Cách trộn 2 thư trên một trang giấy

      489

Ở nội dung bài viết bây giờ mình đã hướng dẫn các bạn quá trình thực hiện trộn thỏng theo từng trải 2 thư bên trên cùng 1 trang giấy.

Yêu Cầu: Chúng ta cũng đề xuất chuẩn bị dữ liệu list file Excel với 1 tệp tin chủng loại thỏng Word.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Video phía dẫn


Bài chỉ dẫn trộn thư, trộn văn uống phiên bản Mail Merge theo thưởng thức sẽ xong. Chúc những thực hiện những vấn đề còn sót lại tương quan đế mail merge thành công ạ.