Viết hoa sau dấu chấm trong word 2007

      400
Anh chị em ơi. Trong word, khi viết hết câu, sau vệt chnóng gồm biện pháp làm sao để chữ thứ nhất sau dấu chấm tự động hóa viết hoa không? Không buộc phải dùng Shift nữa?
*

*

*

*

Anh chị em ơi. Trong word, Lúc viết hết câu, sau dấu chấm gồm phương pháp làm sao để chữ trước tiên sau lốt chấm auto viết hoa không? Không cần dùng Shift nữa?Bình hay (mặc định) thì Word tự động hóa sửa thành chữ hoa mang lại chữ đầu câu.Trường hợp chúng ta bỏ vứt ảnh hưởng của Autocorrect này thì mới có thể bị nhỏng các bạn đã biết thành.Quý khách hàng vào menu: Tools
/ Autocorrect Options... rồi đánh dấu lựa chọn mục Capitalize frist letter sentences.

Bạn đang xem: Viết hoa sau dấu chấm trong word 2007

Bạn đang xem: Viết hoa sau vệt chấm trong word 2007

Bình thường (mặc định) thì Word auto sửa thành chữ hoa mang lại chữ đầu câu.Trường đúng theo các bạn bỏ vứt ảnh hưởng của Autocorrect này thì mới bị nlỗi các bạn đã bị.Bạn vào menu: Tools / Autocorrect Options... rồi đánh dấu chọn mục Capitalize frist letter sentences.
*

thank chúng ta nhiều nha.Anh chị ơi. Trong word, Lúc viết không còn câu, sau vết chấm có biện pháp nào nhằm chữ trước tiên sau vết chấm auto viết hoa không? Không yêu cầu cần sử dụng Shift nữa?Quý Khách nên sử dụng word 2010 thì không nhiều bị lỗi hơn nhé. Với lại các bạn đề nghị type đúng vết câu bám chữ trc và cách chữ sau thì nó new auto viết hoaBình thường (mặc định) thì Word tự động sửa thành chữ hoa mang lại chữ đầu câu.Trường thích hợp bạn diệt vứt tác động của Autocorrect này thì mới bị như chúng ta đã bị.Quý Khách vào menu: Tools
/ Autocorrect Options... rồi lưu lại chọn mục Capitalize frist letter sentences.

Xem thêm: A - Nghe Tiếng Giã Gạo

Bình thường xuyên (mặc định) thì Word tự động hóa sửa thành chữ hoa mang lại chữ đầu câu.Trường phù hợp các bạn hủy vứt ảnh hưởng của Autocorrect này thì mới bị nlỗi bạn đã trở nên.Quý khách hàng vào menu: Tools / Autocorrect Options... rồi lưu lại chọn mục Capitalize frist letter sentences.quý khách hàng vào Ô tròn bên góc trên tay trái -> Click vào Work option -> Vào Tab Proofing -> Auto corect opptionÐề: Viết hoa sau vết chấm!menu: Tools / Autocorrect Options rồi lưu lại lựa chọn mục Capitalize frist letter sentences.