Tripeptit mạch hở x và tetrapeptit mạch hở y đều được tạo từ một amino axit

      221

bởi thế amino axit có 2 nguim tử C, Y là tetrapeptit bắt buộc số ngulặng tử C vào Y là 2.4 = 8.

Khi đốt cháy 0,2 mol Y, ta có:

Áp dụng bảo toàn nguim tố O trong phản bội ứng đốt cháy Y, ta tất cả :


Bạn đang xem: Tripeptit mạch hở x và tetrapeptit mạch hở y đều được tạo từ một amino axit

Hỗn thích hợp A gồm ankan X với anken Y (tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 2 : 3) bao gồm tỉ kăn năn so với H2bởi 21,4. Đốt cháy 3,36 lít tất cả hổn hợp A thì nhận được a lkhông nhiều CO2(đktc). Giá trị của a là :


Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4,C2H6,C3H8,C2H2,C3H4,C4H6 chiếm được a mol CO2 với 18a gam H2O. Tổng Tỷ Lệ về thể tích của các ankan vào X là :


Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp tất cả nhị amin no, solo chức, mạch hở thuộc thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp, đề nghị sử dụng trọn vẹn 0,33 mol O2, chỉ chiếm được H2O,N2 và 0,16 mol CO2. Công thức phân tử của nhì amin là


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp gồm cha ancol thuộc dãy đồng đẳng, nhận được 4,704 lít khí CO2 (đktc) cùng 6,12 gam H2O. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm nhì ancol đối chọi chức, thuộc hàng đồng đẳng, nhận được 15,68 lít khíCO2 (đktc) cùng 17,1 gam nước. Mặt khác, triển khai phản bội ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic, chiếm được a gam este. Biết công suất phản bội ứng este hóa của nhì ancol những bằng 60%. Giá trị của a là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hóa học lớn X (đựng triglixerit của axit stearic, axit panmitic cùng các axit lớn thoải mái đó). Sau phản ứng nhận được 13,44 lítCO2 (đktc) cùng 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là:


Hỗn phù hợp X tất cả axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để dung hòa m gam X đề xuất 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, trường hợp đốt cháy trọn vẹn m gam X thì thu được 15,232 lkhông nhiều khíCO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là


Xem thêm: Phần Mềm Ghép Tóc Trên Iphone, Top App Cho Phép Bạn Thử Kiểu Tóc Trước Khi Cắt

Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X có 0,07 mol một ancol đa chức cùng 0,03 mol một ancol không no, tất cả một links đôi, mạch hngơi nghỉ, nhận được 0,23 mol khíCO2 cùng m gam H2O. Giá trị của m là


Đipeptit mạch hsinh hoạt X với tripeptit mạch hngơi nghỉ Y hầu như được khiến cho xuất phát từ một amino axit (no, mạch hnghỉ ngơi, trong phân tử cất một đội –NH2 với một đội –COOH). Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y, chiếm được tổng khối lượngCO2 vàH2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, thành phầm chiếm được mang lại lội rảnh rỗi qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol tất cả hổn hợp X gồm một ankan và một anken, chiếm được 0,35 molCO2 cùng 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken vào X là


Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử tất cả một đội nhóm –NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp tất cả X cùng Y, thu được khí N2; 15,68 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt không giống, 0,35 mol các thành phần hỗn hợp bên trên làm phản ứng hoàn toản với dung dịch đựng m gam HCl. Giá trị của m là :


Cho X, Y là nhì hóa học nằm trong dãy đồng đẳng của axit acrylic cùng MXMY; Z là ancol tất cả thuộc số nguim tử cacbon cùng với X; T là este hai chức sinh sản vị X, Y và Z. Đốt cháy trọn vẹn 11,16 gam các thành phần hỗn hợp E có X, Y, Z, T bắt buộc toàn diện 13,216 lkhông nhiều khíO2 (đktc), nhận được khí CO2 với 9,36 gam nước. Mặt khác, 11,16 gam E công dụng về tối nhiều cùng với hỗn hợp chứa 0,04 mol Br2. Kăn năn lượng muối thu được Lúc đến thuộc lượng E bên trên công dụng hết với dung dịch KOH dư là


Hỗn phù hợp X tất cả một axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hsinh sống và một ancol đối kháng chức, mạch hsinh sống. Đốt cháy trọn vẹn 21,7 gam X, chiếm được 20,16 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 18,9 gam H2O. Thực hiện nay phản ứng este hóa X cùng với công suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam