Tất tần tật cách dùng

Mệnh đề quan hệ tình dục là một nhà điểm đặc biệt, đề nghị nắm rõ trong họcgiờ anh. Bài lúc này peaceworld.com.vn Reviewđã share cho tới chúng ta chủ thể này.

You watching: Tất tần tật cách dùng


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao gồm những trường đoản cú xuất xắc tất cả cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng để giải thích rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Điện thoại tư vấn là 1 trong relative sầu clause, nó đứng sau “the woman” cùng dùng làm xác minh danh từ đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriover.

Đại từ bỏ quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ cài đặt cho những người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ fan, đồ gia dụng, quan trọng vào mệnh đề quan hệ giới tính khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) ban đầu bởi những đại từ bỏ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay phần lớn trạng từ bỏ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng làm vấp ngã nghĩa cho danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại tự quan lại hệ


1. WHO

- quản lý tự trong mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế sửa chữa đến danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ bỏ cho động tự trong mệnh đề quan hệ

- thay thế sửa chữa đến danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản trường đoản cú hoặc túc trường đoản cú vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa đến danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể sửa chữa thay thế mang lại địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề dục tình dục tình xác định

* Các ngôi trường phù hợp hay được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các hình thức so sánh nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- Khi danh từ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- Lúc đi sau những đại từ bất định, đại trường đoản cú che định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody toàn thân, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hợp ko dùng that:

- trong mệnh đề dục tình không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ tải cho danh từ bỏ chỉ người hoặc vật, thường xuyên cố gắng cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng tự quan lại hệ

1. WHY: mởđầu mang đến mệnh đề dục tình trong tiếng Anhchỉ lý do, thường nỗ lực đến cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế trường đoản cú chỉ xứ sở, thường xuyên cầm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

See more: Chương Trình Ghép Chữ Vào Ảnh Đẹp Nhất Trên Điện Thoại, Nhiều Kiểu Chữ, Màu Sắc

3. WHEN: sửa chữa tự chỉ thời gian, hay ráng đến tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come bachồng then. →I don’t know the time when she will come baông xã.

III.Các các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có nhì loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề dục tình khẳng định với mệnh đề quan hệ ko khẳng định.

Mệnh đề quan hệ giới tính xác định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng làm xác minh danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết mang đến ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng lúc danh tự là danh trường đoản cú không xác minh và không sử dụng lốt phẩy ngăn cách nó với mệnh đề bao gồm.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm lên tiếng về một fan, một thứ hoặc một vụ việc đã làm được khẳng định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề ko độc nhất vô nhị thiết nên bao gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ bỏ xác minh và được ngăn cách với mệnh đề thiết yếu bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) tuyệt vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để biết khi nào cần sử dụng mệnh đề quan hệ tình dục không khẳng định, ta để ý những điểm sau:

- lúc danh tự mà lại nó xẻ nghĩa là 1 danh từ riêng

- Khi danh từ bỏ nhưng mà nó té nghĩa là một trong những tính từ tải (my, his, her, their)

- Khi danh trường đoản cú mà nó ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý vào mệnh đề quan hệ

1. Nếu vào mệnh đề tình dục gồm giới trường đoản cú thì giới tự hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hlặng last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể cần sử dụng which vậy cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday tiệc ngọt. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday tiệc ngọt, which makes me sad.

3. Tại vị trí túc từ bỏ, whom có thể được ráng bằng who.

Ex: I’d like lớn talk to the man whom / who I met at your birthday các buổi tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề tình dục khẳng định , bạn có thể quăng quật các đại từ quan hệ giới tính có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các cụm tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục đựng những đại trường đoản cú quan hệ giới tính cai quản tự who, which, that rất có thể được rút gọn thành các bây chừ phân từ (V-ing) hoặc quá khđọng phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề chủ động thì rút thành nhiều hiện giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề bị động thì rút ít thành nhiều thừa khđọng phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề dục tình được rút ít thành các hễ trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút ít thành cụm động từ nguyên ổn mẫu mã (To-infinitive) lúc trước đại tự tình dục bao gồm những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặcbề ngoài so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

See more: Văn Mẫu Lớp 8: Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn Của Ngô Tất Tố, Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn


+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ mở màn kết hợp với các danh tự theo sau)


Ví dụ: