Tam giác đồng dạng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Giả sử(_Delta ABCapproxDelta DEM)theo tỷ số k cùng có 2 đường cao, 2 cạnh khớp ứng là h,a ; h",a"

Ta có:(fracDelta ABCDelta DEM=fracah2divfraca"h"2=fracaha"h"=fracaa".frachh"=k.k=k^2)

=> ĐPCM


*

hình 49

Sabc=1/2ah.bc

Sa"b"c"=1/2a"h".b"c"

tính tỉ sô Sabc/Sa"b"c=ah.bc/a"h".b"c"

tam giác abc đồng dạng với tam giác a"b"c" theo tỉ số đồng dạng k suy ra bc/b"c"=ah/a"h"=k

suy ra Sabc/Sa"b"c"=bc/b"c" . ah/a"h"=k.k=k^2

suy ra đpcm


Giả sử tam giác ABCđồng dạng với tam giác A′B′C′theo tỷ số agồm hai đường cao vànhì cạnh tương xứng là b,cvà b",c"

(Rightarrow)(fracbb"=fraccc"=a)

do vậy ta đã có(fracS_ABCS_A"B"C")(=fracb.cb".c")(=fracbb".fraccc")(=a.a)(=a^2)

Vậy tỉ số diện tíchcủa nhị tam giác đồng dạngbằng bình pmùi hương tỉ số đồng dạng.

You watching: Tam giác đồng dạng


Cho tam giác ABC con đường cao AH, tam giác A"B"C" con đường cao A"H". Biết tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác ABC thei tỉ số K. Chứng minch rằng tỉ số diện tích của nhì tam giác bằng bình phương thơm tỉ số đồng dạng.

Các bạn ơi giúp mình với ❤


Giả sử △ABC đồng dạng cùng với △A′B′C′ thoeo tỷ số k tất cả hai tuyến phố cao, nhì cạnh tương xứng là h,acùng h′;a′

vì vậy ta sẽ có: (dfracS_ABCS_A"B"C"=dfracaha"h"=dfracaa" imesdfrachh"=k.k=k^2)

Nên ta bao gồm đpcm


1) Chứng minh tỉ số hai tuyến đường cao khớp ứng của hai tam giác đồng dạng thì bởi tỉ số đồng dạng.

See more: Cách Nhập Dữ Liệu Trong Access Khác, Cách Để Sử Dụng Microsoft Access (Kèm Ảnh)

2) Chứng minc tỉ số hai đường phân giác khớp ứng của nhị tam giác đồng dạng thì bởi tỉ số đồng dạng.

See more: Những Bài Nhạc Phim Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại, Nhạc Phim Hoa Ngữ Hay Nhất Mọi Thời Đại

3) Chứng minch tỉ số hai tuyến phố trung con đường tương xứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.


3 A C B H Có tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác A"B"C"(gt)

Nên (dfracA"B"AB=dfracA"C"AC=dfracB"C"BC=k)

Xét tam giác A"B"H" và tam giác ABH có:

góc A"H"B" = góc ABH (=90o)

góc A"B"H"= góc ABH (vì chưng tam giác ABC đồng dạng với tam giác A"B"C")

Nên tam giác A"B"H" đồng dạng cùng với tam giác ABH (g.g)

Do vậy (dfracA"H"AH=dfracA"B"AB=k)

2/

A B C M

Có tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác A"B"C"(gt)

Nên (dfracA"B"AB=dfracA"C"AC=dfracB"C"BC=k) (1)

cùng ()góc B"A"M" = góc BAM (left(=dfrac12B"A"C"=dfrac12BAC ight)) (2)

Xét tam giác A"B"M" cùng tam giác ABC có:

góc B"A"M" = góc BAM (từ bỏ 2)

góc A"B"M" = góc ABM (tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác A"B"C")

Nên tam giác A"B"M" đồng dạng với tam giác ABM (g.g)

Do vậy (dfracA"M"AM=dfracA"B"AB=k) (tự 1)

3/

A B C M

Có tam giác ABC đồng dạng với tam giác A"B"C"(gt)

Nên (dfracA"B"AB=dfracB"C"BC=dfracdfracB"C"2dfracBC2=dfracB"M"BM) (1)