Chu vi tam giác: công thức và bài tập

      349

Công thức tính chu vi hình tam giác là tài liệu do đội ngũ giáo viên của peaceworld.com.vn biên soạn với các công thức chu vi hình tam giác giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức và cách tính chu vi hình tam giác và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Chu vi tam giác: công thức và bài tập

1. Khái niệm hình tam giác

+ Tam giác (Hình tam giác) là một hình cơ bản trong hình học gồm ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh ấy với nhau.


2. Phân loại hình tam giác

2.1. Tam giác thường

+ Tam giác thường là tam giác có độ dài các cạnh khác nhau.

+ Tam giác ABC có ba cạnh là AB, AC và BC với độ dài ba cạnh khác nhau.

2.2. Tam giác vuông

+ Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn.


2.3. Tam giác cân

+ Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân là giao điểm của hai cạnh bằng nhau ấy.

2.4. Tam giác đều

+ Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau, là trường hợp đặc biệt của tam giác cân.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Mật Khẩu Cho Album Ảnh Iphone, Hướng Dẫn Đặt Mật Khẩu Cho Hình Ảnh Trên Iphone

3. Công thức tính chu vi hình tam giác

✩ Muốn tính chu vi của hình tam giác, ta cộng độ dài ba cạnh của tam giác đó.


P = a + b + c

Trong đó:

+ P là chu vi tam giác.

+ a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác.

Ví dụ: Tính chu vi hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 27cm; 3dm và 24cm.

Bài làm

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tam giác là:

27 + 30 + 24 = 81 (cm)

Đáp số: 81cm

4. Bài tập tính chu vi tam giác

Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là:

a) 6cm, 10cm và 12cm

b) 2dm, 3dm và 4dm

c) 8m, 12m và 7m

Bài 2: Tam giác có ba cạnh bằng nhau và bằng 6dm. Tính chu vi của tam giác đó.

Bài 3: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng 14cm. Tổng độ dài cạnh BC và CA hơn độ dài cạnh AB là 8cm.

a) Tìm tổng độ dài hai cạnh BC và CA.

b) Tính chu vi tam giác ABC.

---------

Như vậy, peaceworld.com.vn đã gửi tới các bạn học sinh Công thức tính chu vi hình tam giác. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do peaceworld.com.vn biên soạn để học tốt môn Toán hơn.


Chia sẻ bởi:
*
Song Ngư
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 1.071
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Bản quyền ©2021 peaceworld.com.vn