài nguyên (cát, đá, sỏi, gỗ, thành phầm từgỗ,...);

- cá thể kinh doanh bao gồm mức doanh thutính thuế bất hợp lý và phải chăng so với ngân sách chi tiêu (diện tích tởm doanh, mướn địa điểm, giátrị tài sản, trang thiết bị, cửa hàng, kho tàng, giá cả điện, chi phínước,...); đối với số phương tiện vận tải đang sử dụng; so với số lượng laođộng; so với sản phẩm & hàng hóa (hàng hóa cài đặt vào, hàng hóa trưng bày, sản phẩm & hàng hóa tồnkho,...);

- cá thể nộp thuế khoán nhưng lại thườngxuyên thực hiện từ 10 lao rượu cồn trở lên tuy thế không thành lập doanh nghiệp;

- cá thể nộp thuế khoán có thực hiện hóađơn của phòng ban thuế;

- cá nhân nộp thuế khoán tất cả từ nhị (02)địa điểm marketing trở lên;

- cá nhân nộp thuế khoán nợ thuế.

d) đưa ra cục Thuế có trách nhiệm cập nhậtkịp thời những thông tin dịch chuyển trong quá trình thống trị đối với cá nhân kinhdoanh nộp thuế khoán. Định kỳ đến ngày thứ nhất tháng 11 hằng năm, các Chi cục Thuế,Cục Thuế đề nghị xây dựng xong cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán(bao có cả cá thể kinh doanh vào danh sách cá nhân thuộc diện ko phảinộp thuế quý giá gia tăng, thuế các khoản thu nhập cá nhân) trên cơ sở thông tin từ hồ nước sơcủa bạn nộp thuế, công dụng số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuếvà tin tức từ các cơ quan làm chủ nhà nước liên quan.

e) Tổng cục Thuế giải đáp quy trình,trình tự, cách thức xây dựng và cai quản sử dụng cơ sở dữ liệu về tín đồ nộpthuế khoán theo quy định của bộ Tài thiết yếu để ship hàng công tác thống trị rủi rotrong kiểm tra, thu thuế.

Điều 7. Khai thuế, nộpthuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phạt sinh

1. Hiệ tượng khai thuế

a) cá nhân nộp thuếtừng lần tạo nên khai thuế cực hiếm gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từnglần tạo ra nếu gồm tổng lệch giá kinh doanh trong thời gian dương định kỳ trên 100triệu đồng.

b) cá nhân kinh doanh theo bề ngoài hợp táckinh doanh cùng với tổ chức, gia tài tham gia hợp tác marketing thuộc cài đặt của cánhân, xác minh được lệch giá kinh doanh của cá thể thì cá nhân ủy quyềncho tổ chức khaithuế và nộp thuế thay. Tổ chức triển khai có trách nhiệm khai thuế cùng nộp thuếthay cho cá thể tạicơ quan tiền thuế thống trị tổ chức.

2. Làm hồ sơ khai thuế

Hồ nguyên sơ thuế đối với cá thể nộp thuế theotừng lần tạo nên gồm:

- Tờ khai theo mẫu mã số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tứ này.

- bản chụp phù hợp đồng tởm tế cung cấp hànghóa, dịch vụ;

- bạn dạng chụp biên bạn dạng nghiệm thu, thanh lýhợp đồng;

- bạn dạng chụp tài liệu chứng tỏ nguồn gốcxuất xứ của sản phẩm & hàng hóa như: Bảng kê thu mua sắm chọn lựa nông sản trường hợp là hàng hóa nôngsản vào nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, đàm phán của người dân biên giới trường hợp làhàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa solo của người bán hàng giao cho nếu là hànghóa nhập khẩu cài đặt của tổ chức, cá thể kinh doanh trong nước; tư liệu liênquan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá thể tự sản xuất; ...

- ngôi trường hợp cá thể kinh doanhtheo hiệ tượng hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế vànộp thuế núm thì tổ chức triển khai khai thuế cầm theo Tờ khai chủng loại số 01/CNKD tất nhiên Phụ lục mẫu mã số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theoThông bốn này và phiên bản chụp đúng theo đồng phù hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầutiên của thích hợp đồng).

3. địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

- cá nhân nộp thuế theo từng lần phátsinh nộp hồ sơ khai thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường xuyên trúhoặc lâm thời trú).

- cá thể kinh doanh buôn chuyến thì nơinộp hồ sơ khai thuế là nơi cá thể đăng ký kinh doanh.

- cá thể kinh doanhtheo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế vànộp thuế cụ thì tổ chức triển khai nộp hồ sơ khaithuế gắng tại phòng ban thuế thống trị tổ chức.

4. Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế theo từnglần phân phát sinh chậm nhất là ngày sản phẩm 30 (ba mươi) của quý tiếp sau quý phátsinh lệch giá tính thuế.

5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ nước sơkhai thuế.

Điều 8. Khấu trừ thuế,khai thuế, nộp thuế đối với cá thể cho thuêtài sản

1. Đối với trườnghợp cá nhân trực tiếp khai thuế với ban ngành thuế

Cá nhân đến thuêtài sản trực tiếp khai thuế với phòng ban thuế là cá thể ký vừa lòng đồng cho thuêtài sản với cá nhân; cá thể ký hòa hợp đồng cho thuê gia sản với tổ chức triển khai khôngphải là tổ chức tài chính (cơ quan bên nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chứcQuốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); cá nhân ký hòa hợp đồng cho mướn tài sảnvới doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính mà trong vừa lòng đồng không có thỏa thuận bênthuê là fan nộp thuế.

a) phép tắc khaithuế

- cá nhân trực tiếpkhai thuế thực hiện khai thuế quý hiếm gia tăng, thuế thu nhập cá thể nếu cótổng lợi nhuận cho thuê gia sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

- cá nhân lựa chọnkhai thuế theo kỳ giao dịch thanh toán hoặc khai thuế một đợt theo năm. Ngôi trường hợp bao gồm sựthay đổi về văn bản hợp đồng thuê tài sản dẫn đến đổi khác doanh thu tínhthuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổsung theo qui định của Luật làm chủ thuế mang đến kỳ tính thuế có sự cố kỉnh đổi.

- cá nhân khai thuế theo từng thích hợp đồnghoặc khai thuế cho những hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địabàn gồm cùng phòng ban thuế cai quản lý.

b) làm hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đốivới hoạt động cho thuê gia tài của cá thể gồm:

- Tờ khai theo chủng loại số 01/TTS ban hành kèm theo Thông bốn này;

- Phụ lục theo mẫu mã số 01-1/BK-TTS phát hành kèm theo Thông tưnày (nếu là lần khai thuế thứ nhất của đúng theo đồng hoặc Phụ lục phù hợp đồng);

- bạn dạng chụp phù hợp đồng mướn tài sản, phụlục hòa hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của đúng theo đồng hoặc Phụ lục hợpđồng);

- phiên bản chụp Giấy ủy quyền theo quy địnhcủa lao lý (trường hợp cá thể cho thuê gia tài ủy quyền cho đại diện hợp phápthực hiện giấy tờ thủ tục khai, nộp thuế).

c) địa điểm nộp hồ nước sơkhai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là bỏ ra cục Thuếnơi tài giỏi sản đến thuê.

d) Thời hạn nộp hồsơ khai thuế

- Thời hạn nộp hồsơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm tuyệt nhất là ngàythứ 30 (ba mươi) của quý tiếp sau quý ban đầu thời hạn đến thuê.

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế đối vớicá nhân khaithuế mộtlần theo năm muộn nhất là ngày vật dụng 90 (chín mươi) tính từ lúc ngày xong năm dươnglịch.

đ) Thời hạn nộpthuế

Thời hạn nộp thuếlà thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Đối cùng với doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tếkhai thuế, nộp thuế cố kỉnh cho cá nhân cho mướn tài sản

Cá nhân ký hợp đồngcho thuê gia sản với doanh nghiệp, tổ chức tài chính mà trong hợp đồng thuê bao gồm thỏathuận bên đi thuê nộp thuế vắt thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có tráchnhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế cụ cho cá nhân bao gồm cả thuế giátrị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

a) Khấu trừ thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuếgiá trị gia tăng, thuế thu nhập cá thể trước lúc trả chi phí thuê gia sản cho cá thể nếu vào nămdương lịch cá nhân có doanh thu cho thuê tài s